STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

AKTUALNOŚCI

Warsztaty z przedsiębiorczości społecznej

UWAGA  !!!
Beneficjenci projektu pn.„Sukces zawodowy- aktywne wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, współfinansowanego ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych 

Warsztaty z zakresu przedsiębiorczości dla I grupy uczestników odbęda się w dniach:17-18.01.2024 a dla II grupy - w dniach 27-28.02.2024r 
Miejsce realizacji warsztatów: Karuzela Team Sp.z.o.o., ul. Starokrakowska 135, 26-600 Radom
Godziny zajęć: 9.00-15.00

Zapraszamy do zapisów na konkretny termin pod numerem telefomu: 48 360 00 46

UWAGA !!! Wizyta studyjna w przedsiębiorstwie społecznym

Beneficjenci projektu pn.„Sukces zawodowy- aktywne wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, współfinansowanego ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych 

Organizujemy wizytę studyjną do przedsiębiorstwa społecznego dla grupy 20 uczestników projektu, która odbęda się w dniu 26.10.2023r 
Miejsce realizacji warsztatów: 
Hotel pod Dębem prowadzony przez Spółdzielnię Socjalną PIERROT & RÓŻA; Rynek Wielki 5, 26-500 Szydłowiec
Godziny zajęć: 9.00-14.15

Zapraszamy do zapisów na konkretny termin pod numerem telefomu: 48 360 00 46

„Bony dla seniorów II”

Informujemy, iż na posiedzeniu Komisji Kwalifikacyjnej  dn. 21 września 2023 r. dotyczącego oceny złożonych wniosków związanych z dofinansowaniem inicjatyw senioralnych w formie bonu społecznego dofinansowano 7 wniosków a zatem wyczerpano alokację środków finansowych przeznaczonych na ten cel na 2023 r.  
W przypadku rezygnacji przez którąś z grup inicjatywnych z realizacji umowy o wsparcie w formie bonu społecznego bądź powstania oszczędności istnieje możliwość dofinansowania kolejnych wniosków z listy rankingowej, które w ramach oceny osiągnęły próg min. 45 punktów. Po przyznaniu dofinansowania wniosku będziemy kontaktować się osobiście z Liderem Grupy.
 

BONY DLA SENIORÓW II - WYNIKI POSIEDZENIA KOMISJI Z DNIA 21.09.2023

Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków o udzielenie bonu społecznego, złożonych w naborze prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów II” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
Wpłynęło 16 wniosków o bon społeczny. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania
i rozliczania bonów społecznych.

Wyniki i lista rankingowa nr 7/2023 w załączeniu
 

21 września 2023 r. – Kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej o bon społeczny dla seniorów

Informujemy, iż dnia 21 września 2023 r. (czwartek) odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.
Wnioski można składać do dnia 19 września do godz. 15:30.
Prosimy o nadsyłanie wniosków drogą e-mailową lub tradycyjną.
Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.
Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46
Osoby do kontaktu:
Aleksandra Okruta                               
Kierownik projektu                     
e-mail: rcp@radom.net

 

BONY DLA SENIORÓW II - WYNIKI POSIEDZENIA KOMISJI Z DNIA 01.09.2023

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w ramach zadania publicznego pn. „Bony dla seniorów II” z dnia 01 września 2023 r.
Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków o udzielenie bonu społecznego, złożonych w naborze prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów II” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
Wpłynęło 25 wnioski o bon społeczny. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania
i rozliczania bonów społecznych.


Wyniki i lista rankingowa nr 6/2023 w załączeniu

1 września 2023 r. – Kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej o bon społeczny dla seniorów

Informujemy, iż dnia 1 września 2023 r. (piątek) odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.
Wnioski można składać do dnia 30 sierpnia do godz. 07:30.
Prosimy o nadsyłanie wniosków drogą e-mailową lub tradycyjną.
Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.

Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46

Osoby do kontaktu:
Aleksandra Okruta                               
Kierownik projektu                   
 e-mail: rcp@radom.net

Odwołanie posiedzenia Komisji oceniającej Wnioski o bon z dn. 24.08.2023

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej posiedzenie Komisji oceniającej Wnioski o udzielenie bonu społecznego w ramach projektu „Bony dla seniorów II”  zaplanowane na dzień 24 sierpnia 2023 r. zostaje odwołane. Nowy termin posiedzenia Komisji zostanie przekazany niezwłocznie po jego ustaleniu. Natomiast wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym.
 

WARSZTATY Z FUNKCJONOWANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŚRODOWISKU PRACY- PROJEKT "SUKCES ZAWODOWY - AKTYWNE WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z WYKORZYSTANIEM ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO"

Uwaga !!!
Warsztaty z Funkcjonowania osób niepełnosprawnych w środowisku pracy- termin oraz miejsce warsztatów
 
Termin:    9-10.08.2023 (1 grupa 12- osobowa)                   
             28-29.08.2023 (1 grupa 12-osobowa)
Godziny: 9.00 -15.00 
 
miejsce spotkania: Karuzela Team Sp.z.o.o., ul. Starokrakowska 135, 26-600 Radom
 
Prelegenci: 
Michał Komorek
 
Warsztaty mają na celu niwelowanie zdiagnozowanych problemów zawodowych, przygotowanie uczestnika do samodzielnego
funkcjonowania w środowisku pracy przy wykorzystaniu aktywnych metod, a w uzasadnionych przypadkach wzmocnieniu kompetencji, które podczas pracy z uczestnikiem zostały ocenione najsłabiej i wymagają wzmocnienia w kontekście efektywności w pozyskaniu zatrudnienia. Efektem warsztatów będzie wzajemna motywacja do samodzielności w środowisku pracy i przełamania bariery strachu do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy.
Serdecznie zapraszamy i prosimy o punktualne przybycie. 
Warsztaty współfinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

24 sierpnia 2023 r. – Kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej o bon społeczny dla seniorów

Informujemy, iż dnia 24 sierpnia 2023 r. (czwartek) odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.
Wnioski można składać do dnia 22 sierpnia do godz. 15:30.
Prosimy o nadsyłanie wniosków drogą e-mailową lub tradycyjną.
Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.
Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46
Osoby do kontaktu:
Aleksandra Okruta                               
Kierownik projektu                   
e-mail: rcp@radom.net

 

BONY DLA SENIORÓW II - WYNIKI POSIEDZENIA KOMISJI Z DNIA 13.07.2023
Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w ramach zadania publicznego pn. „Bony dla seniorów II” z dnia 13 lipca 2023 r.
Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków o udzielenie bonu społecznego, złożonych w naborze prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów II” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
Wpłynęło 24 wnioski o bon społeczny. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania
i rozliczania bonów społecznych.


Wyniki i lista rankingowa nr 5/2023 w załączeniuBony dla seniorów II - wyniki posiedzenia Komisji z dnia 30.05.2023

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w ramach zadania publicznego pn. „Bony dla seniorów II” z dnia 30 Maja 2023 r.

Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków o udzielenie bonu społecznego, złożonych w naborze prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów II” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
Wpłynęły 23 wnioski o bon społeczny. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.

13 Lipca 2023 r. – KOLEJNE POSIEDZENIE KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ O BON SPOŁECZNY DLA SENIORÓW


Informujemy, iż dnia 13 Lipca 2023 r. (czwartek) odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.

Wnioski można składać do dnia 11 Lipca, do godz. 15:30.

Prosimy o nadsyłanie wniosków drogą e-mailową lub tradycyjną.
 
Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.
 
Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46

Osoba do kontaktu:
Aleksandra Okruta              Kierownik projektu                  e-mail: rcp@radom.net

30 maja 2023 r. – KOLEJNE POSIEDZENIE KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ O BON SPOŁECZNY DLA SENIORÓW

Informujemy, iż dnia 30 maja 2023 r. (wtorek) odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.
Wnioski można składać do dnia 26 maja do godz. 15:30.
Prosimy o nadsyłanie wniosków drogą e-mailową lub tradycyjną.

Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.

Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46
Osoby do kontaktu:
Aleksandra Okruta                               Kierownik projektu                     e-mail: rcp@radom.net

 

Bony dla seniorów II - wyniki posiedzenia Komisji z dnia 27.04.2023

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w ramach zadania publicznego pn. „Bony dla seniorów II” z dnia 27 Kwietnia 2023 r.

Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków o udzielenie bonu społecznego, złożonych w naborze prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów II” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
Wpłynęło 28 wniosków o bon społeczny. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.