STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

AKTUALNOŚCI

20 Października 2022 r. – Kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej o bon społeczny dla seniorów


Informujemy, iż dnia 20 Października 2022 r. (czwartek) odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.

Wnioski można składać do dnia 19 Października, do godz. 7:30.

Prosimy o nadsyłanie wniosków drogą e-mailową lub tradycyjną.
 
Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.
 
Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46

Osoba do kontaktu:
Aleksandra Okruta              Kierownik projektu                  e-mail: rcp@radom.net

29 Września 2022 r. – Kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej o bon społeczny dla seniorów


Informujemy, iż dnia 29 Września 2022 r. (czwartek) odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.

Wnioski można składać do dnia 28 Września, do godz. 7:30.

Prosimy o nadsyłanie wniosków drogą e-mailową lub tradycyjną.
 
Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.
 
Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46

Osoba do kontaktu:
Aleksandra Okruta              Kierownik projektu                  e-mail: rcp@radom.net

Bony dla seniorów II - wyniki posiedzenia Komisji z dnia 04.08.2022Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w ramach zadania publicznego pn. „Bony dla seniorów II” z dnia 4 Sierpnia 2022 r.

Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków o udzielenie bonu społecznego, złożonych w naborze prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów II” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
Wpłynęły 23 wnioski o bon społeczny. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.

Lista Rankingowa nr 6/2022
 

6 Września 2022 r. – Kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej o bon społeczny dla seniorów


Informujemy, iż dnia 6 Września 2022 r. (wtorek) odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.

Wnioski można składać do dnia 5 Września, do godz. 7:30.

Prosimy o nadsyłanie wniosków drogą e-mailową lub tradycyjną.
 
Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.
 
Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46

Osoba do kontaktu:
Aleksandra Okruta              Kierownik projektu                  e-mail: rcp@radom.net

Bony dla seniorów II - wyniki posiedzenia Komisji z dnia 07.07.2022Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w ramach zadania publicznego pn. „Bony dla seniorów II” z dnia 7 Lipca 2022 r.

Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków o udzielenie bonu społecznego, złożonych w naborze prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów II” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
Wpłynęło 11 wniosków o bon społeczny. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.

Lista Rankingowa nr 5/2022
 

4 Sierpnia 2022 r. – Kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej o bon społeczny dla seniorów


Informujemy, iż dnia 4 Sierpnia 2022 r. (czwartek) odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.

Wnioski można składać do dnia 3 Sierpnia, do godz. 7:30.

Prosimy o nadsyłanie wniosków drogą e-mailową lub tradycyjną.
 
Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.
 
Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46

Osoba do kontaktu:
Aleksandra Okruta              Kierownik projektu                  e-mail: rcp@radom.net

Warsztaty z zakresu Funkcjonowania osób niepełnosprawnych w środowisku pracy
Informujemy, iż w dniach 5-6 lipca 2022 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 odbędą się warsztaty z zakresu Funkcjonowania osób niepełnosprawnych w środowisku pracy.
Warsztaty realizowane w ramach projektu „Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Miejsce organizacji warsztatów: Hotel Restauracja „Jaskółka”, Pieńki 40, 27-100 Iłża
Odbiorcy: mieszkańcy Gminy Iłża

Szczegółowych informacji udzielają Trenerzy Pracy.

Kontakt:
 
STOWARZYSZENIE RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ul. Żeromskiego 51
26-600 Radom 
Telefon: (48) 360 00 46
e-mail: rcp1@radom.net

Warsztaty z zakresu Funkcjonowania osób niepełnosprawnych w środowisku pracy
Informujemy, iż w dniach 27-28 czerwca 2022 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 odbędą się warsztaty z zakresu Funkcjonowania osób niepełnosprawnych w środowisku pracy.Warsztaty realizowane w ramach projektu „Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Miejsce organizacji warsztatów: „Karuzela”, ul. Starokrakowska 135, 26-600 Radom
Odbiorcy: mieszkańcy M. Radomia

Szczegółowych informacji udzielają Trenerzy Pracy.

Kontakt:
 
STOWARZYSZENIE RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ul. Żeromskiego 51
26-600 Radom 
Telefon: (48) 360 00 46
e-mail: rcp1@radom.net


 

Bony dla seniorów II - wyniki posiedzenia Komisji z dnia 09.06.2022Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w ramach zadania publicznego pn. „Bony dla seniorów II” z dnia 9 czerwca 2022 r.

Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków o udzielenie bonu społecznego, złożonych w naborze prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów II” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
Wpłynęło 22 wnioski o bon społeczny. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.


Lista Rankingowa nr 4/2022
 

7 lipca 2022 r. – Kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej o bon społeczny dla seniorów


Informujemy, iż dnia 7 lipca 2022 r. (czwartek) odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.

Wnioski można składać do dnia 5 lipca, do godz. 15:30.

Prosimy o nadsyłanie wniosków drogą e-mailową lub tradycyjną.
Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.
 
Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46

Osoba do kontaktu:
Aleksandra Okruta              Kierownik projektu                  e-mail: rcp@radom.net

Dzieła seniorów na MazowszuDrodzy Seniorzy,

 
       „Bony dla seniorów II” to projekt finansowany ze środków Województwa Mazowieckiego, w którym możecie realizować swoje pasje, zainteresowania, rozwijać już posiadane umiejętności i uczyć się czegoś nowego. Wasze pomysły na realizację spotkań, warsztatów, zajęć plastycznych i rękodzielniczych są niewyczerpane. W trakcie tych zajęć powstają niejednokrotnie prawdziwe „cudeńka”, będące efektem pracy Waszych rąk, Waszych pomysłów i umiejętności. Często możemy je oglądać na przesyłanych do nas zdjęciach.


        Chcemy je jednak pokazać także innym środowiskom senioralnym, grupom, organizacjom i instytucjom wspierającym seniorów na terenie całego Mazowsza. Chcielibyśmy pokazać jak największej liczbie osób to, co udało Wam się stworzyć w ramach zajęć i projektów realizowanych w ramach „Bonów dla seniorów II”.
        Zachęcamy do przesyłania na adres Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” wytworów waszej pracy powstałych w trakcie zajęć i warsztatów realizowanych w ramach projektu. Nie ważne, czy będą to gliniane figurki, makramy, obrazy, rysunki, ozdoby świąteczne, stroiki, dekoracje, albumy. Wszystkie wasze dzieła, którymi chcecie i możecie się z nami podzielić, są bardzo mile widziane.
       Wszystkie nadesłane prace będziemy mogli zaprezentować w trakcie spotkań, konferencji i wydarzeń organizowanych na terenie całego Mazowsza, aby pokazać umiejętności i zdolności mazowieckich seniorów. Będzie to też element promocji Waszej działalności, Waszej kreatywności, umiejętności i pomysłowości. W trakcie wydarzeń wasze prace zostaną właściwie oznaczone i podpisane. Możecie więc pokazać seniorom z innych części Mazowsza Wasze tradycje, historię Waszej miejscowości i zdolności jej mieszkańców.

       Pamiętajcie, aby właściwie zabezpieczyć przesyłane prace na czas transportu. Chcielibyśmy, aby dotarły do nas w całości, aby mogły cieszyć oko w trakcie konferencji, spotkań i wydarzeń jak największej liczby osób na całym Mazowszu.
 

Bony dla seniorów II - wyniki posiedzenia Komisji z dnia 10.05.2022Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w ramach zadania publicznego pn. „Bony dla seniorów II” z dnia 10 Maja 2022 r.
 
Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków o udzielenie bonu społecznego, złożonych w naborze prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów II” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
Wpłynęło 28 wniosków o bon społeczny. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.

Lista Rankingowa nr 3/2022
 

9 czerwca 2022 r. – Kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej o bon społeczny dla seniorów


Informujemy, iż dnia 9 czerwca 2022 r. (czwartek) odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.

Wnioski można składać do dnia 7 czerwca, do godz. 15:30.

Prosimy o nadsyłanie wniosków drogą e-mailową lub tradycyjną.
Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.
 
Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46

Osoba do kontaktu:
Aleksandra Okruta              Kierownik projektu                  e-mail: rcp@radom.net

Promocja projektów dla Seniorów


 
     

   Wszystkim nieformalnym grupom seniorów, organizacjom senioralnym, Uniwersytetom Trzeciego Wieku, Klubom Seniorów i innym podmiotom prowadzącym działania na rzecz środowisk senioralnych na terenie Mazowsza w ramach realizowanych przez Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” projektów finansowanych ze środków z Budżetu Województwa Mazowieckiego przypominamy o obowiązkach informacyjnych.
      Zarówno w przypadku projektów i inicjatyw realizowanych przez nieformalne grupy seniorów w ramach projektu „Bony dla seniorów II”, jak też w przypadku wykładów organizowanych w ramach projektu „Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów” konieczne jest zachowanie zasad związanych z właściwym oznaczaniem i informowaniem na temat realizowanych działań. Powyższe obowiązki wynikają z zapisów „Regulaminu udzielania i rozliczania bonów społecznych” w ramach projektu „Bony dla seniorów II” oraz „Zasad realizacji projektu” w ramach „Pakietów edukacyjnych dla mazowieckich seniorów”. Obydwa projekty realizowane są przez Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” na podstawie umów z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej i są finansowane ze środków z Budżetu Województwa Mazowieckiego. Stosowne informacje powinny się znaleźć także na materiałach i informacjach publikowanych i udostępnianych przez was w ramach prowadzonych działań.

Jak to zrobić?
 
- Publikując informację na temat realizowanego w ramach „Bonów dla seniorów II” projektu lub inicjatywy na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych – poinformujcie odbiorców, iż wasze działania są realizowane w ramach projektu „Bony dla seniorów II”, finansowanego ze środków z Budżetu Województwa Mazowieckiego.

- Publikując informację/zaproszenie na temat realizowanego wykładu dla seniorów w Waszej miejscowości na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych – poinformujcie odbiorców, iż wasze działania są realizowane w ramach projektu „Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów”, finansowanego ze środków z Budżetu Województwa Mazowieckiego.

- Publikując informację w mediach społecznościowych „oznaczajcie” profil Stowarzyszenia RCP, abyśmy widzieli to, co publikujecie i abyśmy mogli udostępniać Waszą informację dalej, w tym środowiskom senioralnym na terenie całego Mazowsza. Sami nie możemy publikować Waszych zdjęć, filmów i relacji. Ale możemy udostępniać to, co Wy publikujecie na swoich profilach.Gdzie nas znaleźć?   TUTAJ 

- Do promocji waszych działań wykorzystajcie materiały graficzne (wzory plakatów, logotypy, grafiki do wykorzystania w mediach społecznościowych) przygotowane specjalnie dla Was, a które możecie pobrać bezpośrednio z naszej strony internetowej:

Materiały graficzne do pobrania
 
Pamiętajcie, że zrealizowany przez Was projekt to także wskazówka dla innych jakie działania mogą być realizowane na rzecz środowisk senioralnych, jak aktywizować nieaktywnych. To także informacja dla innych grup seniorów i organizacji senioralnych na temat wsparcia, jakie Samorząd Województwa Mazowieckiego przekazuje na rzecz seniorów na całym Mazowszu, a jakie może zostać wykorzystane na ciekawe pomysły i inicjatywy w Waszym środowisku.

Macie problem z przygotowaniem materiałów graficznych - piszcie, dzwońcie, odwiedzajcie nasze biuro w Radomiu. Chetnie Wam pomożemy. 

Bony dla seniorów II - wyniki posiedzenia Komisji z dnia 05.04.2022Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w ramach zadania publicznego pn. „Bony dla seniorów II” z dnia 5 kwietnia 2022 r.
 
Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków o udzielenie bonu społecznego, złożonych w naborze prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów II” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
Wpłynęło 26 wniosków o bon społeczny. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.

Wyniki i Lista rankingowa nr 2/2022