STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

FUNDUSZ WKŁADÓW WŁASNYCH

      „Zapewnienie wkładu finansowego w ramach projektu Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego to projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” na podstawie Umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/1118/2022 z dnia 2022-05-31, zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem, a Województwem Mazowieckim. Projekt jest realizowany w okresie 01.04.2022 – 31.12.2022 i finansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla organizacji pozarządowych”, w którym Województwo Mazowieckie wspiera organizacje działające na Mazowszu i na rzecz jego mieszkańców.

      Dzięki wsparciu ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 16 920,00 PLN na zapewnienie finansowego wkładu własnego możliwa jest pełna i bezproblemowa realizacja działań zaplanowanych  ramach projektu „Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, który realizowany jest ze środków krajowych przy wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

      Projekt pod nazwą „Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego” jest projektem wieloletnim, realizowanym przez Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 marca 2023 roku. Projekt ma na celu wprowadzenie osób niepełnosprawnych na rynek pracy poprzez zwiększenie ich udziału w życiu społecznym i zawodowym, zwiększenie motywacji do podejmowania i utrzymania aktywności zawodowej, przeciwdziałanie bierności zawodowej osób niepełnosprawnych przy wykorzystaniu zatrudnienia wspomaganego, której efektem finalnym (dla trzeciej fazy realizacji projektu) będzie zatrudnienie co najmniej 7 osób (rezultat zaplanowany do osiągnięcia w ramach niniejszej oferty do 31.12.2022 r.) i utrzymanie zatrudnienia przez co najmniej 6 miesięcy przez 5 osób. Kluczowi uczestnicy projektu będą zatrudnieni na umowę o pracę (wymiar czasu pracy będzie odpowiedni z uwagi na stopień niepełnosprawności) lub umowę cywilnoprawną - również zgodnie z zasadami zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.

      Szczegółowe informacje na temat projektu „Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, do którego część wkładu finansowego zapewnia Województwo Mazowieckie, dostępne są na stronie internetowej www.srcp.radom.pl.
 
Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są także w siedzibie Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”:
Kontakt:
STOWARZYSZENIE RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ul. Żeromskiego 51
26-600 Radom
Telefon: (48) 360 00 46
e-mail: rcp1@radom.net