STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

Aktualności >> 15 LIPCA 2024 R. – KOLEJNE POSIEDZENIE KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O BON SPOŁECZNY

Informujemy, iż dnia 15 lipca 2024 r. odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.

Wnioski można składać do dnia 10 lipca 2024 r. do godz. 15:30 e-mailowo, osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów III.

Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46
E-mail: rcp@radom.net