STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

WŁADZE STOWARZYSZENIA

WOJCIECH JAGIELSKI
PREZES ZARZĄDU
TEL. 48 360 00 46
e-mail: rcp1@radom.net

ANETA KSZCZOTEK- DWÓRNIK
WICEPREZES  ZARZĄDU
TEL. 48 360 00 46
e- mail: a.kszczotek@srcp.radom.pl
             rcp@radom.net

SYLWIA KWAPISZ
SEKRETARZ  ZARZĄDU

TEL. 48 360 00 46
e- mail: rcp@radom.net