STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA NOWYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Informujemy, iż nabór wniosków o udzielenie pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakończył się w dniu 31.12.2021 roku. Tym samym wnioski złozone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

Zasady spłaty środków od udzielonych dotychczas pożyczek pozostają bez zmian. Splaty poszczeólnycch rat pożyczkowych prowadzone są zgodnie z zapisami Umowy o udzielenie pożyczki. W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie procedury spłat udzielonych dotychczas pożyczek prosimy o kontakt z Biurem Stowarzyszenia "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości". 

 
Projekt „Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej” skierowany był do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, ale także do osób zatrudnionych. Pomoc uzyskają osoby chcące zrealizować swój pomysł na biznes, a nie mające wystarczających środków. Warunkiem ubiegania się o pożyczkę jest brak prowadzonej działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 m-cy i zameldowanie na terenie województwa mazowieckiego.
Projekt finansowany był ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskigo Funduszu Społecznego. 


Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Stowarzyszenia "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości"

STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE
CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”
ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom
Tel. 48 360 00 46 lub 48 330 87 82
e-mail: info@pozyczkinafirme.pl lub rcp@radom.net