STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

ZAWIADOMIENIA O WYNIKACH

Zawiadomienie o wynikach postępowania nr 1 - 2023/SRCP/PFRON/SZ-I

Radom, dnia 23.01.2023 r.
Uczestnicy postępowania
(wszyscy oferenci)
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYNIKACH POSTĘPOWANIA
 
 Dot. znak sprawy:  1- 2023/SRCP/PFRON/SZ-I
 
na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Sukces zawodowy – aktywne wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, umowa nr ZZO/000865/07/D.
 
Rodzaj zamówienia: usługa
Wspólny Słownik Zamówień CPV: 79212000-3 – usługi audytu
 
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” z siedzibą w Radomiu, ul. Żeromskiego 51 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności wpłynęła 1 oferta:
 
Nazwa i adres Wykonawcy Ocena punktowa
DPC Audit Partner Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 15/7, 45-071 Opole,
NIP: 7542755135, REGON: 532200572,
KRS: 0000980398
100 pkt.
Wybrany Wykonawca
 
 
Wybrany Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i przedłożył najkorzystniejszą Ofertę. Oferta cenowa mieści się w możliwościach finansowych Zamawiającego.
Dokumentacja z postępowania konkursowego jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
 
Z poważaniem,
Aneta Kszczotek- Dwórnik, Kierownik Projektu
tel.: 48 360 00 46, e- mail: a.kszczotek@srcp.radom.pl

Zawiadomienie o wynikach postępowania nr 1-2023/SRCP/PFRON

Radom, dnia 23.01.2023 r.
Uczestnicy postępowania
(wszyscy oferenci)
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYNIKACH POSTĘPOWANIA
Znak sprawy: 1 - 2023/SRCP/PFRON/SZ-I
 
Dot.: na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Sukces zawodowy– aktywne wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, umowa nr ZZO/000865/07/D.
 
Rodzaj zamówienia: usługa
 
Wspólny Słownik Zamówień CPV: 79212000-3 – usługi audytu
 
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” z siedzibą w Radomiu, ul. Żeromskiego 51 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego
z zachowaniem zasady konkurencyjności wpłynęła 1 oferta:
Nazwa i adres Wykonawcy Ocena punktowa
DPC Audit Partner Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 15/7, 45-071 Opole, NIP: 7542755135, REGON: 532200572,
KRS: 0000980398
 
100 pkt.
Wybrany Wykonawca
Wybrany Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i przedłożył najkorzystniejszą Ofertę. Oferta cenowa mieści się w możliwościach finansowych Zamawiającego.
Dokumentacja z postępowania konkursowego jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
Z poważaniem,
Aneta Kszczotek- Dwórnik
Kierownik Projektu
tel.: 48 360 00 46
e- mail: a.kszczotek@srcp.radom.pl

Zawiadomienie o wynikach postępowania nr 10-2022/SRCP/PFRON

Radom, dnia 05.12.2022 r.
Uczestnicy postępowania
(wszyscy oferenci)
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYNIKACH POSTĘPOWANIA
Znak sprawy: 10 - 2022/SRCP/PFRON
 
Dot.: postępowania na przeprowadzenie kursu pozwalającego na uzyskiwanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie stylizacji paznokci – manicure dla 1 uczestnika projektu z  terenu M. Radom w woj. mazowieckim  w ramach projektu pn. „Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  umowa nr ZZO/000680/07/D
 
Rodzaj zamówienia: usługa
Wspólny Słownik Zamówień CPV:
80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” z siedzibą w Radomiu, ul. Żeromskiego 51 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego
z zachowaniem zasady konkurencyjności wpłynęła 1 oferta:
Nazwa i adres Wykonawcy Ocena punktowa
SECRET PIĘKNA Martyna Jakubowska, ul. Warsztatowa 9 lok. L.11, 26-600 Radom, NIP: 7962816174, REGON: 368784769 100 pkt.
Wybrany Wykonawca
Wybrany Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i przedłożył najkorzystniejszą Ofertę. Oferta cenowa mieści się w możliwościach finansowych Zamawiającego.
Dokumentacja z postępowania konkursowego jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
Z poważaniem,
Aneta Kszczotek-Dwórnik
Kierownik Projektu
tel.: 48 360 00 46
e- mail: a.kszczotek@srcp.radom.pl

Zawiadomienie o wynikach postępowania nr 9 -2022/SRCP/PFRON

Radom, dnia 17.11.2022 r.
Uczestnicy postępowania
(wszyscy oferenci)
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYNIKACH POSTĘPOWANIA
Znak sprawy: 9 - 2022/SRCP/PFRON
 
Dot.: postępowania na przeprowadzenie kursu pozwalającego na uzyskiwanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie obsługi komputera i programów użytkowych (minimum MS Word i MS Excell) dla 1 uczestnika projektu z  terenu M. Radom w woj. mazowieckim w ramach projektu pn. „Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, umowa nr ZZO/000680/07/D.
 
Rodzaj zamówienia: usługa
Wspólny Słownik Zamówień CPV:  80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
 
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” z siedzibą w Radomiu, ul. Żeromskiego 51 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego
z zachowaniem zasady konkurencyjności wpłynęła 1 oferta:
Nazwa i adres Wykonawcy Ocena punktowa
Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Ustawicznego "Edukacja" s.c. Krzysztof Kot & Magdalena Kot, z siedzibą w ul. Marywilska 4B, 26-600 Radom,
NIP: 7961871248, REGON: 670947380
100 pkt.
Wybrany Wykonawca
Wybrany Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i przedłożył najkorzystniejszą Ofertę. Oferta cenowa mieści się w możliwościach finansowych Zamawiającego.
Dokumentacja z postępowania konkursowego jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
Z poważaniem,
Aneta Kszczotek- Dwórnik
Kierownik Projektu
tel.: 48 360 00 46
e- mail: a.kszczotek@srcp.radom.pl

Zawiadomienie o wynikach postępowania nr 5 - 2022/SRCP/PFRON/SZ-I

Radom, dnia 8.11.2022 r.
Uczestnicy postępowania
(wszyscy oferenci)
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYNIKACH POSTĘPOWANIA
 
 Dot. znak sprawy:  5- 2022/SRCP/PFRON/SZ-I
 
na przeprowadzenie kursu pozwalającego na uzyskiwanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie kroju i szycia dla 1 uczestnika projektu  z  terenu M. Radom w woj. mazowieckim w ramach projektu pn. „Sukces zawodowy – aktywne wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  umowa nr ZZO/000865/07/D
 
Rodzaj zamówienia: usługa
Wspólny Słownik Zamówień CPV:  80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” z siedzibą w Radomiu, ul. Żeromskiego 51 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności wpłynęła 1 oferta:
 
Nazwa i adres Wykonawcy Ocena punktowa
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo Szkoleniowe „KMP” Marcin Piotrowski, 26-600 Radom, ul. Narutowicza 1 100 pkt.
Wybrany Wykonawca
 
 
Wybrany Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i przedłożył najkorzystniejszą Ofertę. Oferta cenowa mieści się w możliwościach finansowych Zamawiającego.

Dokumentacja z postępowania konkursowego jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Z poważaniem,
Aneta Kszczotek- Dwórnik, Kierownik Projektu
tel.: 48 360 00 46, e- mail: a.kszczotek@srcp.radom.pl