STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

Już od 1 maja 2016 roku zapraszamy do nowej siedziby Stowarzyszenia "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" przy ulicy Żeromskiego 51 w Radomiu

Aktualności >> INFORMACJA O OGŁOSZONYM ZAPYTANIU OFERTOWYM NA SZKOLENIE DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W RADOMIU

Informuemy, iz od dnia 15 maja 2017 roku do dnia 22 maja 2017 roku do godziny 14.45 można składac oferty cenowe
na przeprowadzenie szkolenia/kursu pozwalającego na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie profesjonalnego aplikowania o środki finansowe w ramach projektów finansowanych/ współfinansowanych z funduszy publicznych ze szczególnym uwzględnieniem opracowania budżetu z wykorzystaniem elementów  programu Microsoft Excel w ramach projektu „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Szkolenie/ kurs jest skierowane do 1 osoby niepełnosprawnej z Gminy Miasta Radomia.

Zapytanie ofertowe nr 10- 2017/PFRON jest dostępne w zakładce Zapytania ofertowe- Trwajace postepowania.
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 48 360 00 46.