STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

KONTAKT

STOWARZYSZENIE RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ul. Żeromskiego 51
26-600 Radom 
Telefon: (48) 360 00 46
e-mail: rcp@radom.net

Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej tel: (48) 330 87 82