STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

ZAWIADOMIENIA O WYNIKACH

Zawiadomienie o wynikach postępowania nr 3 - 2022/SRCP/PFRON/SZ-I


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYNIKACH POSTĘPOWANIA
 
Dot. znak sprawy:  3- 2022/SRCP/PFRON/SZ-I
na przeprowadzenie kursu pozwalającego na uzyskiwanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie obsługi wózka widłowego dla 1 uczestnika projektu z  terenu M. Radom w woj. mazowieckim w ramach projektu pn. „Sukces zawodowy – aktywne wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  umowa nr ZZO/000865/07/D
 
Rodzaj zamówienia: usługa
Wspólny Słownik Zamówień CPV:  80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
 
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” z siedzibą w Radomiu, ul. Żeromskiego 51 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego
z zachowaniem zasady konkurencyjności wpłynęła 1 oferta:
Nazwa i adres Wykonawcy Ocena punktowa
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo Szkoleniowe „KMP” Marcin Piotrowski,
26-600 Radom, ul. Narutowicza 1
100 pkt.
Wybrany Wykonawca
 
 
Wybrany Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i przedłożył najkorzystniejszą Ofertę. Oferta cenowa mieści się w możliwościach finansowych Zamawiającego.
Dokumentacja z postępowania konkursowego jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYNIKACH POSTĘPOWANIA - znak sprawy: 3/MCPS-ON/2022/SRCP

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYNIKACH POSTĘPOWANIA
 
Dot. znak sprawy:  3/MCPS-ON/2022/SRCP
 
na usługę wynajmu sali szkoleniowej na terenie miasta Iłża wraz z zapewnieniem usługi cateringu  dla grupy szkoleniowej składającej się max. z 15 uczestników/czek w ramach projektu pn. „Niepełnosprawni – Pełnosprawni w pracy”. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego, nr umowy: 8/MCPS/08/2022/PFRON/RZS.
 
Rodzaj zamówienia: usługa
Wspólny Słownik Zamówień CPV
70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne
55321000-6 – Usługi przygotowywania posiłków
55520000-1 – Usługi dostarczania posiłków
55500000-5 – Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków

 
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” z siedzibą w Radomiu, ul. Żeromskiego 51 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania cenowego z zachowaniem zasady konkurencyjności została wybrana oferta:
 
Nazwa i adres Wykonawcy Ocena punktowa
CENTO Sp. z o.o. 27-200 Starachowice ul. Wiśniowa 10 100 pkt.
Wybrany Wykonawca
 
 
Wybrany Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i przedłożył najkorzystniejszą Ofertę. Oferta cenowa mieści się w możliwościach finansowych Zamawiającego.

Dokumentacja z postępowania konkursowego jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYNIKACH POSTĘPOWANIA - znak sprawy: 2/MCPS-ON/2022/SRCP

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYNIKACH POSTĘPOWANIA
 
Dot. znak sprawy:  2/MCPS-ON/2022/SRCP
 
na zrealizowanie usługi pośrednictwa pracy dla 15 uczestników projektu z terenu powiatu radomskiego oraz gminy miasta Radomia w woj. mazowieckim w ramach projektu pn. „Niepełnosprawni – pełnosprawni w pracy”, sfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego, nr umowy: 8/MCPS/08/2022/PFRON/RZS.

Rodzaj zamówienia: usługa
Wspólny Słownik Zamówień CPV:  79611000-0 – usługi poszukiwania pracy
 
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” z siedzibą w Radomiu, ul. Żeromskiego 51 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania cenowego z zachowaniem zasady konkurencyjności została wybrana oferta:
 
Nazwa i adres Wykonawcy Ocena punktowa
Artur Kobrzycki 100 pkt.
Wybrany Wykonawca
 
 
Wybrany Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i przedłożył najkorzystniejszą Ofertę. Oferta cenowa mieści się w możliwościach finansowych Zamawiającego.

Dokumentacja z postępowania konkursowego jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYNIKACH POSTĘPOWANIA - znak sprawy: 1/MCPS-ON/2022/SRCP

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYNIKACH POSTĘPOWANIA
 
Dot. znak sprawy:  1/MCPS-ON/2022/SRCP
 
na przeprowadzenie psychologicznej diagnozy indywidualnych potrzeb, służącej do opracowania Indywidualnego Planu Działania dla 15 uczestników projektu pn. „Niepełnosprawni – Pełnosprawni w pracy”, sfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego, nr umowy: 8/MCPS/08/2022/PFRON/RZS.
 
Rodzaj zamówienia: usługa
Wspólny Słownik Zamówień CPV:  85121270-6  Usługi psychiatryczne lub psychologiczne
 
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” z siedzibą w Radomiu, ul. Żeromskiego 51 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania cenowego
z zachowaniem zasady konkurencyjności została wybrana 1 oferta:
 
Nazwa i adres Wykonawcy Ocena punktowa
Gabinet Psychologiczny mgr Dorota Ramzia- Kwaśnik 100 pkt.
Wybrany Wykonawca
 
 
Wybrany Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i przedłożył najkorzystniejszą Ofertę. Oferta cenowa mieści się w możliwościach finansowych Zamawiającego.

Dokumentacja z postępowania konkursowego jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Zawiadomienie o wynikach postępowania nr 2 - 2022/SRCP/PFRON/SZ-I

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYNIKACH POSTĘPOWANIA
Znak sprawy: 2 - 2022/SRCP/PFRON/SZ-I

Dot.: postępowania na przeprowadzenie psychologicznej diagnozy indywidualnych potrzeb celem opracowania Indywidualnego Planu Działania dla 24 uczestników projektu z  terenu powiatu radomskiego, M. Radom, białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego w woj. mazowieckim w ramach projektu pn. „Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 
Rodzaj zamówienia: usługa
Wspólny Słownik Zamówień CPV: 85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” z siedzibą w Radomiu, ul. Żeromskiego 51 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności wpłynęła 1 oferta:
 
Nazwa i adres Wykonawcy Ocena punktowa
Gabinet Psychologiczny Dorota Ramzia-Kwaśnik,
 
100 pkt.
Wybrany Wykonawca

 
Wybrany Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i przedłożył najkorzystniejszą Ofertę. Oferta cenowa mieści się w możliwościach finansowych Zamawiającego.

Dokumentacja z postępowania konkursowego jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Z poważaniem,
Aneta Kszczotek- Dwórnik
Kierownik projektu
tel.: 48 360 00 46
e- mail: a.kszczotek@srcp.radom.pl