STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

Aktualności >> PROMOCJA PROJEKTÓW DLA SENIORÓW


 
     

   Wszystkim nieformalnym grupom seniorów, organizacjom senioralnym, Uniwersytetom Trzeciego Wieku, Klubom Seniorów i innym podmiotom prowadzącym działania na rzecz środowisk senioralnych na terenie Mazowsza w ramach realizowanych przez Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” projektów finansowanych ze środków z Budżetu Województwa Mazowieckiego przypominamy o obowiązkach informacyjnych.
      Zarówno w przypadku projektów i inicjatyw realizowanych przez nieformalne grupy seniorów w ramach projektu „Bony dla seniorów II”, jak też w przypadku wykładów organizowanych w ramach projektu „Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów” konieczne jest zachowanie zasad związanych z właściwym oznaczaniem i informowaniem na temat realizowanych działań. Powyższe obowiązki wynikają z zapisów „Regulaminu udzielania i rozliczania bonów społecznych” w ramach projektu „Bony dla seniorów II” oraz „Zasad realizacji projektu” w ramach „Pakietów edukacyjnych dla mazowieckich seniorów”. Obydwa projekty realizowane są przez Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” na podstawie umów z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej i są finansowane ze środków z Budżetu Województwa Mazowieckiego. Stosowne informacje powinny się znaleźć także na materiałach i informacjach publikowanych i udostępnianych przez was w ramach prowadzonych działań.

Jak to zrobić?
 
- Publikując informację na temat realizowanego w ramach „Bonów dla seniorów II” projektu lub inicjatywy na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych – poinformujcie odbiorców, iż wasze działania są realizowane w ramach projektu „Bony dla seniorów II”, finansowanego ze środków z Budżetu Województwa Mazowieckiego.

- Publikując informację/zaproszenie na temat realizowanego wykładu dla seniorów w Waszej miejscowości na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych – poinformujcie odbiorców, iż wasze działania są realizowane w ramach projektu „Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów”, finansowanego ze środków z Budżetu Województwa Mazowieckiego.

- Publikując informację w mediach społecznościowych „oznaczajcie” profil Stowarzyszenia RCP, abyśmy widzieli to, co publikujecie i abyśmy mogli udostępniać Waszą informację dalej, w tym środowiskom senioralnym na terenie całego Mazowsza. Sami nie możemy publikować Waszych zdjęć, filmów i relacji. Ale możemy udostępniać to, co Wy publikujecie na swoich profilach.Gdzie nas znaleźć?   TUTAJ 

- Do promocji waszych działań wykorzystajcie materiały graficzne (wzory plakatów, logotypy, grafiki do wykorzystania w mediach społecznościowych) przygotowane specjalnie dla Was, a które możecie pobrać bezpośrednio z naszej strony internetowej:

Materiały graficzne do pobrania
 
Pamiętajcie, że zrealizowany przez Was projekt to także wskazówka dla innych jakie działania mogą być realizowane na rzecz środowisk senioralnych, jak aktywizować nieaktywnych. To także informacja dla innych grup seniorów i organizacji senioralnych na temat wsparcia, jakie Samorząd Województwa Mazowieckiego przekazuje na rzecz seniorów na całym Mazowszu, a jakie może zostać wykorzystane na ciekawe pomysły i inicjatywy w Waszym środowisku.

Macie problem z przygotowaniem materiałów graficznych - piszcie, dzwońcie, odwiedzajcie nasze biuro w Radomiu. Chetnie Wam pomożemy.