STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

ZAWIADOMIENIA O WYNIKACH

Zawiadomienie o wynikach postępowania nr 5 - 2021/SRCP/PFRON

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYNIKACH POSTĘPOWANIA
Dot. znak sprawy: 5 - 2021/SRCP/PFRON
postępowania na świadczenie usługi wynajmu sali warsztatowej wraz z cateringiem w celu przeprowadzenia 6 dni warsztatów dla maksymalnie 11 uczestników projektu z  terenu M. Radom oraz powiatu radomskiego, białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego w woj. mazowieckim  w ramach projektu pn. „Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, umowa nr ZZO/000680/07/D
 
Rodzaj zamówienia: usługa
Wspólny Słownik Zamówień CPV:
 
70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne
55321000-6 Usługi przygotowania posiłków

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” z siedzibą w Radomiu, ul. Żeromskiego 51 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności wpłynęła 1 oferta:
Nazwa i adres Wykonawcy Ocena punktowa
Karuzela TEAM Sp. z o.o.,
ul. Chrobrego 30F, 26-600 Radom
100 pkt.
Wybrany Wykonawca
Wybrany Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i przedłożył najkorzystniejszą Ofertę. Oferta cenowa mieści się w możliwościach finansowych Zamawiającego.
Dokumentacja z postępowania konkursowego jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Z poważaniem,
Aneta Kszczotek- Dwórnik
Kierownik Projektu
tel.: 48 360 00 46
e- mail: a.kszczotek@srcp.radom.pl

Zawiadomienie o wynikach postępowania nr 1 - 2021/SRCP/PFRON

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Dot. znak sprawy: 1 - 2021/SRCP/PFRON
na przeprowadzenie kursu pozwalającego na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie profesjonalnej obsługi klienta z elementami marketingu dla 5 uczestników projektu (30 godzin dydaktycznych) z terenu M. Radom oraz powiatu radomskiego, białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego w woj. mazowieckim w ramach projektu pn. „Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, umowa nr ZZO/000680/07/D.
           
Wspólny Słownik Zamówień CPV:
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” z siedzibą w Radomiu, ul. Żeromskiego 51 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności wpłynęła 1 oferta:
 
Nazwa i adres Wykonawcy Ocena punktowa
Instytut Kariery i Doradztwa Zawodowego „EPIKUR” sp. z o.o.
ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów
100 pkt.
Wybrany Wykonawca
 
Wybrany Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i przedłożył najkorzystniejszą Ofertę. Oferta cenowa mieści się w możliwościach finansowych Zamawiającego.
Dokumentacja z postępowania konkursowego jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Z poważaniem,
Aneta Kszczotek- Dwórnik
Kierownik projektu
tel./ fax: 48 360 00 46
e-mail: a.kszczotek@srcp.radom.pl

Zawiadomienie o wynikach postępowania nr 6 - 2020/SRCP/PFRON

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYNIKACH POSTĘPOWANIA
 
 
Dot. znak sprawy: 6 - 2020/SRCP/PFRON
na świadczenie usługi wynajmu sali warsztatowej wraz cateringiem w celu przeprowadzenia 6 dni warsztatów dla maksymalnie 17 uczestników projektu z  terenu M. Radom oraz powiatu radomskiego, białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego w woj. mazowieckim  w ramach projektu pn. Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, umowa nr ZZO/000680/07/D
 
 
 
Rodzaj zamówienia: usługa
Wspólny Słownik Zamówień CPV:
55321000-6 Usługi przygotowania posiłków

 
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” z siedzibą w Radomiu, ul. Żeromskiego 51 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności wpłynęła 1 oferta:
 
 
Nazwa i adres Wykonawcy Ocena punktowa
Michał Drózd Bar Smak
Ul. Kozienicka 1, 26- 670 Pionki
100 pkt.
Wybrany Wykonawca
 
 
Wybrany Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i przedłożył najkorzystniejszą Ofertę. Oferta cenowa mieści się w możliwościach finansowych Zamawiającego.
Dokumentacja z postępowania konkursowego jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Z poważaniem,
Aneta Kszczotek- Dwórnik
Kierownik Projektu
tel.: 48 360 00 46
e- mail: a.kszczotek@srcp.radom.pl
 

Zawiadomienie o wynikach postępowania nr 5-2020/SRCP/PFRON

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYNIKACH POSTĘPOWANIA
 
 
Dot. znak sprawy: 5 - 2020/SRCP/PFRON
postepowania na świadczenie usługi wynajmu sali warsztatowej wraz cateringiem w celu przeprowadzenia 6 dni warsztatów dla maksymalnie 17 uczestników projektu z  terenu M. Radom oraz powiatu radomskiego, białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego w woj. mazowieckim  w ramach projektu pn. Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, umowa nr ZZO/000680/07/D
 
Rodzaj zamówienia: usługa
 Wspólny Słownik Zamówień CPV:
 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne
55321000-6 Usługi przygotowania posiłków
 
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” z siedzibą w Radomiu, ul. Żeromskiego 51 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności wpłynęła 1 oferta:
 
 
Nazwa i adres Wykonawcy Ocena punktowa
Profesja Ośrodek Kształcenia Zawodowego Iwona Wiśnik,
ul. Biznesowa 7, 26-600 Radom
100 pkt.
Wybrany Wykonawca
 
 
Wybrany Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i przedłożył najkorzystniejszą Ofertę. Oferta cenowa mieści się w możliwościach finansowych Zamawiającego.
Dokumentacja z postępowania konkursowego jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Z poważaniem,
Aneta Kszczotek- Dwórnik
Kierownik Projektu
tel.: 48 360 00 46
e- mail: a.kszczotek@srcp.radom.pl
 

Zawiadomienie o wynikach postępowania nr 3-2020/SRCP/PFRON

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYNIKACH POSTĘPOWANIA
 
 
Dot. znak sprawy:  3- 2020/SRCP/PFRON
na przeprowadzenie kursu pozwalającego na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie obsługi kasy fiskalnej dla 2 uczestników projektu z  terenu M. Radom oraz powiatu radomskiego, białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego w woj. mazowieckim w ramach projektu pn. Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, umowa nr ZZO/000680/07/D
 
Rodzaj zamówienia: usługa
Wspólny Słownik Zamówień CPV:
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
 
 
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” z siedzibą w Radomiu, ul. Żeromskiego 51 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności wpłynęła 1 oferta:
 
 
Nazwa i adres Wykonawcy Ocena punktowa
Profesja Ośrodek Kształcenia Zawodowego Iwona Wiśnik,
ul. Biznesowa 7, 26-600 Radom
100 pkt.
Wybrany Wykonawca
 
 
Wybrany Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i przedłożył najkorzystniejszą Ofertę. Oferta cenowa mieści się w możliwościach finansowych Zamawiającego.
Dokumentacja z postępowania konkursowego jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Z poważaniem,
Aneta Kszczotek- Dwórnik
Kierownik Projektu
tel.: 48 360 00 46
e- mail: a.kszczotek@srcp.radom.pl