STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

AKTUALNOŚCI

Uwaga Mazowsze- Niepełnosprawni na start !!!

Informujemy, iż rekrutacja na terenie województwa mazowieckiego do porojektu współfiannsowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Niepełnosprawni na start !- wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudnienia, WCIĄŻ TRWA.
Ppozostało jeszcze 5 wolnych  miejsc.

ZAPRASZAMY !!!

Rusza II edycja wsparcia osób niepełnosprawnych z terenu województw: mazowieckiego, lubelskiego i świętokrzyskiego ! ! !

Informujemy, iz od dzisiaj, tj. 3 kwietnia 2017 r.  rusza kolejny nabór osób niepełnosprawnych chcących podjąć zatrudnienie, podnieść swoje kwalifikację, podwyższych umiejętności i kompetencje.
Poszukujemy  łącznie 42 osób , ze wszytskich 3 województw: mazowieckiego, lubelskiego i świętokrzyskiego, gł. posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, znacznym bądź lekkim- ale ze względu na uposledzenie umysłowe, chcących w własnej woli uczestniczyć w ścieżce aktywizacji zawodowej obejmującej doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, warsztaty aktywizujące zawodowo, szkolenia oraz staż zawodowe, no i ostatecznie zatrudnienie. A wszystkie te działania są wspomagane przez Asystenta Pracy.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminiem uczestnictwa w projekcie i wypełnienie Karty zgłoszenia, kolejno przesłąnie jej na e- maila, pocztą bądź dostarczenie osobiści do biura projektu pod adresem: Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości", ul. Żeromskiego 51, 26- 600 Radom, adres e- mail: a.kszczotek@srcp.radom.pl , rcp1@radom.net,
tel. / fax 48 360 00 46

Terminy spotkań rekrutacyjnych

Informujemy, iż o terminach spotkań rekrutacyjnych będziemy informować wszystkie zainteresowane osoby telefonicznie. Każde osoby zainteresowane proszę  o bezpośredni kontak z p. Anetą Kszczotek- Dwórnik (woj. mazowieckie i woj. świętokrzyskie) oraz p. Agnieszką Caban (woj. lubelskie) pod numerem 48 360 00 46, bądź adresem e- mail: a.kszczotek@srcp.radom.pl i agnieszka.m.caban@gmail.com . Planujemy po 2- 3 spotkania rekrutacyjne tygodniowo w Lublinie, Radomiu i Pionkach oraz w Starachowicach oraz indywidualne spotkania.

Preferencyjne pożyczki na założenie działalności gosp. jako dobry przykład dla innych państw członkowskich UE

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" jako realizator projektu pn. "Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" wzięło aktywny udział w przygotowaniu studium przypadku wykorzystania instrumentów finansowych EFS w celu promocji przedsiębiorczości i zatrudnienia ramach komponentu regionalnego POKL 2007-2013.

Ww. studium dotyczące Woj. Mazowieckiego, po przejściu ścieżki weryfikacji, uzyskało pozytywną ocenę w KE (DG REGIO/EMPL) oraz EBI(Dział Doradztwa - fi-compass) i zostało opublikowane na unijnej platformie fi-compass, jako praktyka do wykorzystania przez instytucje w państwach członkowskich UE.

Adres publikacji:
https://www.fi-compass.eu/publication/case-studies/case-study-creating-new-jobs-and-entrepreneurship-through-financial

Serdecznie zachęcamy do lektury.

Już 245 osób założyło własne firmy z naszą pomocą

Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" realizuje projekt pn. „Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.
Projekt ten polega na udzielaniu preferencyjnie oprocentowanych pożyczek, dla osób fizycznych zamierzających założyć własną firmę. Na chwilę obecną dzięki naszemu wsparciu na terenie województwa mazowieckiego powstało 245 firm specjalizujących się w bardzo wielu dziedzinach m.in. stomatologii, fryzjerstwie, kosmetyce, usługach prawnych/notarialnych, precyzyjnej obróbce metali, zajęciach rozwijających zdolności manualne, opieki nad dziećmi (przedszkola), usług rozrywkowych dla dzieci (centra zabaw), usług gastronomicznych (food trucki), auto detailingu. Na tym nasze działania się nie kończą, bo projekt będziemy realizować jeszcze przez 5 lat, tj. do końca grudnia 2021r.

SPOTKANIA INFORMACYJNE W WARSZAWIE

Wszystkie osoby z terenu Warszawy i okolic zainteresowane założeniem działalności gospodarczej i pozyskaniem finansowania zapraszamy na cykliczne (dwa razy w miesiącu) spotkania prezentujące ofertę naszego Funduszu Pożyczkowego. Miejscem spotkań są: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie przy ul. Ciołka 10 oraz Centrum Przedsiębiorczości ul. Smolna 4. O szczegółowych terminach będziemy informować na bieżąco.
Serdecznie zapraszamy.

ŚRODKI NA START !

Zapraszamy na kolejne spotkanie informacyjne z serii „Jak zacząć … środki na start”, które odbędzie się w Warszawie w siedzibie Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4 / Kruczkowskiego 5.
Szkolenie rozpoczyna się od godziny 9:00 do 13:00, 22 marca 2017.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uzyskaniem finansowania własnej działalności, szczególnie przed założeniem własnego biznesu.

Staże zawodowe praktyką dla osób niepełnosprawnych

W ramach realizowanego I etapu projektu pn. „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielnienia osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zorganizowaliśmy 30 staży zawodowych dla osób niepełnosprawnych w przedsiebiorstwach prywatnych, jednostkach samorządu terytorialnego, ogranizacjach pozarzadowych itp. Każdy uczestnik/ każda uczestniczka  projektu miał/ a 3 miesiące na zdobycie doswiadczenia zawodowego , zaznajomienie się z zasadami pracy, obowiązkami czy prawami pracowniczymi , oswojenie się z obowiązkiem regularnego wychodzenia z domu i realizacja bardzo odpowiedzialnych zadań. Najczęściej zatrudniano stażystów na stanowiskach pracownika gospodarczego, kucharza, pracownika biurowego, również w dziale kadr i płac.

Zatrudnienie dla niepełnosprawnych

Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" jako realizator projektu pn. „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielnienia osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  w ramach udzielanego wsparcia, tj. doradztwo zawodowe, wsparcie Asystentów pracy, szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, staże zawodowe, warsztaty prozatrudnieniowe zorganizowało dla swoich uczestników projektu 6 trwałych miejsc pracy na komercyjnym rynku pracy na terenie woj. mazowieckiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.
Dziękujemy Pracodawcom - przedsiębiorcom za współpracę.

Niepełnosprawni na start !

Informujemy uczestników projektu, iż wszytskie miejsca stażowe zostały już rozdysponowne. Podpisano 30 umów stażowych z uczestnikami projektu oraz podmiotami realizujacymi staże zawodowe.   

Spółdzielnia socjalna w praktyce

Została już opublikowana oficjalna rządowa Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych w latach 2014 - 2015. Podstawą było badanie przeprowadzone na ponad 500 spółdzielniach socjalnych.

Jak wygląda statystyczna spółdzielnia socjalna? Została założona przez osoby fizyczne, nie ma rady nadzorczej, jej sytuacja finansowa jest średnia, prowadzi działalność usługową na rzecz osób fizycznych, reklamując się głównie z wykorzystaniem Internetu oraz za pośrednictwem ulotek i plakatów. Spółdzielcy pozytywnie oceniają swoją przyszłość.

 

Pełny tekst Informacji znajdziesz tutaj: https://bip.kprm.gov.pl/…/informacje-i…/2918,informacje.html (w tej chwili plik drugi od góry)

Wykaz akredytowanych OWES

Wykaz akredytowanych OWES.

Zgodnie z § 8 ust. 10 Zarządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania akredytacji AKSES, prezentujemy wykaz Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej posiadających akredytację Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Ostatnia aktualizacja: 27.07.2016 r.

Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Przypominamy, iż od dnia 1 maja 2016 r. nasza siedziba mieści się przy ul. Żeromskiego 51 w Radomiu oraz nasz aktualny numer tel. to 48 360 00 46.
zapraszamy

Akredytacja OWES

Informujemy, iż Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Radomiu jest w procesie weryfikacji spełniania standardów AKSES celem uzyskania akredytacji OWES- ośrodka wysokiej jakości. Akedytacja jest przyznawana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej .
Więcej infomacji na stronie internetowej Ministerstwa: www.pozytek.gov.pl

W przypadku otrzymania akredytacji OWES uruchomiony zostanie pełny zakres wsparcia dla przedsiębiorstw społecznych i wszytskich zainteresowanych wsparciem w obszarze polityki ekonomii społecznej.
 

21 lipca 2016 r. - spotkanie mazowieckich OWES w MCPS

W dniu 21 lipca 2016 r. w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej ( Warszawa, ul. Nowogrodzka 62 a) będziemy uczestniczyli w spotkaniu wszytskich mazowieckich OWES wraz z przedstawicielami Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Tematem spotkania będzie rozwój ekonomii społecznej na terenie województwa mazowieckiego oraz akredytacja ASKES.