STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

AKTUALNOŚCI

Dzieła seniorów na MazowszuDrodzy Seniorzy,

 
       „Bony dla seniorów II” to projekt finansowany ze środków Województwa Mazowieckiego, w którym możecie realizować swoje pasje, zainteresowania, rozwijać już posiadane umiejętności i uczyć się czegoś nowego. Wasze pomysły na realizację spotkań, warsztatów, zajęć plastycznych i rękodzielniczych są niewyczerpane. W trakcie tych zajęć powstają niejednokrotnie prawdziwe „cudeńka”, będące efektem pracy Waszych rąk, Waszych pomysłów i umiejętności. Często możemy je oglądać na przesyłanych do nas zdjęciach.


        Chcemy je jednak pokazać także innym środowiskom senioralnym, grupom, organizacjom i instytucjom wspierającym seniorów na terenie całego Mazowsza. Chcielibyśmy pokazać jak największej liczbie osób to, co udało Wam się stworzyć w ramach zajęć i projektów realizowanych w ramach „Bonów dla seniorów II”.
        Zachęcamy do przesyłania na adres Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” wytworów waszej pracy powstałych w trakcie zajęć i warsztatów realizowanych w ramach projektu. Nie ważne, czy będą to gliniane figurki, makramy, obrazy, rysunki, ozdoby świąteczne, stroiki, dekoracje, albumy. Wszystkie wasze dzieła, którymi chcecie i możecie się z nami podzielić, są bardzo mile widziane.
       Wszystkie nadesłane prace będziemy mogli zaprezentować w trakcie spotkań, konferencji i wydarzeń organizowanych na terenie całego Mazowsza, aby pokazać umiejętności i zdolności mazowieckich seniorów. Będzie to też element promocji Waszej działalności, Waszej kreatywności, umiejętności i pomysłowości. W trakcie wydarzeń wasze prace zostaną właściwie oznaczone i podpisane. Możecie więc pokazać seniorom z innych części Mazowsza Wasze tradycje, historię Waszej miejscowości i zdolności jej mieszkańców.

       Pamiętajcie, aby właściwie zabezpieczyć przesyłane prace na czas transportu. Chcielibyśmy, aby dotarły do nas w całości, aby mogły cieszyć oko w trakcie konferencji, spotkań i wydarzeń jak największej liczby osób na całym Mazowszu.
 

Bony dla seniorów II - wyniki posiedzenia Komisji z dnia 10.05.2022Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w ramach zadania publicznego pn. „Bony dla seniorów II” z dnia 10 Maja 2022 r.
 
Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków o udzielenie bonu społecznego, złożonych w naborze prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów II” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
Wpłynęło 28 wniosków o bon społeczny. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.

Lista Rankingowa nr 3/2022
 

9 czerwca 2022 r. – Kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej o bon społeczny dla seniorów


Informujemy, iż dnia 9 czerwca 2022 r. (czwartek) odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.

Wnioski można składać do dnia 7 czerwca, do godz. 15:30.

Prosimy o nadsyłanie wniosków drogą e-mailową lub tradycyjną.
Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.
 
Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46

Osoba do kontaktu:
Aleksandra Okruta              Kierownik projektu                  e-mail: rcp@radom.net

Promocja projektów dla Seniorów


 
     

   Wszystkim nieformalnym grupom seniorów, organizacjom senioralnym, Uniwersytetom Trzeciego Wieku, Klubom Seniorów i innym podmiotom prowadzącym działania na rzecz środowisk senioralnych na terenie Mazowsza w ramach realizowanych przez Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” projektów finansowanych ze środków z Budżetu Województwa Mazowieckiego przypominamy o obowiązkach informacyjnych.
      Zarówno w przypadku projektów i inicjatyw realizowanych przez nieformalne grupy seniorów w ramach projektu „Bony dla seniorów II”, jak też w przypadku wykładów organizowanych w ramach projektu „Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów” konieczne jest zachowanie zasad związanych z właściwym oznaczaniem i informowaniem na temat realizowanych działań. Powyższe obowiązki wynikają z zapisów „Regulaminu udzielania i rozliczania bonów społecznych” w ramach projektu „Bony dla seniorów II” oraz „Zasad realizacji projektu” w ramach „Pakietów edukacyjnych dla mazowieckich seniorów”. Obydwa projekty realizowane są przez Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” na podstawie umów z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej i są finansowane ze środków z Budżetu Województwa Mazowieckiego. Stosowne informacje powinny się znaleźć także na materiałach i informacjach publikowanych i udostępnianych przez was w ramach prowadzonych działań.

Jak to zrobić?
 
- Publikując informację na temat realizowanego w ramach „Bonów dla seniorów II” projektu lub inicjatywy na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych – poinformujcie odbiorców, iż wasze działania są realizowane w ramach projektu „Bony dla seniorów II”, finansowanego ze środków z Budżetu Województwa Mazowieckiego.

- Publikując informację/zaproszenie na temat realizowanego wykładu dla seniorów w Waszej miejscowości na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych – poinformujcie odbiorców, iż wasze działania są realizowane w ramach projektu „Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów”, finansowanego ze środków z Budżetu Województwa Mazowieckiego.

- Publikując informację w mediach społecznościowych „oznaczajcie” profil Stowarzyszenia RCP, abyśmy widzieli to, co publikujecie i abyśmy mogli udostępniać Waszą informację dalej, w tym środowiskom senioralnym na terenie całego Mazowsza. Sami nie możemy publikować Waszych zdjęć, filmów i relacji. Ale możemy udostępniać to, co Wy publikujecie na swoich profilach.Gdzie nas znaleźć?   TUTAJ 

- Do promocji waszych działań wykorzystajcie materiały graficzne (wzory plakatów, logotypy, grafiki do wykorzystania w mediach społecznościowych) przygotowane specjalnie dla Was, a które możecie pobrać bezpośrednio z naszej strony internetowej:

Materiały graficzne do pobrania
 
Pamiętajcie, że zrealizowany przez Was projekt to także wskazówka dla innych jakie działania mogą być realizowane na rzecz środowisk senioralnych, jak aktywizować nieaktywnych. To także informacja dla innych grup seniorów i organizacji senioralnych na temat wsparcia, jakie Samorząd Województwa Mazowieckiego przekazuje na rzecz seniorów na całym Mazowszu, a jakie może zostać wykorzystane na ciekawe pomysły i inicjatywy w Waszym środowisku.

Macie problem z przygotowaniem materiałów graficznych - piszcie, dzwońcie, odwiedzajcie nasze biuro w Radomiu. Chetnie Wam pomożemy. 

Bony dla seniorów II - wyniki posiedzenia Komisji z dnia 05.04.2022Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w ramach zadania publicznego pn. „Bony dla seniorów II” z dnia 5 kwietnia 2022 r.
 
Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków o udzielenie bonu społecznego, złożonych w naborze prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów II” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
Wpłynęło 26 wniosków o bon społeczny. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.

Wyniki i Lista rankingowa nr 2/2022
 

10 maja 2022 r. – Kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej o bon społeczny dla seniorów


Informujemy, iż dnia 10 maja 2022 r. (czwartek) odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.

Wnioski można składać do dnia 6 Maja, do godz. 15:30.

Prosimy o nadsyłanie wniosków drogą e-mailową lub tradycyjną.
Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.
 
Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46

Osoba do kontaktu:
Aleksandra Okruta              Kierownik projektu                  e-mail: rcp@radom.net

5 kwietnia 2022 r. – Kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej o bon społeczny dla seniorówInformujemy, iż dnia 5 kwietnia 2022 r. (wtorek) odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.

Wnioski można składać do dnia 1 kwietnia do godz. 15:30.

Prosimy o nadsyłanie wniosków drogą e-mailową lub tradycyjną.
 
Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.
 
Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46

Osoba do kontaktu:
Aleksandra Okruta              Kierownik projektu                  e-mail: rcp@radom.net


 

Bony dla seniorów II - wyniki posiedzenia Komisji z dnia 04.03.2022


Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w ramach zadania publicznego pn. „Bony dla seniorów II” z dnia 04 marca 2022 r.
 
Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków o udzielenie bonu społecznego, złożonych w naborze prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów II” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
Wpłynęło 45 wniosków o bon społeczny. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.

RUSZAMY Z NABOREM WNIOSKÓW O UDZIELENIE BONU SPOŁECZNEGO W 2022 ROKU

Ważne dla seniorów !!!
Informacja o terminie posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej
 
         Informujemy, iż dnia 4 marca 2022 r. (piątek) odbędzie się pierwsze w 2022 r. posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.

Wnioski można składać do dnia:

3 marca 2022 r. do godz. 7:30.
 
Prosimy o nadsyłanie wniosków drogą e-mailową
(e-mail: rcp@radom.net) 
lub pocztą tradycyjną. 
Przypominamy, iż wsparcie finansowe w formie bonu społecznego w wysokości do 2000 zł będzie udzielane na realizację projektów, które odpowiadają na potrzeby seniorów i mają na celu wsparcie samodzielności społecznej oraz aktywności tej grupy osób. Przedmiotem przedsięwzięć wspierających środowiska senioralne mogą być, m.in. działania kulturowe, edukacyjne, aktywizacji fizycznej, czy też pielęgnacja tradycji lokalnych i inne.
 
O bony społeczne mogą się ubiegać minimum pięcioosobowe grupy seniorów. Członkowie grupy wybierają spośród siebie lidera, który będzie reprezentował grupę na etapie podpisania i składania wniosku o udzielnie bonu społecznego, podpisania umowy o udzielenie bonu społecznego, realizacji projektu społecznego oraz rozliczenia finansowego bonu społecznego.
 
Wszystkie zaakceptowane we wniosku wydatki na zakupy towarów i usług muszą być udokumentowane w formie faktur/paragonów (paragon do wysokości 450 zł musi zawierać NIP Operatora) wystawionych na Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom, NIP: 948 11 47 246. Płatności za faktury/paragony będą dokonywane wyłącznie przez Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”.
 
Realizacja bonów społecznych umożliwi wykorzystanie intelektualnego potencjału seniorów przy istniejącej infrastrukturze społecznej i będzie się opierała na pracy wolontariuszy – seniorów bezpośrednio organizujących działania w ramach realizowanych projektów społecznych.
 
Nabór wniosków o bony społeczne dla seniorów będzie prowadzony w systemie ciągłym. Termin składania wniosków wyznacza się od dnia 15 lutego 2022 r. do 30 listopada 2022 r.
 
Wnioski można składać osobiście lub drogą pocztową w siedzibie Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, ul. Żeromskiego 51, 26 – 600 Radom.
 
Wnioski w formie elektronicznej, należy przekazywać na adres poczty elektronicznej e-mail: rcp@radom.net. Wniosek powinien mieć formę scanu podpisanego wniosku oraz scanów podpisanych załączników.
 
Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce "Bony dla seniorów".
 
Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46

Osoby do kontaktu:
Aleksandra Okruta          Kierownik projektu                                 e-mail: rcp@radom.net


Załącznik - Bony dla Seniorów II - Informacja na rok 2022


Rusza rekrutacja do kolejnej edycji projektu "Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”

 
 


 

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza osoby z niepełnosprawnością, zamieszkałe na terenie M. Radom, powiatu radomskiego, białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, szydłowieckiego i zwoleńskiego, do udziału w projekcie:


 
„Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”
 
Projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
Celem projektu jest  uzyskanie przez  osoby niepełnosprawne zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

W ramach projektu:
- ścieżka wsparcia osoby z niepełnosprawnością, która obejmuje opracowanie Indywidualnych Planów Działania dla każdego uczestnika/czki, wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe, szkolenia przygotowujące do nowego zawodu lub podnoszące posiadane kwalifikacje, wsparcie trenera pracy w ramach zatrudnienia wspomaganego, warsztaty aktywizacyjne, wizyty studyjne i inne działania indywidualne i grupowe, których celem jest poprawa sytuacji uczestników/czek projektu na otwartym rynku pracy;
- 3-miesięczne, płatne staże zawodowe dla uczestników/czek, którzy zdecydują się na podjęcie zatrudnienia, po zakończeniu stażu zawodowego uczestnicy/czki podejmują zatrudnienie na umowę o pracę na okres co najmniej 6 miesięcy i w wymiarze minimum ½ etatu, zgodnie z przepisami o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;
 
Projekt skierowany jest do dorosłych osób z niepełnosprawnością, w wieku aktywności zawodowej, posiadających umiarkowany, znaczny lub lekki  stopień niepełnosprawności (z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, całościowe zaburzenia rozwojowe, długotrwałą, chroniczną niepełnosprawność  o charakterze psychicznym lub niepełnosprawność sprzężoną).
 
Warunki udziału w projekcie:
- Stopień niepełnosprawności powinien być potwierdzony aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów).
- W dniu rozpoczęcia udziału w projekcie uczestnik/uczestniczka musi posiadać status osoby niezatrudnionej.
- Uczestnicy/czki projektu nie mogą korzystać z takiego samego rodzaju wsparcia, jakie jest przewidziane w ramach niniejszego projektu, w ramach innych projektów finansowanych ze środków publicznych.
- Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej mogą wziąć udział w projekcie jedynie w sytuacji, gdy zakres i rodzaj wsparcia oferowane w ramach niniejszego projektu nie pokrywają się z działaniami realizowanymi na rzecz danej osoby przez WTZ.
  
Szczegółowe informacje dostępne w biurze projektu:
 
Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Żeromskiego 51
26-600 Radom
Telefon: (48) 360 00 46
e-mail: rcp1@radom.net

BONY DLA SENIORÓW II - WYNIKI POSIEDZENIA KOMISJI Z DNIA 29.11.2021

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków
w ramach zadania publicznego pn. „Bony dla seniorów II” z dnia 29 listopada 2021 r.
Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków o udzielenie bonu społecznego, złożonych w naborze prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów II” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
Wpłynęło 13 wniosków o bon społeczny. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania
i rozliczania bonów społecznych.


Wyniki i lista rankingowa nr 8/2021 w załączeniu
 

UWAGA! UWAGA! UWAGA! - Uruchamiamy dodatkowy nabór wniosków o bon dla seniorówW dniu 29 listopada 2021 odbędzie się dodatkowe i zarazem ostatnie posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej
oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów
w 2021 roku.Wnioski można składać do dnia 29 listopada do godz. 7:30.

Prosimy o nadsyłanie wniosków drogą e-mailową lub tradycyjną.


Ważne!
Realizacja i rozliczenie  dofinansowanych wniosków o bon społeczny powinno zakończyć się najpóźniej do dnia 17 grudnia 2021 r.


Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów II.

Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46

Osoby do kontaktu:
Aleksandra Okruta         Kierownik projektu                            e-mail: rcp@radom.net
Małgorzata Szokalska   Specjalistka ds. polityki senioralnej     e-mail: rcp@radom.net
Justyna Czaplicka          Subregion ostrołęcki                      e-mail: justynaczaplicka87@gmail.com
Małgorzata Iwańska      Subregion ciechanowski                e-mail: malgorzata310@op.pl
Sylwia Pasiak                Subregion siedlecki                        e-mail: sylwia_pasiak@wp.pl


Bony dla seniorów II - wyniki posiedzenia Komisji z dnia 02.11.2021Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w ramach zadania publicznego pn. „Bony dla seniorów II” z dnia 2 listopada 2021 r. 


   Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków o udzielenie bonu społecznego, złożonych w naborze prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów II” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
Wpłynęło 17 wniosków o bon społeczny. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.

Informujemy, iż na posiedzeniu Komisji Kwalifikacyjnej w dn. 2 listopada 2021 r. dotyczącego oceny złożonych wniosków związanych z dofinansowaniem inicjatyw senioralnych w formie bonu społecznego dofinansowano 7 wniosków a zatem wyczerpano alokację środków finansowych przeznaczonych na ten cel na 2021r.  


Wyniki i lista rankingowa nr 7/2021

Bony dla seniorów II - wyniki posiedzenia Komisji z dnia 13.10.2021


Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w ramach zadania publicznego pn. „Bony dla seniorów II” z dnia 13 października 2021 r. 


   Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków o udzielenie bonu społecznego, złożonych w naborze prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów II” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
Wpłynęło 12 wniosków o bon społeczny. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.

Wyniki i lista rankingowa nr 6/2021 

2 listopada 2021 – Kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej o bon społeczny dla seniorów


Informujemy, iż dnia 2 Listopada 2021 r. (wtorek) odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.


Wnioski można składać do dnia:
27 października 2021 do godz. 7:30.
Prosimy o nadsyłanie wniosków drogą e-mailową lub tradycyjną.


Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.

Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46

Osoby do kontaktu:
Aleksandra Okruta         Kierownik projektu                            e-mail: rcp@radom.net
Małgorzata Szokalska   Specjalistka ds. polityki senioralnej     e-mail: rcp@radom.net
Justyna Czaplicka          Subregion ostrołęcki                      e-mail: justynaczaplicka87@gmail.com
Małgorzata Iwańska      Subregion ciechanowski                e-mail: malgorzata310@op.pl
Hubert Pasiak                Subregion siedlecki                        e-mail: hubertpasiak@wp.pl