STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

” EKOZMIANA - MAZOWIECKIE PES NA ZIELONEJ DRODZE” 

” EkoZmiana - Mazowieckie PES na zielonej drodze” to projekt realizowany w okresie od 01.06.2023 – 31.12.2024 r. przez Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości, zadanie publiczne sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.
Celem głównym projektu pod nazwą "EkoZmiana - Mazowieckie PES na zielonej drodze" jest podniesienie wśród 150 mazowieckich Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) specjalistycznej, praktycznej wiedzy z obszaru ochrony środowiska naturalnego, transformacji energetycznej i zapobiegania negatywnym zmianom klimatu w obszarach
1) ochrony środowiska naturalnego;
2) transformacji energetycznej;
3) zapobiegania negatywnym zmianom klimatu;
 
a w szczególności:
1) przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym czyli racjonalnym wykorzystaniu zasobów i ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów;
2) podniesienia jakości gospodarowania odpadami, wtórnego wykorzystania odpadów i produktów ubocznych, naprawy i recyklingu;
3) lepszego gospodarowania wodą;
4) regeneracji i odkażania terenów, rekultywacji gruntów;
5) wykorzystania odnawialnych źródeł energii;
6) poprawy efektywności energetycznej budynków;
7) inwestycji w walce z ubóstwem energetycznym;
8) lepszego dostępu do czystszej, tańszej i bezpieczniejszej energii;
9) ograniczania zależności od paliw kopalnych;
10) ograniczania emisji gazów cieplarnianych - wprowadzenia czystszych form transportu.
 
oraz przygotowanie 50 PES do wdrożenia proekologicznych zmian w ich działaniach.

Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny dla wszystkich podmiotów zakwalifikowanych do uczestnictwa w działaniach projektowych. Szczegółowe informacje na temat projektu, zasad jego realizacji oraz prowadzonej rekrutacji dostępne są w biurze projektu:

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
Ul. Żeromskiego 51
26-600 Radom
Tel. 48 360 00 46