STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

AKTUALNOŚCI

o nas na Facebooku !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Przeczytacie o nas na FB ... ale i o naszych pożyczkobiorcach, którzy za naszym posrednictwem uruchomili własny biznes, ich ciekawych pomysłach,  które sfinansowalismy.
 To już ponad 160 firm, które uzyskały finansowane w formie preferencyjnej pożyczki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
www.facebook.com/pozyczkinafirme

Jeździmy w Metrze Warszawa !!!

Od 1 kwietnia 2016 trwa nasza kampania  promocyjna Funduszu Pożyczkowego
w warszawskim Metrze. Będziemy jeździć przez cały miesiąc.

26 kwietnia JESTEŚMY NA BEMOWIE

Serdecznie zapraszamy wszytskie osoby zainteresowane uruchomieniem własnej działalności gospodarczej oraz pozyskaniem na ten cel środków finansowych na spotkanie 26 kwietnia 2016 o godz. 17:00 . Spotkanie jest organizowane przez Bemowskie Centrum Przedsiębiorczości: http://biznes.bemowo.waw.pl/

Prezentacja oczywiście dotyczy naszego projektu pn. "Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiebiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inzynierii finansowej", Działanie 6.2 POKL – Pożyczka na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Spotkanie Informacyjne "Fundusze dla osób planujących założenie działalności gospodarczej" w Radomiu - 27 kwiecień 2016

Wszystkich zainteresowanych założeniem własnej działalności oraz pozyskaniem dogodnych form wsparcia na starcie zapraszamy na spotkanie informacyjne do Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Radomiu przy ul. Kościuszki 5 a w dniu 27-04-2016 w godz. 10-13:15
 
http://mazowia.eu/aktualnosci/spotkanie-informacyjne-fundusze-dla-osob-planujacych-zalozenie-dzialalnosci-gospodarczej-w-radomiu-kwiecien-2016.html

CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SMOLNA – JAK ZACZĄĆ …ŚRODKI NA START !!!

Wszystkich z Warszawy oraz okolic zapraszamy na spotkanie 19.04.2016 od godziny 9:00 w Centrum Przedsiębiorczości Smolna.
 http://firma.um.warszawa.pl/aktualnosci/2016/04/04/szkolenia-w-centrum-przedsiebiorczosci-smolna-kwiecien/

6 kwietnia 2016r. byliśmy na Europejskich Dniach Pracodawcy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy Filia w Radomiu

Podczas środowego seminarium w ramach Europejskich Dni Pracodawcy nt. „Usługi urzędów pracy i partnerów rynku pracy dla pracodawców” prezentowaliśmy ofertę Funduszu Pożyczkowego  i udzielaliśmy informacji w zakresie pozyskania środków finansowych na uruchomienie własnego biznesu  „Pożyczka na start”.
Celem spotkania było przybliżenie oferty Publicznych Służb Zatrudnienia oraz podniesienie wiedzy pracodawców nt. usług urzędów pracy i partnerów rynku pracy w zakresie m.in. zatrudnienia pracowników, zmian w Prawie Pracy oraz finansowania podnoszenia kwalifikacji pracowników.
W ramach naszego Funduszu Pożyczkowy promowaliśmy finansowanie tworzenia miejsc pracy w formie samozatrudnienia : możliwość pozyskania preferencyjnej pożyczki w ramach realizowanego projektu pn.  „Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”  współfinansowanym przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społeczny: Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.

Spotkajmy sie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy na seminarium pn. "Usługi Urzędów Pracy i Partenrów Rynku Pracy dla pracodawców"

6 kwietnia w godzinach 10-14 zapraszamy na seminarium „Usługi urzędów pracy i partnerów rynku pracy dla pracodawców” które odbędzie się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy – Radom ul. Mokra 2

Podczas seminarium przedstawiciel Funduszu Pożyczkowego będzie udzielał informacji w zakresie pozyskania środków finansowych na uruchomienie własnego biznesu  „Pożyczka na start”

Zapraszamy do udziału.

Zaproszenie na Targi Ekonomii Społecznej

Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej  w subregionie ciechanowskim”
działający przy Stowarzyszeniu „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” 
w partnerstwie z Gminą Glinojeck
 
Z A P R A S Z A 
 
na TARGI EKONOMII SPOŁECZNEJ
które odbędą się w dniu  14.05.2015r. 
w Hali Sportowej w Glinojecku
oficjalne rozpoczęcie godz. 10.30
 
udział w Targach jest bezpłatny !!!

Szczegółowych informacji udzielamy w Biurze Projektu w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, pokój 220 i 222 lub telefonicznie 023 671 13 06 lub mailowo: a.sobiech@srcp.radom.pl
 
Program Targów Ekonomii Społecznej
 
PROGRAM TARGÓW:
·         prezentacja efektów działalności podmiotów ekonomii społecznej
·         prezentacja spółdzielni socjalnych powstałych w ramach Projektu “Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim”
·         występy artystyczne
·         o godz. 11.30 przy stoisku “Gminny Ośrodek Kultury w Radzanowie ” odbędzie się warsztat rękodzieła artystycznego obrazujący
          “Metody pracy z osobami niepełnosprawnymi”
 
Oficjalne rozpoczęcie Targów Ekonomii Społecznej – godz. 10.30,
 działania OWES w subregionie ciechanowskim,
„Prezentacja działalności spółdzielni socjalnej ZA LASAMI z Wylazłowa”
Pan Marian Kamecki Prezes Spółdzielni Za Lasami
„Prezentacja działalności spółdzielni socjalnej HAVEN z Władysławowa”
Pan Rafał Janowski Prezes Spółdzielni Haven
 
Rehabilitacja zawodowa i społeczna oraz zatrudnienie osób z dysfunkcją wzroku”
Pani Sylwia Wiśniowska pracownik Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach
„Prezentacja działalności Spółdzielni socjalnej Auto Kompleks z Ciechanowa”
Pani Katarzyna Kaczyńska zastępca Prezesa Spółdzielni Auto Kompleks
 
Część artystyczna przygotowana przez MGOK w Glinojecku
 

Istnieje możliwość pozyskania nowego wsparcia przez Spółdzielnie Socjalne

Informujemy, iż istnieje możliwość pozyskania wsparcia w postaci dodatkowych godzin doradczych
z zakresu prawa, finansów, marketingu

 
Prosimy Spółdzielnie Socjalne, zainteresowane pozyskaniem dodatkowych godzin doradczych, 
o złożenie zapotrzebowania zgodnego z poniższą tabelą na adres:   
a.kszczotek@srcp.radom.pl do dnia 8 maja 2015r.
nazwa i pełny adres Spółdzielni Socjalnej  
liczba godzin z jakiej skorzystano w ramach doradztwa prawnego   liczba godzin z jakiej skorzystano w ramach usługi prawnej   wnioskowanaliczba dodatkowych godzin doradztwa prawnego  
liczba godzin z jakiej skorzystano w ramach doradztwa finansowego   liczba godzin z jakiej skorzystano w ramach usługi finansowej   wnioskowanaliczba dodatkowych godzin doradztwa finansowego  
liczba godzin z jakiej skorzystano w ramach doradztwa marketingowego   liczba godzin z jakiej skorzystano w ramach usługi finansowej   wnioskowanaliczba dodatkowych godzin doradztwa marketingowego  
 
 
 
Aneta Kszczotek- Dwórnik
Kierownik projektu- OWES w Ciechanowie
ul. Kościuszki 1, 26-600 Radom
Tel. 48 360 00 45, 667-268- 245
Fax. 48 360 00 46

Wesołych Świąt

Zaproszenie na I Zjazd Sieci MLOP

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, Stowarzyszenie „Towarzystwo Amicus” i Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku mają zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w I Zjeździe Sieci
 
Mazowieckiej Ligi Organizacji Pozarządowych
 
Do udziału w Zjeździe zapraszamy przedstawicieli Organizacji Pozarządowych, które złożyły Wstępną deklarację uczestnictwa w projekcie. Do udziału zapraszamy zarówno przedstawicieli władz stowarzyszeń i fundacji, jak również ich pracowników, członków założycieli i wolontariuszy. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Termin I Zjazdu: 20-21 marca 2015 roku

Miejsce: Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne KZRS „SCH”, Ul. Odrębna 4, 04-867 Warszawa

Kwalifikacja uczestników nastąpi na podstawie formularza zgłoszeniowego

Formularz zgłoszeniowy

Program Zjazdu Sieci
 
Prosimy o przesłanie fax-em lub w wersji elektronicznej (skan) uzupełnionego Formularza zgłoszeniowego, zawierającego datę i pełen podpis osoby zgłaszającej się do uczestnictwa w I Zjeździe Sieci. Oferta powinna zostać przesłana na numer fax-u 48 360 00 46 lub na adres poczty elektronicznej: rcp1@radom.net.

Termin nadsyłania Formularzy zgłoszeniowych – 19.03.2015, godzina 12.00

Szczegółowe informacje:

www.ligamazowiecka.pl

Zaproszenie na „Warsztaty regionalne z nowoczesnych technologii z elementami networkingu”

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, Stowarzyszenie „Towarzystwo Amicus” i Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku mają zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w „Warsztatach regionalnych z nowoczesnych technologii z elementami networkingu”.

Do udziału w Warsztatach I Edycji zapraszamy przedstawicieli Organizacji Pozarządowych działających na terenie subregionu radomskiego. Do udziału zapraszamy zarówno przedstawicieli władz stowarzyszeń i fundacji, jak również ich pracowników, członków założycieli i wolontariuszy. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Termin I Edycji Warsztatów: 16-17 marca 2015 roku
Zajęcia w godzinach 9:00 - 16:00


 Miejsce: O.K.Z. Profesja, ul. Biznesowa 7, II p., sala nr 201, 26-600 Radom

 Kwalifikacja uczestników nastąpi na podstawie formularza zgłoszeniowego

Formularz zgłoszeniowy
 
Termin nadsyłania Formularzy zgłoszeniowych – 11.03.2015, godzina 15.00
 
Prosimy o przesłanie fax-em lub w wersji elektronicznej (skan) uzupełnionego Formularza zgłoszeniowego, zawierającego datę i pełen podpis osoby zgłaszającej się do uczestnictwa. Formularz powinien zostać przesłany na numer fax-u 48 360 00 46 lub na adres poczty elektronicznej: rcp1@radom.net.

 Tematyka Warsztatów:
 
 • niskobudżetowe formy promocji organizacji pozarządowych,
 • marketing wirusowy i social media i ich wykorzystanie w działalności organizacji pozarządowych,
 • nowe formy prezentacji multimedialnych,
 • narzędzia i techniki pracy zdalnej/networkingu,
 • wykorzystanie portali crowfundingowych,
 • podstawy programowania przekazu internetowego,
 • podstawy obróbki graficznej,
 • internetowe źródła open source,
 • niezbędne oprogramowanie freeware, itp.
 
Szczegółowe informacje:

Biuro Projektu w Radomiu

Stowarzyszenie „Radomskie
Centrum Przedsiębiorczości”
Ul. Kościuszki 1
26-600 Radom
Tel. 48 360 00 45
rcp1@radom.net

„V Forum Rozwoju Mazowsza" już niebawem. Spotkajmy się 4 i 5 listopada

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska oraz skorzystania z wiedzy i doświadczeń ekspertów. Dwa dni pełne inspiracji, 23 sesje tematyczne, mnogość krajowych i zagranicznych prelegentów. Podczas licznych debat oraz wystąpień zbierzemy najważniejsze doświadczenia i rekomendacje z implementacji środków europejskich okresu 2007-2013. V Forum to także odsłona możliwości absorbcji i kierunków wsparcia kolejnej perspektywy.
Zapraszamy do włączenia się we wspólne budowanie platformy wymiany doświadczeń i poglądów na temat funduszy europejskich wdrażanych na Mazowszu.
 
Udział w wydarzaniu jest bezpłatny. Zapraszamy do zapoznania się z programem i rejestracji na stronie www.vforum.growupstartup.com [2].
 

Trwają warsztaty w ramach projektu "Zatrudnij niepełnosprawnych i rozwijaj firmę"

           Trwają warsztaty dla uczestników projektu „Zatrudnij niepełnosprawnych i rozwijaj firmę”, realizowanego przez Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości i Przedsiębiorstwo Społeczne „Gospoda Jaskółeczka”. Celem warsztatów jest wsparcie uczestników i uczestniczek projektu w znalezieniu zatrudnienia. Warsztaty z zakresu miękkich kompetencji przydatnych w miejscu pracy, przedsiębiorczości, trening pracy i spotkania informacyjne z przedsiębiorcami to kolejne formy wsparcia kierowane do uczestników projektu. Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Zatrudnij niepełnosprawnych i rozwijaj firmę”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.

Zapraszamy do Galerii Multimedialnej

NABÓR OSÓB CHĘTNYCH DO ZAŁOŻENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

W TERMINIE 13.10 - 15.12.2014 R. TRWA V NABÓR OSÓB CHĘTNYCH DO ZAŁOŻENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ
13.10.2014r. rozpoczyna się V nabór uczestników/uczestniczek do projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim", realizowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 7.2.2 - Wsparcie ekonomii społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. Rekrutacja jest prowadzona do dnia 15.12.2014r.
Zapraszamy do udziału w projekcie osoby:
• bezrobotne, w szczególności osoby niepełnosprawne, mieszkające na terenie powiatów; ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, przasnyskiego, żuromińskiego oraz miasta Ciechanów; w szczególności osoby niepełnosprawne;
• zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej

W ramach projektu oferujemy:
•     wsparcie szkoleniowo-doradcze
•     wsparcie finansowe na utworzenie spółdzielni socjalnej do 20 000,00 zł na osobę
•     wsparcie pomostowe

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, ul. 17 Stycznia 7, pokój 220,222, 06-400 Ciechanów, tel. (23) 671-13-06, e-mail: owes@owes-ciechanow.pl lub na stronie internetowej SRCP: www.srcp.radom.pl, www.owes-ciechanow.pl

Zasady naboru
1.  O zakwalifikowaniu Kandydata/tki do udziału w Projekcie decyduje Komisja Rekrutacyjna zgodnie z Regulaminem rekrutacji na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych.
2.  Dla każdego planowanego naboru prowadzony jest osobny proces rekrutacji. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie, muszą każdorazowo składać odrębny komplet dokumentów i przejść całą procedurę rekrutacji, chyba że Beneficjent podejmie inną decyzję.
3.  Beneficjent zastrzega, iż wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem do udziału w Projekcie.
4.  Podstawą rejestracji jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych osobiście w Biurze Projektu lub wysłanie pocztą na adres Biura Projektu. W przypadku wysłania dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty liczy się data wpływu do Biura Projektu. Dokumenty, które wpłyną/zostaną dostarczone do Biura Projektu przed lub po terminie naboru pozostaną nierozpatrzone.
5.  Kandydat/ka w ramach danego naboru może złożyć tylko jeden komplet Dokumentów Rekrutacyjnych. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.
7.  Komplet Dokumentów Rekrutacyjnych stanowią łącznie:
a)  Formularz Rekrutacyjny,
b)  Oświadczenie zbiorcze,
c)  Zaświadczenie o zadeklarowanym statusie osoby posiadającej uprawnienia do założenia spółdzielni socjalnej.

Dokumenty Rekrutacyjne należy złożyć w dwóch egzemplarzach (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
  Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” informuje, że w piątej rekrutacji osób chętnych do złożenia spółdzielni socjalnej przewiduje się możliwość skrócenia terminu naboru dokumentów rekrutacyjnych po wpłynięciu 20 formularzy rekrutacyjnych. W dniu, w którym wpłynie wymagana liczba formularzy rekrutacyjnych, zostanie podana informacja na stronie internetowej Stowarzyszenia o zamknięciu rekrutacji z tym dniem.

Dokumenty Rekrutacyjne do pobrania w zakładce: Dokumenty do pobrania