STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o pracę - Asystent Biura/Specjalista ds. projektów społecznych - Rekrutacja zakończona

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!!
 
Informujemy o zakończeniu poniższej rekrutacji na stanowisko "Asystent/ka Biura/Specjalista/ka ds. projektów społecznych". Dziękujemy za przesłane aplikacje. 
 

Poszukujemy pracownika na stanowisko:

Asystent/ka Biura/Specjalista/ka ds. projektów społecznych


Jesteś:

- Komunikatywny/a, sumienny/a i dokładny/a?
- Samodzielny/a w realizacji obowiązków i konsekwentny w działaniu?
- Lubisz pracę z ludźmi i dobrze się z tym czujesz?

Dołącz do naszego Zespołu!


Za co będziesz odpowiadać?

- Przekazywanie informacji na temat realizowanych przez Stowarzyszenie projektów, wymagań stawianych przed uczestnikami i warunków uczestnictwa;
- Kontakt z uczestnikami i realizacja działań wynikających z projektu;
- Prowadzenie dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami instytucji finansujących i zasadami wewnętrznymi;
- Bieżące raportowanie realizowanych działań i osiąganych rezultatów;
- Sprawy administracyjne wynikające z realizowanych działań;

Od Kandydatek/Kandydatów oczekujemy:

- doświadczenia na podobnych stanowiskach;
- komunikatywności i łatwości w nawiązywaniu kontaktów;
- umiejętności pracy w zespole
- dobrej znajomości MS Office (Excel, Word)
- dokładności i staranności w wykonywaniu swoich obowiązków

Co możemy Ci zaoferować?

- umowę o pracę w organizacji pozarządowej mającej ponad 20 letnie doświadczenie w działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rozwoju rynku pracy;
- pracę od poniedziałku do piątku w Centrum Radomia;
- samodzielność w działaniu i możliwość realizacji ciekawych projektów;
- możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia nowych kwalifikacji

Zapraszamy do współpracy.

Prosimy o przesłanie CV wraz klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych. Warunki zatrudnienia uzależnione od spełnienia wymagań i dotychczasowego doświadczenia zawodowego.

Zastrzegamy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Dane Kontaktowe:
Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Żeromskiego 51
26-600 Radom
Telefon: (48) 360 00 46
e-mail: rcp1@radom.net

Pakiety Edukacyjne - wykłady prowadzone zdalnie!!!
Drogie Seniorki, Drodzy Seniorzy,

 
          Wychodząc naprzeciw aktualnej sytuacji epidemicznej, w której organizacja wykładów bezpośrednich w ramach projektu „Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów” została wstrzymana ze względu na Wasze bezpieczeństwo, chcemy Wam zaproponować, w porozumieniu z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, jako instytucją finansującą nasz projekt, możliwość organizacji wykładów w trybie zdalnym, z wykorzystaniem łączy internetowych.


        Realizacja wykładów w formie zdalnej pozwoli na Wasz udział w spotkaniach bez konieczności kontaktu bezpośredniego, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, które w obecnym okresie są tak istotne dla zachowania zdrowia i powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa wywołującego epidemię zachorowań na SARS-CoV-2. Sposób realizacji wykładów zdalnych w ramach projektu „Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów” został przygotowany w sposób przyjazny dla Was, niewymagający dużej wiedzy i umiejętności informatycznych, aby w spotkaniach mogła wziąć udział jak największa liczba seniorów.

       Szczegółowe warunki realizacji wykładów w formule zdalnej zawarte zostały w poniżej zamieszczonych „Zasadach realizacji projektu”. Dokonane zmiany, umożliwiające realizację wykładów w trybie zdalnym, oznaczone zostały dodatkowym kolorem, aby były lepiej widoczne i łatwiejsze do odnalezienia w całym dokumencie. Nie uległa zmianie procedura zgłaszania chęci organizacji wykładów, nadal mogą to robić podmioty formalne działające na rzecz seniorów, jak też nieformalne grupy seniorów, które zainteresowane są organizacją spotkania na interesujący ich temat.

Chcecie poznać więcej szczegółów na temat warunków organizacji spotkań w trybie zdalnym? Zachęcamy do kontaktu z biurem projektu:

Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości
Ul. Żeromskiego 51
26-600 Radom
Tel. (48) 360 00 46
e-mail: rcp@radom.net

Pliki do pobrania:
Zasady realizacji projektu
Formularz zgłoszeniowy - Grupa Formalna
Formularz zgłoszeniowy - Grupa Nieformlana
Klauzula Informacyjna

Bony dla seniorów - zakończenie naboru

Informujemy również, iż na posiedzeniu Komisji Kwalifikacyjnej w dn. 31 sierpnia 2020 r. dot. oceny złożonych wniosków związanych z dofinansowaniem inicjatyw senioralnych w formie bonu społecznego doszło do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.  
W przypadku rezygnacji przez którąś z grup inicjatywnych z realizacji umowy o wsparcie w formie bonu społecznego istnieje możliwość dofinansowania kolejnych wniosków z listy rankingowej, które w ramach oceny osiągnęły próg min. 45 punktów. Po przyznaniu dofinansowania wniosku będziemy kontaktować się osobiście z Liderem Grupy.

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w ramach zadania publicznego pt.” Bony dla seniorów” z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków
w ramach zadania publicznego pt.” Bony dla seniorów” z dnia 31 sierpnia 2020 r.
 
Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków o udzielenie bonu społecznego, złożonych w naborze prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
Wpłynęło 19 wniosków o bon społeczny. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania
i rozliczania bonów społecznych.
 
Wyniki i lista rankingowa nr 10/2020 w załączeniu.
 

Uwaga Seniorzy- ostatnia szansa na wsparcie inicjatyw senioralnych ! Ostatnie rozdanie środków finansowych na realizację bonów społecznych

Informujemy, iż dnia 31 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) odbędzie się ostatnie już posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.
Prosimy o nadsyłanie wniosków drogą e-mailową lub tradycyjną .
Ważne ! Realizacja dofinansowanych wniosków o bon społeczny powinna zakończyć się najpóźniej do dnia 15 października 2020 r.
Informujemy również, iż z dniem 30 listopada 2020 r. Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiebiorczości" kończy realizację 3- letniego programu pn. "Bony dla seniorów", współfinansowanego ze środków Zarządu Województwa Mazowieckiego. 

Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie przyznawania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.
 
Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości „
ul. Żeromskiego 51,   26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46

Osoby do kontaktu:
Aneta Kszczotek- Dwórnik-                          Kierownik projektu         a.kszczotek@srcp.radom.pl
Izabela Kowalska -                                       Specjalistka ds. polityki senioralnej  rcp@radom.net
Płock i subregion płocki    -                         Nina Bojarska,  e-mail: nb160@op.pl
Ciechanów i subregion ciechanowski          Małgorzata Iwańska, e-mail: malgorzata310@op.pl
Siedlce i subregion siedlecki      -                Hubert Pasiak, e-mail: hubertpasiak@wp.pl

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w ramach zadania publicznego pt.” Bony dla seniorów” z dnia 18 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków
w ramach zadania publicznego pt.” Bony dla seniorów” z dnia 18 sierpnia 2020 r.
 
Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków o udzielenie bonu społecznego, złożonych w naborze prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
Wpłynęło 15 wniosków o bon społeczny. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania
i rozliczania bonów społecznych.
 
Wyniki i lista rankingowa nr 9/2020 w załączeniu.
 

Pakiety edukacyjne – Jaki temat wybrać?

         
     
Trwa przyjmowanie zgłoszeń w ramach projektu „Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów”. Projekt przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 55 rok życia, mieszkają na terenie województwa mazowieckiego i chcą podnieść swoją wiedzę w wybranym zakresie nauki lub zainteresowań. To uczestnicy wybierają miejsce, czas i tematykę wykładów. Stowarzyszenie, w ramach wybranego pakietu edukacyjnego, zapewni ciekawego, inspirującego i cieszącego się renomą i uznaniem wykładowcę, który poprowadzi bezpłatnie dla grupy seniorów spotkanie lub wykład.


                Nie wiecie na jaki temat wykładu się zdecydować? Może skorzystacie z oferty spotkań i wykładów, które już z powodzeniem realizujemy lub przygotowujemy do realizacji na terenie Mazowsza? Tematyka jest bardzo zróżnicowana. Możecie wybrać z gotowych propozycji lub zaproponować własny temat. Chętnie podejmiemy się jego realizacji.
Dotychczas realizowane lub planowane tematy:
 
„Złota jesień życia – zrozumieć siebie, zrozumieć świat, dbać o zdrowie i być aktywnym”. Pakiet nauk medycznych, zawierający informacje na temat najczęściej pojawiających się problemów ze zdrowiem w starszym wieku, najczęściej występujące schorzenia i podstawowe zasady zapobiegania im, aktywność fizyczna adekwatna do wieku i możliwości biologicznych organizmu, podstawy treningu zdrowotnego, jak dbać o kręgosłup i prawidłową postawę ciała, relaksacja i ćwiczenia oddechowe, dobry sen, zalecenia żywieniowe dla osób starszych propagowane w krajach europejskich.​
„Podróże Małe i Duże”. Podróże dla seniorów – formy i metody dedykowane seniorom. Proponowane formy podróży, w tym turystyka kulturowa, edukacyjna, turystyka aktywna, rejsy statkami wycieczkowymi. Relacje z podróży, zarówno z podróży po Polsce, jak też Afryce, Bliskim i Dalekim Wschodzie, Hawajach i Antarktydzie.

„Wątroba, strażnik zdrowia. Ziołolecznictwo i terapie naturalne w profilaktyce i leczeniu schorzeń wątroby”. Omówienie roli wątroby w zachowaniu zdrowia człowieka, dolegliwości związanych ze złym funkcjonowaniem wątroby, przedstawienie naturalnych metod profilaktyki i leczenia schorzeń wątroby. Zasady rozpoznawania pospolitych roślin leczniczych i ich zastosowanie w leczeniu i wspomaganiu pracy wątroby.

„Zdrowie na własne życzenie – jak zapobiegać chorobom zwyrodnieniowym stawów i wspomagać ich regenerację”. Co zmienić w diecie i sposobie życia, zioła i naturalne substancje w profilaktyce i leczeniu dolegliwości kostno – stawowych.

„Nowotwory – współczesna plaga. Czy można im zapobiegać? Jak skutecznie i bezpiecznie wspomagać terapię. Fakty i mity”. Przyczyny chorób nowotworowych. Dieta i zioła we wspomaganiu leczenia onkologicznego. Co i kiedy można stosować? Podstawy przygotowania preparatów ziołowych wspomagających leczenie chorób nowotworowych.

„Medycyna naturalna – fakty czy mity?” Najpopularniejsze metody stosowane w medycynie naturalnej – pomagają czy szkodzą? Jakie metody są bezpieczne i skuteczne? Czym jest homeopatia? Czy medycyna chińska zawsze pomaga? Sole mineralne – czemu ich brakuje i jak je powinniśmy uzupełniać?

„Ochrona Bociana Białego i terenów podmokłych. Bociany ponad granicami – projekt ochrony ptaków migrujących” W trakcie wykładu prezentowane są metody ochrony Bociana Białego w Polsce i na świecie, akcja obrączkowania bocianów na terenie powiatu siedleckiego, metody edukacji związanej z bocianem, badania nad bocianami (m.in. nadajniki GSM oraz obrączki), edukacja publiczna – kamery internetowe monitorujące gniazda bocianie.

„II wojna  światowa na ziemiach polskich i za granicą 1939 – 1945”. W trakcie spotkania prezentowana jest tematyka II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów regionu radomskiego oraz losów jego mieszkańców. Kampania wrześniowa 1939, walka Polaków z okupantem w latach 1939 – 1945, Polacy na frontach II wojny światowej, życie codzienne w czasie wojny.

„Historia muzyki polskiej, emisja głosu, kształcenie słuchu”. To pakiet muzyczny, w ramach którego możliwa jest realizacja takich tematów jak: „Polskie pieśni hymniczne”, „Stanisław Moniuszko znany i mniej znany”, „Folklor w muzyce romantycznej czyli przebudzenie narodów”, „Muzyka tak różna jak ludzie”, „Muzyka korzeni czyli polskie tańce narodowe”, „Oddech motorem życia”, „Psychofizjologia powstawania głosu ludzkiego”, „Mówię i śpiewam świadomie”, „Czym skorupka za młodu nasiąknie… czyli jak spakować dziecku walizkę emocji by na starość było szczęśliwa”, „Piękno świata czyli świadome życie”.

„Podstawy prawa dla seniorów”. Najważniejsze zagadnienia prawne istotne dla seniorów. Jakie prawa ma senior w kontaktach z instytucjami publicznymi? Jak poruszać się w meandrach prawa? Gdzie zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną w trudnych sprawach?

„Przedsiębiorczość - wiedza użyteczna bez względu na wiek”. Podstawy przedsiębiorczości, formy prowadzenia działalności gospodarczej, funkcje państwa i społeczeństwa w gospodarce rynkowej, społeczna odpowiedzialność biznesu.

„Kultura i religie Indii”. Wykład połączony z prezentacją multimedialną (filmy, zdjęcia, dźwięki, fragmenty utworów muzycznych jako ilustracja o klasycznych indyjskich instrumentów - viny, sitaru, sarang, tabli) podzielony na dwie część (po 2 godziny), z równomiernie rozłożonym materiałem dotyczącym religii i kultury. Czym są Wedy i co to jest braminizm. W co wierzą Hindusi - historyczny i współczesny hinduizm. Inne religie - muzułmanie i żydzi w Indiach. Indyjscy mistycy (hinduizmu, islamu, sikhizmu, dżinizmu). Czym są kasty, jaką rolę pełniły i pełnią. Dlaczego Hindusi są do nich przywiązani?
 
„Rytuały - od kwitnących wiśni, przez islam, hinduizm, buddyzm, judaizm po chrześcijaństwo”. Semana Santa w Andaluzji i Kalipudża w indyjskiej Kalkucie, Wielkopiątkowe rytuały Arcybractwa Męki Pańskiej w Krakowie...  Rytuał jest żywym, wielowymiarowy symbolem. Pozwala zapanować nad tym, co niepewne, niestabilne przemijające. Opanowuje czas, uśmierza rozkład. Uświadamia, że jesteśmy częścią odwiecznego trwania i, co bardzo ważne, daje poczucie wspólnoty. W religii poczucie bycia razem zapewnia przede wszystkim wspólna modlitwa, ale może być nią także udział w procesji rytualna kąpiel, albo zjedzenie posiłku pod kwitnącymi wiśniami. Wykład bogato ilustrowany zdjęciami i filmami.
 
„Hafiz, fajka i ogrody raju - kultura starożytnego i współczesnego Iranu”. Czym jest Awesta i kim był Zaratusztra? Co to jest szyizm i czym różni się od sunnickiego islamu? O kulturze i historii Iranu, uwielbieniu przez Irańczyków rodzimej poezji i muzyki, poczuciu dumy z ponad 2500 lat historii i o trudnej lekcji współczesności, oraz  o perskich ogrodach. Podczas wykładu omówione zostaną religie starożytnego i współczesnego Iranu (zaratusztranizm, mitraizm, szyizm, sufizm), najciekawsze fakty z historii (m.in. pierwsza deklaracji praw człowieka z V w p.n.e.), architektury i literatury. Rewolucja 1978-79 roku w oczach świadka tych wydarzeń. Wykład będzie składał się z trzech części. Dwie pierwsze poświęcone będą historii i współczesności, trzecia perskim ogrodom, które Grecy nazwali „Ogrodami raju”. To Irańczycy byli twórcami słynnych ogrodów mylnie przypisywanych asyryjskiej królowej Semiramidzie. To w irańskim środowisku narodziła się idea ograniczonego murem ogrodu, który Europa przetłumaczyła jako raj. Greckie paradeisos – „ogród”, „raj” i hebrajskie pardes – „ogród”, „sad” pochodzi od staroperskiego pairidaeza – oznaczającego dosłownie – „przestrzeń ograniczona”, „zamknięta”. Wykład bogato ilustrowany zdjęciami i krótkimi fragmentami filmów.

„Kultura i religie Indochin i Azji Południowo-Wschodniej”. Czym są Indochiny, z jakich elementów składa się ich kultura i jakie kraje obejmują? Jakie tereny obejmuje Azja Południowo Wschodnia? O religiach Tajlandii, Kambodży, Wietnamu, Laosu,  Malezji, Indonezji, i Brunei. Skomplikowanej historii tego regionu. O wpływach Indii (hinduizm, buddyzm)i Chin (konfucjanizm, taoizm). O bogactwie kulturowym w architekturze, sztuce i muzyce. Ogromnej roli Singapuru i o tym, że oś świata przesuwa się na wschód. Kraje Azji Południowo-Wschodniej zaczynają odgrywać kluczową rolę w światowej polityce i ekonomii. Politolodzy i socjolodzy uważają, że do roku 2050 lista najważniejszych krajów świata ulegnie zmianie i na pierwszych miejscach pojawią się takie kraje jak: Chiny, Indie, Indonezja, Wietnam. Wykład poruszy też problem „geografii myślenia” - czyli jak kultura i religia wpływa na postrzeganie świata i codzienności i dlaczego ludzie Wschodu i Zachodu myślą inaczej. Wykład (bogato ilustrowany - zdjęcia filmy) będzie podzielony na 3 części: 1. Indochiny - 1,30 min; 2. Azja Południowo-Wschodnia - 1,30 min; 3. Geografia myślenia - 1 godzina.

„Świadomy podróżnik - czyli podróże po Azji Południowo-Wschodniej”. O religii, kulturze i kuchni Indii, Tajlandii, Kambodży, Birmy, Wietnamu i Singapuru. W co wierzą mieszkańcy Indii i Azji Południowo-Wschodniej. W jaki sposób i kiedy buddyzm, hinduizm oraz islam tutaj dotarły. Jaki wpływ ma buddyzm i konfucjanizm (w Wietnamie) na życie codzienne i zachowanie mieszkańców regionu.  Najwspanialsze zabytki regionu - historia królestwa Angkoru (Kambodża) i Paganu (Birma), królestwa Ajuthaji (Tajlandia). Etykieta w każdym z tych krajów, co wypada i czego robić absolutnie nie wolno. Indywidualizm kontra działanie w zespole, czyli co różni europejski sposób myślenia od podejścia do rzeczywistości mieszkańców Wschodu. Wykład ilustrowany zdjęciami, filmami i muzyką.

„Rodzina pszczela – jej potrzeby i dary”. Pochodzenie pszczół, ich znaczenie i zarys historii pszczelarstwa. Cykl życiowy rodziny w ciągu roku. „Dary” pszczół. Choroby i wytrucia – bolączki współczesnego pszczelarstwa.

„Twórczość El Greca z uwzględnieniem jedynego w Polsce dzieła Mistrza z Toledo.” Życie i twórczość El Greca. Omówienie serii obrazów franciszkańskich na wybranych przykładach. Historia znalezienia obrazu El Greca w Polsce oraz omówienie dzieła.


"Profilaktyka zdrowotna dla seniora". Choroby, na które cierpią seniorzy, bardzo często mają swój początek w wieku średnim. Brak odpowiedniej diety, mała lub znikoma aktywność fizyczna sprzyja powstaniu dysfunkcji w obrębie narządu ruchu. Systematyczna aktywność fizyczna opóźnia procesy starzenia, sprzyja dobremu samopoczuciu oraz zmniejsza ryzyko zachorowania na wiele chorób.Podczas spotkania uczestnicy będą mieli możliwość wykonania analizy składu ciała przy pomocy specjalistycznego analizatora. Personalny wydruk wskaże zawartość wody w organizmie, zawartość tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej, BMI oraz wiek metaboliczny. W ramach zajęć zostaną zaprezentowane ćwiczenia do samodzielnego wykonywania w domu. Ćwiczenia zostaną dobrane do konkretnych jednostek chorobowych z uwzględnieniem metodyki wykonywania ćwiczeń oraz przeciwwskazań. Każdy senior znajdzie ćwiczenia dla siebie.

"Nauka o tolerancji. Tolerancja, skuteczna komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie ze złością, stresem i negatywnymi emocjami". Warsztat wrażliwości i poszanowania dla różnic międzyludzkich (ćwiczenie grupowe). Warsztat rozwiązywania konfliktów (ćwiczenia w parach). Stres i reakcje emocjonalne – wykład, dyskusja i warsztat.
 
"Organizacja opieki długoterminowej – Zasady opieki w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym lub Pielęgnacyjno-Opiekuńczym". Charakterystyka systemu opieki długoterminowej i udzielanych świadczeń. Stacjonarna opieka długoterminowa (zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, zakłady opiekuńczo-lecznicze). Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa. Kwalifikowanie chorych do opieki długoterminowej.5. Kierowanie do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych. Rola pielęgniarki. Wywiad pielęgniarski, diagnoza i opieka pielęgniarska.

Choroby wieku starszego. Nadciśnienie tętnicze – nauka pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. Choroby układu kostno-stawowego: osteoporoza. Choroby otępienne – rady dla bliskich mieszkających z osobą cierpiącą na chorobę otępienną.

"Pacjent geriatryczny w sytuacjach trudnych". Sytuacja trudna - definicja i typy sytuacji trudnych oraz ich cechy. Komunikacja pracowników medycznych z pacjentem geriatrycznym w sytuacjach trudnych. Pacjent trudny – 6 zasad ułatwiających kontakt. Cechy prawidłowej komunikacji z pacjentem geriatrycznym. Najważniejsze elementy w komunikacji z pacjentem geriatrycznym. Postępowanie w sytuacjach konfliktowych.

„Seniorzy w perspektywie socjologicznej”. Starość w różnych perspektywach (w tym socjologicznej). Starzenie się jako proces społeczny. Aktywność seniorów, potencjał seniorów oraz uwarunkowania jakości życia. Seniorzy jako konsumenci, potencjał srebrnej gospodarki. Wykluczenie społeczne seniorów, wsparcie różnych instytucji społecznych.

„Nieruchomość – prawa i obowiązki właściciela nieruchomości”. Prawo własności w polskim porządku prawnym i podstawy jego ograniczeń. Istota prawa własności. Katalog praw przysługujących w odniesieniu do nieruchomości. Zasady ograniczania i pozbawiania praw do nieruchomości.
 
„Muzyka przedklasyczna na klawesyn”. Pakiet edukacyjny zawiera opowieść o klawesynie, jego specyfice, a także powrocie zainteresowania tymże instrumentem w XX wieku. Słowa zobrazowane byłyby poprzez muzykę Mozarta, Beethovena i innych. Wykład wyjaśnia również czym różnią się rozmaite instrumenty klawiszowe.
 
„Obrona Płocka w 1920 roku”. Przebieg wojny polsko – bolszewickiej i sytuacja militarna na północnym Mazowszu w sierpniu 1920 r. Płocczanie i mieszkańcy północnego Mazowsza wobec wojny. Przygotowania Płocka do obrony. Bolszewicki atak na Płock i walki uliczne 18-19 sierpnia 1920 r. Sytuacja ludności cywilnej w czasie walk. Bilans walk i ich znaczenie.

„Naturalne metody budowania i utrzymania silnego układu odpornościowego organizmu”. Naturalne metody utrzymania dobrego zdrowia. Rola ziół, ciekawostki o aloesie i innych roślinach adaptogennych. Ważna rola białek, substancji mineralnych i witamin w odporności człowieka. Zapobieganie niedoborom w odżywianiu a odporność organizmu.

„Homo sedentarius – człowiek siedzący – o fatalnych skutkach bezczynności ruchowej.” Opis badań dotyczących zdrowotnych skutków utrzymania aktywności fizycznej w wieku senioralnym. Korzystne zmiany fizjologiczne zachodzące u osób aktywnych fizycznie, które opóźniają procesy starzenia, negatywne skutki bezczynności ruchowej. Recepta na wysiłek dla seniora.

Zagadnienia medyczne chorób wieku senioralnego”. Objawy starzenia układu oddechowego i wpływ zanieczyszczeń na układ oddechowy, układ krążenia i układ nerwowy człowieka. Najczęstsze choroby wieku senioralnego: miażdżyca, zawał, choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie, cukrzyca, osteoporoza. Najczęstsze objawy i sposoby na ich zapobieganie.

 „Zasady żywieniowe w wieku złotej jesieni”. Dieta zdrowego seniora wzmacniająca odporność organizmu. Modyfikacje diety w chorobach – nadciśnieniu, miażdżycy, cukrzycy, osteoporozie. Piramida zdrowego żywienia dla seniorów. Trudności w realizacji diety i postępowanie terapeutyczne w niedożywieniu osób starszych. Super żywność poprawiająca witalność i talerzowe tajemnice długowieczności – składniki diety „anty-aging”.

„Kościoły katolickie na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego”. Historia najstarszych zabytków sakralnych na terenie wschodniego Mazowsza, w tym okoliczności ich fundacji, historia, znaczenie dla społeczności lokalnej. Wybrane przykłady architektury i wyposażenia wnętrz.
 
 
          Macie pomysł na własny temat? Czekamy na Wasze zgłoszenia. Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej „Zasadach realizacji projektu” i w załączonych do nich formularzach zgłoszeniowych. W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z Biurem Projektu:
 
Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości
Ul. Żeromskiego 51
26-600 Radom
Tel. (48) 360 00 46
e-mail: rcp@radom.net


Zasady realizacji projektu
Formularz zgłoszeniowy - Grupa Formalna
Formularz zgłoszeniowy - Grupa Nieformalna

  

     


Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego


 

18 SIERPNIA 2020 - KOLEJNE POSIEDZENIE KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ O BON SPOŁECZNY DLA SENIORÓW

Informujemy, iż dnia 18 sierpnia 2020 r. (wtorek) odbędzie się kolejne w 2020 roku posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.
Prosimy o nadsyłanie wniosków drogą e-mailową lub tradycyjną .
Ważne ! Realizacja dofinansowanych wniosków o bon społeczny powinna zakończyć się najpóźniej do dnia 15 października 2020 r.

Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie przyznawania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.
 
Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości „
ul. Żeromskiego 51,   26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46

Osoby do kontaktu:
Aneta Kszczotek- Dwórnik-                          Kierownik projektu         a.kszczotek@srcp.radom.pl
Izabela Kowalska -                                       Specjalistka ds. polityki senioralnej  rcp@radom.net
Płock i subregion płocki    -                         Nina Bojarska,  e-mail: nb160@op.pl
Ciechanów i subregion ciechanowski          Małgorzata Iwańska, e-mail: malgorzata310@op.pl
Siedlce i subregion siedlecki      -                Hubert Pasiak, e-mail: hubertpasiak@wp.pl

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w ramach zadania publicznego pt. „Bony dla seniorów” z dnia 4 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków
w ramach zadania publicznego pt. „Bony dla seniorów” z dnia 4 sierpnia 2020 r.
 
          Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków o udzielenie bonu społecznego, złożonych w naborze prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
        Wpłynęło 23 wnioski o bon społeczny. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania
i rozliczania bonów społecznych.
 
Wyniki i lista rankingowa nr 8/2020 w załączeniu

Pakiety Edukacyjne - Ruszyliśmy z wykładami!!!

        
        Rozpoczęła się realizacja wykładów w ramach projektu „Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów”, realizowanego przez Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Projekt przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 55 rok życia, mieszkają na terenie województwa mazowieckiego i chcą podnieść swoją wiedzę w wybranym zakresie. To uczestnicy wybierają miejsce, czas i zakres wykładów. Tematyka poszczególnych spotkań zależy wyłącznie od zainteresowań i oczekiwań grupy.


           Inauguracja serii spotkań i wykładów miała miejsce w dniu 28 lipca 2020 roku w Iłży, gdzie na zaproszenie Domu Kultury zorganizowany został dla seniorów wykład w ramach pakietu medycznego na temat: „Złota jesień życia – zrozumieć siebie, zrozumieć świat, dbać o zdrowie i być aktywnym”. W ramach spotkania seniorzy mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania organizmu w „Trzecim Wieku”, budowania dobrych relacji z innymi ludźmi i skutecznej komunikacji międzypokoleniowej, aktywności fizycznej adekwatnej do wieku i możliwości biologicznych organizmu, treningu zdrowotnego, a także z zakresu najważniejszych zaleceń żywieniowych dla osób starszych.

       W spotkaniu udział wzięło około 30 seniorów, zarówno osoby zrzeszone w działającym przy Domu Kultury w Iłży Uniwersytecie Trzeciego Wieku, jak też osoby, które dotychczas nie uczestniczyły w spotkaniach UTW, a które chciały zdobyć nową wiedzę w tak ważnej dla każdego seniora tematyce, jaką jest ochrona zdrowia. Kolejne wykłady już wkrótce.
 
        Jednocześnie przypominamy o trwającym w ramach projektu „Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów” naborze zgłoszeń. Do składania zgłoszeń zapraszamy zarówno formalne organizacje i podmioty działające na rzecz osób starszych, jak również grupy nieformalne, skupiające aktywnych seniorów, którzy niezależnie od wieku starają się podnosić swoją wiedzę i umiejętności. Dokonanie zgłoszenia jest bardzo proste, zawiera minimum wymaganych formalności, a korzyści z udziału w projekcie ogromne.

        Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” – www.srcp.radom.pl. W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z Biurem Projektu:
 
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
Ul. Żeromskiego 51
26-600 Radom
Tel. (48) 360 00 46
e-mail: rcp@radom.net 

     


Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

4 sierpnia 2020 - kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej o bon społeczny dla seniorów

Informujemy, iż dnia 4 sierpnia 2020 r. (wtorek) odbędzie się kolejne w 2020 roku posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.
Prosimy o nadsyłanie wniosków drogą e-mailową lub tradycyjną .

Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie przyznawania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.
 
Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości „
ul. Żeromskiego 51,   26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46

Osoby do kontaktu:
Aneta Kszczotek- Dwórnik-                          Kierownik projektu         a.kszczotek@srcp.radom.pl
Izabela Kowalska -                                       Specjalistka ds. polityki senioralnej  rcp@radom.net
Płock i subregion płocki    -                         Nina Bojarska,  e-mail: nb160@op.pl
Ciechanów i subregion ciechanowski          Małgorzata Iwańska, e-mail: malgorzata310@op.pl
Siedlce i subregion siedlecki      -                Hubert Pasiak, e-mail: hubertpasiak@wp.pl

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w ramach zadania publicznego pt.” Bony dla seniorów” z dnia 14 lipca 2020 r.

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków
w ramach zadania publicznego pt.” Bony dla seniorów” z dnia 14 lipca 2020 r.
 
Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków o udzielenie bonu społecznego, złożonych w naborze prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
Wpłynęło 21 wniosków o bon społeczny. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania
i rozliczania bonów społecznych.
 
Wyniki i lista rankingowa nr 7/2020 w załączeniu.

Wykładowcy poszukiwani!!!

      Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości, realizujące projekt pod nazwą „Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów”, dofinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, poszukuje wykładowców do realizacji spotkań i wykładów dla seniorów na terenie całego Mazowsza. Poszukujemy wykładowców i pracowników naukowych związanych ze środowiskami akademickimi wyższych uczelni, instytutów badawczych, Polskiej Akademii Nauk i innych placówek naukowych, którzy posiadają co najmniej stopień naukowy doktora oraz doświadczenie w pracy wykładowcy oraz będą chcieli dołączyć do grona prowadzących zajęcia dla środowisk senioralnych.


                   Uczestnikami projektu „Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów” będą osoby, które ukończyły 55 rok życia, mieszkają na terenie województwa mazowieckiego i chcą podnieść swoją wiedzę w wybranym zakresie. To uczestnicy wybierają miejsce, czas i tematykę wykładów. Stowarzyszenie, w ramach wybranego pakietu edukacyjnego, zapewni ciekawego, inspirującego i cieszącego się renomą i uznaniem wykładowcę, który przeprowadzi dla grupy seniorów spotkanie lub wykład. Tematyka poszczególnych spotkań zależy wyłącznie od zainteresowań i oczekiwań grupy. W otwartym, możliwym do poszerzenia katalogu, są takie pakiety jak:

- pakiet nauk humanistycznych, tj.: historia, literatura, literaturoznawstwo, etnologia, geografia i podróże, prawo, archeologia;
- pakiet nauk ścisłych: astronomia, informatyka;
- pakiet nauk medycznych: profilaktyka zdrowotna, zdrowie publiczne, psychologia, zagadnienia medyczne chorób wieku senioralnego;
- pakiet nauk społecznych: socjologia, ochrona środowiska, politologia, religioznawstwo;
- pakiet kultury: muzyka, historia polskiego kina, historia sztuki, kulturoznawstwo, muzykologia;
- pakiet dowolny, w którym tematyka spotkania lub wykładu zależy od grupy seniorów zgłaszających chęć udziału w projekcie;
 
Warunki realizacji zajęć:

- Zajęcia dla uczestników prowadzone będą w formule jedno-, dwu- lub trzydniowych pakietów edukacyjnych.
- Na każdy dzień wykładowy składa się spotkanie lub wykład trwający 4 godziny zegarowe. Organizator przewiduje przeprowadzenie łącznie 680 godzin wykładów o różnorodnej tematyce w okresie realizacji projektu, czyli w terminie 15.05.2020 – 31.12.2020. Minimalna liczebność grupy odbiorców to 10 osób.
- Organizator pokrywa koszty wykładowcy prowadzącego zajęcia, zgodnie z zawartą umową. Wynagrodzenie wykładowcy obejmuje koszt przeprowadzenia spotkania/wykładu oraz koszt przygotowania materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej.
- Organizator zapewnia zwrot kosztów dojazdu wykładowcy z innej miejscowości niż miejscowość, w której realizowane jest spotkanie lub wykład. Zwrotowi podlegać będą koszty podróży transportem zbiorowym (kolej - II klasa, autobus/bus), a w przypadku wykorzystania własnego samochodu – pokrywane będą koszty do wysokości ceny biletów transportu zbiorowego na danej trasie, po przedstawieniu stosownego oświadczenia.
- Organizator, wspólnie z partnerami i współpracownikami lokalnymi, przeprowadza rekrutację uczestników oraz zapewnia właściwą salę do przeprowadzenia spotkania/wykładu.
- Organizator zastrzega sobie możliwość podjęcia współpracy z wybranymi wykładowcami, zgodnie z zainteresowaniem uczestników projektu tematyką proponowaną przez wykładowcę.
 
Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości, jako realizator projektu, chcąc zapewnić jak najwyższy poziom prowadzonych spotkań, prowadzi otwartą rekrutację wykładowców poprzez swoją stronę internetową. Warunkiem udziału w projekcie w roli wykładowcy jest wypełnienie oraz przesłanie Oferty Współpracy, której wzór zamieszczony został poniżej. Oferta powinna zostać przesłana drogą elektroniczną (w formie skanu) na adres rcp@radom.net lub dostarczona do siedziby Organizatora, na adres:

Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości
Ul. Żeromskiego 51
26-600 Radom
 
Nabór ofert prowadzony jest w trybie ciągłym, do momentu wyczerpania przewidzianych w ramach projektu Pakietów Edukacyjnych lub do 31.12.2020 roku, jako daty końcowej realizacji projektu. Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są pod numerem telefonu (48) 360 00 46 lub pod adresem e-mail: rcp@radom.net.  

Wzór Oferty - Wykładowcy
 
  

     


Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w ramach zadania publicznego pt.” Bony dla seniorów” z dnia 30 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków
w ramach zadania publicznego pt.” Bony dla seniorów” z dnia 30 czerwca 2020 r.
 
Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków o udzielenie bonu społecznego, złożonych w naborze prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
Wpłynęło 4 wnioski o bon społeczny. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania
i rozliczania bonów społecznych.
 
Wyniki i lista rankingowa nr 6/2020 w załączeniu.
 

14 lipca 2020 - Kolejne posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej o Bon dla Seniorów

Informujemy, iż dnia 14 lipca 2020 r. (wtorek) odbędzie się kolejne w 2020 roku posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.
Prosimy o nadsyłanie wniosków drogą e-mailową lub tradycyjną .

Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie przyznawania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.
 
Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości „
ul. Żeromskiego 51,   26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46

Osoby do kontaktu:
Aneta Kszczotek- Dwórnik-                          Kierownik projektu         a.kszczotek@srcp.radom.pl
Izabela Kowalska -                                       Specjalistka ds. polityki senioralnej  rcp@radom.net
Płock i subregion płocki    -                         Nina Bojarska,  e-mail: nb160@op.pl
Ciechanów i subregion ciechanowski          Małgorzata Iwańska, e-mail: malgorzata310@op.pl
Siedlce i subregion siedlecki      -                Hubert Pasiak, e-mail: hubertpasiak@wp.pl