STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

Już od 1 maja 2016 roku zapraszamy do nowej siedziby Stowarzyszenia "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" przy ulicy Żeromskiego 51 w Radomiu

DEKLARACJA POLITYKI JAKOŚCI

Dążymy do rozwoju usług szkoleniowych oraz finansowych (udzielanie pożyczek) skierowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą korzystających z usług KSU oraz instytucji publicznych. Działamy w oparciu o potencjał własny oraz istniejące instytucje lokalne, regionalne i krajowe.
Aktywnie wspieramy inicjatywy lokalne w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy. Doskonalimy system zarządzania jakością poprzez podwyższanie poziomu usług szkoleniowych i finansowych oraz okresową ocenę pracy konsultantów i weryfikację ich działań.