STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

ZAWIADOMIENIA O WYNIKACH

Zawiadomienie o wynikach postępowania znak sprawy: 5-2024/SRCP/PFRON/SZ-II

Radom, dnia 13.02.2024 r.
Uczestnicy postępowania
(wszyscy oferenci)
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYNIKACH POSTĘPOWANIA
 
Dot. znak sprawy:  5-2024/SRCP/PFRON/SZ-II
na przeprowadzenie kursu pozwalającego na uzyskiwanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie obsługi komputera i programów użytkowych (minimum MS Word i MS Excel) dla 3 uczestników projektu z  terenu M. Radom w woj. mazowieckim w ramach projektu pn. „Sukces zawodowy – aktywne wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  umowa nr ZZO/000865/07/D
 
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
 
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” z siedzibą w Radomiu, ul. Żeromskiego 51 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności wpłynęła 1 oferta:
 
Nazwa i adres Wykonawcy Ocena punktowa
Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Ustawicznego „Edukacja” s.c. Krzysztof Kot & Magdalena Kot
ul. Marywilska 4B
26-600 Radom
100 pkt.
Wybrany Wykonawca
 
Wybrany Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i przedłożył najkorzystniejszą Ofertę. Oferta cenowa mieści się w możliwościach finansowych Zamawiającego.
Dokumentacja z postępowania konkursowego jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
 
Z poważaniem,
Aneta Kszczotek- Dwórnik, Kierownik Projektu
tel.: 48 360 00 46, e- mail: a.kszczotek@srcp.radom.pl

Zawiadomienie o wynikach postępowania znak sprawy: 4-2023/SRCP/PFRON/SZ-II

ZAWIADOMIENIE 0 WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYNIKACH POSTĘPOWANIA - Dot. znak sprawy : 2/MCPS-0N/2023/SRCP

ZAWIADOMIENIE  0 WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYNIKACH POSTĘPOWANIA
Dot. znak sprawy : 2/MCPS-0N/2023/SRCP
 
 
 

ZAWIADOMIENIE 0 WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYNIKACH POSTĘPOWANIA Dot. znak sprawy : 1/MCPS-0N/2023/SRCP

ZAWIADOMIENIE  0 WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYNIKACH POSTĘPOWANIA                           
Dot. znak sprawy : 1/MCPS-0N/2023/SRCP
 

Zawiadomienie o wynikach postępowania znak sprawy: 3 - 2023/SRCP/PFRON/SZ-II

Radom, dnia 26.07.2023 r.
Uczestnicy postępowania
(wszyscy oferenci)
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYNIKACH POSTĘPOWANIA
 
Dot. znak sprawy:  3-2023/SRCP/PFRON/SZ-II
na świadczenie usługi wynajmu sali warsztatowej wraz z cateringiem w celu przeprowadzenia warsztatów dla maksymalnie 24 uczestników projektu z  terenu M. Radom oraz powiatu radomskiego, białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego w woj. mazowieckim w ramach projektu pn. „Sukces zawodowy – aktywne wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  umowa nr ZZO/000865/07/D
 
70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne
55321000-6 Usługi przygotowania posiłków
 
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” z siedzibą w Radomiu, ul. Żeromskiego 51 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności wpłynęła 1 oferta:
Nazwa i adres Wykonawcy Ocena punktowa
Karuzela TEAM Sp. z o.o.
ul. Chrobrego 30F
26-600 Radom
100 pkt.
Wybrany Wykonawca
 
Wybrany Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i przedłożył najkorzystniejszą Ofertę. Oferta cenowa mieści się w możliwościach finansowych Zamawiającego.
Dokumentacja z postępowania konkursowego jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
 
Z poważaniem,
Aneta Kszczotek- Dwórnik, Kierownik Projektu
tel.: 48 360 00 46, e- mail: a.kszczotek@srcp.radom.pl