STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

Aktualności >> INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU REKRUTACJI W RAMACH PROJEKTU PN. SAMODZIELNOŚĆ POPRZEZ PRACĘ...

Radom, dn. 8 czerwca 2021 r.
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” informuje, iż z dniem 7 czerwca 2021 zakończylismy rekrutację do udziału w projekcie:
„Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”
 
Projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
 
Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Żeromskiego 51
26-600 Radom
Telefon: (48) 360 00 46
e-mail: rcp1@radom.net