STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

AKTUALNOŚCI

Niepełnosprawni na start !

Informujemy uczestników projektu pn. „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielnienia osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, iż wszystkie miejsca stażowe zostały już rozdysponowane. Podpisano 30 umów stażowych z uczestnikami projektu oraz podmiotami realizującymi staże zawodowe. 

Data, 01 grudnia 2017r.

Zakończenie rekrutacji uczestników projektu Niepełnosprawni na start! w województwie lubelskim

Informujemy, iz zakończyliśmy rekrutacje w województwie lubelskim osób niepełnosprawnych, chcących podjąć zatrudnieniue, zwiąkszyć kompetencje i kwalifikację do projektu pn. Niepełnosprawni na start!- wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych w zakresie zatrudnienia.
W przypadku konieczności przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej- bedziemy informować na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Zespół projektu

Nabór pracowników na stanowisko Specjalisty ds. funduszy unijnych i krajowych

STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalisty/ki ds. funduszy unijnych i krajowych

Miejsce pracy: miasto Radom.
Zakres obowiązków Specjalisty/ki ds. funduszy unijnych i krajowych:
• Prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem, wdrażaniem i rozliczaniem funduszy unijnych i krajowych
• Wyszukiwanie różnych możliwości finansowania przedsięwzięć Stowarzyszenia w związku
z realizowanymi przez Stowarzyszenie celami statutowymi,
• Przygotowywanie- pisanie , kompletowanie oraz składanie wniosków o środki finansowe na realizację celów Stowarzyszenia

• Od kandydatów oczekujemy:
- wykształcenia wyższego,
- doświadczenia ( min 2 lata) w pisaniu i  realizacji projektów ze źródeł unijnych , gł. EFS i krajowych,
- kursów i szkoleń w zakresie pisania wniosków aplikacyjnych 
- znajomości zagadnień specyfiki działalności organizacji pozarządowych, preferowana wiedza praktyczna,,
- sumienności, samodzielności, kreatywności, odpowiedzialności i dyspozycyjności,
- umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych,
- biegłej znajomości obsługi komputera w zakresie MS Office,

Oferujemy:
• współpracę w wymiarze 1 etatu
• możliwość zdobywania doświadczenia w ciekawym, angażującym zespole.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV, referencji oraz ew. kilku zdań uzasadnienia, dlaczego to właśnie Ty jesteś odpowiednim kandydatem/kandydatką na to stanowisko.
Dokumenty należy przesłać tylko w wersji elektronicznej na adres mailowy: rcp@radom.net

CV osób nie zakwalifikowanych zostaną zniszczone.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wraz z dokumentami, o których mowa wyżej, należy przesłać czytelnie podpisane oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w CV dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz.883 z dnia 21 sierpnia 1997).

Zakończenie rekrutacji w woj. świętokrzyskim

Informujemy, iz zakończyliśmy rekrutacje w województwie świętokrzyskim osób niepełnosprawnych, chcących podjąć zatrudnieniue, zwiąkszyć kompetencje i kwalifikację do projektu pn. Niepełnosprawni na start!- wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych w zakresie zatrudnienia.
 W przypadku konieczności przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej- bedziemy informować na stronie internetowej Stowarzyszenia.

 Zespół projektu

Zakończenie rekrutacji osób niepełnosprawnych z woj. mazowieckiego

Informujemy, iz zakończyliśmy rekrutacje w województwie mazowieckim osób niepełnosprawnych, chcących podjąć zatrudnieniue, zwiąkszyć kompetencje i kwalifikację do projektu pn. Niepełnosprawni na start!- wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych w zakresie zatrudnienia.
 W przypadku konieczności przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej- bedziemy informować na stronie internetowej Stowarzyszenia.

 Zespół projektu

UWAGA woj. LUBELSKIE !!!

UWAGA !!!
Osoby niepełnosprawne zapraszamy do udziału w projekcie pn. Niepełnosprawni na start!- wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudnienia, współfiannsowanym przez PFRON.

Pozostały tylko 2 wolne miejsca.

tel. 48 360 00 46, e- mail: a.kszczotek@srcp.radom.pl

Informacja o ogłoszonym zapytaniu ofertowym na szkolenie dla osoby niepełnosprawnej w Radomiu

Informuemy, iz od dnia 15 maja 2017 roku do dnia 22 maja 2017 roku do godziny 14.45 można składac oferty cenowe
na przeprowadzenie szkolenia/kursu pozwalającego na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie profesjonalnego aplikowania o środki finansowe w ramach projektów finansowanych/ współfinansowanych z funduszy publicznych ze szczególnym uwzględnieniem opracowania budżetu z wykorzystaniem elementów  programu Microsoft Excel w ramach projektu „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Szkolenie/ kurs jest skierowane do 1 osoby niepełnosprawnej z Gminy Miasta Radomia.

Zapytanie ofertowe nr 10- 2017/PFRON jest dostępne w zakładce Zapytania ofertowe- Trwajace postepowania.
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 48 360 00 46.

UWAGA niepełnosprawni z województwa świetokrzyskiego !!!

Informujemy, iż pozostały ostatnie 2 miejsca w projekcie pn. Niepełnosprawni na start!- wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudnienia, współfiannsowanego przez PFRON.

nr. tel 48 360 00 46, e- mail: a.kszczotek@srcp.radom.pl

Uwaga Mazowsze- Niepełnosprawni na start !!!

Informujemy, iż rekrutacja na terenie województwa mazowieckiego do porojektu współfiannsowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Niepełnosprawni na start !- wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudnienia, WCIĄŻ TRWA.
Ppozostało jeszcze 5 wolnych  miejsc.

ZAPRASZAMY !!!

Rusza II edycja wsparcia osób niepełnosprawnych z terenu województw: mazowieckiego, lubelskiego i świętokrzyskiego ! ! !

Informujemy, iz od dzisiaj, tj. 3 kwietnia 2017 r.  rusza kolejny nabór osób niepełnosprawnych chcących podjąć zatrudnienie, podnieść swoje kwalifikację, podwyższych umiejętności i kompetencje.
Poszukujemy  łącznie 42 osób , ze wszytskich 3 województw: mazowieckiego, lubelskiego i świętokrzyskiego, gł. posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, znacznym bądź lekkim- ale ze względu na uposledzenie umysłowe, chcących w własnej woli uczestniczyć w ścieżce aktywizacji zawodowej obejmującej doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, warsztaty aktywizujące zawodowo, szkolenia oraz staż zawodowe, no i ostatecznie zatrudnienie. A wszystkie te działania są wspomagane przez Asystenta Pracy.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminiem uczestnictwa w projekcie i wypełnienie Karty zgłoszenia, kolejno przesłąnie jej na e- maila, pocztą bądź dostarczenie osobiści do biura projektu pod adresem: Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości", ul. Żeromskiego 51, 26- 600 Radom, adres e- mail: a.kszczotek@srcp.radom.pl , rcp1@radom.net,
tel. / fax 48 360 00 46

Terminy spotkań rekrutacyjnych

Informujemy, iż o terminach spotkań rekrutacyjnych będziemy informować wszystkie zainteresowane osoby telefonicznie. Każde osoby zainteresowane proszę  o bezpośredni kontak z p. Anetą Kszczotek- Dwórnik (woj. mazowieckie i woj. świętokrzyskie) oraz p. Agnieszką Caban (woj. lubelskie) pod numerem 48 360 00 46, bądź adresem e- mail: a.kszczotek@srcp.radom.pl i agnieszka.m.caban@gmail.com . Planujemy po 2- 3 spotkania rekrutacyjne tygodniowo w Lublinie, Radomiu i Pionkach oraz w Starachowicach oraz indywidualne spotkania.

Preferencyjne pożyczki na założenie działalności gosp. jako dobry przykład dla innych państw członkowskich UE

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" jako realizator projektu pn. "Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" wzięło aktywny udział w przygotowaniu studium przypadku wykorzystania instrumentów finansowych EFS w celu promocji przedsiębiorczości i zatrudnienia ramach komponentu regionalnego POKL 2007-2013.

Ww. studium dotyczące Woj. Mazowieckiego, po przejściu ścieżki weryfikacji, uzyskało pozytywną ocenę w KE (DG REGIO/EMPL) oraz EBI(Dział Doradztwa - fi-compass) i zostało opublikowane na unijnej platformie fi-compass, jako praktyka do wykorzystania przez instytucje w państwach członkowskich UE.

Adres publikacji:
https://www.fi-compass.eu/publication/case-studies/case-study-creating-new-jobs-and-entrepreneurship-through-financial

Serdecznie zachęcamy do lektury.

Już 245 osób założyło własne firmy z naszą pomocą

Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" realizuje projekt pn. „Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.
Projekt ten polega na udzielaniu preferencyjnie oprocentowanych pożyczek, dla osób fizycznych zamierzających założyć własną firmę. Na chwilę obecną dzięki naszemu wsparciu na terenie województwa mazowieckiego powstało 245 firm specjalizujących się w bardzo wielu dziedzinach m.in. stomatologii, fryzjerstwie, kosmetyce, usługach prawnych/notarialnych, precyzyjnej obróbce metali, zajęciach rozwijających zdolności manualne, opieki nad dziećmi (przedszkola), usług rozrywkowych dla dzieci (centra zabaw), usług gastronomicznych (food trucki), auto detailingu. Na tym nasze działania się nie kończą, bo projekt będziemy realizować jeszcze przez 5 lat, tj. do końca grudnia 2021r.

SPOTKANIA INFORMACYJNE W WARSZAWIE

Wszystkie osoby z terenu Warszawy i okolic zainteresowane założeniem działalności gospodarczej i pozyskaniem finansowania zapraszamy na cykliczne (dwa razy w miesiącu) spotkania prezentujące ofertę naszego Funduszu Pożyczkowego. Miejscem spotkań są: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie przy ul. Ciołka 10 oraz Centrum Przedsiębiorczości ul. Smolna 4. O szczegółowych terminach będziemy informować na bieżąco.
Serdecznie zapraszamy.

ŚRODKI NA START !

Zapraszamy na kolejne spotkanie informacyjne z serii „Jak zacząć … środki na start”, które odbędzie się w Warszawie w siedzibie Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4 / Kruczkowskiego 5.
Szkolenie rozpoczyna się od godziny 9:00 do 13:00, 22 marca 2017.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uzyskaniem finansowania własnej działalności, szczególnie przed założeniem własnego biznesu.