STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

AKTUALNOŚCI

26 kwietnia JESTEŚMY NA BEMOWIE

Serdecznie zapraszamy wszytskie osoby zainteresowane uruchomieniem własnej działalności gospodarczej oraz pozyskaniem na ten cel środków finansowych na spotkanie 26 kwietnia 2016 o godz. 17:00 . Spotkanie jest organizowane przez Bemowskie Centrum Przedsiębiorczości: http://biznes.bemowo.waw.pl/

Prezentacja oczywiście dotyczy naszego projektu pn. "Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiebiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inzynierii finansowej", Działanie 6.2 POKL – Pożyczka na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Spotkanie Informacyjne "Fundusze dla osób planujących założenie działalności gospodarczej" w Radomiu - 27 kwiecień 2016

Wszystkich zainteresowanych założeniem własnej działalności oraz pozyskaniem dogodnych form wsparcia na starcie zapraszamy na spotkanie informacyjne do Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Radomiu przy ul. Kościuszki 5 a w dniu 27-04-2016 w godz. 10-13:15
 
http://mazowia.eu/aktualnosci/spotkanie-informacyjne-fundusze-dla-osob-planujacych-zalozenie-dzialalnosci-gospodarczej-w-radomiu-kwiecien-2016.html

CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SMOLNA – JAK ZACZĄĆ …ŚRODKI NA START !!!

Wszystkich z Warszawy oraz okolic zapraszamy na spotkanie 19.04.2016 od godziny 9:00 w Centrum Przedsiębiorczości Smolna.
 http://firma.um.warszawa.pl/aktualnosci/2016/04/04/szkolenia-w-centrum-przedsiebiorczosci-smolna-kwiecien/

6 kwietnia 2016r. byliśmy na Europejskich Dniach Pracodawcy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy Filia w Radomiu

Podczas środowego seminarium w ramach Europejskich Dni Pracodawcy nt. „Usługi urzędów pracy i partnerów rynku pracy dla pracodawców” prezentowaliśmy ofertę Funduszu Pożyczkowego  i udzielaliśmy informacji w zakresie pozyskania środków finansowych na uruchomienie własnego biznesu  „Pożyczka na start”.
Celem spotkania było przybliżenie oferty Publicznych Służb Zatrudnienia oraz podniesienie wiedzy pracodawców nt. usług urzędów pracy i partnerów rynku pracy w zakresie m.in. zatrudnienia pracowników, zmian w Prawie Pracy oraz finansowania podnoszenia kwalifikacji pracowników.
W ramach naszego Funduszu Pożyczkowy promowaliśmy finansowanie tworzenia miejsc pracy w formie samozatrudnienia : możliwość pozyskania preferencyjnej pożyczki w ramach realizowanego projektu pn.  „Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”  współfinansowanym przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społeczny: Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.

Spotkajmy sie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy na seminarium pn. "Usługi Urzędów Pracy i Partenrów Rynku Pracy dla pracodawców"

6 kwietnia w godzinach 10-14 zapraszamy na seminarium „Usługi urzędów pracy i partnerów rynku pracy dla pracodawców” które odbędzie się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy – Radom ul. Mokra 2

Podczas seminarium przedstawiciel Funduszu Pożyczkowego będzie udzielał informacji w zakresie pozyskania środków finansowych na uruchomienie własnego biznesu  „Pożyczka na start”

Zapraszamy do udziału.

Zaproszenie na Targi Ekonomii Społecznej

Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej  w subregionie ciechanowskim”
działający przy Stowarzyszeniu „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” 
w partnerstwie z Gminą Glinojeck
 
Z A P R A S Z A 
 
na TARGI EKONOMII SPOŁECZNEJ
które odbędą się w dniu  14.05.2015r. 
w Hali Sportowej w Glinojecku
oficjalne rozpoczęcie godz. 10.30
 
udział w Targach jest bezpłatny !!!

Szczegółowych informacji udzielamy w Biurze Projektu w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, pokój 220 i 222 lub telefonicznie 023 671 13 06 lub mailowo: a.sobiech@srcp.radom.pl
 
Program Targów Ekonomii Społecznej
 
PROGRAM TARGÓW:
·         prezentacja efektów działalności podmiotów ekonomii społecznej
·         prezentacja spółdzielni socjalnych powstałych w ramach Projektu “Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim”
·         występy artystyczne
·         o godz. 11.30 przy stoisku “Gminny Ośrodek Kultury w Radzanowie ” odbędzie się warsztat rękodzieła artystycznego obrazujący
          “Metody pracy z osobami niepełnosprawnymi”
 
Oficjalne rozpoczęcie Targów Ekonomii Społecznej – godz. 10.30,
 działania OWES w subregionie ciechanowskim,
„Prezentacja działalności spółdzielni socjalnej ZA LASAMI z Wylazłowa”
Pan Marian Kamecki Prezes Spółdzielni Za Lasami
„Prezentacja działalności spółdzielni socjalnej HAVEN z Władysławowa”
Pan Rafał Janowski Prezes Spółdzielni Haven
 
Rehabilitacja zawodowa i społeczna oraz zatrudnienie osób z dysfunkcją wzroku”
Pani Sylwia Wiśniowska pracownik Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach
„Prezentacja działalności Spółdzielni socjalnej Auto Kompleks z Ciechanowa”
Pani Katarzyna Kaczyńska zastępca Prezesa Spółdzielni Auto Kompleks
 
Część artystyczna przygotowana przez MGOK w Glinojecku
 

Istnieje możliwość pozyskania nowego wsparcia przez Spółdzielnie Socjalne

Informujemy, iż istnieje możliwość pozyskania wsparcia w postaci dodatkowych godzin doradczych
z zakresu prawa, finansów, marketingu

 
Prosimy Spółdzielnie Socjalne, zainteresowane pozyskaniem dodatkowych godzin doradczych, 
o złożenie zapotrzebowania zgodnego z poniższą tabelą na adres:   
a.kszczotek@srcp.radom.pl do dnia 8 maja 2015r.
nazwa i pełny adres Spółdzielni Socjalnej  
liczba godzin z jakiej skorzystano w ramach doradztwa prawnego   liczba godzin z jakiej skorzystano w ramach usługi prawnej   wnioskowanaliczba dodatkowych godzin doradztwa prawnego  
liczba godzin z jakiej skorzystano w ramach doradztwa finansowego   liczba godzin z jakiej skorzystano w ramach usługi finansowej   wnioskowanaliczba dodatkowych godzin doradztwa finansowego  
liczba godzin z jakiej skorzystano w ramach doradztwa marketingowego   liczba godzin z jakiej skorzystano w ramach usługi finansowej   wnioskowanaliczba dodatkowych godzin doradztwa marketingowego  
 
 
 
Aneta Kszczotek- Dwórnik
Kierownik projektu- OWES w Ciechanowie
ul. Kościuszki 1, 26-600 Radom
Tel. 48 360 00 45, 667-268- 245
Fax. 48 360 00 46

Wesołych Świąt

Zaproszenie na I Zjazd Sieci MLOP

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, Stowarzyszenie „Towarzystwo Amicus” i Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku mają zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w I Zjeździe Sieci
 
Mazowieckiej Ligi Organizacji Pozarządowych
 
Do udziału w Zjeździe zapraszamy przedstawicieli Organizacji Pozarządowych, które złożyły Wstępną deklarację uczestnictwa w projekcie. Do udziału zapraszamy zarówno przedstawicieli władz stowarzyszeń i fundacji, jak również ich pracowników, członków założycieli i wolontariuszy. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Termin I Zjazdu: 20-21 marca 2015 roku

Miejsce: Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne KZRS „SCH”, Ul. Odrębna 4, 04-867 Warszawa

Kwalifikacja uczestników nastąpi na podstawie formularza zgłoszeniowego

Formularz zgłoszeniowy

Program Zjazdu Sieci
 
Prosimy o przesłanie fax-em lub w wersji elektronicznej (skan) uzupełnionego Formularza zgłoszeniowego, zawierającego datę i pełen podpis osoby zgłaszającej się do uczestnictwa w I Zjeździe Sieci. Oferta powinna zostać przesłana na numer fax-u 48 360 00 46 lub na adres poczty elektronicznej: rcp1@radom.net.

Termin nadsyłania Formularzy zgłoszeniowych – 19.03.2015, godzina 12.00

Szczegółowe informacje:

www.ligamazowiecka.pl

Zaproszenie na „Warsztaty regionalne z nowoczesnych technologii z elementami networkingu”

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, Stowarzyszenie „Towarzystwo Amicus” i Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku mają zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w „Warsztatach regionalnych z nowoczesnych technologii z elementami networkingu”.

Do udziału w Warsztatach I Edycji zapraszamy przedstawicieli Organizacji Pozarządowych działających na terenie subregionu radomskiego. Do udziału zapraszamy zarówno przedstawicieli władz stowarzyszeń i fundacji, jak również ich pracowników, członków założycieli i wolontariuszy. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Termin I Edycji Warsztatów: 16-17 marca 2015 roku
Zajęcia w godzinach 9:00 - 16:00


 Miejsce: O.K.Z. Profesja, ul. Biznesowa 7, II p., sala nr 201, 26-600 Radom

 Kwalifikacja uczestników nastąpi na podstawie formularza zgłoszeniowego

Formularz zgłoszeniowy
 
Termin nadsyłania Formularzy zgłoszeniowych – 11.03.2015, godzina 15.00
 
Prosimy o przesłanie fax-em lub w wersji elektronicznej (skan) uzupełnionego Formularza zgłoszeniowego, zawierającego datę i pełen podpis osoby zgłaszającej się do uczestnictwa. Formularz powinien zostać przesłany na numer fax-u 48 360 00 46 lub na adres poczty elektronicznej: rcp1@radom.net.

 Tematyka Warsztatów:
 
 • niskobudżetowe formy promocji organizacji pozarządowych,
 • marketing wirusowy i social media i ich wykorzystanie w działalności organizacji pozarządowych,
 • nowe formy prezentacji multimedialnych,
 • narzędzia i techniki pracy zdalnej/networkingu,
 • wykorzystanie portali crowfundingowych,
 • podstawy programowania przekazu internetowego,
 • podstawy obróbki graficznej,
 • internetowe źródła open source,
 • niezbędne oprogramowanie freeware, itp.
 
Szczegółowe informacje:

Biuro Projektu w Radomiu

Stowarzyszenie „Radomskie
Centrum Przedsiębiorczości”
Ul. Kościuszki 1
26-600 Radom
Tel. 48 360 00 45
rcp1@radom.net

„V Forum Rozwoju Mazowsza" już niebawem. Spotkajmy się 4 i 5 listopada

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska oraz skorzystania z wiedzy i doświadczeń ekspertów. Dwa dni pełne inspiracji, 23 sesje tematyczne, mnogość krajowych i zagranicznych prelegentów. Podczas licznych debat oraz wystąpień zbierzemy najważniejsze doświadczenia i rekomendacje z implementacji środków europejskich okresu 2007-2013. V Forum to także odsłona możliwości absorbcji i kierunków wsparcia kolejnej perspektywy.
Zapraszamy do włączenia się we wspólne budowanie platformy wymiany doświadczeń i poglądów na temat funduszy europejskich wdrażanych na Mazowszu.
 
Udział w wydarzaniu jest bezpłatny. Zapraszamy do zapoznania się z programem i rejestracji na stronie www.vforum.growupstartup.com [2].
 

Trwają warsztaty w ramach projektu "Zatrudnij niepełnosprawnych i rozwijaj firmę"

           Trwają warsztaty dla uczestników projektu „Zatrudnij niepełnosprawnych i rozwijaj firmę”, realizowanego przez Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości i Przedsiębiorstwo Społeczne „Gospoda Jaskółeczka”. Celem warsztatów jest wsparcie uczestników i uczestniczek projektu w znalezieniu zatrudnienia. Warsztaty z zakresu miękkich kompetencji przydatnych w miejscu pracy, przedsiębiorczości, trening pracy i spotkania informacyjne z przedsiębiorcami to kolejne formy wsparcia kierowane do uczestników projektu. Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Zatrudnij niepełnosprawnych i rozwijaj firmę”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.

Zapraszamy do Galerii Multimedialnej

NABÓR OSÓB CHĘTNYCH DO ZAŁOŻENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

W TERMINIE 13.10 - 15.12.2014 R. TRWA V NABÓR OSÓB CHĘTNYCH DO ZAŁOŻENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ
13.10.2014r. rozpoczyna się V nabór uczestników/uczestniczek do projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim", realizowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 7.2.2 - Wsparcie ekonomii społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. Rekrutacja jest prowadzona do dnia 15.12.2014r.
Zapraszamy do udziału w projekcie osoby:
• bezrobotne, w szczególności osoby niepełnosprawne, mieszkające na terenie powiatów; ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, przasnyskiego, żuromińskiego oraz miasta Ciechanów; w szczególności osoby niepełnosprawne;
• zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej

W ramach projektu oferujemy:
•     wsparcie szkoleniowo-doradcze
•     wsparcie finansowe na utworzenie spółdzielni socjalnej do 20 000,00 zł na osobę
•     wsparcie pomostowe

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, ul. 17 Stycznia 7, pokój 220,222, 06-400 Ciechanów, tel. (23) 671-13-06, e-mail: owes@owes-ciechanow.pl lub na stronie internetowej SRCP: www.srcp.radom.pl, www.owes-ciechanow.pl

Zasady naboru
1.  O zakwalifikowaniu Kandydata/tki do udziału w Projekcie decyduje Komisja Rekrutacyjna zgodnie z Regulaminem rekrutacji na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych.
2.  Dla każdego planowanego naboru prowadzony jest osobny proces rekrutacji. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie, muszą każdorazowo składać odrębny komplet dokumentów i przejść całą procedurę rekrutacji, chyba że Beneficjent podejmie inną decyzję.
3.  Beneficjent zastrzega, iż wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem do udziału w Projekcie.
4.  Podstawą rejestracji jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych osobiście w Biurze Projektu lub wysłanie pocztą na adres Biura Projektu. W przypadku wysłania dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty liczy się data wpływu do Biura Projektu. Dokumenty, które wpłyną/zostaną dostarczone do Biura Projektu przed lub po terminie naboru pozostaną nierozpatrzone.
5.  Kandydat/ka w ramach danego naboru może złożyć tylko jeden komplet Dokumentów Rekrutacyjnych. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.
7.  Komplet Dokumentów Rekrutacyjnych stanowią łącznie:
a)  Formularz Rekrutacyjny,
b)  Oświadczenie zbiorcze,
c)  Zaświadczenie o zadeklarowanym statusie osoby posiadającej uprawnienia do założenia spółdzielni socjalnej.

Dokumenty Rekrutacyjne należy złożyć w dwóch egzemplarzach (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
  Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” informuje, że w piątej rekrutacji osób chętnych do złożenia spółdzielni socjalnej przewiduje się możliwość skrócenia terminu naboru dokumentów rekrutacyjnych po wpłynięciu 20 formularzy rekrutacyjnych. W dniu, w którym wpłynie wymagana liczba formularzy rekrutacyjnych, zostanie podana informacja na stronie internetowej Stowarzyszenia o zamknięciu rekrutacji z tym dniem.

Dokumenty Rekrutacyjne do pobrania w zakładce: Dokumenty do pobrania

Wizyta Studyjna

          To już druga wizyta studyjna realizowana w ramach projektu. Uczestnicy i Uczestniczki projektu „Zatrudnij niepełnosprawnych i rozwijaj firmę”, realizowanego przez Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości i Przedsiębiorstwo Społeczne „Gospoda Jaskółeczka”, w dniach 10-11.09.2014 roku wzięli udział w Wizycie Studyjnej realizowanej w ramach projektu. Dwudniowy wyjazd do Krakowa obfitował w wiele nowych doświadczeń i wiadomości. Spotkania informacyjne prowadzone w siedzibie Stowarzyszenia Rodzin „Zdrowie Psychiczne” w Krakowie przybliżyły sposoby działania organizacji oferującej pomoc osobom niepełnosprawnym. Uczestnicy wizyty studyjnej poznali sposoby działania Zakładu Pracy Chronionej oraz działającego przy Stowarzyszeniu Rodzin Zakładu Aktywności Zawodowej, zatrudniającego osoby z niepełnosprawnością psychiczną. Możliwość bezpośredniej rozmowy z pracownikami ZAZ stanowiła element zwiększający doświadczenie uczestników i uczestniczek projektu. Znakomicie rozwinięty sektor przedsiębiorczości społecznej w Krakowie stanowi niedościgniony wzór dla organizacji i instytucji działających na terenie subregionu radomskiego.

         Wizyta Studyjna stanowiła również element integracji uczestników i uczestniczek projektu z różnych kierunków szkoleniowych, umożliwiając im wzajemne poznanie się i wymianę doświadczeń. Wizyta Studyjna realizowana była w ramach projektu „Zatrudnij niepełnosprawnych i rozwijaj firmę”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.

Zapraszamy do Galerii Multimedialnej prezentującej zdjęcia z Wizyty Studyjnej

Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" w ramach realizowanego projektu pn. "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim" poszukuje Ekspertów do pracy w Komisji Oceny Planów"

Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" w ramach realizowanego projektu pn. "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim" poszukuje Ekspertów do pracy w Komisji Oceny Planów"