STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

Już od 1 maja 2016 roku zapraszamy do nowej siedziby Stowarzyszenia "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" przy ulicy Żeromskiego 51 w Radomiu

NIEPEŁNOSPRAWNI NA START!

Zakończenie naboru Uczestników Projektu

Szanowni Państwo,
informujemy, że nabór Uczestników Projektu został zakończony.

Kontakt z Biurem Projektu

Informujemy, że od dnia 1.05.2016 roku biuro Projektu mieści się:
ul. Żeromskiego 51
26-600 Radom
tel./fax 48 360 00 46

Zapraszamy

Informacje o projekcie


Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” rozpoczęło realizację projektu: „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielnienia osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Celem realizacji projektu jest zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym i społecznym poprzez zwiększenie motywacji do podejmowania i utrzymania aktywności zawodowe oraz przeciwdziałanie bierności zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez wspieranie ich zatrudnienia.

Projekt realizowany w okresie 1 stycznia 2016 roku - 31marca 2017 roku, skierowany będzie do 42 osób niepełnosprawnych z terenu województwa mazowieckiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. Warunkiem skorzystania ze wsparcia  jest posiadanie aktualnego na czas trwania projektu orzeczenia o niepełnosprawności, bez względu na jego rodzaj. (Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie znajdują się w Regulaminie Uczestnictwa).
Uczestnicy otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci doradztwa zawodowego, doradztwa psychologicznego i psychospołecznego, kursów, szkoleń, staży zawodowych oraz pomoc asystenta pracy przez cały okres trwania projektu.

W każdym z województw, w którym realizujemy Projekt, proponujemy Uczestnikom:
 
1. Poradnictwo zawodowe:
·         Opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) - 3 spotkania x 2 h dla 14 uczestników
·         Warsztaty aktywnych metod poszukiwania pracy: 2 spotkania x 8 h dla 14 uczestników
·         Warsztaty zatrudnienia socjalnego: 2 spotkania x 8 h dla 14 uczestników
·         Doradztwo zawodowe: 1 spotkanie x 3 h dla 14 uczestników
 
2. Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne:
·         Warsztaty aktywizacji zawodowej - 3 spotkania x 8h dla 14 uczestników
·         Poradnictwo psychologiczne – 2 spotkania x 2 h dla 14 uczestników
 
3. Kursy i szkolenia (bon szkoleniowy średnio 1000 zł/os.) dla 14 uczestników
 
4. Płatne staże zawodowe – dla 10 uczestników projektu przez okres 3 m-cy. 

5. Wsparcie Asystenta Pracy – dla wszystkich uczestników projektu przez cały okres jego trwania (średnio 1 spotkanie w miesiącu x 3h)

 

Nowości PFRON