STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

REGIONALNY OŚRODEK EFS

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:
www.radom.roefs.pl