STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

POSTĘPOWANIA ARCHIWALNE

ZAPYTANIE OFERTOWE znak sprawy: 5-2024/SRCP/PFRON/SZ-II

Zaproszenie do składania ofert w ramach
ZAPYTANIA OFERTOWEGO,  
znak sprawy: 5-2024/SRCP/PFRON/SZ-II
 
na przeprowadzenie kursu pozwalającego na uzyskiwanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie obsługi komputera i programów użytkowych (minimum MS Word i MS Excel) dla 3 uczestników projektu z  terenu M. Radom w woj. mazowieckim w ramach projektu pn. „Sukces zawodowy – aktywne wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  umowa nr ZZO/000865/07/D

Treść Zapytania Ofertowego

ZAPYTANIE OFERTOWE znak sprawy: 2 /MCPS – ON/2023/SRCP

Zapytanie na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa/poradnictwa zawodowego wraz
z opracowaniem Indywidualnych Planów Działania
dla 20 uczestników projektu , Miasta Radomia oraz powiatu radomskiego  w woj. mazowieckim w ramach projektu pn.
„W drodze do kariery”, sfinansowanego  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych pośrednictwem Województwa Mazowieckiego.

znak sprawy: 2 /MCPS – ON/2023/SRCP


 

ZAPYTANIE CENOWE znak sprawy: 1/MCPS-ON/2023/SRCP

Zapytanie na przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego w zakresie diagnozy indywidualnych potrzeb służącej do opracowania Indywidualnego Planu Działania dla 20 mieszkańców Miasta Radomia oraz powiatu radomskiego w woj. mazowieckim w ramach projektu pn.
”W drodze do kariery”, sfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego.

znak sprawy:
1/MCPS-ON/2023/SRCP

 

ZAPYTANIE OFERTOWE znak sprawy: 3 - 2023/SRCP/PFRON/SZ-II

Zaproszenie do składania ofert w ramach
ZAPYTANIA OFERTOWEGO,  
znak sprawy: 3 - 2023/SRCP/PFRON/SZ-II
 
na świadczenie usługi wynajmu sali warsztatowej wraz z cateringiem w celu przeprowadzenia warsztatów dla maksymalnie 24 uczestników projektu z terenu M. Radom oraz powiatu radomskiego, białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego w woj. mazowieckim w ramach projektu pn. „Sukces zawodowy – aktywne wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  umowa nr ZZO/000865/07/D.

Treść Zapytania Ofertowego

ZAPYTANIE OFERTOWE znak sprawy: 1 - 2023/SRCP/PFRON/SZ-II

 
Zaproszenie do składania ofert w ramach 
ZAPYTANIA OFERTOWEGO
znak sprawy: 1 – 2023/SRCP/PFRON/SZ-II
 
na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego wraz z opracowaniem Indywidualnych Planów Działania dla 24 uczestników projektu z  terenu powiatu radomskiego, M. Radom, białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego w woj. mazowieckim w ramach projektu pn. Sukces zawodowy – aktywne wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Treść Zapytania Ofertowego
 

ZAPYTANIE OFERTOWE znak sprawy: 2 - 2023/SRCP/PFRON/SZ-II

Zaproszenie do składania ofert w ramach ZAPYTANIA OFERTOWEGO
znak sprawy: 2 – 2023/SRCP/PFRON/SZ-II
 
na przeprowadzenie psychologicznej diagnozy indywidualnych potrzeb celem opracowania Indywidualnego Planu Działania dla 24 uczestników projektu z  terenu powiatu radomskiego, M. Radom, białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego w woj. mazowieckim w ramach projektu pn. Sukces zawodowy– aktywne wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Znak zapytania: 2-2023/SRCP/PFRON/SZ-II

 

Zapytanie Ofertowe znak sprawy: 1 – 2023/SRCP/PFRON/SZ-I

Radom, dn. 04.01. 2023 r.
 
 Zaproszenie do składania ofert
 
na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Sukces zawodowy – aktywne wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, umowa nr ZZO/000865/07/D.
 
            Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Sukces zawodowy – aktywne wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, umowa nr ZZO/000865/07/D.
 
Pełna dokumentacja Zapytania cenowego stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia, a także jest dostępna na stronie www.srcp.radom.pl.

Pełna treść zapytania

ZAPYTANIE OFERTOWE znak sprawy: 1 - 2023/SRCP/PFRON

Zaproszenie do składania ofert w ramach
ZAPYTANIA OFERTOWEGO,  znak sprawy: 1 - 2023/SRCP/PFRON

na: przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, umowa nr ZZO/000680/07/D. 

Treść Zapytania Ofertowego
 

ZAPYTANIE OFERTOWE znak sprawy: 10 - 2022/SRCP/PFRON

Zaproszenie do składania ofert w ramach
ZAPYTANIA OFERTOWEGO,  znak sprawy: 10 - 2022/SRCP/PFRON

na: przeprowadzenie kursu pozwalającego na uzyskiwanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie stylizacji paznokci – manicure dla 1 uczestnika projektu z  terenu M. Radom w woj. mazowieckim w ramach projektu pn. „Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, umowa nr ZZO/000680/07/D.
 
Treść Zapytania Ofertowego
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE znak sprawy: 9 - 2022/SRCP/PFRON

Zaproszenie do składania ofert w ramach
ZAPYTANIA OFERTOWEGO,  znak sprawy: 9 - 2022/SRCP/PFRON

na: przeprowadzenie kursu pozwalającego na uzyskiwanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie obsługi komputera i programów użytkowych (minimum MS Word i MS Excell) dla 1 uczestnika projektu z  terenu M. Radom w woj. mazowieckim w ramach projektu pn. „Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, umowa nr ZZO/000680/07/D.

Treść Zapytania Ofertowego

 

Zapytanie Ofertowe znak sprawy: 5 – 2022/SRCP/PFRON/SZ-I

Radom, dn. 19.10.2022 r.
 
 
Zaproszenie do składania ofert
 
na przeprowadzenie kursu pozwalającego na uzyskiwanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie kroju i szycia dla 1 uczestnika projektu 
 
            Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu pozwalającego na uzyskiwanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie kroju i szycia dla 1 uczestnika projektu  terenu M. Radom w woj. mazowieckim w ramach projektu pn. Sukces zawodowy – aktywne wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, umowa nr ZZO/000865/07/D.
 
Pełna dokumentacja Zapytania cenowego stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia, a także jest dostępna na stronie www.srcp.radom.pl.

Pełna treść zapytania

Zapytanie Ofertowe znak sprawy: 6 – 2022/SRCP/PFRON/SZ-I

Radom, dn. 19.10. 2022 r.
 
Zaproszenie do składania ofert
 
na przeprowadzenie kursu pozwalającego na uzyskiwanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie obsługi komputera i programów użytkowych (minimum MS Word i MS Excell) dla 1 uczestnika projektu
 
 
            Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu pozwalającego na uzyskiwanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie obsługi komputera i programów użytkowych (minimum MS Word i MS Excell) dla 1 uczestnika projektu terenu M. Radom w woj. mazowieckim w ramach projektu pn. Sukces zawodowy – aktywne wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, umowa nr ZZO/000865/07/D.
 
Pełna dokumentacja Zapytania cenowego stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia, a także jest dostępna na stronie www.srcp.radom.pl.

Pełna treść zapytania

Zapytanie Ofertowe znak sprawy: 4 - 2022/SRCP/PFRON/SZ-I

ZAPYTANIE OFERT

Zapytanie ofertowe znak sprawy: 3-2022/SRCP/PFRON/SZ-I

Zaproszenie do składania ofert
 
na przeprowadzenie kursu pozwalającego na uzyskiwanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych
w zakresie operatora wózka widłowego
 
 
            Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu pozwalającego na uzyskiwanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie operatora wózka widłowego dla 1 uczestnika projektu z  terenu M. Radom w woj. mazowieckim w ramach projektu pn. Sukces zawodowy – aktywne wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, umowa nr ZZO/000865/07/D
 
Pełna dokumentacja Zapytania cenowego stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia, a także jest dostępna na stronie www.srcp.radom.pl.

Treść zapytania ofertowego

 

ZAPYTANIE CENOWE - znak sprawy: 3/MCPS-ON/2022/SRCP

ZAPYTANIE CENOWE
znak sprawy: 3/MCPS-ON/2022/SRCP
 
 
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, z siedzibą w Radomiu, ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom, prowadzi rozeznanie rynku na usługę wynajmu sali szkoleniowej na terenie miasta Iłża wraz z zapewnieniem usługi cateringu  dla grupy szkoleniowej składającej się max. z 15 uczestników/czek w ramach projektu pn. „Niepełnosprawni – Pełnosprawni w pracy”. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego.

Pełna dokumentacja Zapytania cenowego stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia, a także jest dostępna na stronie www.srcp.radom.pl. 

Treść zapytania ofertowego

ZAPYTANIE CENOWE - znak sprawy: 1/MCPS-ON/2022/SRCP

ZAPYTANIE CENOWE
znak sprawy: 1/MCPS-ON/2022/SRCP
 
na przeprowadzenie psychologicznej diagnozy indywidualnych potrzeb służącej do opracowania Indywidualnego Planu Działania dla 15 uczestników projektu z terenu powiatu radomskiego oraz gminy miasta Radomia w woj. mazowieckim w ramach projektu pn. „Niepełnosprawni – pełnosprawni w pracy”, sfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego.

Pełna dokumentacja Zapytania cenowego stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia, a także jest dostępna na stronie www.srcp.radom.pl.

Treść zapytania ofertowego
 

ZAPYTANIE CENOWE - znak sprawy: 2/MCPS-ON/2022/SRCP

ZAPYTANIE CENOWE
znak sprawy: 2/MCPS-ON/2022/SRCP
 
na zrealizowanie usługi pośrednictwa pracy dla 15 uczestników projektu z terenu powiatu radomskiego oraz gminy miasta Radomia w woj. mazowieckim w ramach projektu pn. „Niepełnosprawni – pełnosprawni w pracy”, sfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego.

Pełna dokumentacja Zapytania cenowego stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia, a także jest dostępna na stronie www.srcp.radom.pl. 

Treść zapytania ofertowego

Zapytanie Ofertowe - Znak sprawy: 2-2022/SRCP/PFRON/SZ-I


Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie Ofertowe
Znak sprawy: 2-2022/SRCP/PFRON/SZ-I  
  
 
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie psychologicznej diagnozy indywidualnych potrzeb celem opracowania Indywidualnego Planu Działania dla 24 uczestników projektu z  terenu powiatu radomskiego, M. Radom, białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego w woj. mazowieckim w ramach projektu pn. Sukces zawodowy – aktywne wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
Pełna dokumentacja Zapytania ofertowego stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Treść zapytania ofertowego

Zapytanie Ofertowe - Znak sprawy: 1-2022/SRCP/PFRON/SZ-I

Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie Ofertowe

Znak sprawy: 1-2022/SRCP/PFRON/SZ-I
 
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego celem opracowania Indywidualnego Planu Działania dla 24 uczestników projektu z  terenu powiatu radomskiego, M. Radom, białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego w woj. mazowieckim w ramach projektu pn. Sukces zawodowy – aktywne wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
Pełna dokumentacja Zapytania ofertowego stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Treść zapytania ofertowego
 

ZAPYTANIE OFERTOWE znak sprawy: 8 - 2022/SRCP/PFRON

Zaproszenie do składania ofert w ramach
ZAPYTANIA OFERTOWEGO,  znak sprawy:  - 2022/SRCP/PFRON

na przeprowadzenie kursu pozwalającego na uzyskiwanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie operatora koparki kl. III dla 1 uczestnika projektu z  terenu M. Radom w woj. mazowieckim w ramach projektu pn. „Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, umowa nr ZZO/000680/07/D

Treść Zapytania Ofertowego

ZAPYTANIE OFERTOWE znak sprawy: 7 - 2022/SRCP/PFRON

Zaproszenie do składania ofert w ramach
ZAPYTANIA OFERTOWEGO,  
znak sprawy: 7 - 2022/SRCP/PFRON
 
na: świadczenie usługi wynajmu sali warsztatowej wraz z cateringiem w celu przeprowadzenia 6 dni warsztatów dla maksymalnie 8 uczestników projektu z  terenu M. Radom oraz powiatu radomskiego, białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego w woj. mazowieckim w ramach projektu pn. „Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  umowa nr ZZO/000680/07/D.

Treść Zapytania Ofertowego

ZAPYTANIE OFERTOWE znak sprawy: 6 - 2022/SRCP/PFRON

Zaproszenie do składania ofert w ramach
ZAPYTANIA OFERTOWEGO,  
znak sprawy: 6 - 2022/SRCP/PFRON
 
na: świadczenie usługi wynajmu sali warsztatowej wraz z cateringiem w celu przeprowadzenia 6 dni warsztatów dla maksymalnie 16 uczestników projektu z  terenu M. Radom oraz powiatu radomskiego, białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego w woj. mazowieckim w ramach projektu pn. „Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  umowa nr ZZO/000680/07/D.

Treść Zapytania Ofertowego

ZAPYTANIE OFERTOWE znak sprawy: 5 - 2022/SRCP/PFRON

Zaproszenie do składania ofert w ramach
ZAPYTANIA OFERTOWEGO,  
znak sprawy: 5-2022/SRCP/PFRON
 
na: na przeprowadzenie psychologicznej diagnozy indywidualnych potrzeb służącej do opracowania Indywidualnego Planu Działania dla 24 uczestników projektu z  terenu powiatu radomskiego, M. Radom, białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego w woj. mazowieckim w ramach projektu pn. „Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  umowa nr ZZO/000680/07/D.

Treść Zapytania Ofertowego

ZAPYTANIE OFERTOWE znak sprawy: 4 - 2022/SRCP/PFRON

Zaproszenie do składania ofert w ramach
ZAPYTANIA OFERTOWEGO,  
znak sprawy: 4-2022/SRCP/PFRON
 
na: przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego wraz z opracowaniem Indywidualnych Planów Działania dla 24 uczestników projektu z  terenu powiatu radomskiego, M. Radom, białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego w woj. mazowieckim w ramach projektu pn. „Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  umowa nr ZZO/000680/07/D.

Treść Zapytania Ofertowego

ZAPYTANIE OFERTOWE znak sprawy: 2 - 2022/SRCP/PFRON

ZAPYTANIE OFERTOWE

znak sprawy: 2 - 2022/SRCP/PFRON

na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. "Samodzielność poprzez
pracę - wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia
wspomaganego", współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, umowa nr ZZO/000680/07/D.


ZAPYTANIE OFERTOWE znak sprawy: 2 - 2022/SRCP/PFRON

ZAPYTANIE OFERTOWE znak sprawy: 1 – 2022/SRCP/PFRON

ZAPYTANIE OFERTOWE

znak sprawy: 1 – 2022/SRCP/PFRON

na przeprowadzenie kursu pozwalającego na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie obsługi kasy fiskalnej dla 3 uczestników projektu z  terenu M. Pionki w woj. mazowieckim w ramach projektu pn. Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, umowa nr ZZO/000680/07/D
 

ZAPYTANIE OFERTOWE znak sprawy: 1 – 2022/SRCP/PFRON

ZAPYTANIE OFERTOWE znak sprawy: 8 – 2021/SRCP/PFRON

Zaproszenie do składania ofert w ramach
ZAPYTANIA OFERTOWEGO,  
znak sprawy: 8-2021/SRCP/PFRON
 
na: świadczenie obsługi księgowej w ramach projektu pn. Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych
z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”,
współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  umowa nr ZZO/000680/07/D.

Treść zapytania - do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE znak sprawy: 7 - 2021/SRCP/PFRON

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
znak sprawy: 7 - 2021/SRCP/PFRON
 
na świadczenie usługi wynajmu sali warsztatowej wraz z cateringiem w miejscowości Iłża w celu przeprowadzenia 6 dni warsztatów dla maksymalnie 8 uczestników projektu z  terenu Miasta i Gminy Iłża oraz powiatu radomskiego w woj. mazowieckim  w ramach projektu pn. Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, umowa nr ZZO/000680/07/D.

Treść zapytania - do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE - znak sprawy: 6 - 2021/SRCP/PFRON

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
znak sprawy: 6 - 2021/SRCP/PFRON
 
na świadczenie usługi cateringowej w Pionkach podczas 6 dni warsztatów dla maksymalnie 5 uczestników projektu z  terenu M. Pionki oraz powiatu radomskiego w woj. mazowieckim  w ramach projektu pn. Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, umowa nr ZZO/000680/07/D.

Treść zapytania - do pobrania

 

Zaproszenie do składania ofert na wynajem sali warsztatowej i usługę cateringową

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
znak sprawy: 5 - 2021/SRCP/PFRON
 
na świadczenie usługi wynajmu sali warsztatowej wraz z cateringiem w celu przeprowadzenia 6 dni warsztatów dla maksymalnie 11 uczestników projektu z  terenu M. Radom oraz powiatu radomskiego, białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego w woj. mazowieckim  w ramach projektu pn. Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, umowa nr ZZO/000680/07/D


Termin składania ofert upływa w dniu 15 września 2021 r. do godziny 15.30

Zapytanie ofertowe: 5 - 2021/SRCP/PFRON

ZAPYTANIE OFERTOWE znak sprawy: 3 – 2021/SRCP/PFRON

ZAPYTANIE OFERTOWE
znak sprawy: 3 – 2021/SRCP/PFRON
 
na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego wraz z opracowaniem Indywidualnych Planów Działania dla 24 uczestników projektu z  terenu powiatu radomskiego, M. Radom, białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego w woj. mazowieckim w ramach projektu pn. Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  umowa nr ZZO/000680/07/D.

Treść zapytania - do pobrania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - znak sprawy: 4 – 2021/SRCP/PFRON

ZAPYTANIE OFERTOWE
znak sprawy: 4 – 2021/SRCP/PFRON
 
na przeprowadzenie psychologicznej diagnozy indywidualnych potrzeb służącej do opracowania Indywidualnego Planu Działania dla 24 uczestników projektu z  terenu powiatu radomskiego, M. Radom, białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego w woj. mazowieckim w ramach projektu pn. Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  umowa nr ZZO/000680/07/D.

Treść Zapytania - do pobrania


 

ZAPYTANIE OFERTOWE znak sprawy: 2-2021/SRCP/PFRON

ZAPYTANIE OFERTOWE
 znak sprawy: 2-2021/SRCP/PFRON
 
na:
świadczenie obsługi księgowej w ramach projektu pn. Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  umowa nr ZZO/000680/07/D.

Treść zapytania - do pobrania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - znak sprawy: 2 – 2021/SRCP//PFRON

ZAPYTANIE OFERTOWE
znak sprawy: 2 – 2021/SRCP//PFRON

 
na przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu borykających się ze skutkami pandemii COVID-19, z  terenu powiatu radomskiego, M. Radom, białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, szydłowieckiego, zwoleń-kiego w woj. mazowieckim w ramach projektu pn. Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  umowa nr ZZO/000680/07/D.

Treść Zapytania - do pobrania
 

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie kursu z zakresu profesjonalnej obsługi klienta z elementami marketingu

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
znak sprawy: 1-2021/SRCP/PFRON
 
na przeprowadzenie kursu pozwalającego na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie profesjonalnej obsługi klienta z elementami marketingu dla 5 uczestników projektu (30 godzin dydaktycznych) z terenu M. Radom oraz powiatu radomskiego, białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego w woj. mazowieckim w ramach projektu pn. „Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, umowa nr ZZO/000680/07/D.

Termin składania ofert upływa w dniu 10 marca 2021 roku, godz 15.30

Zapytanie Ofertowe

 

Rozeznanie rynku - znak sprawy:2/2021/KB-9.1/SRCP

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do złożenia oferty cenowej w ramach:
 
Rozeznania Rynku
znak sprawy: 2/2021/KB-9.1/SRCP
 
dotyczącego przeprowadzenia poradnictwa zawodowego w zakresie diagnozy indywidualnych potrzeb służącej do opracowania Indywidualnego Planu Działania dla 60 uczestników projektu z terenu subregionu radomskiego (powiaty: m. Radom, radomski, zwoleński, szydłowiecki, przysuski, lipski, kozienicki, białobrzeski) w woj. mazowieckim w ramach projektu pn. „Nowa jakość życia – aktywizacja społeczno-zawodowa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy: RPMA.09.01.00-14-d476/19-00.

Pełna dokumentacja Zapytania cenowego stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia:

Zapytanie cenowe - znak sprawy: 2/2021/KB-9.1/SRCP
 
Z poważaniem,
Aneta Kszczotek- Dwórnik
tel./ fax: 48 360 00 46
e-mail: a.kszczotek@srcp.radom.pl

Rozeznanie rynku - znak sprawy: 1/2021/KB-9.1/SRCP

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do złożenia oferty cenowej w ramach:
 
Rozeznania Rynku
znak sprawy:1/2021/KB-9.1/SRCP
 
dotyczącego przeprowadzenia psychologicznej diagnozy indywidualnych potrzeb służących do opracowania Indywidualnego Planu Działania dla 60 uczestników projektu z terenu subregionu radomskiego (powiaty: m. Radom, radomski, zwoleński, szydłowiecki, przysuski, lipski, kozienicki, białobrzeski) w woj. mazowieckim w ramach projektu pn. „Nowa jakość życia – aktywizacja społeczno-zawodowa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy: RPMA.09.01.00-14-d476/19-00.

Pełna dokumentacja Zapytania cenowego stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.
 
Zapytanie cenowe - znak sprawy: 1/2021/KB-9.1/SRCP
 
Z poważaniem,
Aneta Kszczotek- Dwórnik
tel./ fax: 48 360 00 46
e-mail: a.kszczotek@srcp.radom.pl

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie usługi catringowej w Pionkach

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
znak sprawy: 6 - 2020/SRCP/PFRON
 
na świadczenie usługi cateringowej w Pionkach podczas 6 dni warsztatów dla maksymalnie 7 uczestników projektu z  terenu M. Pionki oraz powiatu radomskiego w woj. mazowieckim  w ramach projektu pn. Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, umowa nr ZZO/000680/07/D


Termin składania ofert upływa w dniu 11 sierpnia 2020 r, godz 15.30

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do składania ofert na wynajem sali warsztatowej i usługę cateringową

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
znak sprawy: 5 - 2020/SRCP/PFRON
 
na świadczenie usługi wynajmu sali warsztatowej wraz cateringiem w celu przeprowadzenia 6 dni warsztatów dla maksymalnie 17 uczestników projektu z  terenu M. Radom oraz powiatu radomskiego, białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego w woj. mazowieckim  w ramach projektu pn. Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, umowa nr ZZO/000680/07/D

Termin składania ofert upływa w dniu 17 lipca 2020 r. do godziny 12.00

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia w zakresie podstawowej obsługi komputera z elementami sprzedaży internetowej

ZAPYTANIE OFERTOWE
znak sprawy: 4 – 2020/SRCP/PFRON
 
na przeprowadzenie kursu pozwalającego na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie podstawowej obsługi komputera z elementami sprzedaży internetowej dla 3 uczestników projektu z  terenu M. Radom oraz powiatu radomskiego, białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego w woj. mazowieckim w ramach projektu pn. Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, umowa nr ZZO/000680/07/D

Termin składania ofert upływa dnia 25 czerwca 2020 r. , godzina 15.30

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie kursu z zakresu kasy fiskalnej

ZAPYTANIE OFERTOWE
znak sprawy: 3 – 2020/SRCP/PFRON
 
na przeprowadzenie kursu pozwalającego na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie obsługi kasy fiskalnej dla 2 uczestników projektu z  terenu M. Radom oraz powiatu radomskiego, białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego w woj. mazowieckim w ramach projektu pn. Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, umowa nr ZZO/000680/07/D

Termin składania ofert upływa w dniu 25 czerwca 2020 r. do godziny 15.30


Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie poradnictwa zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE
znak sprawy: 1 – 2020/SRCP//PFRON
 
na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego wraz z opracowaniem Indywidualnych Planów Działania dla 24 uczestników projektu z  terenu powiatu radomskiego, M. Radom, białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego w woj. mazowieckim w ramach projektu pn. Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  umowa nr ZZO/000680/07/D

Termin składania ofert do dnia 10 stycznia 2020 r. do godziny 15.30

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego

ZAPYTANIE OFERTOWE
znak sprawy: 2 – 2020/SRCP//PFRON
 
na przeprowadzenie psychologicznej diagnozy indywidualnych potrzeb służącej do opracowania Indywidualnego Planu Działania dla 24 uczestników projektu z  terenu powiatu radomskiego, M. Radom, białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego w woj. mazowieckim w ramach projektu pn. Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  umowa nr ZZO/000680/07/D

Termin składania ofert upływa w dniu 10 stycznia 2020 r. o  godzinie 15.30

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 2-2018/PFRON

Szanowni Państwo !

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert znak sprawy: 2 – 2018/PFRON na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pełna dokumentacja Zapytania ofertowego stanowi załącznik do niniejszej wiadomości.

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 1-2018/PFRON

Szanowni Państwo !

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert znak sprawy: 1 – 2018/PFRON na przeprowadzenie szkolenia/kursu na uzyskanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie Zdobnictwo i Stylizacja Paznokci w ramach projektu pn. „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pełna dokumentacja Zapytania ofertowego stanowi załącznik do niniejszej wiadomości.

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 35-2017/PFRON

Szanowni Państwo !

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert znak sprawy: 35 – 2017/PFRON na przeprowadzenie szkolenia/kursu na uzyskanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w dziedzinie Florystyka w ramach projektu pn. „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pełna dokumentacja Zapytania ofertowego stanowi załącznik do niniejszej wiadomości.

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 34-2017/PFRON

Szanowni Państwo !

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert znak sprawy: 34 – 2017/PFRON na przeprowadzenie szkolenia/kursu dla średnio zawansowanych w celu uzyskanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie obsługi programu EXCEL w ramach projektu pn. „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pełna dokumentacja Zapytania ofertowego stanowi załącznik do niniejszej wiadomości.

Zaproszenie do skałdania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 33-2017/PFRON

Zaproszenie do składania ofert

znak sprawy: 33 – 2017/PFRON

na przeprowadzenie szkoleń/kursów pozwalających na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych dla 2 uczestników/ uczestniczek projektu w ramach projektu „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Szanowni Państwo !

 Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert znak sprawy: 33 – 2017/PFRON na przeprowadzenie szkoleń/kursów pozwalających na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych dla 2 uczestników/ uczestniczek projektu w ramach projektu pn. „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pełna dokumentacja Zapytania ofertowego stanowi załącznik do niniejszej wiadomości, a także jest dostępna na stronie www.srcp.radom.pl.

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 29-2017/PFRON

Zaproszenie do składania ofert

znak sprawy: 29 – 2017/PFRON

na przeprowadzenie szkolenia/kursu pozwalającego na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie spawacz metodą MAG  w ramach projektu „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Szanowni Państwo !

 Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert znak sprawy: 29 – 2017/PFRON na przeprowadzenie szkolenia/kursu pozwalającego na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie spawacz metodą MAG  w ramach projektu pn. „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pełna dokumentacja Zapytania ofertowego stanowi załącznik do niniejszej wiadomości, a także jest dostępna na stronie www.srcp.radom.pl.


Z poważaniem,
Aneta Kszczotek- Dwórnik
Kierownik projektu
tel./ fax: 48 360 00 46
e-mail: a.kszczotek@srcp.radom.pl

 

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 30-2017/PFRON

Zaproszenie do składania ofert

znak sprawy: 30 – 2017/PFRON

dotyczące wyłonienia prelegenta prowadzącego warsztaty aktywizacji zawodowej w miejscowości Lublin w ramach projektu „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Szanowni Państwo !

 Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert znak sprawy: 30 – 2017/PFRON dotyczące wyłonienia prelegenta prowadzącego warsztaty aktywizacji zawodowej  w miejscowości Lublin w ramach projektu pn. „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pełna dokumentacja Zapytania ofertowego stanowi załącznik do niniejszej wiadomości, a także jest dostępna na stronie www.srcp.radom.pl.


Z poważaniem,
Aneta Kszczotek- Dwórnik
Kierownik projektu
tel./ fax: 48 360 00 46
e-mail: a.kszczotek@srcp.radom.pl

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 31-2017/PFRON

Zaproszenie do składania ofert

znak sprawy: 31 – 2017/PFRON

na przeprowadzenie szkolenia/kursu pozwalającego na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych dla 4 uczestników/ czek projektu  pn. „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Szanowni Państwo !

 Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert znak sprawy: 31 – 2017/PFRON na przeprowadzenie szkolenia/kursu pozwalającego na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych dla 4 uczestników/ czek projektu pn. „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pełna dokumentacja Zapytania ofertowego stanowi załącznik do niniejszej wiadomości, a także jest dostępna na stronie www.srcp.radom.pl.


Z poważaniem,
Aneta Kszczotek- Dwórnik
Kierownik projektu
tel./ fax: 48 360 00 46
e-mail: a.kszczotek@srcp.radom.pl

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 32-2017/PFRON

Zaproszenie do składania ofert

znak sprawy: 32 – 2017/PFRON

na świadczenie usługi cateringowej w Lublinie podczas 7 dni warsztatów realizowanych w ramach projektu pn. „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Szanowni Państwo !

 Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert znak sprawy: 32 – 2017/PFRON na świadczenie usługi cateringowej w Lublinie podczas 7 dni warsztatów realizowanych w ramach projektu pn. „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pełna dokumentacja Zapytania ofertowego stanowi załącznik do niniejszej wiadomości, a także jest dostępna na stronie www.srcp.radom.pl.


Z poważaniem,
Aneta Kszczotek- Dwórnik
Kierownik projektu
tel./ fax: 48 360 00 46
e-mail: a.kszczotek@srcp.radom.pl

 

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 28-2017/PFRON

Zaproszenie do składania ofert

znak sprawy: 28 – 2017/PFRON

na przeprowadzenie szkolenia/kursu pozwalającego na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie serwisanta komputerowego w ramach projektu „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Szanowni Państwo !

 Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert znak sprawy: 28 – 2017/PFRON na przeprowadzenie szkolenia/kursu pozwalającego na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie serwisanta komputerowego w ramach projektu pn. „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pełna dokumentacja Zapytania ofertowego stanowi załącznik do niniejszej wiadomości, a także jest dostępna na stronie www.srcp.radom.pl.


Z poważaniem,
Aneta Kszczotek- Dwórnik
Kierownik projektu
tel./ fax: 48 360 00 46
e-mail: a.kszczotek@srcp.radom.pl

 

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 27-2017/PFRON

Zaproszenie do składania ofert

znak sprawy: 27 – 2017/PFRON

na przeprowadzenie szkolenia/kursu pozwalającego na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie pracy kucharza w ramach projektu „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Szanowni Państwo !

 Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert znak sprawy: 27 – 2017/PFRON na przeprowadzenie szkolenia/kursu pozwalającego na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie pracy kucharza
w ramach projektu pn. „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pełna dokumentacja Zapytania ofertowego stanowi załącznik do niniejszej wiadomości, a także jest dostępna na stronie www.srcp.radom.pl.

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 26-2017/PFRON

Zaproszenie do składania ofert

znak sprawy: 26 – 2017/PFRON

na przeprowadzenie kursu pozwalającego na uzyskanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych z zakresu podstaw rachunkowości dla 1 uczestnika/ uczestniczki projektu  w ramach projektu „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Szanowni Państwo !

 Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert znak sprawy: 26 – 2017/PFRON na przeprowadzenie kursu pozwalającego na uzyskanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych z zakresu podstaw rachunkowości dla 1 uczestnika/ uczestniczki projektu pn.  „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pełna dokumentacja Zapytania ofertowego stanowi załącznik do niniejszej wiadomości, a także jest dostępna na stronie www.srcp.radom.pl.

Prosimy o potwierdzenie otrzymania tej wiadomości.

Z poważaniem,
Aneta Kszczotek- Dwórnik
Kierownik projektu
tel./ fax: 48 360 00 46
e-mail: a.kszczotek@srcp.radom.pl

 

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 20-2017/PFRON

Zaproszenie do składania ofert

znak sprawy: 20 – 2017/PFRON

na świadczenie usługi wynajmu sali warsztatowej wraz z wyposażeniem w celu przeprowadzenia 7 dni warsztatów w ramach projektu „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Szanowni Państwo !

 Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert znak sprawy: 20-2017/PFRON na świadczenie usługi wynajmu sali warsztatowej wraz z wyposażeniem w celu przeprowadzenia 7 dni warsztatów w ramach projektu pn. „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pełna dokumentacja Zapytania ofertowego stanowi załącznik do niniejszej wiadomości, a także jest dostępna na stronie www.srcp.radom.pl.


Z poważaniem,
Aneta Kszczotek- Dwórnik
Kierownik projektu
tel./ fax: 48 360 00 46
e-mail: a.kszczotek@srcp.radom.pl

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 21-2017/PFRON

Zaproszenie do składania ofert

znak sprawy: 21 – 2017/PFRON

na świadczenie usługi wynajmu sali warsztatowej wraz z wyposażeniem w celu przeprowadzenia 7 dni warsztatów w woj. świętokrzyskim w ramach projektu „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Szanowni Państwo !

 Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert znak sprawy: 20-2017/PFRON na świadczenie usługi wynajmu sali warsztatowej wraz z wyposażeniem w celu przeprowadzenia 7 dni warsztatów w województwie świętokrzyskim w ramach projektu pn. „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pełna dokumentacja Zapytania ofertowego stanowi załącznik do niniejszej wiadomości, a także jest dostępna na stronie www.srcp.radom.pl.


Z poważaniem,
Aneta Kszczotek- Dwórnik
Kierownik projektu
tel./ fax: 48 360 00 46
e-mail: a.kszczotek@srcp.radom.pl

 

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 23-2017/PFRON

Zaproszenie do składania ofert

znak sprawy: 23 – 2017/PFRON

na przeprowadzenie szkoleń/kursów pozwalających na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych dla 7 uczestników/ uczestniczek projektu „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Szanowni Państwo !

 Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert znak sprawy: 23 – 2017/PFRON na przeprowadzenie szkoleń/kursów pozwalających na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych dla 7 uczestników/ uczestniczek projektu pn. „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pełna dokumentacja Zapytania ofertowego stanowi załącznik do niniejszej wiadomości, a także jest dostępna na stronie www.srcp.radom.pl.


Z poważaniem,
Aneta Kszczotek- Dwórnik
Kierownik projektu
tel./ fax: 48 360 00 46
e-mail: a.kszczotek@srcp.radom.pl

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 24-2017/PFRON

Zaproszenie do składania ofert

znak sprawy: 24 – 2017/PFRON

na świadczenie usługi cateringowej podczas 7 dni warsztatów realizowanych  w ramach projektu pn. „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Szanowni Państwo !

 Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert znak sprawy: 24 – 2017/PFRON na świadczenie usługi cateringowej podczas 7 dni warsztatów realizowanych w ramach projektu pn. „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pełna dokumentacja Zapytania ofertowego stanowi załącznik do niniejszej wiadomości, a także jest dostępna na stronie www.srcp.radom.pl.


Z poważaniem,
Aneta Kszczotek- Dwórnik
Kierownik projektu
tel./ fax: 48 360 00 46
e-mail: a.kszczotek@srcp.radom.pl

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 25-2017/PFRON

Zaproszenie do składania ofert

znak sprawy: 25 – 2017/PFRON

na świadczenie usługi cateringowej podczas 7 dni warsztatów realizowanych w ramach projektu pn. „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Szanowni Państwo !

 Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert znak sprawy: 25 – 2017/PFRON na świadczenie usługi cateringowej podczas 7 dni warsztatów realizowanych w ramach projektu pn. „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pełna dokumentacja Zapytania ofertowego stanowi załącznik do niniejszej wiadomości, a także jest dostępna na stronie www.srcp.radom.pl.


Z poważaniem,
Aneta Kszczotek- Dwórnik
Kierownik projektu
tel./ fax: 48 360 00 46
e-mail: a.kszczotek@srcp.radom.pl

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 22-2017/PFRON

Zaproszenie do składania ofert

znak sprawy: 22 – 2017/PFRON

na przeprowadzenie kursu pozwalającego na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie prawa jazdy kategorii B w ramach projektu „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Szanowni Państwo !

 Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert znak sprawy: 22 – 2017/PFRON na przeprowadzenie kursu pozwalającego na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie prawo jazdy kategorii B w ramach projektu pn. „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pełna dokumentacja Zapytania ofertowego stanowi załącznik do niniejszej wiadomości, a także jest dostępna na stronie www.srcp.radom.pl.


Z poważaniem,
Aneta Kszczotek- Dwórnik
Kierownik projektu
tel./ fax: 48 360 00 46
e-mail: a.kszczotek@srcp.radom.pl

zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 18-2017/PFRON

Zaproszenie do składania ofert

znak sprawy: 18 – 2017/PFRON

na przeprowadzenie szkoleń/kursów pozwalających na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych dla 13 uczestników/ uczestniczek projektu w ramach projektu „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Szanowni Państwo !

 Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert znak sprawy: 18 – 2017/PFRON na przeprowadzenie szkoleń/kursów pozwalających na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych dla 13 uczestników/ uczestniczek projektu w ramach projektu pn. „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pełna dokumentacja Zapytania ofertowego stanowi załącznik do niniejszej wiadomości, a także jest dostępna na stronie www.srcp.radom.pl.


Z poważaniem,
Aneta Kszczotek- Dwórnik
Kierownik projektu
tel./ fax: 48 360 00 46
e-mail: a.kszczotek@srcp.radom.pl

Zaproszenie do skłądania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 19-2017/PFRON

Zaproszenie do składania ofert

znak sprawy: 19 – 2017/PFRON

na przeprowadzenie indywidualnego kursu pozwalającego na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie obsługi kasy fiskalnej w ramach projektu „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Szanowni Państwo !

 Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert znak sprawy: 19-2017/PFRON na przeprowadzenie indywidualnego kursu pozwalającego na uzyskiwanie
i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie obsługi kasy fiskalnej w ramach projektu pn. „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pełna dokumentacja Zapytania ofertowego stanowi załącznik do niniejszej wiadomości, a także jest dostępna na stronie www.srcp.radom.pl.


Z poważaniem,
Aneta Kszczotek- Dwórnik
Kierownik projektu
tel./ fax: 48 360 00 46
e-mail: a.kszczotek@srcp.radom.pl

Zaproszenie do skałdania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 14-2017/PFRON

Zaproszenie do składania ofert

znak sprawy: 14 – 2017/PFRON

na przeprowadzenie szkolenia/kursu pozwalającego na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie opieki osób starszych w ramach projektu „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Szanowni Państwo !

 Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert znak sprawy: 14 – 2017/PFRON na przeprowadzenie szkolenia/kursu pozwalającego na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie opieki osób starszych w ramach projektu pn. „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pełna dokumentacja Zapytania ofertowego stanowi załącznik do niniejszej wiadomości, a także jest dostępna na stronie www.srcp.radom.pl.


Z poważaniem,
Aneta Kszczotek- Dwórnik
Kierownik projektu
tel./ fax: 48 360 00 46
e-mail: a.kszczotek@srcp.radom.pl

Zaproszenie do skałdania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 15-2017/PFRON

Zaproszenie do składania ofert

znak sprawy: 15 – 2017/PFRON

dotyczące wyłonienia prelegenta prowadzącego warsztaty aktywizacji zawodowej w miejscowości Starachowice w ramach projektu „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Szanowni Państwo !

 Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert znak sprawy: 15 – 2017/PFRON dotyczące wyłonienia prelegenta prowadzącego warsztaty aktywizacji zawodowej w miejscowości Starachowice w ramach projektu pn. „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pełna dokumentacja Zapytania ofertowego stanowi załącznik do niniejszej wiadomości, a także jest dostępna na stronie www.srcp.radom.pl.


Z poważaniem,
Aneta Kszczotek- Dwórnik
Kierownik projektu
tel./ fax: 48 360 00 46
e-mail: a.kszczotek@srcp.radom.pl

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 16-2017/PFRON

Zaproszenie do składania ofert

znak sprawy: 16 – 2017/PFRON

dotyczące wyłonienia prelegenta prowadzącego warsztaty aktywizacji zawodowej na terenie województwa mazowieckiego w ramach projektu „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Szanowni Państwo !

 Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert znak sprawy: 16 – 2017/PFRON dotyczące wyłonienia prelegenta prowadzącego warsztaty aktywizacji zawodowej  na terenie województwa mazowieckiego w ramach projektu pn. „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pełna dokumentacja Zapytania ofertowego stanowi załącznik do niniejszej wiadomości, a także jest dostępna na stronie www.srcp.radom.pl.


Z poważaniem,
Aneta Kszczotek- Dwórnik
Kierownik projektu
tel./ fax: 48 360 00 46
e-mail: a.kszczotek@srcp.radom.pl

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 17-2017/PFRON

Zaproszenie do składania ofert

znak sprawy: 17 – 2017/PFRON

dotyczące wyłonienia prelegenta prowadzącego warsztaty aktywizacji zawodowej w miejscowości Lublin w ramach projektu „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Szanowni Państwo !

 Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert znak sprawy: 17 – 2017/PFRON dotyczące wyłonienia prelegenta prowadzącego warsztaty aktywizacji zawodowej  w miejscowości Lublin w ramach projektu pn. „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pełna dokumentacja Zapytania ofertowego stanowi załącznik do niniejszej wiadomości, a także jest dostępna na stronie www.srcp.radom.pl.


Z poważaniem,
Aneta Kszczotek- Dwórnik
Kierownik projektu
tel./ fax: 48 360 00 46
e-mail: a.kszczotek@srcp.radom.pl

 

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 11-2017/PFRON

Zaproszenie do składania ofert

znak sprawy: 11 – 2017/PFRON

na przeprowadzenie szkolenia/kursu pozwalającego na uzyskiwanie

i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie obsługi komputera w ramach projektu „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Szanowni Państwo !

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert znak sprawy: 11 – 2017/PFRON na przeprowadzenie szkolenia/kursu pozwalającego na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie obsługi komputera
w ramach projektu pn. „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pełna dokumentacja Zapytania ofertowego stanowi załącznik do niniejszej wiadomości, a także jest dostępna na stronie www.srcp.radom.pl.

 

Z poważaniem,
Aneta Kszczotek- Dwórnik
Kierownik projektu
tel./ fax: 48 360 00 46
e-mail: a.kszczotek@srcp.radom.pl

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 12-2017/PFRON

Zaproszenie do składania ofert

znak sprawy: 12 – 2017/PFRON

na usługę wynajmu sali konsultacyjnej w miejscowości Radom na spotkania
z uczestnikami projektu „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Szanowni Państwo !

 Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert znak sprawy: 12 – 2017/PFRON na usługę wynajmu sali konsultacyjnej w miejscowości Radom na spotkania z uczestnikami projektu „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pełna dokumentacja Zapytania ofertowego stanowi załącznik do niniejszej wiadomości, a także jest dostępna na stronie www.srcp.radom.pl.

Z poważaniem,
Aneta Kszczotek- Dwórnik
Kierownik projektu
tel./ fax: 48 360 00 46
e-mail: a.kszczotek@srcp.radom.pl

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 13-2017/PFRON

 

Zaproszenie do składania ofert

znak sprawy: 13 – 2017/PFRON

na przeprowadzenie szkolenia/kursu pozwalającego na uzyskiwanie
i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie pracy kucharza
w ramach projektu „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Szanowni Państwo !

 Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert znak sprawy: 13 – 2017/PFRON na przeprowadzenie szkolenia/kursu pozwalającego na uzyskiwanie
i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie pracy kucharza
w ramach projektu pn. „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pełna dokumentacja Zapytania ofertowego stanowi załącznik do niniejszej wiadomości, a także jest dostępna na stronie www.srcp.radom.pl.

Z poważaniem,
Aneta Kszczotek- Dwórnik
Kierownik projektu
tel./ fax: 48 360 00 46
e-mail: a.kszczotek@srcp.radom.pl

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 10-2017/PFRON

Zaproszenie do składania ofert

znak sprawy: 10 – 2017/PFRON

na przeprowadzenie szkolenia/kursu pozwalającego na uzyskiwanie

i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie profesjonalnego aplikowania o środki finansowe w ramach projektów finansowanych/ współfinansowanych

z funduszy publicznych ze szczególnym uwzględnieniem opracowania budżetu

z wykorzystaniem elementów  programu Microsoft Excel w ramach projektu „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Szanowni Państwo !

 Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert znak sprawy: 10 – 2017/PFRON na przeprowadzenie szkolenia/kursu pozwalającego na uzyskiwanie
i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie profesjonalnego aplikowania o środki finansowe w ramach projektów finansowanych/ współfinansowanych
z funduszy publicznych ze szczególnym uwzględnieniem opracowania budżetu
z wykorzystaniem elementów  programu Microsoft Excel w ramach projektu pn. „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pełna dokumentacja Zapytania ofertowego stanowi załącznik do niniejszej wiadomości, a także jest dostępna na stronie www.srcp.radom.pl.

 

Z poważaniem,
Aneta Kszczotek- Dwórnik
Kierownik projektu
tel./ fax: 48 360 00 46
e-mail: a.kszczotek@srcp.radom.pl

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 9-2017/PFRON

Zaproszenie do składania ofert

znak sprawy: 9 – 2017/PFRON

na przeprowadzenie indywidualnego wsparcia Asystenta Pracy dla 28 uczestników/ uczestniczek z województwa lubelskiego i świętokrzyskiego w ramach projektu „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Szanowni Państwo !

 Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert znak sprawy: 9 – 2017/PFRON przeprowadzenie indywidualnego wsparcia Asystenta Pracy dla 28 uczestników/ uczestniczek z województwa lubelskiego i świętokrzyskiego „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pełna dokumentacja Zapytania ofertowego stanowi załącznik do niniejszej wiadomości, a także jest dostępna na stronie www.srcp.radom.pl.

Prosimy o potwierdzenie otrzymania tej wiadomości.

Z poważaniem,
Aneta Kszczotek- Dwórnik
Kierownik projektu
tel./ fax: 48 360 00 46
e-mail: a.kszczotek@srcp.radom.pl

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 7-2017/PFRON

Zaproszenie do składania ofert

znak sprawy: 7 – 2017/PFRON

na przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu z województwa lubelskiego w ramach projektu „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Szanowni Państwo !

 Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert znak sprawy: 7 – 2017/PFRON na przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu z województwa lubelskiego „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pełna dokumentacja Zapytania ofertowego stanowi załącznik do niniejszej wiadomości, a także jest dostępna na stronie www.srcp.radom.pl.

Prosimy o potwierdzenie otrzymania tej wiadomości.

Z poważaniem,
Aneta Kszczotek- Dwórnik
Kierownik projektu
tel./ fax: 48 360 00 46
e-mail: a.kszczotek@srcp.radom.pl

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 8-2017/PFRON

Zaproszenie do składania ofert

znak sprawy: 8 – 2017/PFRON

na przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu z województwa świętokrzyskiego w ramach projektu „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Szanowni Państwo !

 Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert znak sprawy: 8 – 2017/PFRON na przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu z województwa świętokrzyskiego „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pełna dokumentacja Zapytania ofertowego stanowi załącznik do niniejszej wiadomości, a także jest dostępna na stronie www.srcp.radom.pl.

Prosimy o potwierdzenie otrzymania tej wiadomości.

Z poważaniem,
Aneta Kszczotek- Dwórnik
Kierownik projektu
tel./ fax: 48 360 00 46
e-mail: a.kszczotek@srcp.radom.pl

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 1-2017/PFRON

Zaproszenie do składania ofert

znak sprawy: 1 – 2017/PFRON

na usługę wynajmu sali konsultacyjnej w miejscowości Starachowice na spotkania
z uczestnikami projektu „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Szanowni Państwo !

 Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert znak sprawy: 1 – 2017/PFRON na usługę wynajmu sali konsultacyjnej w miejscowości Starachowice na spotkania z uczestnikami projektu „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pełna dokumentacja Zapytania ofertowego stanowi załącznik do niniejszej wiadomości, a także jest dostępna na stronie www.srcp.radom.pl.

Prosimy o potwierdzenie otrzymania tej wiadomości.

Z poważaniem,
Aneta Kszczotek- Dwórnik
Kierownik projektu
tel./ fax: 48 360 00 46
e-mail: a.kszczotek@srcp.radom.pl

 

 

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 2-2017/PFRON

Zaproszenie do składania ofert

znak sprawy: 2 – 2017/PFRON

na usługę wynajmu sali konsultacyjnej w miejscowości Lublin na spotkania

z uczestnikami projektu „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Szanowni Państwo !

 Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert znak sprawy: 2 – 2017/PFRON na usługę wynajmu sali konsultacyjnej w miejscowości Lublin na spotkania z uczestnikami projektu „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pełna dokumentacja Zapytania ofertowego stanowi załącznik do niniejszej wiadomości, a także jest dostępna na stronie www.srcp.radom.pl.

Prosimy o potwierdzenie otrzymania tej wiadomości.

Z poważaniem,
Aneta Kszczotek- Dwórnik
Kierownik projektu
tel./ fax: 48 360 00 46
e-mail: a.kszczotek@srcp.radom.pl

 

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 3-2017/PFRON

Zaproszenie do składania ofert

znak sprawy: 3 – 2017/PFRON

na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego wraz z opracowaniem Indywidualnych Planów Działania dla uczestników projektu z województwa lubelskiego

w ramach projektu „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Szanowni Państwo !

 Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert znak sprawy: 3 – 2017/PFRON na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego wraz
z opracowaniem Indywidualnych Planów Działania dla uczestników projektu z województwa lubelskiego „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pełna dokumentacja Zapytania ofertowego stanowi załącznik do niniejszej wiadomości, a także jest dostępna na stronie www.srcp.radom.pl.

Prosimy o potwierdzenie otrzymania tej wiadomości.

Z poważaniem,
Aneta Kszczotek- Dwórnik
Kierownik projektu
tel./ fax: 48 360 00 46
e-mail: a.kszczotek@srcp.radom.pl

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 5-2017/PFRON

Zaproszenie do składania ofert

znak sprawy: 5 – 2017/PFRON

na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego wraz z opracowaniem Indywidualnych Planów Działania dla uczestników projektu z województwa świętokrzyskiego

w ramach projektu „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Szanowni Państwo !

 Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert znak sprawy: 5 – 2017/PFRON na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego wraz
z opracowaniem Indywidualnych Planów Działania dla uczestników projektu z województwa świętokrzyskiego „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pełna dokumentacja Zapytania ofertowego stanowi załącznik do niniejszej wiadomości, a także jest dostępna na stronie www.srcp.radom.pl.

Prosimy o potwierdzenie otrzymania tej wiadomości.

Z poważaniem,
Aneta Kszczotek- Dwórnik
Kierownik projektu
tel./ fax: 48 360 00 46
e-mail: a.kszczotek@srcp.radom.pl

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 4-2017/PFRON

Zaproszenie do składania ofert

znak sprawy: 4 – 2017/PFRON

na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego wraz z opracowaniem Indywidualnych Planów Działania dla uczestników projektu z województwa mazowieckiego

w ramach projektu „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Szanowni Państwo !

 Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert znak sprawy: 4 – 2017/PFRON na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego wraz
z opracowaniem Indywidualnych Planów Działania dla uczestników projektu z województwa mazowieckiego „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pełna dokumentacja Zapytania ofertowego stanowi załącznik do niniejszej wiadomości, a także jest dostępna na stronie www.srcp.radom.pl.

Prosimy o potwierdzenie otrzymania tej wiadomości.

Z poważaniem,
Aneta Kszczotek- Dwórnik
Kierownik projektu
tel./ fax: 48 360 00 46
e-mail: a.kszczotek@srcp.radom.pl

 

zaproszenie do skłądania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 6-2017/PFRON

Zaproszenie do składania ofert

znak sprawy: 6 – 2017/PFRON

na przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu z województwa mazowieckiego w ramach projektu „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Szanowni Państwo !

 Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert znak sprawy: 6 – 2017/PFRON na przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu z województwa mazowieckiego „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pełna dokumentacja Zapytania ofertowego stanowi załącznik do niniejszej wiadomości, a także jest dostępna na stronie www.srcp.radom.pl.

Prosimy o potwierdzenie otrzymania tej wiadomości.

Z poważaniem,
Aneta Kszczotek- Dwórnik
Kierownik projektu
tel./ fax: 48 360 00 46
e-mail: a.kszczotek@srcp.radom.pl

 

Zaproszenie do składania ofert - znak sprawy 01-2016/6.2POKL

Szanowni Państwo!
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert na świadczenie obsługi księgowej w ramach projektu pt. „Kreowanie nowych miejsc pracy  i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013, Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
Pełna dokumentacja Zapytania ofertowego do pobrania poniżej:

Zaproszenie do składania ofert – znak sprawy 02-2016/6.2POKL

Szanowni Państwo!
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w zakresie udzielania pomocy w poprawnym wypełnianiu wniosków o pożyczkę z elementami biznesplanu osobom chcącym założyć własną działalność gospodarczą z obszaru całego województwa mazowieckiego w związku z realizacją projektu pt. „Kreowanie nowych miejsc pracy  i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013, Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
Pełna dokumentacja Zapytania ofertowego do pobrania poniżej:

Zaproszenie do składania ofert: znak sprawy 22-2016/PFRON

Szanowni Państwo !

 Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert znak sprawy: 22 – 2016/PFRON na zakup i dostawę kserokopiarki z dupleksem, 1 zestawu komputerowego stacjonarnego oraz 1 komputera przenośnego wraz z niezbędnym oprogramowaniem
w ramach projektu „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaproszenie do składania ofert: znak sprawy: 21-2016/PFRON

Szanowni Państwo !

 Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert znak sprawy: 21 – 2016/PFRON przeprowadzenie szkoleń/kursów pozwalających na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w ramach projektu „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń/kursów pozwalających na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych -znak sprawy 20-2016/PFRON

Zaproszenie do składania ofert;  znak sprawy: 20 – 2016/PFRON

na przeprowadzenie szkoleń/kursów pozwalających na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w ramach projektu „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Szanowni Państwo !

 Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert znak sprawy: 20 – 2016/PFRON przeprowadzenie szkoleń/kursów pozwalających na uzyskiwanie
i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w ramach projektu „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pełna dokumentacja Zapytania ofertowego stanowi załącznik do niniejszej wiadomości, a także jest dostępna na stronie www.srcp.radom.pl.

Prosimy o potwierdzenie otrzymania tej wiadomości.

Z poważaniem,
Aneta Kszczotek- Dwórnik
Kierownik projektu
Tel./fax: 48 360 00 46
e-mail: a.kszczotek@srcp.radom.pl

 

Aktualizacja treści zapytania ofertowego nr 20-2016/PFRON

Zaproszenie do składania Ofert na usługę badania bilansu i rachunku wyników Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi w zakresie badania bilansu i rachunku wyników Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości w części dotyczącej środków TOR#10 stanowiącego wycinek z bilansu i rachunku wyników Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” za 2015r.

Zamówienie jest finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach realizowanego projektu „Rozwój Małej Przedsiębiorczości TOR#10”.
 
Pełna dokumentacja Zapytania ofertowego do pobrania poniżej:

Informacja do zapytania ofertowego nr 19-2016/PFRON

Radom, dn. 20.06.2016 r.

 

INFORMACJA

dotycząca zapytania ofertowego , znak sprawy: 19 – 2016/PFRON

na przeprowadzenie szkoleń/kursów pozwalających na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w ramach projektu „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Szanowni Państwo !


Informujemy, iż :
1/ w punkcie 9.8 „Ofertę należy umieścić w kopercie, która…”  omyłkowo wprowadzono adres : ul. Żeromskiego 75,
prawidłowy adres na jaki należy zaadresować kopertę to ul. Żeromskiego 51, 26- 600 Radom, województwo mazowieckie

2/ w punkcie 10.1 „Miejsce i termin składania Ofert” , również omyłkowo wprowadzono adres: ul. Kościuszki 1
prawidłowy adres na jaki należy zaadresować kopertę to ul. Żeromskiego 51, 26- 600 Radom, województwo mazowieckie

Za zaistniałe omyłki przepraszamy.

 

Zaproszenie do składania ofert - znak sprawy: 19-2016/PFRON

Szanowni Państwo !
 
            Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert znak sprawy: 19 – 2016/PFRON przeprowadzenie szkoleń/kursów pozwalających na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w ramach projektu „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaproszenie do składania ofert - znak sprawy: 18-2016/PFRON

Szanowni Państwo !
 
            Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert znak sprawy: 18 – 2016/PFRON przeprowadzenie szkoleń/kursów pozwalających na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w ramach projektu „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaproszenie do składania ofert - znak sprawy: 17-2016/PFRON

Szanowni Państwo !
 
            Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert znak sprawy: 17 – 2016/PFRON przeprowadzenie szkoleń/kursów pozwalających na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w ramach projektu „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaproszenie do składania ofert - znak sprawy: 16-2016/PFRON


            Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert znak sprawy: 16 – 2016/PFRON na przeprowadzenie konwersacji z języka francuskiego na poziomie B2 dla uczestniczki projektu „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 

Zaproszenie do składania ofert - znak sprawy: 14-2016/PFRON

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert - znak sprawy: 14 – 2016/PFRON na przeprowadzenie szkoleń/kursów komputerowych w ramach projektu „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zaproszenie do składania ofert - znak sprawy: 15-2016/PFRON

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert znak sprawy: 15 – 2016/PFRON przeprowadzenie szkoleń/kursów pozwalających na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w ramach projektu „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaproszenie do składania ofert - znak sprawy: 12-2016/PFRON

Szanowni Państwo !
 
            Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert znak sprawy: 12 – 2016/PFRON na przeprowadzenie warsztatów aktywizacji zawodowej dla uczestników projektu „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaproszenie do składania ofert - znak sprawy: 13-2016/PFRON

Szanowni Państwo !
 
            Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert znak sprawy: 13 – 2016/PFRON na świadczenie usługi cateringowej podczas 7 dni warsztatów realizowanych w ramach projektu „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaproszenie do składania ofert - znak sprawy: 10-2016/PFRON

Szanowni Państwo !
 
            Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert znak sprawy: 10 – 2016/PFRON na świadczenie usługi cateringowej podczas 7 dni warsztatów realizowanych w ramach projektu „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 
           

Zaproszenie do składania ofert - znak sprawy: 11-2016/PFRON

Szanowni Państwo !
 
            Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert znak sprawy: 11 – 2016/PFRON na świadczenie usługi wynajmu sali warsztatowej wraz z wyposażeniem w celu przeprowadzenia 7 dni warsztatów w ramach projektu „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zaproszenie do składania ofert - znak sprawy: 8-2016/PFRON

Szanowni Państwo !
 
            Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert znak sprawy: 8 – 2016/PFRON na przeprowadzenie warsztatów aktywizacji zawodowej dla uczestników projektu „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaproszenie do składania ofert - znak sprawy: 9-2016/PFRON

Szanowni Państwo !
 
            Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do składania ofert znak sprawy: 9 – 2016/PFRON na przeprowadzenie warsztatów aktywizacji zawodowej dla uczestników projektu „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych