STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH

Fundusz Poręczeń Kredytowych uruchomiony został przez Stowarzyszenie w lipcu 1999 roku. Środki na uruchomienie Funduszu uzyskaliśmy z Krajowego Urzędu Pracy oraz Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Program PHARE. Fundusz Poręczeń Kredytowych jest instrumentem finansowym wspierającym małych i średnich przedsiębiorców w pozyskiwaniu środków na rozwój swoich firm. Fundusz udziela poręczeń kredytów bankowych i pożyczek dla przedsiębiorstw z terenu Radomia i powiatu radomskiego. Poręczeniu może podlegać kredyt bankowy lub pożyczka podejmowana na działalność gospodarczą. Maksymalna kwota poręczenia wg. regulaminu wynosi do 50.000 zł, jednak może obejmować nie więcej jak 60% zobowiązań pożyczkobiorcy. Z poręczeń mogą skorzystać również osoby bezrobotne uruchamiające własną działalność gospodarczą i korzystające ze środków Funduszu Pracy. Warunkiem uzyskania wsparcia Funduszu jest tworzenie nowych miejsc pracy.


Poręczenie może być udzielone osobom ubiegającym się o pożyczki i kredyty na uruchomienie lub poszerzenie działalności gospodarczej na rzecz:
  • Powiatowych Urzędów Pracy z terenu byłego województwa radomskiego
  • Lokalnych banków komercyjnych
  • Lokalnych funduszy pożyczkowych działających na rzecz sektora małych i średnich przedsiębiorstw z wyłączeniem Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzonego przez Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości".


Instytucje, na rzecz których udzielane są poręczenia to Powiatowe Urzędy Pracy z terenu Radomia, Lipska i Kozienic oraz banki z terenu Radomia i regionu radomskiego.Kontakt:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Żeromskiego 51; 26-600 Radom
tel./fax (0-48) 360-00-46
e-mail: rcp1@radom.net / rcp@radom.net
www.srcp.radom.pl