STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

Aktualności >> PLANUJECIE WYKŁADY I ZASTANAWIACIE SIĘ NAD TEMATEM? TO DOBRY ADRES!!!Zgłoszenia na realizację „Pakietów Edukacyjnych dla mazowieckich seniorów” można  składać w trybie ciągłym, w całym okresie realizacji projektu. Nie wiecie na jaki temat wykładu się zdecydować? Może skorzystacie z oferty spotkań i wykładów, które dla Was przygotowaliśmy? Tematyka jest bardzo zróżnicowana. Możecie wybrać z gotowych propozycji lub zaproponować własny temat. Chętnie podejmiemy się jego realizacji.Wykłady prowadzone są przez wykładowców i pracowników naukowych związanych z Polską Akademią Nauk, ze środowiskami akademickimi wyższych uczelni, instytutów badawczych i innych placówek naukowych, którzy posiadają co najmniej stopień naukowy doktora oraz doświadczenie w pracy wykładowcy. Realizacja wykładów na tak wysokim poziomie możliwa jest między innymi dzięki Porozumieniu o współpracy, w którym Województwo Mazowieckie wraz z Polską Akademią Nauk zadeklarowały podejmowanie wzajemnych działań i inicjatyw na rzecz środowiska seniorów w województwie mazowieckim. Współpraca z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej pozwala na zaangażowanie przy realizacji projektu "Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów" wykladowców współpracujących z Polską Akademią Nauk. 

Eksperci Akademii – reprezentujący różne dziedziny nauki – proponują prelekcje w niżej wymienionych zakresach tematycznych:
- epidemiologia i wirusologia,
- zmiany klimatu, badania polarne, wielkie zlodowacenie,
- historia powstawania Ziemi, ewolucja życia na Ziemi,
- geologia, kartografia geologiczna,
- paleontologia, paleozoologia, paleobiologia, paleogeografia,
- hydrologia, statystyczne modelowanie hydrologicznych zjawisk ekstremalnych – powodzi, susz i nawalnych deszczy,
- geoekologia, biogeografia,
- biologia, ewolucjonizm, antropogeneza,
- wielkie odkrycia geograficzne,
- mineralogia i petrografia ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania minerałów i skał w medycynie, kosmetyce, elektronice, ochronie środowiska, w życiu codziennym,
- gemmologia (wszelkie tematy związane z kamieniami jubilerskimi),
- historia i zbiory Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,
- botanika, biologia roślin, ogrodnictwo, rośliny ozdobne i jadalne,
- rośliny lecznicze, ziołolecznictwo, rośliny przyprawowe, zdrowe przyprawy, naturalne sposoby łagodzenia dolegliwości zdrowotnych, produkcja ziół w przydomowych ogródkach, zdrowe przepisy, kuchnia roślinna,
- historia ogrodów, zabytkowe założenia ogrodowe, dendrologia,
- architektura krajobrazu, korytarze ekologiczne,
- choroby układu oddechowego, choroby neurodegeneracyjne, choroby zakaźne i cywilizacyjne,
- profilaktyka zdrowotna, fizjologia, fizjologia wysiłków fizycznych,
- podstawy żywienia człowieka, dieta i styl życia w prewencji chorób neurodegeneracyjnych,
- psychologia międzykulturowa, psychologia pozytywna, psychologia emocji,
- psychologia ewolucyjna i porównawcza,
- udomowienie i psychologia zwierząt,
- historia sztuki i kultury wizualnej XIX-XXI wieku (zagadnienia: architektura, malarstwo, rzeźba, fotografia, etc.),
- antropologia słowa, antropologia kultury,
- teoria literatury,
- współczesny awangardowy, artystyczny teatr, historia teatru, performans, dramaturgia współczesna, sztuka dla społeczności i sztuka ze społecznością,
- dziedzictwo kulturowe, motywy mitologiczne w literaturze/ sztuce/ architekturze i kulturze,
- historia starożytna, starożytny Egipt, a w szczególności początki państwa egipskiego, religia i język, piramidy, mumie,
- filozofia europejska, chińska, indyjska, afrykańska, aspekt kulturowy i religijny orientu,
- lingwistyka (starożytne i współczesne języki),
- religioznawstwo,

W przypadku wyboru tematu uwzględnionego powyżej – Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, jako realizator projektu, skontaktuje się z danym wykładowcą w celu umówienia wykładu. Szczegółowe informacje na temat zawartego pomiędzy Województwem Mazowieckim a Polska Akademią Nauk porozumienia znajdują się na stronie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Poniżej prezentujemy przykładowe tematy wykładów, które już teraz zaproponowane zostały przez współpracujących z nami wykładowców. Cały czas wpływają do nas nowe propozycje, nowe tematy, więc zachęcamy do śledzenia zmian na naszej stronie. Będzie ona stale aktualizowana, abyście wybierając temat wykładu, mogli zapoznać się z najaktualniejszą ofertą.