STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

Już od 1 maja 2016 roku zapraszamy do nowej siedziby Stowarzyszenia "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" przy ulicy Żeromskiego 51 w Radomiu

Aktualności >> ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU NIEPEŁNOSPRAWNI NA START! W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

Informujemy, iz zakończyliśmy rekrutacje w województwie lubelskim osób niepełnosprawnych, chcących podjąć zatrudnieniue, zwiąkszyć kompetencje i kwalifikację do projektu pn. Niepełnosprawni na start!- wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych w zakresie zatrudnienia.
W przypadku konieczności przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej- bedziemy informować na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Zespół projektu