STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

Aktualności >> OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU WNIOSKÓW W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO PT. "BONY DLA SENIORÓW II” Z DNIA 19 LIPCA 2021 R.

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków
w ramach zadania publicznego pn. „Bony dla seniorów II” z dnia 19 lipca 2021 r.
Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków o udzielenie bonu społecznego, złożonych w naborze prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów II” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
Wpłynęło 38 wniosków o bon społeczny. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania
i rozliczania bonów społecznych.

Wyniki i lista rankingowa nr 1/2021 w załączeniu