STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

Już od 1 maja 2016 roku zapraszamy do nowej siedziby Stowarzyszenia "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" przy ulicy Żeromskiego 51 w Radomiu

ZAWIADOMIENIA O WYNIKACH

Dodatkowa informacja dla Wykonawców - Znak sprawy 5-2013/6.2.POKL

Dot.: zapytania z zachowaniem zasady konkurencyjności na świadczenie usług doradztwa indywidualnego i grupowego na rzecz uczestników chcących założyć własną działalność gospodarczą  w związku z realizacją projektu pt. „Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”, realizowanego w ramach Priorytetu VI – Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. 
(znak sprawy
5-2013/6.2.POKL)

Zawiadomienie o wynikach postępowania - znak sprawy 7-2013/7.4 POKL

Dot.: zapytania z zachowaniem zasady konkurencyjności na przeprowadzenie indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego dla potrzeb realizacji projektu pt. „ZATRUDNIJ NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ROZWIJAJ FIRMĘ” realizowanego w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (znak sprawy 7-2013/7.4 POKL).

Zawiadomienie o wynikach postępowania - znak sprawy 7-2013/6.2 POKL

Dot.: zapytania z zachowaniem zasady konkurencyjności na usługę cateringową polegającą na przygotowaniu, dostawie i podawaniu posiłków na rzecz uczestników szkoleń i doradztwa grupowego na obszarze województwa mazowieckiego w związku z realizacją projektu pt. „Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”, realizowanego w ramach Priorytetu VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (znak sprawy: 7-2013/6.2.POKL).

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Znak sprawy 4-2013/6.2.POKL

Dot.: zapytania z zachowaniem zasady konkurencyjności na świadczenie usług szkoleniowych na rzecz uczestników chcących założyć własną działalność gospodarczą w związku z realizacją projektu pt. „Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”, realizowanego w ramach Priorytetu VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (znak sprawy 4-2013/6.2.POKL)

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Znak sprawy 5-2013/6.2.POKL

Dot.: zapytania z zachowaniem zasady konkurencyjności na świadczenie usług doradztwa indywidualnego i grupowego na rzecz uczestników chcących założyć własną działalność gospodarczą  w związku z realizacją projektu pt. „Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”, realizowanego w ramach Priorytetu VI – Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (znak sprawy 5-2013/6.2.POKL).