STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

Aktualności >> BONY DLA SENIORÓW III - RUSZAMY Z NABOREM !!!

Zespół Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” ma przyjemność poinformować, iż uruchomił projekt pn. Bony dla seniorów III, finansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.
 
W latach 2024 – 2026 Stowarzyszenie RCP udzieli co najmniej 626 bonów społecznych na realizację przedsięwzięć wspierających środowiska senioralne z terenu woj. mazowieckiego.
 
Informujemy, iż rusza nabór wniosków o bony społeczne dla seniorów, który będzie prowadzony w systemie ciągłym. Termin składania wniosków w 2024 r. wyznacza się od dnia 1 czerwca do 11 października.
 
Kwota bonu do wysokości 3000 zł.
 
Dnia 17 czerwca 2024 r. odbędzie się pierwsze posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o bon dla nieformalnych grup seniorów. Wnioski można składać do dnia 12 czerwca 2024 r. do godz. 15:30 e-mailowo, osobiście lub za pośrednictwem poczty.