STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

Aktualności >> BONY DLA SENIORÓW II - WYCZERPANIE ALOKACJI NA 2022 ROK

Wyczerpanie alokacji na 2022 rok

Informujemy, iż wyczerpana została alokacja przewidziana na finansowanie bonów społecznych dla nieformalnych grup senioralnych w ramach projektu "Bony dla seniorów II", finansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2022.
Na posiedzeniu Komisji Kwalifikacyjnej w dn. 22 listopada 2022 r. dotyczącego oceny złożonych wniosków związanych z dofinansowaniem inicjatyw senioralnych w formie bonu społecznego dofinansowano 11 wniosków a 3 dodatkowe wnioski trafiły na listę rezerwową. Tym samym wyczerpano alokację środków finansowych przeznaczonych na ten cel na 2022 r.