STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

Aktualności >> BONY DLA SENIORÓW - ZAKOŃCZENIE NABORU

Informujemy również, iż na posiedzeniu Komisji Kwalifikacyjnej w dn. 31 sierpnia 2020 r. dot. oceny złożonych wniosków związanych z dofinansowaniem inicjatyw senioralnych w formie bonu społecznego doszło do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.  
W przypadku rezygnacji przez którąś z grup inicjatywnych z realizacji umowy o wsparcie w formie bonu społecznego istnieje możliwość dofinansowania kolejnych wniosków z listy rankingowej, które w ramach oceny osiągnęły próg min. 45 punktów. Po przyznaniu dofinansowania wniosku będziemy kontaktować się osobiście z Liderem Grupy.