STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

AKTUALNOŚCI

30 września 2021 – Kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej o bon społeczny dla seniorów


Informujemy, iż dnia 30 września 2021 r. (czwartek) odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.


Wnioski można składać do dnia:
29 września do godz. 7:30.
Prosimy o nadsyłanie wniosków drogą e-mailową lub tradycyjną.


Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.

Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46

Osoby do kontaktu:
Aleksandra Okruta         Kierownik projektu                            e-mail: rcp@radom.net
Małgorzata Szokalska   Specjalistka ds. polityki senioralnej     e-mail: rcp@radom.net
Justyna Czaplicka          Subregion ostrołęcki                      e-mail: justynaczaplicka87@gmail.com
Małgorzata Iwańska      Subregion ciechanowski                e-mail: malgorzata310@op.pl
Hubert Pasiak                Subregion siedlecki                        e-mail: hubertpasiak@wp.pl 

Bony dla seniorów II - wyniki posiedzenia Komisji z dnia 07.09.2021


Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków 
w ramach zadania publicznego pn. „Bony dla seniorów II” z dnia 7 września 2021 r.
   Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków o udzielenie bonu społecznego, złożonych w naborze prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów II” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
Wpłynęło 29 wniosków o bon społeczny. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.

Wyniki i lista rankingowa nr 4/2021 

7 września 2021 – kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej7 września 2021 – kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej o bon społeczny dla seniorów


Informujemy, iż dnia 7 września 2021 r. (wtorek) odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.
Wnioski można składać do dnia 6 września do godz. 7:30.
Prosimy o nadsyłanie wniosków drogą e-mailową lub tradycyjną.
 

Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.

Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46

Osoby do kontaktu:
Aleksandra Okruta         Kierownik projektu                            e-mail: rcp@radom.net
Małgorzata Szokalska   Specjalistka ds. polityki senioralnej     e-mail: rcp@radom.net
Justyna Czaplicka          Subregion ostrołęcki                      e-mail: justynaczaplicka87@gmail.com
Małgorzata Iwańska      Subregion ciechanowski                e-mail: malgorzata310@op.pl
Hubert Pasiak                Subregion siedlecki                        e-mail: hubertpasiak@wp.pl


Bony dla seniorów II - wyniki posiedzenia Komisji z dnia 18.08.2021


Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków 
w ramach zadania publicznego pn. „Bony dla seniorów II” z dnia 18 sierpnia 2021 r.
   Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków o udzielenie bonu społecznego, złożonych w naborze prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów II” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
Wpłynęło 35 wniosków o bon społeczny. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.

Wyniki i lista rankingowa nr 3/2021 

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków - Bony dla seniorów II


Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków  
w ramach zadania publicznego pn. „Bony dla seniorów II” z dnia 3 sierpnia 2021 r. 
     
Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków o udzielenie bonu społecznego, złożonych w naborze prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów II” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
     Wpłynęło 26 wniosków o bon społeczny. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.

Lista Rankingowa nr 2


 

18 sierpnia 2021 – kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej o bon społeczny dla seniorów

      Informujemy, iż dnia 18 sierpnia 2021 r. (środa) odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.

Wnioski można składać do dnia 17 sierpnia do godz. 7:30.

Prosimy o nadsyłanie wniosków drogą e-mailową lub tradycyjną.

Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.

Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46

Osoby do kontaktu:
Aleksandra Okruta         Kierownik projektu                            e-mail: rcp@radom.net
Małgorzata Szokalska   Specjalistka ds. polityki senioralnej     e-mail: rcp@radom.net
Justyna Czaplicka          Subregion ostrołęcki                      e-mail: justynaczaplicka87@gmail.com
Małgorzata Iwańska      Subregion ciechanowski                e-mail: malgorzata310@op.pl
Hubert Pasiak                Subregion siedlecki                        e-mail: hubertpasiak@wp.pl


3 sierpnia 2021 – kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej o bon społeczny dla seniorów

Informujemy, iż dnia 3 sierpnia 2021 r. (wtorek) odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.

Wnioski można składać do dnia 2 sierpnia do godz. 7:30.
Prosimy o nadsyłanie wniosków drogą e-mailową lub tradycyjną.

Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.

Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46

Osoby do kontaktu:
Aleksandra Okruta         Kierownik projektu                            e-mail: rcp@radom.net
Małgorzata Szokalska   Specjalistka ds. polityki senioralnej     e-mail: rcp@radom.net
Justyna Czaplicka          Subregion ostrołęcki                      e-mail: justynaczaplicka87@gmail.com
Małgorzata Iwańska      Subregion ciechanowski                e-mail: malgorzata310@op.pl
Hubert Pasiak                Subregion siedlecki                        e-mail: hubertpasiak@wp.pl


Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w ramach zadania publicznego pt. "Bony dla seniorów II” z dnia 19 lipca 2021 r.

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków
w ramach zadania publicznego pn. „Bony dla seniorów II” z dnia 19 lipca 2021 r.
Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków o udzielenie bonu społecznego, złożonych w naborze prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów II” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
Wpłynęło 38 wniosków o bon społeczny. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania
i rozliczania bonów społecznych.

Wyniki i lista rankingowa nr 1/2021 w załączeniu

Pakiety edukacyjne - Wykładowcy poszukiwani

       
        Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, realizujące projekt pod nazwą „Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów”, finansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie nr 3: „Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek”, poszukuje wykładowców do realizacji wykładów dla seniorów i środowisk senioralnych na terenie całego Mazowsza.
      Zapraszamy do współpracy wykładowców i pracowników naukowych związanych ze środowiskami akademickimi wyższych uczelni, instytutów badawczych i innych placówek naukowych, którzy posiadają co najmniej stopień naukowy doktora oraz doświadczenie w pracy wykładowcy oraz będą chcieli dołączyć do grona prowadzących zajęcia dla środowisk senioralnych.

     Szczególnie do współpracy w ramach projektu zapraszamy osoby związane z Polską Akademią Nauk, które zainteresowane są realizacją wykładów dla grup senioralnych, niezależnie od dziedziny naukowej i kierunku specjalizacji. Zakres tematyczny prowadzonych wykładów jest bardzo szeroki i obejmuje zarówno nauki humanistyczne, jak też nauki ścisłe, społeczne, medyczne, a także związane z szeroko rozumianą działalnością kulturalną.
 
     
       Uczestnikami projektu „Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów” będą osoby, które ukończyły 55 rok życia, mieszkają na terenie województwa mazowieckiego i chcą podnieść swoją wiedzę w wybranym zakresie. W ramach projektu możliwa jest realizacja następujących „Pakietów Edukacyjnych”:
 
- Pakiet nauk humanistycznych – np. historia, literatura, literaturoznawstwo, etnologia, geografia i podróże, prawo, archeologia
- Pakiet nauk ścisłych – np. astronomia, informatyka;
- Pakiet nauk medycznych – np. profilaktyka zdrowotna, zdrowie publiczne, psychologia, zagadnienia medyczne chorób wieku senioralnego;
- Pakiet nauk społecznych - np. socjologia, ochrona środowiska, politologia, religioznawstwo;
- Pakiet kultury - np. muzyka, historia polskiego kina, historia sztuki, kulturoznawstwo, muzykologia;
 
Warunki realizacji zajęć:
 
- Zajęcia dla uczestników prowadzone będą w formule jedno-, dwu- lub trzydniowych „Pakietów Edukacyjnych”.
- Przez „Pakiet Edukacyjny” rozumie się zajęcia edukacyjne finansowane przez Organizatora (w tym wynagrodzenie i dojazd wykładowców, koszt zapewnienia Sali wykładowej) dla grupy co najmniej 10 uczestników.
- Na każdy dzień wykładowy składa się spotkanie lub wykład trwający 4 godziny zegarowe. Organizator dopuszcza możliwość dodatkowego podziału 4 - godzinnego wykładu w ciągu jednego dnia, na dwugodzinne spotkania, realizowane w różnych terminach. Powyższe jest uzależnione od potrzeb zgłaszanych przez seniorów oraz od dostępności i zgody Wykładowcy.
- Z wykładowcami, którym zaproponowana zostanie współpraca w ramach projektu, zawarta zostanie Umowa Zlecenie na realizację wykładów w okresie realizacji projektu. Wysokość wynagrodzenia zależna jest od liczby godzin wykładowych zrealizowanych w ramach projektu i stanowi iloczyn stawki godzinowej zaproponowanej w Ofercie przez Wykładowcę i liczby zrealizowanych godzin wykładowych.
- Organizator pokrywa koszty wynagrodzenia wykładowcy prowadzącego zajęcia, zgodnie z zawartą umową. Wynagrodzenie wykładowcy obejmuje koszt przeprowadzenia spotkania/wykładu oraz koszt przygotowania materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej na potrzeby danego wykładu. Materiały szkoleniowe powinny zostać przekazane Organizatorowi w formie elektronicznej przed realizacją wykładu w celach archiwizacyjnych.
- Organizator zapewnia zwrot kosztów dojazdu wykładowcy z innej miejscowości niż miejscowość, w której realizowane jest spotkanie lub wykład. Zwrotowi podlegać będą koszty podróży transportem zbiorowym (kolej - II klasa, autobus/bus), a w przypadku wykorzystania własnego samochodu – pokrywane będą koszty do wysokości ceny biletów transportu zbiorowego na danej trasie, po przedstawieniu stosownego oświadczenia przygotowanego przez Organizatora. Organizator zapewnia zwroty kosztów dojazdu do wyczerpania środków na ten cel dostępnych w ramach projektu.
- Organizator, wspólnie z partnerami i współpracownikami lokalnymi, przeprowadza rekrutację uczestników oraz zapewnia właściwą salę do przeprowadzenia spotkania/wykładu.
- W ramach projektu dopuszcza się możliwość realizacji wykładów w trybie zdalnym (on-line) w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego lub w przypadku innych okoliczności uzasadniających organizację spotkania w formule zdalnej. Organizator zapewnia dostęp do platformy/aplikacji internetowej umożliwiającej realizację wykładu w formule zdalnej.
- Organizator zastrzega sobie możliwość podjęcia współpracy z wybranymi wykładowcami, zgodnie z zainteresowaniem uczestników projektu tematyką proponowaną przez wykładowcę w Formularzu Oferty.
- Organizator publikuje na swojej stronie internetowej tematy proponowanych wykładów, zgodnie z opisem wskazanym przez wykładowcę w Formularzu Oferty, ze wskazaniem tytułu naukowego, imienia i nazwiska wykładowcy realizującego dany temat wykładu.
 
      Warunkiem podjęcia współpracy w ramach projektu w roli wykładowcy jest wypełnienie oraz przesłanie Oferty Współpracy, której wzór zamieszczony został poniżej. Oferta powinna zostać przesłana drogą elektroniczną (w formie skanu) na adres rcp@radom.net lub dostarczona do siedziby Organizatora, na adres:
 
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
Ul. Żeromskiego 51
26-600 Radom
 
        Nabór ofert prowadzony jest w trybie ciągłym, do momentu wyczerpania przewidzianych w ramach projektu „Pakietów Edukacyjnych” lub do 30.11.2023 roku, jako daty końcowej realizacji projektu.
 
        Osobą kontaktową w sprawie współpracy w ramach projektu jest: Jarosław Szczepaniak – Koordynator projektu. Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są pod numerem telefonu (48) 360 00 46 lub pod adresem e-mail: rcp@radom.net
 
Wzór Oferty współpracy - Wykładowcy

Planujecie wykłady i zastanawiacie się nad tematem? To dobry adres!!!Zgłoszenia na realizację „Pakietów Edukacyjnych dla mazowieckich seniorów” można  składać w trybie ciągłym, w całym okresie realizacji projektu. Nie wiecie na jaki temat wykładu się zdecydować? Może skorzystacie z oferty spotkań i wykładów, które dla Was przygotowaliśmy? Tematyka jest bardzo zróżnicowana. Możecie wybrać z gotowych propozycji lub zaproponować własny temat. Chętnie podejmiemy się jego realizacji.
 

Poniżej prezentujemy przykładowe tematy wykładów, które już teraz zaproponowane zostały przez współpracujących z nami wykładowców. Cały czas wpływają do nas nowe propozycje, nowe tematy, więc zachęcamy do śledzenia zmian na naszej stronie. Będzie ona stale aktualizowana, abyście wybierając temat wykładu, mogli zapoznać się z najaktualniejszą ofertą.
 
Proponowane tematy „Pakietów edukacyjnych”:

Dr Elżbieta Bojarska – Olejnik
 
„Naturalne metody budowania i utrzymywania silnego układu odpornościowego organizmu” – Naturalne metody utrzymania dobrego zdrowia. Rola ziół, ciekawostki o roślinach zwanych adaptogenami. Ważna rola białek, substancji mineralnych i witamin w odporności człowieka. Zapobieganie niedoborom odżywczym jako metoda podnoszenia odporności.
 
„Jak nie dać się cukrzycy – pladze Xxi wieku?” – Podstawy wiedzy o tym, czym jest cukrzyca Typu I i II. Co to jest insulinooporność i dlaczego prowadzi do cukrzycy? Jak rozpoznać wczesne symptomy skłonności do cukrzycy. Jak zapobiegać tej chorobie zanim się pojawi. Jak żyć z cukrzycą.
 
„Silny układ krążenia przez całe życie – jak o to zadbać metodami naturalnymi” – Krótka teoria o budowie i działaniu układu krążenia. Jak dbać o tętnice, a jak o żyły? Najczęstsze błędy, które prowadzą do zaburzeń krążenia. Wyniki najnowszych badań naukowych nad przyczynami powstawania miażdżycy. Cala prawda o cholesterolu.
 
„Czy wiesz dlaczego tyjesz? – Czyli jak się odchudzać w zależności od hormonalnego typu sylwetki” – Podział sylwetek kobiecych na 4 typy hormonalne (męskich na 3), omówienie różnic. Jak i od czego tyją i jak powinni się odchudzać, aby utrata kilogramów była trwała. Nie istnieje jedna uniwersalna metoda odchudzania dobra dla wszystkich. Jak tyje Walkiria, a jak Mimoza? Co szkodzi Klepsydrze, a co Hurysie?
 
„Suplementacja diety w XXI wieku – moda czy konieczność?” – Czy jest możliwe takie żywienie na co dzień, abyśmy z diety pozyskiwali wszystko, czego nasz organizm potrzebuje? Skąd biorą się niedobory odżywcze i jak się objawiają? Dlaczego coraz gorzej przyswajamy białko? Po co są potrzebne w organizmie substancje mineralne , a jaka rolę pełnią witaminy?


Prof. Dr hab. Piotr Głowacki
 
„Tajemnicze wnętrza lodowców” - Czy lód może być ciepły? Jak szybko mogą poruszać się lodowce? Czy między kryształami lodu może płynąć woda? Jak wygląda lodowiec w przekroju i jakie jest jego wnętrze, czy jest bezpiecznie prowadzić badania w jaskiniach lodowych i czym różnią się one od znanych jaskiń w skałach wapiennych z pięknymi formami naciekowymi.
 
„Rola pokryw lodowych w ekosystemie naszej planety” - Czy potrafiłbyś odpowiedzieć na pytania: - Na którym z biegunów zanotowano niższe temperatury powietrza i dlaczego? - Gdybyś znalazł się niespodziewanie w okolicy jednego z biegunów po czym możesz poznać czy jesteś w Arktyce czy w Antarktyce? - Czy byłbyś w stanie odróżnić lód morski od lodu z lodowców? - Jak gruby jest lód na Oceanie Arktycznym? - Czy woda z roztopionego lodu morskiego jest słodka czy słona? - Czy w Arktyce jest więcej lodu morskiego czy uwięzionego w lodowcach i czapach lodowych na lądzie? - Ile mamy w rzeczywistości lodu na naszej planecie i jak są one rozłożone? - Jak pokrywy lodowe wpływają na stabilizację klimatu na Ziemi?
 
„Jak zalodzenie Oceanu Arktycznego może wpływać na pogodę w Polsce?” - Pokrywa lodowa na Oceanie Arktycznym zmienia się w ciągu roku. W okresie zimowym przypadającym na marzec powierzchnia tego pływającego lodu jest półtora razy większa od powierzchni Europy (16 mln km2), natomiast na koniec arktycznego lata we wrześniu kurczy się ona nawet do 3 mln km2. Lód dużo mocniej odbija promienie słoneczne niż woda, dlatego obszary wolne od lodu i śniegu szybciej się nagrzewają. Z morza nie pokrytego lodem woda łatwiej odparowuje, toteż więcej pary wodnej dostaje się do atmosfery, co skutkuje również większymi opadami atmosferycznymi także nad ladami w wyniku przemieszczania się mas powietrza. Ma to więc swoje odbicie w atmosferze i mocno wpływa na cyrkulacje powietrza w europejskim sektorze Arktyki. Często takie zmiany pogodowe odczuwamy nawet w Polsce, czemu poświęcony zostanie niniejszy wykład.
 
„Polarna szkoła przeżycia – przystosowanie organizmu człowieka do zimna.” - Czy z łatwością odpowiedziałbyś na następujące pytania: - Których receptorów – zimna czy ciepła ma więcej nasz organizm? - Co to jest insomnia i hipotermia? - Jakich witamin brakuje polarnikom? - Czy niska temperatura czy tzw. „wind chill” decyduje o naszym dyskomforcie przebywania w niskich temperaturach? - Czy promieniowanie ultrafioletowe jest szkodliwe czy niezbędne do życia ludziom? - Czy ubieranie się na tak zwaną „cebulkę” to przesąd czy wykorzystanie praw fizyki? Główne zagrożenia dla ludzi mieszkających lub pracujących w rejonach polarnych. Elementy układu termoregulacji u człowieka i jak on funkcjonuje. Biomedyczne aspekty przystosowania człowieka do ekstremalnych i trudnych warunków pogodowych i psychofizycznych pracy w odosobnieniu i małych grupach społecznych.
 
„Zmiany klimatu - Czy człowiek pępkiem czy pyłkiem w mechanizmie współczesnych zmian?” - Jakie procesy zachodzące na Ziemi maja wpływ na globalne i lokalne zmiany klimatu? Procesy naturalne które miały i mają wpływ na to że klimat na naszej planecie się zmienia. Czy człowiek jest w stanie zmienić lub wpływać na pogodę i klimat na Ziemi. Rola wybranych naturalnych procesów  z rejonu Arktyki mogących wpływać na globalne zmiany klimatu. Naturalne oraz wywołane obecnością człowieka emisje zanieczyszczeń do środowiska. Aktualnie obserwowane i przyszłe skutki tych zmian w ekosystemach na naszej planecie.


Dr Remigiusz Gołąbek:
 
„Rehabilitacja i usprawnianie poCOVIDowe” – W zamach zajęć zaprezentowane zostaną problemy, z którymi zmagają się osoby po przebyciu COVID-19, zakresy i możliwości fizjoterapii, przykłady treningu fizycznego dla osób po przebytym zakażeniu oraz szeroko rozumiana edukacja poCOVIDowa.
 
„Profilaktyka zdrowotna dla seniora” – Choroby, na które cierpią seniorzy, bardzo często mają swój początek w wieku średnim. Brak odpowiedniej diety, mała lub znikoma aktywność fizyczna, sprzyjają powstawaniu dysfunkcji w obszarze narządu ruchu. Systematyczna aktywność fizyczna opóźnia procesy starzenia, sprzyja dobremu samopoczuciu oraz zmniejsza ryzyko zachorowania na wiele chorób. Wykład poświęcony będzie profilaktyce zdrowotnej dla seniorów, sposobom na zachowanie aktywności fizycznej z wykorzystaniem najprostszych ćwiczeń, jakie można wykonywać w domu.


Dr Grzegorz Gołębiewski:
 
„Relacje Państwo – Kościół w czasach PRL-u (1944/45 – 1989)” - Relacje Państwo - Kościół w latach 40. i 50., represje wobec Kościoła i księży (aresztowanie prymasa S. Wyszyńskiego, proces bpa C. Kaczmarka, konfiskaty majątku, itp.). Zmiany w sytuacji Kościoła po 1956 r. (uwolnienie prymasa S. Wyszyńskiego, przywrócenie na krótko religii w szkołach). Usuwanie religii i krzyży ze szkół na początku lat 60, orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich, konflikt wokół obchodów 1000-lecia chrztu Polski. Relacje Państwo - Kościół w dekadzie Gierka (m.in. stanowisko wobec represji po Czerwcu 1976, represje wobec ks. R. Kotlarza) i w latach 80. (rola Prymasa S. Wyszyńskiego, postawa Episkopatu w czasie stanu wojennego, zamordowanie ks. J. Popiełuszki w 1984 r., zamordowanie księży Suchowolca, Zycha i Niedzielaka w 1989 r.). Zmiana sytuacji Kościoła po 1989 r., wybrane fakty dotyczące sytuacji Kościoła na terenie diecezji płockiej w czasach PRL.

 
Dr Ewa Jasiuk:
 
„Jak być szczęśliwym seniorem i uniknąć niebezpieczeństw prawnych” - Prawo, a szczęście. Rezolucje ONZ odnoszące się do szczęścia. Przepisy prawa wewnętrznego dotyczące szczęścia na przykładzie wybranych państw na świecie. Szczęśliwy senior – o czym musi pamiętać? Akceptacja zmieniającej się sytuacji prawnej. Gdzie szukać powodów do radości?
 
„Kontakty z urzędnikami – łatwizna dla seniora (prawo administracyjne w pigułce)” - problematyka związana z asertywnością, jak prowadzić trudne rozmowy, jak postępować w sytuacjach konfliktowych itp., kodeks postępowania administracyjnego, prawa petenta/klienta.
 
„Spadki –zagadnienia podstawowe” - jak sporządzić testament, by po śmierci był ważny, na czym polega dziedziczenie ustawowe, otwarcie testamentu, zachowek.
 
„Prawa pacjenta” - prawa pacjenta w pigułce, leczenie - zgoda i odmowa, kto może pytać o zdrowie, dokumentacja medyczna, skargi i wnioski, dochodzenie roszczeń przed sądem.
 
„Coaching w todze” - czym jest coaching, rodzaje coachingu, problemy prawne a coaching, rozwój ludzkiego potencjału, poprzez dokonywanie celowych zmian stosując prawo w sposób jak najbardziej spójny z oczekiwaniami klienta, przepisy prawa a coaching.
 
 
 
Dr hab. Katarzyna Kaczyńska:
 
„Choroby neurologiczne wieku senioralnego: objawy, leczenie, profilaktyka” – wykład poświęcony najczęściej występującym schorzeniom pojawiającym się w wieku senioralnym: demencja, choroby neurodegeneracyjne (choroba Parkinsona, choroba Alzheimera), depresja, starzenie narządów wzroku i słuchu.
 
„Choroby układu oddechowego związane ze starzeniem się organizmu” – objawy starzenia się układu oddechowego, choroby układu oddechowego obecne w wieku senioralnym: astma, POCHP, samoistne zwłóknienie płuc, rak płuc, obturacyjny bezdech senny. Wpływ zanieczyszczeń powietrza na układ oddechowy, krążenia i nerwowy. Profilaktyka zdrowotna.
 
 
 
Dr hab. Patrycja Kleczkowska:
 
„Wiek i choroby a efektywność i bezpieczeństwo stosowanej farmakoterapii” – Losy leku w ustroju (wchłanianie, dystrybucja, metabolizm, wydalanie. Wpływ wieku jako czynnika fizjologicznego na zmiany efektywności działania leku. Wpływ chorób cywilizacyjnych (również wieku senioralnego) na zachowanie się leku w organizmie. Politerapia – stosowanie kilku leków na raz – problemy i zwiększone ryzyko interakcji.
 
 
 
Dr hab. Inż. Krzysztof Kochanek:
 
„Woda w przyrodzie i gospodarce” – właściwości chemiczne i fizyczne wody, cykl hydrologiczny, podstawowe procesy hydrologiczne, znaczenie wody w gospodarce, zasoby wodne w Polsce i na świecie, Podstawowe pomiary hydrologiczne, Hydrologiczne zjawiska ekstremalne (powodzie, susze i nawalne deszcze).
 

 
Dr Zdzisław Kochanowicz
 
„Ekonomia w prostych słowach” – Proponowane zajęcia składaj się z 3 modułów 4 godzinnych zawierających odrębne tematy. Każdy z modułów może być traktowany odrębnie lub w połączeniu z pozostałymi modułami. 1. Historia nauk ekonomicznych – teorie i doktryny ekonomiczne. Ekonomia dnia dzisiejszego, Polska na tle UE, rozwój gospodarczy kraju, rozwój regionalny, rozwój lokalny, wpływ rozwoju na nasze codzienne życie. Polityka senioralna. 2. Ekonomia społeczna – doktryna, założenia, cele. Wsparcie instytucjonalne w UE i w Polsce. Działalność PES (Podmioty Ekonomii Społecznej), PS (Przedsiębiorstwa Społeczne). Możliwości samorealizacji seniorów poprzez działanie w obszarze ES. 3. Ekonomika i finanse gospodarstw domowych – gospodarstwa domowe – modele na świecie, w UE i w Polsce, ich organizacja, zasady funkcjonowania i zarządzania finansami gospodarstw domowych, w tym zarządzanie majątkiem i kapitałami, budżetem, oszczędnościami, długiem oraz ryzykiem.
 
„Zrównoważony rozwój” – dlaczego i po co jest nam potrzebny rozwój, rozwój gospodarczy, rozwój społeczny, środowisko. Doktryna zrównoważonego rozwoju (ZR), historia i teraźniejszość. Zrównoważony Rozwój świata, Europy, Polski i lokalny. Metody i sposoby pomiaru – wskaźniki ZR.
 
„Rozwój a środowisko” – działalność antropogeniczna człowieka. Zapobieganie psuciu i naprawianie przyrody (całego habitatu Ziemi). Ustawa śmieciowa, segregacja i powtórne wykorzystanie. Czy musi to tyle kosztować?
 
„Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i Fundusze UE” – Obszary wiejskie a okres przemian strukturalnych. Kierunki zmian i instytucjonalne wsparcie dla nich. PROW 2021-2027, Lokalne Grupy Działania (LGD), Lokalne Strategie Rozwoju (LSR), przegląd i próba dyskusji o prawidłowościach obranych celów, możliwości oddziaływania społeczności senioralnych na strategię PROW.


Dr inż. Katarzyna Kowalcze:
 
„Zasady żywieniowe w wieku Złotej Jesieni” – Dieta zdrowego seniora wzmacniająca odporność organizmu. Modyfikacje diety w chorobach (nadciśnieniu, miażdżycy, cukrzycy, osteoporozie). Piramida Zdrowego Żywienia dla Seniorów. Trudności w realizacji diety. Postępowanie terapeutyczne w (niedo)żywieniu u osób starszych. Suplementy białkowo – kaloryczne i preparaty wielowitaminowe – czy warto je stosować? Super żywność poprawiająca witalność. Talerzowe tajemnice długowieczności – składniki diety „anty aging”.

Dr hab. Hanna Krajewska
 
„Pandemie w historii świata” – Pandemie – charakterystyka, zasięg, zwalczanie. Choroby pandemiczne – przebieg, historia, ciekawostki. Dżuma, cholera, ospa, syfilis, hiszpanka.
 
„Kobiety ze słynnych obrazów” – W czasie wykładu omówione zostaną następujące obrazy: Dyptyk z Melun, Jean Fouguet - modelka Agnes Sorel, najpiękniejsza kobieta średniowiecza. Malarstwo Sandro Botticcelego, modelka Simonnetta Vespuci. Mona Lisa, Leonardo da Vinci, modelka Lisa Gioconda. Panny Dworskie, Diego Velasquez, modelka Małgorzata Teresa Habsburg, infantka.
 
„Polscy odkrywcy Syberii” – Popowstaniowe zesłania na Syberię. Znani Polacy: Benedykt Dybowski – odkrywca Bajkału, Aleksander Czekanowski, Jan Czerski – geolodzy. Bronisław Piłsudski – etnograf. Wacław Sieroszewski – pisarz.
 
„Dzieje hymnu polskiego” – Rodzaje hymnów, hymny krajów europejskich. Historia powstania mazurka Dąbrowskiego, bohaterowie hymnu, postać Józefa Wybickiego i jana Henryka Dąbrowskiego. Znaczenie mazurka Dąbrowskiego wśród innych pieśni europejskich. Mazurek Dąbrowskiego jako hymn Polski.
 
„Maria Skłodowska – Curie – kobieta uczona” – Młodość Marii, studia, małżeństwo. Dwie Nagrody Nobla. Okres I wojny światowej i podróże do Ameryki. Przyjaźń z Albertem Einsteinem.
 
„Kobiety Habsburgów” – Żony – Córki – Siostry – Matki. Najciekawsze postacie kobiece w rodzie Habsburgów, ich historia i dokonania w okresie  od XIV do XX wieku.
 
„Taj Mahal – dzieje wielkiej miłości” – Wielcy Mogołowie, krótka historia Indii, Jahangir i Mirunissa (cesarz i cesarzowa). Szach Jahan i Mumtaz Mahal (cesarz i cesarzowa). Budowa i historia Taj Mahal.
 
„Muzeum Polskie w Rapperswilu” – Dzieje Muzeum Polskiego od 1870 roku do dnia dzisiejszego. Twórcy i pracownicy – Hrabia Władysław Plater, Henryk Bukowski, Stefan Żeromski. Historia serca Tadeusza Kościuszki. Zbiory muzealne.
 
„Lux in arcana – dokumenty z tajnego Archiwum Watykańskiego” – Opowieść o dokumentach wcześniej nie pokazywanych, m.in. bulla in cetera, Ekskomunika Marcina Lutra, korespondencja z Marią Antoniną i Królową Krystyną Wazą. Proces Templariuszy, List J. Sobieskiego spod Wiednia. Proces G. Galileusza. Różne rodzaje dokumentów (papier, jedwab, kora brzozowa).
 
„Siedem Cudów Świata” – Opowieść o siedmiu starożytnych Cudach Świata i aktualnych cudach świata, a także o współczesnych Cudach natury.
 
„Astrologia i słynne przepowiednie” – Historia astrologii, M. Nostradamus, słynne przepowiednie, Delfy, Sybilla, Siwa, Rudolf II Habsburg i magiczna Praga.
 
„Jakucja – terra incognito” – Dzieje Jakucji, historia Polaków zesłanych do jakucji w XIX wieku, polskie ślady w kulturze. Święto przesilenia słonecznego.
 
„Bona i jej córki” – dzieje rodu Jagiellonów, historia Królowej Bony i jej córek (jedynie Zofia była księżną, trzy pozostałe zostały królowymi) – Izabela, Zofia, Katarzyna.

 
Dr hab. Zygmunt Kruczek:
 
„Podróże dalekie (egzotyczne) i bliskie” – wykład oparty na multimedialnych prezentacjach z wykorzystaniem zdjęć i filmów z podróży. Formy podroży dla seniorów (turystyka kulturowa, edukacyjna, aktywna, rejsy statkami wycieczkowymi). Bezpieczeństwo w podróży – rady dla seniorów, podróże w czasie pandemii Covid-19 i po pandemii. Na Jedwabnym Szlaku (Chiny, Pakistan, Iran, Uzbekistan, Syria). Niesamowite Indie. Na antypodach (Australia, Nowa Zelandia). Podróże Bliskie – Podkarpacie lub Małopolska. Wykładowca umożliwia poszerzenie tematyki wykładu o inne cele podróży tak w kraju, jak też na świecie, w zależności od zapotrzebowania grupy seniorów zgłaszających chęć realizacji „Pakietu Edukacyjnego”.
 
 
 
Dr Ewa Kuchowicz:
 
„W trosce o serce – jak dietą i ziołami zapobiegać i leczyć choroby serca i naczyń krwionośnych” - Prawidłowa masa ciała sposobem na aktywne życie – jak to zrobić? Dieta w profilaktyce chorób serca. Dieta podczas leczenia chorób serca i układu krwionośnego. Zioła w chorobach serca. Zioła wspomagające słabe serce.
 
„Makrobiotyka drogą do zdrowia” - Christoph Huffeland – niemiecki XIX wieczny lekarz jako wizjoner – postać światłego lekarza który nauczał jak dietą, domowymi sposobami i ziołami leczyć częste choroby. Unikanie żywności przetworzonej drogą do zdrowia. Nadmiar produktów odzwierzęcych szkodzi zdrowiu. Higiena snu i lekkostrawne posiłki oparte pomagają w powrocie do zdrowia. Jak wzmocnić się po chorobie czyli odżywianie i zioła w rekonwalescencji. Ruch na świeżym powietrzu warunkiem utrzymania zdrowia fizycznego i psychicznego.
 
„„Słodki problem”, czyli jak radzić sobie z cukrzycą w naturalny sposób i jak jej uniknąć” - Jakie są przyczyny cukrzycy typu II. Jak uniknąć zachorowania. Wysoki cukier i co dalej. Dieta w cukrzycy. Zioła w leczeniu cukrzycy i jej powikłań.
 
„Ziołolecznictwo drogą do zdrowia – jak samemu zbierać i przetwarzać zioła” - Czemu należy wrócić do leczenia ziołami? Jak i gdzie zbierać zioła, jak suszyć? Ziołowe mieszanki herbaciane – jak dobierać zioła. Octy ziołowe – smaczny i zdrowy sposób na zioła. Nalewki i intrakty – zioła w trwałej postaci. Maceraty i wyciągi olejowe. Zioła w kosmetyce.
 
„Zioła w dolegliwościach skóry” - Zioła do pielęgnacji skóry starzejącej się. Zioła w leczeniu oparzeń, odparzeń, odleżyn, wyprzeń. Kremy i mleczka kosmetyczne naturalne – jak zrobić w domu. Kąpiele ziołowe, kompresy, maski. Ziołowe maści na częste problemy – podrażnienia, pękająca skóra rąk i pięt, poparzenia (z częścią warsztatowo-pokazową).
 
„Terapie naturalne w walce o sprawność stawów” - Czemu nasze stawy odmawiają posłuszeństwa? Co zrobić aby przedłużyć ich zdrowie? Ruch zastąpi wiele leków ale żaden lek nie zastąpi ruchu. Czemu kolagen i glukozamina nie pomagają? Dieta, zioła i suplementacja dla zdrowia i sprawności stawów. Bańki w terapii stawów. Hirudoterapia i jej dobroczynne działanie w chorobach układu ruchu.
 
„Naturalne wspomaganie odporności w profilaktyce chorób infekcyjnych” - Jak wspomagać naturalnie odporność dietą? Zioła w zwiększaniu odporności i leczeniu częstych dolegliwości infekcyjnych. Grzyby jadalne i niejadalne pomocne w stymulowaniu odporności. Bańki – nie tylko do leczenia ale także do stymulacji odporności. Metoda stara i nadal skuteczna.
 
„Czy suplementacja jest konieczna?” - Jak nie zostać pacjentem? Co możemy uzupełnić pokarmem (i jak) a czego się nie da (i dlaczego)? Witamina D – problem nie tylko kości! Jak skutecznie, bezpiecznie  i niedrogo uzupełniać niedobory wapnia, magnezu, selenu, witamin. Co suplementować w chorobie? Upały – jak uniknąć braku elektrolitów?
 
„Grzyby jadalne i niejadalne w medycynie naturalnej” - Grzyby jadalne jako źródło pokarmowe (składniki odżywcze grzybów). Grzyby jadalne jako źródło minerałów. Grzyby na bezsenność, zły humor i mózg? Grzyby niejadalne i jadalne w stymulacji odporności. Grzyby w terapiach nowotworów – dowody naukowe. Jak skutecznie korzystać z mocy leczniczych grzybów?
 
„Apteka z ogrodu” - Ogród jako miejsce regeneracji sił i odpoczynku. Terapia ogrodem – hortiterapia. Rośliny ogrodowe w leczeniu częstych dolegliwości. Jak z nich korzystać i jak przetwarzać.
 
„Apteka z parapetu, czyli rośliny doniczkowe w zachowaniu zdrowia” - Rośliny na parapecie i w skrzynce jako naturalny lek. Aloes i jego moc lecznicza. Żyworódka i Kalanchoe diagemonti w ziołolecznictwie. „Pokrzywka” – coleus i jej niezwykła moc. Pelargonia afrykańska w leczeniu chorób układu oddechowego. Jak je pielęgnować i jak zrobić z nich skuteczne preparaty ziołowe.
 
„Sprawny mózg? Naturalnie!”- Choroby demencyjne – jak ich uniknąć? Jak poprawić pamięć? Zioła na depresję. Odżywianie dla sprawnego mózgu.
 
„Zioła w chorobach przeziębieniowych czyli jak poradzić sobie w naturalny sposób z częstymi infekcjami” - Zioła w profilaktyce przeziębień. Zioła i ziółka na kaszel (napary, syropy, inhalacje). Gorączka, co robić? Zioła i inne metody naturalne w leczeniu chorób bakteryjnych i wirusowych. Rekonwalescencja w naturalny sposób.
 
„Profilaktyka i wspomaganie leczenia chorób nowotworowych terapiami naturalnymi” - Profilaktyka przeciwnowotworowa – konieczność w obecnych czasach. Jak zadbać o profilaktykę chorób nowotworowych? Zioła we wspomaganiu leczenia nowotworów? Kiedy i jakie? Żywność w profilaktyce i leczeniu nowotworów. Grzyby w terapiach przeciwnowotworowych.
 
  
Prof. Dr hab. Zofia Kuźniewska
 
„Dzieje Ikony jako formy przekazu wiary oraz techniki jej wykonania” – Historia Ikony jako formy przekazu wiary i obrazu powstałego w kręgu kultury bizantyjskiej. Techniki i zasady wykonywania Ikony. Pisanie a malowanie Ikony, jej barwy. Teologia Ikony. Rodzaje przedstawień Ikony: Ikona Zbawiciela Jezusa Chrystusa, matki Bożej, trójcy Świętej, Świętych. Konserwacja starych Ikon.

Prof. Dr hab. Marta Leśniakowska
 
„Londyn-Paryż-Bruksela. Wielkie wystawy światowe jako tekst kultury (cykl 4 wykładów)” - Wielkie wystawy światowe jako fenomen kultury nowoczesnej i jej źródło: od narodzin tej instytucji w poł. XIX do poł. XX wieku. Nowe zjawiska kulturowe. Wpływ na architekturę i urbanistykę (nowoczesny Paryż jako efekt wielkich wystaw). Wielkie wystawy i sztuka. Narodziny pop-kultury: film, kabaret, moda, fotografia. Przedstawione zostaną:   Wielka wystawa Londyn 1851, wystawy w Paryżu XIX-1937, Nowym Jorku 1939, Brukseli 1958. Wykłady z prezentacją bogatego materiału ikonograficznego, fragmentów filmów itd.
 
„Architecture parlante i nacjonalizm: style narodowe na świecie i w Polsce (cykl 4 wykładów)” - Co to jest styl narodowy? Jaka jest jego geneza i do czego służy? Kiedy pojawiły się style narodowe? Omówione zostają style narodowe w Europie i USA, oraz w Polsce. Wykłady ilustrowany bogatą ikonografią.
 
„Fotografia – medium które zmieniło widzenie (cykl 4 wykładów)” - Narodziny fotografii: kiedy i dlaczego powstała? Medium, które zmieniło widzenie. Wielcy pionierzy fotografii. Fotografia jako fałsz. Fotografia inscenizacyjna/fotografia i malarstwo. Fotografia architektury. Fotografia jako dokument. Fotografia reportażowa i wojenna.
Cykl przedstawia historię fotografii i jej rolę we współczesnej kulturze i sztuce. Ilustrowany bogatym materiałem ikonograficznym.
 
„Akt w sztuce dawnej i współczesnej (cykl 2 wykładów)” - Wykład porusza problematykę najważniejszego tematu w sztuce – obrazu ciała. Przedstawiona zostaje historia aktu w malarstwie, rzeźbie i innych mediach (fotografia), miejsce aktu w kulturze wizualnej. Problemy z odbiorcą: jak patrzeć i rozumieć akt? Wykład ilustrowany bogatym materiałem ikonograficznym od czasów najdawniejszych po współczesność.
 
„Le Corbusier i architektura nowoczesna (cykl 4 wykładów)” - Prezentacja największego architekta XX wieku, jego poglądów na architekturę, realizacje i projekty, oraz wpływ na ukształtowanie się estetyki nowoczesnej w architekturze i urbanistyce światowej XX wieku. Recepcja Le Corbusiera i kontrowersje. Wykłady bogato ilustrowane materiałem ikonograficznym.
 
„Jak zostać architektką? (cykl 4 wykładów)” - Kobiety i architektura. Kiedy w zawodzie architekta pojawiły się kobiety? Architektki i modernizm. Prezentacja czołowych architektek XX wieku w Polsce: m.in. Barbary Brukalskiej, Heleny Syrkusowej, Haliny Skibniewskiej, Anatolii Hryniewieckiej. Wykłady bogato ilustrowane materiałem ikonograficznym, w tym fragmentami filmów.
 
„Carlo Scarpa: poruszyciel zmysłów” - Przedstawienie sylwetki jednego z czołowych architektów europejskich 2 połowy XX wieku, jego poglądów na architekturę i jej relacje z odbiorcą. Przegląd realizacji. Estetyka Carla Scarpy. Wykład ilustrowany bogatym materiałem ikonograficznym.
 
„Doświadczanie architektury. Czego chce architektura? (cykl 4 wykładów)” - Prezentacja zagadnień związanych z odbiorem architektury. Jak powstaje relacja między człowiekiem i architekturą? Jak kształtowana jest przestrzeń? Jakie zmysły są uaktywniane w kontakcie z architekturą? Jakie znaczenie ma określona forma architektoniczna, jej detal, materiał?
 
„Ruina: kulturowy topos Europy (cykl 2 wykładów)” - Wykład przedstawia jedno z kluczowych zjawisk w kulturze  europejskiej: kult ruin. Filozofia ruiny, estetyka, obrazy ruin w sztuce i literaturze, ruina jako temat architektoniczny. Ruina dawniej i dzisiaj. Te złożone problemy są ilustrowane bogatym materiałem ikonograficznym od czasów antycznych po współczesność.
 
„Zwrot archeologiczny: gry współczesnych praktyk artystycznych z antykiem” - Prezentacja jednego z ciekawszych zjawisk w sztuce: gry sztuki z antykiem, od renesansu po współczesność. Przyczyny tej trwałej obecności antyku w różnych epokach, które redefiniują tradycję antyczną i wprowadzają ją do dyskursu aktualnego. Wykład ilustrowany  bogatym materiałem ikonograficznym.
 
„Gorączka muzealna” - Prezentacja jednego z najważniejszych zjawisk w kulturze: narodzin muzeum jako instytucji publicznej. Kiedy powstało nowoczesne muzeum? Jakie były przesłanki do jego powołania? Jak zmieniało się rozumienie instytucji muzeum w ciągu XIX-XXI wieku? Jaką rolę odgrywa architektura budynków muzealnych? Wykład ilustrowany  bogatym materiałem ikonograficznym.


 Dr Roksana Maćkowska:
 
„Kamień w życiu człowieka” – Wykład poświęcony historycznemu i współczesnemu zastosowaniu skał oraz minerałów w  życiu codziennym człowieka. W ramach zajęć omówione zostaną następujące zagadnienia: 1. Historia zastosowania skał i minerałów, od czasów prehistorycznych do współczesności. 2. Historia górnictwa. 3. Zastosowanie poszczególnych minerałów i skał w życiu codziennym (w technice i elektronice, ochronie środowiska, medycynie, kosmetyce, sztuce, przemyśle odzieżowym, energetycznym, spożywczym, chemicznym, ceramicznym i wielu innych). 4. Ochrona złóż surowców mineralnych.
 
„Opowieści o kamieniach jubilerskich i dekoracyjnych” – Wykład dotyczący zagadnień związanych z zastosowaniem skał i minerałów w jubilerstwie, podczas którego przedstawione zostaną następujące treści: 1. Podstawowe informacje z zakresu mineralogii i gemmologii, takie jak właściwości minerałów, rodzaje szlifów, typy imitacji, podział na kamienie szlachetne i ozdobne. 2. Przegląd kamieni szlachetnych i ozdobnych – omówienie ich właściwości, historii (razem z legendami), przykładów zastosowania oraz charakterystyka najsłynniejszych klejnotów. 3. Przedstawienie nietypowych kamieni jubilerskich, takich jak skamieniałości, meteoryty i tektyty. 4. Omówienie różnych rodzajów kamieni dekoracyjnych (okładzinowych) oraz surowców rzeźbiarskich.
 
„Kamienni goście z kosmosu” – Wykład z zakresu meteorytyki, podczas którego szczegółowo omówione zostaną: 1. Podstawowe zagadnienia związane z meteorytami, takie jak ich pochodzenie, powstawanie czy klasyfikacje. 2. Rola meteorytów dla współczesnej nauki. 3. Historia meteorytyki, czyli nauki o meteorytach. 4. Przegląd najsłynniejszych spadków meteorytów oraz kraterów meteorytowych. 5. Zastosowanie meteorytów w zyciu codziennym.
 
„Geologiczne podróże” – Wykład z zakresu geoturystyki, mający na celu umożliwienie słuchaczom zapoznanie się z dziedzictwem geologicznym Ziemi oraz ciekawymi zjawiskami przyrodniczymi. Podczas zajęć przedstawione zostaną najciekawsze stanowiska geologiczne w Polsce i na świecie. Wybrane obiekty wyróżniają się ciekawa historią i niezwykłymi walorami przyrodniczymi. Zaliczają się do nich między innymi monumentalne formy skalne, wulkany, jaskinie, wodospady, kratery meteorytowe, dawne i współczesne obiekty górnicze. Omówione zostaną również procesy prowadzące do powstania określonych form terenu, a także problemy związane z ochroną dziedzictwa przyrodniczego naszej planety.

 
Ks. Dr Robert Mirończuk:
 
„Twórczość El Greca z uwzględnieniem jedynego w Polsce dzieła Mistrza z Toledo” - Życie i twórczość El Greca. Omówienie serii obrazów franciszkańskich na wybranych przykładach. Historia znalezienia obrazu El Greca w Polsce oraz omówienie dzieła.
 

 Dr hab. Jakub Niedoborek:
 
„Flamenco europejski blues” - Wykład przybliżający genezę powstania i specyfikę kultury flamenco. Historia Hiszpanii – krótkie wprowadzenie do tematu. Muzyka hiszpańska arystokratyczna i plebejska. Kiedy powstało flamenco. Elementy flamenco. Flamenco wczoraj i dziś. Krótka prezentacja w formie koncertu podstawowych stylów flamenco.
 
„Dzieje gitary” - Wykład przybliżający historię gitary. Gitara cechy charakterystyczne, klasyfikacja instrumentu. Instrumenty strunowe w starożytności. W poszukiwaniu gitary - średniowiecze i czasy późniejsze. Gitara w czasach współczesnych. Krótka prezentacja gitary w formie koncertu.
 
„Zrozumieć flamenco” - Wykład poświęcony zrozumieniu muzyki flamenco. Flamenco – wprowadzenie do tematu. Śpiew, gitara i taniec w kulturze flamenco. Rola rytmu w muzyce flamenco. Podstawowe style flamenco. Krótka prezentacja w formie koncertu podstawowych stylów flamenco.
 
„Gitara klasyczna i flamenco – analogie i różnice” - Wykład poświęcony relacji gitary klasycznej i flamenco. Historia Hiszpanii – krótkie wprowadzenie do tematu. Muzyka hiszpańska arystokratyczna i plebejska. Gitara klasyczna i flamenco - specyfika instrumentów. Czy można pogodzić grę muzyki klasycznej z grą flamenco. Krótka prezentacja w formie koncertu gitary klasycznej i flamenco.


Dr Renata Orawiec:
 
„Zdrowe z natury” – zagadnienia związane z ziołami i energią naturalną wokół nas.
 
„Zdrowe odżywianie” – jak i co jeść zgodnie z porami roku i potrzebami organizmu.
 
„Ruch dla zdrowia” – bezpieczne zajęcia ruchowe dla seniorów, profilaktyka dolegliwości bólowych mięśniowo – stawowych.
 
 
 
Dr Agnieszka Pawłowska – Muc:
 
„Rola i znaczenie szczepień ochronnych przeciwko Covid – 19 wśród seniorów” - Cel i znaczenie szczepień ochronnych p-Covid 19 wśród seniorów. Statystyka szczepień w Polsce. Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19. Szczepionki przeciwko COVID-19 – dlaczego są bezpieczne?
 
„Zagadnienia medyczne wieku senioralnego – najczęstsze choroby i sposoby na ich zapobieganie” - Zdrowe starzenie się, znaczenie ruchu, prawidłowa dieta.
 
„Zagadnienia medyczne wieku senioralnego – najczęstsze choroby i sposoby na ich zapobieganie - Nadciśnienie i niedociśnienie tętnicze krwi” - Zdefiniowanie choroby nadciśnieniowej, przyczyny i objawy choroby, zasady pomiaru ciśnienia tętniczego krwi – porady praktyczne.
 
„Zagadnienia medyczne wieku senioralnego – najczęstsze choroby i sposoby na ich zapobieganie – Cukrzyca” - Zdefiniowanie pojęcia cukrzycy, rodzaje, fakty i statystyka, przyczyny i objawy choroby, powikłania, fakty i mity cukrzycy typu 2, profilaktyka, zasady pomiaru glikemii.
 
„Bezpieczeństwo seniorów. Ostrzeżenie przed oszustwami. Zagadnienia prewencyjne wśród seniorów – najczęstsze oszustwa dokonywane różnymi metodami” - Rodzaje przestępstw wśród seniorów: oszustwa na wnuczka, policjanta, zakupy promocyjne. Statystyka ofiar. Schematy działania sprawców - przykłady. Zachowania ofiar – reakcje seniorów na zaistniałą sytuację. Porady dla seniorów – co robić, aby nie stać się ofiarą przestępstwa.
 
„Bezpieczeństwo seniorów w ruchu drogowym. Zagadnienia prewencyjne wśród seniorów – najczęstsze błędy popełniane przez seniorów” - Nowelizacja Kodeksu Ruchu Drogowego – prezentacja aktualnych przepisów. Dane statystyczne wypadków. Przykłady negatywnych zachowań seniorów: pieszy, na rowerze, kierowca. Senior jako poszkodowany i sprawca kolizji – wypadków w ruchu drogowym. Porady praktyczne i przykłady bezpiecznych zachowań seniora.
 
 
 
Dr Małgorzata Pracka:
 
„Nieruchomość – prawa i obowiązki właściciela nieruchomości” – Prezentowane w trakcie wykładu zagadnienia dotyczyć będą problematyki gospodarowania nieruchomościami: prawo własności w polskim porządku prawnym i podstawy jego ograniczeń, istota prawa własności, katalog praw przysługujących w odniesieniu do nieruchomości, przekazywanie nieruchomości za życia i na wypadek śmierci, spadek i dziedziczenie. Istnieje możliwość realizacji całości lub wybranej części tematycznej wykładu, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez środowisko seniorów.
 
 
 
Dr Agnieszka Sobczak:
 
„Prawo dla Seniorów w praktyce” – wykład poświęcony sytuacjom prawnym, z którymi mogą spotkać się Seniorzy w życiu codziennym. Zawieranie umów, wady oświadczenia woli, prawo konsumenckie, reklamacja – rękojmia i gwarancja, odszkodowanie i zadośćuczynienie. Rodzaje testamentów, dożywocie, odwołanie darowizny. Zasady skierowania do Domu Pomocy Społecznej, świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ośrodków Pomocy Społecznej.
 

Dr hab. Krzysztof Stachyra
 
„Muzykoterapia – niezwykła moc muzyki w oddziaływaniu na człowieka” – Powszechnie wiadomo, że muzyka oddziałuje na człowieka – może mu się podobać lub nie, przywoływać wspomnienia, wywoływać emocje, zachęcać do ruchu bądź odpoczynku. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę jak ogromne możliwości terapeutyczne drzemią w muzyce. Na spotkaniu zostaną przybliżone wybrane formy muzykoterapii ukierunkowanej na poprawę funkcjonowania, podnoszenie jakości życia, a także wspieranie leczenia lub spowalnianie rozwoju różnorakich problemów zdrowotnych, w tym chorób neurodegeneracyjnych. Poruszone zostaną następujące zagadnienia: Mechanizmy oddziaływania muzyki na człowieka. Muzykoterapia a „Muzyczny lek”. Wybrane formy muzykoterapii powszechnie stosowane na świecie. Jak świadomie dobierać muzykę, aby w różnych sytuacjach zwiększyć szansę na uzyskanie pozytywnych efektów. Działania o charakterze terapeutycznym bazujące na aktywnościach muzycznych. Relaksacja i wizualizacja. Nie każdy kontakt z muzyką to muzykoterapia, czyli na co uważać poszukując pomocy lub wsparcia u terapeuty. Wykład zilustrowany będzie licznymi praktycznymi przykładami, w tym nagraniami wideo pracy z pacjentami, wraz z wyjaśnieniem ich istoty i celu.


Dr Rafał Stryjek:
 
„Co szczur może nam powiedzieć o człowieku? – Rzecz o nielubianym szkodniku w służbie nauki” – szczur wędrowny jest obok myszy domowej najczęściej wykorzystywanym gatunkiem w badaniach naukowych. Stal się zwierzęciem modelowym, a wyniki badań uzyskane z jego użyciem są ekstrapolowane na inne ssaki, w tym i ludzi. Niemal dwieście lat prowadzonej w sztucznym środowisku hodowli kierunkowej zaowocowało licznymi zmianami udomowieniowymi, które sprawiły, że szczur laboratoryjny znacznie różni się od swego dzikiego odpowiednika. Podczas wykładu opowiem o konsekwencjach tych różnic dla nauki oraz o laboratoryjnych i polowych metodach badawczych. Opowiem także o ewolucji szczurów oraz o tym, jakie cechy szczura przesądziły o ich popularności – popularności zarówno jako szkodników, jak i modelu badawczego. Podam przykłady klasycznych badań przeprowadzonych na szczurach, których wyniki leżą u podwalin współczesnej psychologii. Postaram się zaprezentować wiele ciekawostek oraz obalić popularne mity dotyczące tego fantastycznego, acz kłopotliwego gatunku.

 
Dr hab. Dorota Sulejczak:
 
„Zagadnienia medyczne chorób wieku senioralnego” - Choroby układu krążenia: miażdżyca, zawał, choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie. Cukrzyca, nadwaga i otyłość, osteoporoza, nieurazowe choroby układu ruchu, reumatoidalne zapalenie stawów.

„Zagadnienia biologiczne i medyczne w życiu człowieka” - budowa i funkcjonowanie człowieka (w odniesieniu do poszczególnych struktur i układów organizmu). Starzenie się organizmu. Odporność i układ odpornościowy. Alergie i choroby autoimmunologiczne. Żywność modyfikowana genetycznie.
 
„Zagadnienia z zakresu pielęgnacji ciała i profesjonalnej kosmetologii” - budowa, zmiany postępujące wraz z wiekiem i pielęgnacja skóry, włosów i paznokci. Wpływ wybranych chorób na skórę, włosy i paznokcie oraz profesjonalna i domowa pielęgnacja poprawiająca ich wygląd i stan. Zabiegi kosmetologiczne anti-aging. Pielęgnacja cery dojrzałej, naczynkowej, tłustej i trądzikowej. Makijaż permanentny. Wrastające paznokcie.


Prof. Dr hab. Marek Wierzbicki
 
„II wojna światowa i okupacje ziem polskich 1939-1945” - Wykład będzie poruszał problematykę sytuacji i udziału Polski w II wojnie światowej, ze szczególnym uwzględnieniem działań zbrojnych toczonych na jej terytorium oraz poza jej granicami, polityki międzynarodowej oraz działań wojennych walczących stron, polityki okupantów ze szczególnym uwzględnieniem terroru okupacyjnego i eksterminacji obywateli polskich oraz oporu cywilnego i zbrojnego przeciw okupantom. Jego uzupełnieniem będą prezentacje multimedialne i filmy, które pozwolą lepiej zrozumieć i przeżyć doświadczenie Polaków w czasie tej okrutnej wojny.
 
„Walki o niepodległość i granice odrodzonego państwa polskiego 1914-1921” - Wykład poświęcony będzie zagadnieniu wysiłków niepodległościowych Polaków na początku XX wieku, które ogniskowały się w czasie I wojny światowej oraz pierwszych latach istnienia odrodzonej w 1918 r. Rzeczypospolitej. Odpowie na pytanie dlaczego Polacy tak długo walczyli o niepodległość Polski w czasie zaborów, w jaki sposób próbowali odbudować niepodległe państwo w czasie I wojny światowej oraz jak kształtowali jego granice i ustrój po odzyskaniu niepodległości. Wykład będzie uzupełniony przez materiał wizualny w postaci prezentacji multimedialnej i filmów, pozwalających na naoczne ukazanie omawianych treści.
 
„Sto lat Harcerstwa (1911-2011)” - Wykład dotyczyć będzie dziejów harcerstwa - najdłużej działającego ruchu młodzieżowego na ziemiach polskich i poza jego granicami. W wystąpieniu zostaną poruszone najważniejsze wydarzenia z historii ruchu harcerskiego, zarówno w okresie wojen i okupacji ziem polskich, jak i czasach pokojowych. Wykład pokazuje, że harcerki i harcerze dzielili losy narodu polskiego zarówno w chwilach dobrobytu, jak i okresach kryzysów, wojen i zagrożenia, a harcerstwo stało się prawdziwą szkołą życia, patriotyzmu  i przyjaźni dla milionów młodych Polek i Polaków. Bogata szata ikonograficzna wykładu będzie pozwalała na przybliżenie specyfiki działalności harcerskiej oraz osiągnięć harcerstwa.

 
Prof. Dr hab. Iwona Wiśniewska – Salamon
 
„Polskie pieśni hymniczne”, „Muzyka tak różna jak ludzie”, „Muzyka korzeni, czyli polskie tańce narodowe”, „Oddech motorem życia”, „Psychofizjologia powstawania głosu ludzkiego”, „Kultura i sztuka słowa (ćwiczenia na dykcję)”, „Barwa w sztuce”, „Czym skorupka za młodu nasiąknie, czyli jak spakować dziecku walizkę emocji by na starość było szczęśliwe”, „Piękno świata czyli świadome życie” - Większość z przedstawionych wykładów obejmuje tematykę muzyczną w oparciu o historię muzyki i a także wokalną  (w aspekcie zdrowotnym także, bo wykładom towarzyszą ćwiczenia ćwiczenia pogłębiające oddech i służące dotlenieniu ciała). Wykłady poparte są przykładami muzycznymi (zestaw omawianych pieśni – często do wspólnego wykonania z słuchaczami oraz utworów podkreślających elementy wskazanej epoki) a także filmami – np. z przykładami tańców narodowych.

 
Dr Elżbieta Wnuk – Lisowska:
 
„Kultura i religie Indii”. Wykład połączony z prezentacją multimedialną (filmy, zdjęcia, dźwięki, fragmenty utworów muzycznych jako ilustracja o klasycznych indyjskich instrumentów - viny, sitaru, sarang, tabli) podzielony na dwie część (po 2 godziny), z równomiernie rozłożonym materiałem dotyczącym religii i kultury. Czym są Wedy i co to jest braminizm. W co wierzą Hindusi - historyczny i współczesny hinduizm. Inne religie - muzułmanie i żydzi w Indiach. Indyjscy mistycy (hinduizmu, islamu, sikhizmu, dżinizmu). Czym są kasty, jaką rolę pełniły i pełnią. Dlaczego Hindusi są do nich przywiązani?
 
„Rytuały - od kwitnących wiśni, przez islam, hinduizm, buddyzm, judaizm po chrześcijaństwo”. Semana Santa w Andaluzji i Kalipudża w indyjskiej Kalkucie, Wielkopiątkowe rytuały Arcybractwa Męki Pańskiej w Krakowie...  Rytuał jest żywym, wielowymiarowy symbolem. Pozwala zapanować nad tym, co niepewne, niestabilne przemijające. Opanowuje czas, uśmierza rozkład. Uświadamia, że jesteśmy częścią odwiecznego trwania i, co bardzo ważne, daje poczucie wspólnoty. W religii poczucie bycia razem zapewnia przede wszystkim wspólna modlitwa, ale może być nią także udział w procesji rytualna kąpiel, albo zjedzenie posiłku pod kwitnącymi wiśniami. Wykład bogato ilustrowany zdjęciami i filmami.
 
„Hafiz, fajka i ogrody raju - kultura starożytnego i współczesnego Iranu”. Czym jest Awesta i kim był Zaratusztra? Co to jest szyizm i czym różni się od sunnickiego islamu? O kulturze i historii Iranu, uwielbieniu przez Irańczyków rodzimej poezji i muzyki, poczuciu dumy z ponad 2500 lat historii i o trudnej lekcji współczesności, oraz  o perskich ogrodach. Podczas wykładu omówione zostaną religie starożytnego i współczesnego Iranu (zaratusztranizm, mitraizm, szyizm, sufizm), najciekawsze fakty z historii (m.in. pierwsza deklaracji praw człowieka z V w p.n.e.), architektury i literatury. Rewolucja 1978-79 roku w oczach świadka tych wydarzeń. Wykład będzie składał się z trzech części. Dwie pierwsze poświęcone będą historii i współczesności, trzecia perskim ogrodom, które Grecy nazwali „Ogrodami raju”. To Irańczycy byli twórcami słynnych ogrodów mylnie przypisywanych asyryjskiej królowej Semiramidzie. To w irańskim środowisku narodziła się idea ograniczonego murem ogrodu, który Europa przetłumaczyła jako raj. Greckie paradeisos – „ogród”, „raj” i hebrajskie pardes – „ogród”, „sad” pochodzi od staroperskiego pairidaeza – oznaczającego dosłownie – „przestrzeń ograniczona”, „zamknięta”. Wykład bogato ilustrowany zdjęciami i krótkimi fragmentami filmów.
 
„Kultura i religie Indochin i Azji Południowo-Wschodniej”. Czym są Indochiny, z jakich elementów składa się ich kultura i jakie kraje obejmują? Jakie tereny obejmuje Azja Południowo Wschodnia? O religiach Tajlandii, Kambodży, Wietnamu, Laosu,  Malezji, Indonezji, i Brunei. Skomplikowanej historii tego regionu. O wpływach Indii (hinduizm, buddyzm)i Chin (konfucjanizm, taoizm). O bogactwie kulturowym w architekturze, sztuce i muzyce. Ogromnej roli Singapuru i o tym, że oś świata przesuwa się na wschód. Kraje Azji Południowo-Wschodniej zaczynają odgrywać kluczową rolę w światowej polityce i ekonomii. Politolodzy i socjolodzy uważają, że do roku 2050 lista najważniejszych krajów świata ulegnie zmianie i na pierwszych miejscach pojawią się takie kraje jak: Chiny, Indie, Indonezja, Wietnam. Wykład poruszy też problem „geografii myślenia” - czyli jak kultura i religia wpływa na postrzeganie świata i codzienności i dlaczego ludzie Wschodu i Zachodu myślą inaczej. Wykład (bogato ilustrowany - zdjęcia filmy) będzie podzielony na 3 części: 1. Indochiny - 1,30 min; 2. Azja Południowo-Wschodnia - 1,30 min; 3. Geografia myślenia - 1 godzina.
 
„Świadomy podróżnik - czyli podróże po Azji Południowo-Wschodniej”. O religii, kulturze i kuchni Indii, Tajlandii, Kambodży, Birmy, Wietnamu i Singapuru. W co wierzą mieszkańcy Indii i Azji Południowo-Wschodniej. W jaki sposób i kiedy buddyzm, hinduizm oraz islam tutaj dotarły. Jaki wpływ ma buddyzm i konfucjanizm (w Wietnamie) na życie codzienne i zachowanie mieszkańców regionu.  Najwspanialsze zabytki regionu - historia królestwa Angkoru (Kambodża) i Paganu (Birma), królestwa Ajuthaji (Tajlandia). Etykieta w każdym z tych krajów, co wypada i czego robić absolutnie nie wolno. Indywidualizm kontra działanie w zespole, czyli co różni europejski sposób myślenia od podejścia do rzeczywistości mieszkańców Wschodu. Wykład ilustrowany zdjęciami, filmami i muzyką.
 
„Między Europą a Azją - dlaczego myślimy i zachowujemy się inaczej” - Zwyczaje, życie codzienne i etykieta w Azji Południowo-Wschodniej, Indiach, Iranie i krajach arabskich. Jakie znaczenie ma poczucie harmonii dla mieszkańców Azji, a dla Europejczyka? Czym jest wolność i demokracja dla Europejczyków a mieszkańców  Chin, Japonii, Korei. Jaki wpływ na życie codzienne ma rodzina. Dlaczego irański sprzedawca nie chce przyjąć zapłaty, a potem goni nas, by odzyskać pieniądze. I dlaczego 95 procent małżeństw indyjskich oraz wielu krajów arabskich jest aranżowanych? Obyczaje, rytuał, zarówno ten religijny jak i codzienny są głęboko zakorzenione cywilizacyjnie, wypływa z kultury, filozofii i religii danego regionu. Dla Chińczyków wszystko jest ze sobą połączone nie ma przestrzeni pustej., wszystko wypełnia energia chi. W ten sposób między leżącymi na stole przedmiotami zachodzi relacja. Z naszego punktu widzenia to pomysł dość ekstrawagancki, ale  to właśnie Chińczycy bardzo wcześnie odkryli wpływ Księżyca na Ziemię (Europa uczyniła to dopiero w XVIII w).
 
„Wielkie religie świata” - Podstawowe założenia filozoficzne i dogmatyczne, święta i obrzędy. Co to są Wedy? Kiedy narodził się hinduizm, a kiedy zaratusztrianizm? Powstanie buddyzmu i jego wędrówka z Indii na Sir Lankę  (niegdysiejszy Cejlon), do Azji Południowo-Wschodniej, Chin i Japonii.
Założenia taoizmu i wpływ Konfucjusza na religie i życie codzienne Chin.
Judaizm - historia i współczesność, oraz co to jest kabała i jaką rolę odegrała w mistycznym judaizmie. Islam - powstanie i różnorodność oraz czym jest sufizm?
Chrześcijaństwo - od Armenii, pierwszego chrześcijańskiego kraju świata, przez Indie (kościół malabarski), Egipt (kościół koptyjski), po Etiopię.
W religii poczucie bycia razem zapewnia przede wszystkim wspólna modlitwa, może być nią nie tylko słowo, ale także rytualna kąpiel, taniec, albo kontemplowanie kwiatów wiśni. Jak modlą się żydzi, muzułmanie, hinduiści ,buddyści i zaratusztrianie?  Jakich modlitw słuchają, jakie obchodzą święta i jakie mają obrzędy. W końcu, jak wygląda codzienność wyznawców tych religii. Wykład będzie  bogato ilustrowany zdjęciami i krótkimi fragmentami filmów.

„Azja od kuchni. Życie codzienne w Azji - od ajurwedy do chińskiej teorii pięciu elementów i feng shui.” - Czym jest feng shui, czym ajurweda, a czym życie i gotowanie według 5 przemian”. Jaką rolę pełni w Azji astrologia i chiromancja. I czy można przyzwyczaić się do życia z duchami? Każda kultura ma swoje przepisy i teorie na temat zdrowego, harmonijnego życia, dobrostanu, zbawiennej roli ziół, właściwego jedzenia, wznoszenia budynków i komponowania ogrodu. W Chinach nikt nie wybuduje domu, nie założy firmy bez konsultacji z ekspertem feng shui, który doradzi, w którym miejscu dom postawić, gdzie powinna być usytuowana kuchnia (jego serce) i dlaczego złe umieszczenie toalety „spłucze nasze pieniądze”. I wreszcie co zrobić, gdy mieszkamy w budynku znacznie niższym od sąsiedniego. Wykład będzie bogato ilustrowany zdjęciami i filmami. Jeśli będą warunki możemy też wspólnie przygotować proste danie wg. 5 przemian lub curry wg. ajurwedy. Jeśli nie będzie takiej możliwości przenalizujemy kilka przepisów - jak wg. 5 przemian ugotować ziemniaki, jak zrobić popularną balijską pasta albo sos z orzeszków ziemnych.
 
„Andaluzja a pozostała część półwyspu Iberyjskiego. Hiszpańskie życie codzienne i fiesty” - Czym różni się Andaluzja od reszty Hiszpanii? Jaką rolę odegrali mieszkający tu niegdyś żydzi i muzułmanie. Czy 700 lat panowania Arabów jest odczuwalne do dziś. W jakim rytmie płynie dzień i jaką odgrywają w nim fiesty (jeśli dobrze zaplanuje się czas, to zmieniając jedynie miejsca, przez cały rok można się bawić jadąc od fiesty do fiesty). Przyjrzymy się tym najciekawszym - m.in. Semena Santa w Andaluzji i Las Falla koło Walencji, Diabłom i Aniołom na Balearach. Jak wygląda tu  życie codzienne? Co się jada w różnych prowincjach, i jak spędza się wolny czas. Czy warto powędrować Szlakiem Świętego Jakuba lub Szlakiem Flamenco?. Wreszcie czego możemy się od Hiszpanów nauczyć? Wykład będzie bogato ilustrowany zdjęciami i filmami.


 
          Macie pomysł na własny temat? Czekamy na Wasze zgłoszenia. Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej „Zasadach realizacji projektu” i w załączonych do nich formularzach zgłoszeniowych. W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z Biurem Projektu:
 
Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości
Ul. Żeromskiego 51
26-600 Radom
Tel. (48) 360 00 46
e-mail: rcp@radom.net

Zasady realizacji projektu
Formularz zgłoszeniowy
 

Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów - Nowe rozdanie

   
     Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” ma ogromną przyjemność po raz kolejny zaprosić Seniorów z terenu całego Mazowsza do udziału w projekcie „Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów”, realizowanym przy wsparciu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, a finansowanym ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

       
      Projekt, realizowany w okresie 01.06.2021 – 30.11.2023, skierowany jest do środowisk senioralnych (podmiotów działających z seniorami i na rzecz seniorów) prowadzących działania na terenie Mazowsza, w tym szczególnie: Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Klubów Seniora, Rad Seniorów, organizacji pozarządowych, ośrodków pomocy i polityki społecznej realizujących politykę senioralną na obszarze gminy/miasta/powiatu, ośrodków kultury itp., a także grup nieformalnych, w których działają i realizują swoje pasje i zainteresowania seniorzy. Umożliwiamy realizację „Pakietów Edukacyjnych” w kilku obszarach naukowych:
 
- Pakiet nauk humanistycznych, (np. historia, literatura, literaturoznawstwo, etnologia, geografia i podróże, prawo, archeologia)
- Pakiet nauk ścisłych (np. astronomia, informatyka)
- Pakiet nauk medycznych (np. profilaktyka zdrowotna, zdrowie publiczne, psychologia, zagadnienia medyczne chorób wieku senioralnego)
- Pakiet nauk społecznych (np. socjologia, ochrona środowiska, politologia, religioznawstwo)
- Pakiet kultury (np. muzyka, historia polskiego kina, historia sztuki, kulturoznawstwo, muzykologia)
 
          Wykłady dla uczestników prowadzone będą w formule jedno-, dwu- lub trzydniowych „Pakietów Edukacyjnych”. W ramach projektu możliwa jest realizacja wykładów zarówno w formie stacjonarnej, jak też w formule zdalnej, z wykorzystaniem łączy internetowych i specjalnie w tym celu przygotowanych aplikacji. Warunkiem otrzymania wsparcia w postaci „Pakietu Edukacyjnego” jest złożenie Formularza Zgłoszeniowego. Podmiot dokonujący zgłoszenia może wybrać tematykę wykładu zaproponowaną przez Organizatora i współpracujących z nim wykładowców, a publikowaną na stronie internetowej www.srcp.radom.pl, jak też wskazać własny temat, którym zainteresowani są potencjalni uczestnicy planowanego spotkania.

      W ramach projektu wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom seniorów, którzy stale chcą zdobywać nową wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Wspólne wykłady i spotkania pozwalają na integrację środowiska senioralnego, wzajemne poznanie się, współpracę, zaangażowanie w życie lokalnych społeczności. Dajemy możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań oraz nadążenia za zmianami społecznymi i technologicznymi współczesnego świata, co często stanowi barierę dla osób starszych. Chcemy pokazać, że ciągłe uczenie się i zdobywanie nowej wiedzy, niezależnie od obszaru tematycznego i osiąganego poziomu, to najlepsza metoda na zachowanie dobrej kondycji psychofizycznej Seniorów.

          Wykłady prowadzone są przez wykładowców i pracowników naukowych związanych z Polską Akademią Nauk, ze środowiskami akademickimi wyższych uczelni, instytutów badawczych i innych placówek naukowych, którzy posiadają co najmniej stopień naukowy doktora oraz doświadczenie w pracy wykładowcy, co zapewni wysoki poziom wiedzy i umiejętności przekazywanych Seniorom w trakcie wykładów.

         Udział w wykładach jest całkowicie BEZPŁATNY dla Seniorów uczestniczących w projekcie, a koszty związane z realizacją spotkań pokrywane są z dotacji finansowanej ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, a przekazanej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ramach zadania publicznego pod nazwą „Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek”. Szczegółowe zasady realizacji projektu zawarte zostały w dokumencie „Zasady realizacji projektu”, załączonym do niniejszej informacji.
 
       Procedura dokonania zgłoszenia jest bardzo prosta. Wypełniony i opatrzony podpisem "Formularz zgłoszeniowy" należy przesłać (w formie skanu) na adres e-mail: rcp@radom.net, lub złożyć osobiście bądź przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom.
 
Nabór zgłoszeń rusza już 19 lipca 2021 roku, a prowadzony będzie w trybie ciągłym, w całym okresie realizacji projektu. Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są w biurze projektu:
 
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
Ul. Żeromskiego 51
26-600 Radom
Tel. 48 360 00 46
e-mail: rcp@radom.net

Zasady realizacji projektu
Formularz zgłoszeniowy


Bony dla seniorów II- ruszamy z naborem !!!

        „Zadanie sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego"

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” ma przyjemność poinformować, iż przy dofinansowaniu Samorządu Województwa Mazowieckiego wdraża regionalny system wsparcia projektów senioralnych w formule bonów społecznych !

Pierwsze posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej odbędzie się dnia 19 lipca 2021 r.
Wnioski w wersji papierowej bądź elektronicznej należy składać najpóźniej do dnia 19 lipca 2021 r. do godziny 7.30.

 
W latach 2021 – 2023 Stowarzyszenie RCP, w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów II”, planuje udzielić co najmniej 277 bonów społecznych na realizację przedsięwzięć wspierających środowiska senioralne z terenu woj. mazowieckiego.
 
Głównym celem projektu jest wzrost rozwoju zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych, zwiększających samodzielność społeczną i aktywność osób starszych poprzez uruchomienie co najmniej 277 bonów społecznych dostępnych dla nieformalnych środowisk osób starszych
z województwa mazowieckiego w okresie od 1.06.2021 r. do 30.11.2023 r.
 
Wsparcie finansowe w formie bonu społecznego w wysokości do 2000 zł będzie udzielane na realizację projektów, które odpowiadają na potrzeby seniorów i mają na celu wsparcie samodzielności społecznej oraz aktywności tej grupy osób. Przedmiotem przedsięwzięć wspierających  środowiska senioralne mogą być, m.in. działania kulturowe, edukacyjne, aktywizacji  fizycznej, czy też pielęgnacja tradycji lokalnych i inne.
 
O bony społeczne mogą się ubiegać minimum pięcioosobowe grupy seniorów. Członkowie grupy wybierają spośród siebie lidera, który będzie reprezentował grupę na etapie podpisania i składania wniosku o udzielnie bonu społecznego, podpisania umowy o udzielenie bonu społecznego, realizacji projektu społecznego oraz rozliczenia finansowego bonu społecznego.
Tylko poprawnie wypełnione wnioski o bon społeczny  kierowane są do oceny merytorycznej.
Oświadczenia w Załączniku 2 i Załączniku 3 do Wniosku o udzielenie bonu społecznego muszą być podpisane przez wszystkich członków grupy seniorów.
 
Wszystkie zaakceptowane we wniosku wydatki na zakupy towarów i usług muszą być udokumentowane w formie faktur/paragonów (paragon do wysokości 450 zł musi zawierać NIP Operatora) wystawionych na Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom, NIP: 948 11 47 246. Płatności za faktury/paragony będą dokonywane wyłącznie przez Stowarzyszenie  „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”.
 
Realizacja bonów społecznych umożliwi wykorzystanie intelektualnego potencjału seniorów przy istniejącej infrastrukturze społecznej i będzie się opierała na pracy wolontariuszy – seniorów bezpośrednio organizujących działania w ramach realizowanych projektów społecznych.
 
Nabór wniosków o bony społeczne dla seniorów będzie prowadzony w systemie ciągłym. 
Możliwość składania wniosków: od dnia 12 lipca 2021 r.
Pierwszy termin posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej: 19 lipca 2021 r., godz. 9.00

Kolejne terminy składania wniosków oraz posiedzeń Komisji będa zawieszane sukcesywnie na naszej stronie internetowej, nie później jednak niż do dnia 30 listopada 2021 r.
 
Wnioski można składać osobiście lub drogą pocztową w siedzibie Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, ul. Żeromskiego 51, 26 – 600 Radom oraz w punktach kontaktowych
w powiecie ostrołęckim, powiecie siedleckim i powiecie ciechanowskim (adresy dostępne na www.srcp.radom.pl).
Wnioski w formie elektronicznej, należy przekazywać na adres poczty elektronicznej e-mail: rcp@radom.net. Wniosek powinien mieć formę scanu podpisanego wniosku oraz scanów podpisanych załączników. 
 
Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie przyznawania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.
 
Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46

Dokumenty do pobrania: 
1) Informacja o projekcie - Bony dla seniorów II 
2) Ogłoszenie o naborze wniosków 
3) Regulamin udzielania i rozliczania bonów społecznych
4) Wniosek o udzielenie bonu społecznego - Bony dla Seniorów II 2021 - 2023 (wersja PDF) 
5) Wniosek o udzielenie bonu społecznego - Bony dla Seniorów II 2021 - 2023 (wersja Word) 
6) Zgody_Bon SII_2021_2023 (wersja PDF)
7) Zgody_Bon SII_2021_2023 (wersja Word) 
8) Szyfrowanie pliku PDF
9) Umowa o udzielenie bonu społecznego 

10) Regulamin pracy Komisji Kwalifikacyjnej 
11) Karta oceny wniosku o bon społeczny 
12) Protokół rozliczania bonu społecznego (wersja PDF) 
13) Protokół rozliczania bonu społecznego (wersja Word)

Osoby do kontaktu:
Aleksandra Okruta  -                    Kierownik projektu                                           e-mail: rcp@radom.net
Małgorzata Szokalska  -               Specjalistka ds. polityki senioralnej                  e-mail: rcp@radom.net
Subregion ostrołęcki -                 Justyna Czaplicka,                 e-mail: justynaczaplicka87@gmail.com
Subregion ciechanowski -           Małgorzata Iwańska,                              e-mail:malgorzata310@op.pl
Subregion siedlecki -                   Hubert Pasiak,                                        e-mail: hubertpasiak@wp.pl
 

Informacja o zakończeniu rekrutacji w ramach projektu pn. Samodzielność poprzez pracę...

Radom, dn. 8 czerwca 2021 r.
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” informuje, iż z dniem 7 czerwca 2021 zakończylismy rekrutację do udziału w projekcie:
„Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”
 
Projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
 
Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Żeromskiego 51
26-600 Radom
Telefon: (48) 360 00 46
e-mail: rcp1@radom.net
 

Uwaga !!! Uczestnicy projektu pn. Samodzielność poprzez pracę..


Radom, dn. 27 kwietnia 2021 r.

Drodzy uczestnicy projektu, pn. „Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- informujemy, iż od dnia 27 kwietnia 2021 r. rozpoczynamy realizację doradztwa zawodowego i poradnictwa psychologicznego celem opracowania dla Was indywidualnej ścieżki wsparcia- Indywidualnych Planów Działania.
Z każdym z Państwa indywidualnie będzie kontaktował się doradca zawodowy i psycholog i umawiał na bezpośrednie spotkania na terenie Iłży, Pionek jak i Radomia.

W przypadku pytań proszą o kontakt z Trenerami Pracy/ Kierownikiem projektu.   

Zespół projektu
Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości"
ul. Żeromskiego 51, 26-600 radom
tel. 48 360 00 46
 

Rusza rekrutacja do projektu "Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”


Radom, dn. 1 kwietnia 2021 r.
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza osoby z niepełnosprawnością, zamieszkałe na terenie M. Radom, powiatu radomskiego, białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, szydłowieckiego i zwoleńskiego, do udziału w projekcie:
„Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”
 
Projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
Celem projektu jest  uzyskanie przez  osoby niepełnosprawne zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

W ramach projektu:
- ścieżka wsparcia osoby z niepełnosprawnością, która obejmuje opracowanie Indywidualnych Planów Działania dla każdego uczestnika/czki, wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe, szkolenia przygotowujące do nowego zawodu lub podnoszące posiadane kwalifikacje, wsparcie trenera pracy w ramach zatrudnienia wspomaganego, warsztaty aktywizacyjne, wizyty studyjne i inne działania indywidualne i grupowe, których celem jest poprawa sytuacji uczestników/czek projektu na otwartym rynku pracy;
- 3-miesięczne, płatne staże zawodowe dla uczestników/czek, którzy zdecydują się na podjęcie zatrudnienia, po zakończeniu stażu zawodowego uczestnicy/czki podejmują zatrudnienie na umowę o pracę na okres co najmniej 6 miesięcy i w wymiarze minimum ½ etatu, zgodnie z przepisami o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;
 
Projekt skierowany jest do dorosłych osób z niepełnosprawnością, w wieku aktywności zawodowej, posiadających umiarkowany, znaczny lub lekki  stopień niepełnosprawności (z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, całościowe zaburzenia rozwojowe, długotrwałą, chroniczną niepełnosprawność  o charakterze psychicznym lub niepełnosprawność sprzężoną).
 
Warunki udziału w projekcie:
- Stopień niepełnosprawności powinien być potwierdzony aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów).
- W dniu rozpoczęcia udziału w projekcie uczestnik/uczestniczka musi posiadać status osoby niezatrudnionej.
- Uczestnicy/czki projektu nie mogą korzystać z takiego samego rodzaju wsparcia, jakie jest przewidziane w ramach niniejszego projektu, w ramach innych projektów finansowanych ze środków publicznych.
- Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej mogą wziąć udział w projekcie jedynie w sytuacji, gdy zakres i rodzaj wsparcia oferowane w ramach niniejszego projektu nie pokrywają się z działaniami realizowanymi na rzecz danej osoby przez WTZ.
  
Szczegółowe informacje dostępne w biurze projektu:
 
Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Żeromskiego 51
26-600 Radom
Telefon: (48) 360 00 46
e-mail: rcp1@radom.net

Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo – rusza kampania informacyjno-edukacyjna dla klientów ZUSBezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo
– rusza kampania informacyjno-edukacyjna dla klientów ZUS


       Coraz więcej osób pobiera świadczenia na konto bankowe. Jednak część klientów w dalszym ciągu decyduje, aby wypłaty z ZUS otrzymywać w gotówce. Jak wskazują badania przeprowadzone przez ZUS wśród tych osób, taka decyzja wynika w dużej mierze z braku wiedzy o tym jak korzystać z rachunku bankowego, a szczególnie z bankowości elektronicznej. Dzięki kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo” chcemy upowszechnić wśród seniorów wiedzę na temat  korzyści, jakie daje konto w banku i jak bezpiecznie z niego korzystać.

      Chcemy aby nasi klienci swobodnie i bez lęku korzystali z rachunków bankowych. Dysponowali swoimi pieniędzmi, nie narażając się na kradzież, oszustwa czy inne niebezpieczeństwa. Pobierali na konto swoje świadczenia, płacili  rachunki oraz robili  zakupy on-line. Wychodząc do sklepu czy apteki używali karty płatniczej. Bo rachunek bankowy jest bezpieczny i wygodny, a otrzymywanie świadczeń z ZUS na konto w banku pozwala na bezpieczny dostęp do nich, co jest szczególnie ważne w czasie pandemii.

Korzystaj z rachunku bankowego, otrzymuj świadczenia na konto i bądź bezpieczny!
W trakcie kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo” chcemy pokazać  naszym klientom, że korzystanie z konta bankowego i bankowości elektronicznej jest łatwe. Nasi klienci dowiedzą się:
- jakie korzyści daje posiadanie konta w banku,
- jak założyć konto bankowe,
- jak zmienić sposób wypłaty świadczeń w ZUS,  
- o czym muszą pamiętać, gdy korzystają z konta bankowego przez internet.

      Informacje te zapewnią seniorom bezpieczeństwo w świecie, w którym trudno obejść się bez internetu. Umiejętność korzystania z internetu, bankowości elektronicznej i usług online ułatwia załatwianie codziennych spraw. Przez internet można załatwić sprawy w urzędach, robić zakupy, płacić rachunki czy kontaktować się z najbliższymi.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”.

Źródło: Materiał Informacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

 

Nowa jakość życia - ruszamy z rekrutacjąStowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
oraz
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach
zapraszają do udziału w projekcie „Nowa jakość życia – aktywizacja społeczno-zawodowa”
nr RPMA.09.01.00-14-d476/19


 
 
Cel: Podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych zwiększających szanse na zatrudnienie i zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa u 45 kobiet i 15 mężczyzn wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu subregionu radomskiego w okresie od 01.01.2021 r. do 31.08.2022 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby zamieszkałe na terenie subregionu radomskiego korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej (spełniające min. 2 przesłanki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej) w wieku aktywności zawodowej, w szczególności:

- Kobiety
- Osoby z niepełnosprawnością
- Osoby bierne zawodowo
- Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (dla których zakres wsparcia nie będzie powielał działań, które dana osoba bądź rodzina otrzymała/otrzymuje z POPŻ w ramach działań towarzyszących)

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

Diagnoza indywidualnych potrzeb uczestników/czek projektu, w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania
- Grupowy Trening Umiejętności Społecznych
- Poradnictwo specjalistyczne, m.in. prawne, psychologiczne, pedagogiczne, mediacyjne
- Indywidualny i grupowy trening pracy przy wsparciu trenera pracy
- Kursy i szkolenia zawodowe
- Trzymiesięczne płatne staże zawodowe
- Wsparcie w pozyskaniu stałego zatrudnienia
- Wizyta studyjna do Podmiotu Ekonomii Społecznej

Uczestnikom/czkom staży zawodowych oferujemy  stypendia stażowe, ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów dojazdu oraz badania lekarskie, a uczestnikom/czkom szkoleń – stypendia szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu. W trakcie warsztatów zapewniamy wyżywienie oraz niezbędne materiały szkoleniowo-dydaktyczne.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Szczegółowe informacje i formularze rekrutacyjne są dostępne w biurach realizatorów projektu:

 
 • Biuro projektu:
 • Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, ul. Żeromskiego 51 pok. 2, 26-600 Radom, tel. (48) 360 00 46
 •  
 • Biuro Partnera:
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach, ul. Leśna 5, 26-670 Pionki, tel. (48) 384 84 25

Projekt „Nowa jakość życia – aktywizacja społeczno-zawodowa” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Ogłoszenie o pracę - Asystent Biura/Specjalista ds. projektów społecznych - Rekrutacja zakończona

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!!
 
Informujemy o zakończeniu poniższej rekrutacji na stanowisko "Asystent/ka Biura/Specjalista/ka ds. projektów społecznych". Dziękujemy za przesłane aplikacje. 
 

Poszukujemy pracownika na stanowisko:

Asystent/ka Biura/Specjalista/ka ds. projektów społecznych


Jesteś:

- Komunikatywny/a, sumienny/a i dokładny/a?
- Samodzielny/a w realizacji obowiązków i konsekwentny w działaniu?
- Lubisz pracę z ludźmi i dobrze się z tym czujesz?

Dołącz do naszego Zespołu!


Za co będziesz odpowiadać?

- Przekazywanie informacji na temat realizowanych przez Stowarzyszenie projektów, wymagań stawianych przed uczestnikami i warunków uczestnictwa;
- Kontakt z uczestnikami i realizacja działań wynikających z projektu;
- Prowadzenie dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami instytucji finansujących i zasadami wewnętrznymi;
- Bieżące raportowanie realizowanych działań i osiąganych rezultatów;
- Sprawy administracyjne wynikające z realizowanych działań;

Od Kandydatek/Kandydatów oczekujemy:

- doświadczenia na podobnych stanowiskach;
- komunikatywności i łatwości w nawiązywaniu kontaktów;
- umiejętności pracy w zespole
- dobrej znajomości MS Office (Excel, Word)
- dokładności i staranności w wykonywaniu swoich obowiązków

Co możemy Ci zaoferować?

- umowę o pracę w organizacji pozarządowej mającej ponad 20 letnie doświadczenie w działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rozwoju rynku pracy;
- pracę od poniedziałku do piątku w Centrum Radomia;
- samodzielność w działaniu i możliwość realizacji ciekawych projektów;
- możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia nowych kwalifikacji

Zapraszamy do współpracy.

Prosimy o przesłanie CV wraz klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych. Warunki zatrudnienia uzależnione od spełnienia wymagań i dotychczasowego doświadczenia zawodowego.

Zastrzegamy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Dane Kontaktowe:
Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Żeromskiego 51
26-600 Radom
Telefon: (48) 360 00 46
e-mail: rcp1@radom.net

Pakiety Edukacyjne - wykłady prowadzone zdalnie!!!
Drogie Seniorki, Drodzy Seniorzy,

 
          Wychodząc naprzeciw aktualnej sytuacji epidemicznej, w której organizacja wykładów bezpośrednich w ramach projektu „Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów” została wstrzymana ze względu na Wasze bezpieczeństwo, chcemy Wam zaproponować, w porozumieniu z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, jako instytucją finansującą nasz projekt, możliwość organizacji wykładów w trybie zdalnym, z wykorzystaniem łączy internetowych.


        Realizacja wykładów w formie zdalnej pozwoli na Wasz udział w spotkaniach bez konieczności kontaktu bezpośredniego, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, które w obecnym okresie są tak istotne dla zachowania zdrowia i powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa wywołującego epidemię zachorowań na SARS-CoV-2. Sposób realizacji wykładów zdalnych w ramach projektu „Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów” został przygotowany w sposób przyjazny dla Was, niewymagający dużej wiedzy i umiejętności informatycznych, aby w spotkaniach mogła wziąć udział jak największa liczba seniorów.

       Szczegółowe warunki realizacji wykładów w formule zdalnej zawarte zostały w poniżej zamieszczonych „Zasadach realizacji projektu”. Dokonane zmiany, umożliwiające realizację wykładów w trybie zdalnym, oznaczone zostały dodatkowym kolorem, aby były lepiej widoczne i łatwiejsze do odnalezienia w całym dokumencie. Nie uległa zmianie procedura zgłaszania chęci organizacji wykładów, nadal mogą to robić podmioty formalne działające na rzecz seniorów, jak też nieformalne grupy seniorów, które zainteresowane są organizacją spotkania na interesujący ich temat.

Chcecie poznać więcej szczegółów na temat warunków organizacji spotkań w trybie zdalnym? Zachęcamy do kontaktu z biurem projektu:

Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości
Ul. Żeromskiego 51
26-600 Radom
Tel. (48) 360 00 46
e-mail: rcp@radom.net

Pliki do pobrania:
Zasady realizacji projektu
Formularz zgłoszeniowy - Grupa Formalna
Formularz zgłoszeniowy - Grupa Nieformlana
Klauzula Informacyjna

Bony dla seniorów - zakończenie naboru

Informujemy również, iż na posiedzeniu Komisji Kwalifikacyjnej w dn. 31 sierpnia 2020 r. dot. oceny złożonych wniosków związanych z dofinansowaniem inicjatyw senioralnych w formie bonu społecznego doszło do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.  
W przypadku rezygnacji przez którąś z grup inicjatywnych z realizacji umowy o wsparcie w formie bonu społecznego istnieje możliwość dofinansowania kolejnych wniosków z listy rankingowej, które w ramach oceny osiągnęły próg min. 45 punktów. Po przyznaniu dofinansowania wniosku będziemy kontaktować się osobiście z Liderem Grupy.

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w ramach zadania publicznego pt.” Bony dla seniorów” z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków
w ramach zadania publicznego pt.” Bony dla seniorów” z dnia 31 sierpnia 2020 r.
 
Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków o udzielenie bonu społecznego, złożonych w naborze prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
Wpłynęło 19 wniosków o bon społeczny. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania
i rozliczania bonów społecznych.
 
Wyniki i lista rankingowa nr 10/2020 w załączeniu.
 

Uwaga Seniorzy- ostatnia szansa na wsparcie inicjatyw senioralnych ! Ostatnie rozdanie środków finansowych na realizację bonów społecznych

Informujemy, iż dnia 31 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) odbędzie się ostatnie już posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.
Prosimy o nadsyłanie wniosków drogą e-mailową lub tradycyjną .
Ważne ! Realizacja dofinansowanych wniosków o bon społeczny powinna zakończyć się najpóźniej do dnia 15 października 2020 r.
Informujemy również, iż z dniem 30 listopada 2020 r. Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiebiorczości" kończy realizację 3- letniego programu pn. "Bony dla seniorów", współfinansowanego ze środków Zarządu Województwa Mazowieckiego. 

Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie przyznawania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.
 
Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości „
ul. Żeromskiego 51,   26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46

Osoby do kontaktu:
Aneta Kszczotek- Dwórnik-                          Kierownik projektu         a.kszczotek@srcp.radom.pl
Izabela Kowalska -                                       Specjalistka ds. polityki senioralnej  rcp@radom.net
Płock i subregion płocki    -                         Nina Bojarska,  e-mail: nb160@op.pl
Ciechanów i subregion ciechanowski          Małgorzata Iwańska, e-mail: malgorzata310@op.pl
Siedlce i subregion siedlecki      -                Hubert Pasiak, e-mail: hubertpasiak@wp.pl

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w ramach zadania publicznego pt.” Bony dla seniorów” z dnia 18 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków
w ramach zadania publicznego pt.” Bony dla seniorów” z dnia 18 sierpnia 2020 r.
 
Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków o udzielenie bonu społecznego, złożonych w naborze prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
Wpłynęło 15 wniosków o bon społeczny. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania
i rozliczania bonów społecznych.
 
Wyniki i lista rankingowa nr 9/2020 w załączeniu.
 

Pakiety edukacyjne – Jaki temat wybrać?

         
     
Trwa przyjmowanie zgłoszeń w ramach projektu „Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów”. Projekt przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 55 rok życia, mieszkają na terenie województwa mazowieckiego i chcą podnieść swoją wiedzę w wybranym zakresie nauki lub zainteresowań. To uczestnicy wybierają miejsce, czas i tematykę wykładów. Stowarzyszenie, w ramach wybranego pakietu edukacyjnego, zapewni ciekawego, inspirującego i cieszącego się renomą i uznaniem wykładowcę, który poprowadzi bezpłatnie dla grupy seniorów spotkanie lub wykład.


                Nie wiecie na jaki temat wykładu się zdecydować? Może skorzystacie z oferty spotkań i wykładów, które już z powodzeniem realizujemy lub przygotowujemy do realizacji na terenie Mazowsza? Tematyka jest bardzo zróżnicowana. Możecie wybrać z gotowych propozycji lub zaproponować własny temat. Chętnie podejmiemy się jego realizacji.
Dotychczas realizowane lub planowane tematy:
 
„Złota jesień życia – zrozumieć siebie, zrozumieć świat, dbać o zdrowie i być aktywnym”. Pakiet nauk medycznych, zawierający informacje na temat najczęściej pojawiających się problemów ze zdrowiem w starszym wieku, najczęściej występujące schorzenia i podstawowe zasady zapobiegania im, aktywność fizyczna adekwatna do wieku i możliwości biologicznych organizmu, podstawy treningu zdrowotnego, jak dbać o kręgosłup i prawidłową postawę ciała, relaksacja i ćwiczenia oddechowe, dobry sen, zalecenia żywieniowe dla osób starszych propagowane w krajach europejskich.​
„Podróże Małe i Duże”. Podróże dla seniorów – formy i metody dedykowane seniorom. Proponowane formy podróży, w tym turystyka kulturowa, edukacyjna, turystyka aktywna, rejsy statkami wycieczkowymi. Relacje z podróży, zarówno z podróży po Polsce, jak też Afryce, Bliskim i Dalekim Wschodzie, Hawajach i Antarktydzie.

„Wątroba, strażnik zdrowia. Ziołolecznictwo i terapie naturalne w profilaktyce i leczeniu schorzeń wątroby”. Omówienie roli wątroby w zachowaniu zdrowia człowieka, dolegliwości związanych ze złym funkcjonowaniem wątroby, przedstawienie naturalnych metod profilaktyki i leczenia schorzeń wątroby. Zasady rozpoznawania pospolitych roślin leczniczych i ich zastosowanie w leczeniu i wspomaganiu pracy wątroby.

„Zdrowie na własne życzenie – jak zapobiegać chorobom zwyrodnieniowym stawów i wspomagać ich regenerację”. Co zmienić w diecie i sposobie życia, zioła i naturalne substancje w profilaktyce i leczeniu dolegliwości kostno – stawowych.

„Nowotwory – współczesna plaga. Czy można im zapobiegać? Jak skutecznie i bezpiecznie wspomagać terapię. Fakty i mity”. Przyczyny chorób nowotworowych. Dieta i zioła we wspomaganiu leczenia onkologicznego. Co i kiedy można stosować? Podstawy przygotowania preparatów ziołowych wspomagających leczenie chorób nowotworowych.

„Medycyna naturalna – fakty czy mity?” Najpopularniejsze metody stosowane w medycynie naturalnej – pomagają czy szkodzą? Jakie metody są bezpieczne i skuteczne? Czym jest homeopatia? Czy medycyna chińska zawsze pomaga? Sole mineralne – czemu ich brakuje i jak je powinniśmy uzupełniać?

„Ochrona Bociana Białego i terenów podmokłych. Bociany ponad granicami – projekt ochrony ptaków migrujących” W trakcie wykładu prezentowane są metody ochrony Bociana Białego w Polsce i na świecie, akcja obrączkowania bocianów na terenie powiatu siedleckiego, metody edukacji związanej z bocianem, badania nad bocianami (m.in. nadajniki GSM oraz obrączki), edukacja publiczna – kamery internetowe monitorujące gniazda bocianie.

„II wojna  światowa na ziemiach polskich i za granicą 1939 – 1945”. W trakcie spotkania prezentowana jest tematyka II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów regionu radomskiego oraz losów jego mieszkańców. Kampania wrześniowa 1939, walka Polaków z okupantem w latach 1939 – 1945, Polacy na frontach II wojny światowej, życie codzienne w czasie wojny.

„Historia muzyki polskiej, emisja głosu, kształcenie słuchu”. To pakiet muzyczny, w ramach którego możliwa jest realizacja takich tematów jak: „Polskie pieśni hymniczne”, „Stanisław Moniuszko znany i mniej znany”, „Folklor w muzyce romantycznej czyli przebudzenie narodów”, „Muzyka tak różna jak ludzie”, „Muzyka korzeni czyli polskie tańce narodowe”, „Oddech motorem życia”, „Psychofizjologia powstawania głosu ludzkiego”, „Mówię i śpiewam świadomie”, „Czym skorupka za młodu nasiąknie… czyli jak spakować dziecku walizkę emocji by na starość było szczęśliwa”, „Piękno świata czyli świadome życie”.

„Podstawy prawa dla seniorów”. Najważniejsze zagadnienia prawne istotne dla seniorów. Jakie prawa ma senior w kontaktach z instytucjami publicznymi? Jak poruszać się w meandrach prawa? Gdzie zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną w trudnych sprawach?

„Przedsiębiorczość - wiedza użyteczna bez względu na wiek”. Podstawy przedsiębiorczości, formy prowadzenia działalności gospodarczej, funkcje państwa i społeczeństwa w gospodarce rynkowej, społeczna odpowiedzialność biznesu.

„Kultura i religie Indii”. Wykład połączony z prezentacją multimedialną (filmy, zdjęcia, dźwięki, fragmenty utworów muzycznych jako ilustracja o klasycznych indyjskich instrumentów - viny, sitaru, sarang, tabli) podzielony na dwie część (po 2 godziny), z równomiernie rozłożonym materiałem dotyczącym religii i kultury. Czym są Wedy i co to jest braminizm. W co wierzą Hindusi - historyczny i współczesny hinduizm. Inne religie - muzułmanie i żydzi w Indiach. Indyjscy mistycy (hinduizmu, islamu, sikhizmu, dżinizmu). Czym są kasty, jaką rolę pełniły i pełnią. Dlaczego Hindusi są do nich przywiązani?
 
„Rytuały - od kwitnących wiśni, przez islam, hinduizm, buddyzm, judaizm po chrześcijaństwo”. Semana Santa w Andaluzji i Kalipudża w indyjskiej Kalkucie, Wielkopiątkowe rytuały Arcybractwa Męki Pańskiej w Krakowie...  Rytuał jest żywym, wielowymiarowy symbolem. Pozwala zapanować nad tym, co niepewne, niestabilne przemijające. Opanowuje czas, uśmierza rozkład. Uświadamia, że jesteśmy częścią odwiecznego trwania i, co bardzo ważne, daje poczucie wspólnoty. W religii poczucie bycia razem zapewnia przede wszystkim wspólna modlitwa, ale może być nią także udział w procesji rytualna kąpiel, albo zjedzenie posiłku pod kwitnącymi wiśniami. Wykład bogato ilustrowany zdjęciami i filmami.
 
„Hafiz, fajka i ogrody raju - kultura starożytnego i współczesnego Iranu”. Czym jest Awesta i kim był Zaratusztra? Co to jest szyizm i czym różni się od sunnickiego islamu? O kulturze i historii Iranu, uwielbieniu przez Irańczyków rodzimej poezji i muzyki, poczuciu dumy z ponad 2500 lat historii i o trudnej lekcji współczesności, oraz  o perskich ogrodach. Podczas wykładu omówione zostaną religie starożytnego i współczesnego Iranu (zaratusztranizm, mitraizm, szyizm, sufizm), najciekawsze fakty z historii (m.in. pierwsza deklaracji praw człowieka z V w p.n.e.), architektury i literatury. Rewolucja 1978-79 roku w oczach świadka tych wydarzeń. Wykład będzie składał się z trzech części. Dwie pierwsze poświęcone będą historii i współczesności, trzecia perskim ogrodom, które Grecy nazwali „Ogrodami raju”. To Irańczycy byli twórcami słynnych ogrodów mylnie przypisywanych asyryjskiej królowej Semiramidzie. To w irańskim środowisku narodziła się idea ograniczonego murem ogrodu, który Europa przetłumaczyła jako raj. Greckie paradeisos – „ogród”, „raj” i hebrajskie pardes – „ogród”, „sad” pochodzi od staroperskiego pairidaeza – oznaczającego dosłownie – „przestrzeń ograniczona”, „zamknięta”. Wykład bogato ilustrowany zdjęciami i krótkimi fragmentami filmów.

„Kultura i religie Indochin i Azji Południowo-Wschodniej”. Czym są Indochiny, z jakich elementów składa się ich kultura i jakie kraje obejmują? Jakie tereny obejmuje Azja Południowo Wschodnia? O religiach Tajlandii, Kambodży, Wietnamu, Laosu,  Malezji, Indonezji, i Brunei. Skomplikowanej historii tego regionu. O wpływach Indii (hinduizm, buddyzm)i Chin (konfucjanizm, taoizm). O bogactwie kulturowym w architekturze, sztuce i muzyce. Ogromnej roli Singapuru i o tym, że oś świata przesuwa się na wschód. Kraje Azji Południowo-Wschodniej zaczynają odgrywać kluczową rolę w światowej polityce i ekonomii. Politolodzy i socjolodzy uważają, że do roku 2050 lista najważniejszych krajów świata ulegnie zmianie i na pierwszych miejscach pojawią się takie kraje jak: Chiny, Indie, Indonezja, Wietnam. Wykład poruszy też problem „geografii myślenia” - czyli jak kultura i religia wpływa na postrzeganie świata i codzienności i dlaczego ludzie Wschodu i Zachodu myślą inaczej. Wykład (bogato ilustrowany - zdjęcia filmy) będzie podzielony na 3 części: 1. Indochiny - 1,30 min; 2. Azja Południowo-Wschodnia - 1,30 min; 3. Geografia myślenia - 1 godzina.

„Świadomy podróżnik - czyli podróże po Azji Południowo-Wschodniej”. O religii, kulturze i kuchni Indii, Tajlandii, Kambodży, Birmy, Wietnamu i Singapuru. W co wierzą mieszkańcy Indii i Azji Południowo-Wschodniej. W jaki sposób i kiedy buddyzm, hinduizm oraz islam tutaj dotarły. Jaki wpływ ma buddyzm i konfucjanizm (w Wietnamie) na życie codzienne i zachowanie mieszkańców regionu.  Najwspanialsze zabytki regionu - historia królestwa Angkoru (Kambodża) i Paganu (Birma), królestwa Ajuthaji (Tajlandia). Etykieta w każdym z tych krajów, co wypada i czego robić absolutnie nie wolno. Indywidualizm kontra działanie w zespole, czyli co różni europejski sposób myślenia od podejścia do rzeczywistości mieszkańców Wschodu. Wykład ilustrowany zdjęciami, filmami i muzyką.

„Rodzina pszczela – jej potrzeby i dary”. Pochodzenie pszczół, ich znaczenie i zarys historii pszczelarstwa. Cykl życiowy rodziny w ciągu roku. „Dary” pszczół. Choroby i wytrucia – bolączki współczesnego pszczelarstwa.

„Twórczość El Greca z uwzględnieniem jedynego w Polsce dzieła Mistrza z Toledo.” Życie i twórczość El Greca. Omówienie serii obrazów franciszkańskich na wybranych przykładach. Historia znalezienia obrazu El Greca w Polsce oraz omówienie dzieła.


"Profilaktyka zdrowotna dla seniora". Choroby, na które cierpią seniorzy, bardzo często mają swój początek w wieku średnim. Brak odpowiedniej diety, mała lub znikoma aktywność fizyczna sprzyja powstaniu dysfunkcji w obrębie narządu ruchu. Systematyczna aktywność fizyczna opóźnia procesy starzenia, sprzyja dobremu samopoczuciu oraz zmniejsza ryzyko zachorowania na wiele chorób.Podczas spotkania uczestnicy będą mieli możliwość wykonania analizy składu ciała przy pomocy specjalistycznego analizatora. Personalny wydruk wskaże zawartość wody w organizmie, zawartość tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej, BMI oraz wiek metaboliczny. W ramach zajęć zostaną zaprezentowane ćwiczenia do samodzielnego wykonywania w domu. Ćwiczenia zostaną dobrane do konkretnych jednostek chorobowych z uwzględnieniem metodyki wykonywania ćwiczeń oraz przeciwwskazań. Każdy senior znajdzie ćwiczenia dla siebie.

"Nauka o tolerancji. Tolerancja, skuteczna komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie ze złością, stresem i negatywnymi emocjami". Warsztat wrażliwości i poszanowania dla różnic międzyludzkich (ćwiczenie grupowe). Warsztat rozwiązywania konfliktów (ćwiczenia w parach). Stres i reakcje emocjonalne – wykład, dyskusja i warsztat.
 
"Organizacja opieki długoterminowej – Zasady opieki w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym lub Pielęgnacyjno-Opiekuńczym". Charakterystyka systemu opieki długoterminowej i udzielanych świadczeń. Stacjonarna opieka długoterminowa (zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, zakłady opiekuńczo-lecznicze). Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa. Kwalifikowanie chorych do opieki długoterminowej.5. Kierowanie do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych. Rola pielęgniarki. Wywiad pielęgniarski, diagnoza i opieka pielęgniarska.

Choroby wieku starszego. Nadciśnienie tętnicze – nauka pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. Choroby układu kostno-stawowego: osteoporoza. Choroby otępienne – rady dla bliskich mieszkających z osobą cierpiącą na chorobę otępienną.

"Pacjent geriatryczny w sytuacjach trudnych". Sytuacja trudna - definicja i typy sytuacji trudnych oraz ich cechy. Komunikacja pracowników medycznych z pacjentem geriatrycznym w sytuacjach trudnych. Pacjent trudny – 6 zasad ułatwiających kontakt. Cechy prawidłowej komunikacji z pacjentem geriatrycznym. Najważniejsze elementy w komunikacji z pacjentem geriatrycznym. Postępowanie w sytuacjach konfliktowych.

„Seniorzy w perspektywie socjologicznej”. Starość w różnych perspektywach (w tym socjologicznej). Starzenie się jako proces społeczny. Aktywność seniorów, potencjał seniorów oraz uwarunkowania jakości życia. Seniorzy jako konsumenci, potencjał srebrnej gospodarki. Wykluczenie społeczne seniorów, wsparcie różnych instytucji społecznych.

„Nieruchomość – prawa i obowiązki właściciela nieruchomości”. Prawo własności w polskim porządku prawnym i podstawy jego ograniczeń. Istota prawa własności. Katalog praw przysługujących w odniesieniu do nieruchomości. Zasady ograniczania i pozbawiania praw do nieruchomości.
 
„Muzyka przedklasyczna na klawesyn”. Pakiet edukacyjny zawiera opowieść o klawesynie, jego specyfice, a także powrocie zainteresowania tymże instrumentem w XX wieku. Słowa zobrazowane byłyby poprzez muzykę Mozarta, Beethovena i innych. Wykład wyjaśnia również czym różnią się rozmaite instrumenty klawiszowe.
 
„Obrona Płocka w 1920 roku”. Przebieg wojny polsko – bolszewickiej i sytuacja militarna na północnym Mazowszu w sierpniu 1920 r. Płocczanie i mieszkańcy północnego Mazowsza wobec wojny. Przygotowania Płocka do obrony. Bolszewicki atak na Płock i walki uliczne 18-19 sierpnia 1920 r. Sytuacja ludności cywilnej w czasie walk. Bilans walk i ich znaczenie.

„Naturalne metody budowania i utrzymania silnego układu odpornościowego organizmu”. Naturalne metody utrzymania dobrego zdrowia. Rola ziół, ciekawostki o aloesie i innych roślinach adaptogennych. Ważna rola białek, substancji mineralnych i witamin w odporności człowieka. Zapobieganie niedoborom w odżywianiu a odporność organizmu.

„Homo sedentarius – człowiek siedzący – o fatalnych skutkach bezczynności ruchowej.” Opis badań dotyczących zdrowotnych skutków utrzymania aktywności fizycznej w wieku senioralnym. Korzystne zmiany fizjologiczne zachodzące u osób aktywnych fizycznie, które opóźniają procesy starzenia, negatywne skutki bezczynności ruchowej. Recepta na wysiłek dla seniora.

Zagadnienia medyczne chorób wieku senioralnego”. Objawy starzenia układu oddechowego i wpływ zanieczyszczeń na układ oddechowy, układ krążenia i układ nerwowy człowieka. Najczęstsze choroby wieku senioralnego: miażdżyca, zawał, choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie, cukrzyca, osteoporoza. Najczęstsze objawy i sposoby na ich zapobieganie.

 „Zasady żywieniowe w wieku złotej jesieni”. Dieta zdrowego seniora wzmacniająca odporność organizmu. Modyfikacje diety w chorobach – nadciśnieniu, miażdżycy, cukrzycy, osteoporozie. Piramida zdrowego żywienia dla seniorów. Trudności w realizacji diety i postępowanie terapeutyczne w niedożywieniu osób starszych. Super żywność poprawiająca witalność i talerzowe tajemnice długowieczności – składniki diety „anty-aging”.

„Kościoły katolickie na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego”. Historia najstarszych zabytków sakralnych na terenie wschodniego Mazowsza, w tym okoliczności ich fundacji, historia, znaczenie dla społeczności lokalnej. Wybrane przykłady architektury i wyposażenia wnętrz.
 
 
          Macie pomysł na własny temat? Czekamy na Wasze zgłoszenia. Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej „Zasadach realizacji projektu” i w załączonych do nich formularzach zgłoszeniowych. W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z Biurem Projektu:
 
Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości
Ul. Żeromskiego 51
26-600 Radom
Tel. (48) 360 00 46
e-mail: rcp@radom.net


Zasady realizacji projektu
Formularz zgłoszeniowy - Grupa Formalna
Formularz zgłoszeniowy - Grupa Nieformalna

  

     


Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego


 

18 SIERPNIA 2020 - KOLEJNE POSIEDZENIE KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ O BON SPOŁECZNY DLA SENIORÓW

Informujemy, iż dnia 18 sierpnia 2020 r. (wtorek) odbędzie się kolejne w 2020 roku posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.
Prosimy o nadsyłanie wniosków drogą e-mailową lub tradycyjną .
Ważne ! Realizacja dofinansowanych wniosków o bon społeczny powinna zakończyć się najpóźniej do dnia 15 października 2020 r.

Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie przyznawania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.
 
Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości „
ul. Żeromskiego 51,   26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46

Osoby do kontaktu:
Aneta Kszczotek- Dwórnik-                          Kierownik projektu         a.kszczotek@srcp.radom.pl
Izabela Kowalska -                                       Specjalistka ds. polityki senioralnej  rcp@radom.net
Płock i subregion płocki    -                         Nina Bojarska,  e-mail: nb160@op.pl
Ciechanów i subregion ciechanowski          Małgorzata Iwańska, e-mail: malgorzata310@op.pl
Siedlce i subregion siedlecki      -                Hubert Pasiak, e-mail: hubertpasiak@wp.pl

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w ramach zadania publicznego pt. „Bony dla seniorów” z dnia 4 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków
w ramach zadania publicznego pt. „Bony dla seniorów” z dnia 4 sierpnia 2020 r.
 
          Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków o udzielenie bonu społecznego, złożonych w naborze prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
        Wpłynęło 23 wnioski o bon społeczny. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania
i rozliczania bonów społecznych.
 
Wyniki i lista rankingowa nr 8/2020 w załączeniu

Pakiety Edukacyjne - Ruszyliśmy z wykładami!!!

        
        Rozpoczęła się realizacja wykładów w ramach projektu „Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów”, realizowanego przez Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Projekt przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 55 rok życia, mieszkają na terenie województwa mazowieckiego i chcą podnieść swoją wiedzę w wybranym zakresie. To uczestnicy wybierają miejsce, czas i zakres wykładów. Tematyka poszczególnych spotkań zależy wyłącznie od zainteresowań i oczekiwań grupy.


           Inauguracja serii spotkań i wykładów miała miejsce w dniu 28 lipca 2020 roku w Iłży, gdzie na zaproszenie Domu Kultury zorganizowany został dla seniorów wykład w ramach pakietu medycznego na temat: „Złota jesień życia – zrozumieć siebie, zrozumieć świat, dbać o zdrowie i być aktywnym”. W ramach spotkania seniorzy mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania organizmu w „Trzecim Wieku”, budowania dobrych relacji z innymi ludźmi i skutecznej komunikacji międzypokoleniowej, aktywności fizycznej adekwatnej do wieku i możliwości biologicznych organizmu, treningu zdrowotnego, a także z zakresu najważniejszych zaleceń żywieniowych dla osób starszych.

       W spotkaniu udział wzięło około 30 seniorów, zarówno osoby zrzeszone w działającym przy Domu Kultury w Iłży Uniwersytecie Trzeciego Wieku, jak też osoby, które dotychczas nie uczestniczyły w spotkaniach UTW, a które chciały zdobyć nową wiedzę w tak ważnej dla każdego seniora tematyce, jaką jest ochrona zdrowia. Kolejne wykłady już wkrótce.
 
        Jednocześnie przypominamy o trwającym w ramach projektu „Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów” naborze zgłoszeń. Do składania zgłoszeń zapraszamy zarówno formalne organizacje i podmioty działające na rzecz osób starszych, jak również grupy nieformalne, skupiające aktywnych seniorów, którzy niezależnie od wieku starają się podnosić swoją wiedzę i umiejętności. Dokonanie zgłoszenia jest bardzo proste, zawiera minimum wymaganych formalności, a korzyści z udziału w projekcie ogromne.

        Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” – www.srcp.radom.pl. W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z Biurem Projektu:
 
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
Ul. Żeromskiego 51
26-600 Radom
Tel. (48) 360 00 46
e-mail: rcp@radom.net 

     


Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

4 sierpnia 2020 - kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej o bon społeczny dla seniorów

Informujemy, iż dnia 4 sierpnia 2020 r. (wtorek) odbędzie się kolejne w 2020 roku posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.
Prosimy o nadsyłanie wniosków drogą e-mailową lub tradycyjną .

Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie przyznawania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.
 
Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości „
ul. Żeromskiego 51,   26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46

Osoby do kontaktu:
Aneta Kszczotek- Dwórnik-                          Kierownik projektu         a.kszczotek@srcp.radom.pl
Izabela Kowalska -                                       Specjalistka ds. polityki senioralnej  rcp@radom.net
Płock i subregion płocki    -                         Nina Bojarska,  e-mail: nb160@op.pl
Ciechanów i subregion ciechanowski          Małgorzata Iwańska, e-mail: malgorzata310@op.pl
Siedlce i subregion siedlecki      -                Hubert Pasiak, e-mail: hubertpasiak@wp.pl

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w ramach zadania publicznego pt.” Bony dla seniorów” z dnia 14 lipca 2020 r.

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków
w ramach zadania publicznego pt.” Bony dla seniorów” z dnia 14 lipca 2020 r.
 
Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków o udzielenie bonu społecznego, złożonych w naborze prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
Wpłynęło 21 wniosków o bon społeczny. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania
i rozliczania bonów społecznych.
 
Wyniki i lista rankingowa nr 7/2020 w załączeniu.

Wykładowcy poszukiwani!!!

      Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości, realizujące projekt pod nazwą „Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów”, dofinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, poszukuje wykładowców do realizacji spotkań i wykładów dla seniorów na terenie całego Mazowsza. Poszukujemy wykładowców i pracowników naukowych związanych ze środowiskami akademickimi wyższych uczelni, instytutów badawczych, Polskiej Akademii Nauk i innych placówek naukowych, którzy posiadają co najmniej stopień naukowy doktora oraz doświadczenie w pracy wykładowcy oraz będą chcieli dołączyć do grona prowadzących zajęcia dla środowisk senioralnych.


                   Uczestnikami projektu „Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów” będą osoby, które ukończyły 55 rok życia, mieszkają na terenie województwa mazowieckiego i chcą podnieść swoją wiedzę w wybranym zakresie. To uczestnicy wybierają miejsce, czas i tematykę wykładów. Stowarzyszenie, w ramach wybranego pakietu edukacyjnego, zapewni ciekawego, inspirującego i cieszącego się renomą i uznaniem wykładowcę, który przeprowadzi dla grupy seniorów spotkanie lub wykład. Tematyka poszczególnych spotkań zależy wyłącznie od zainteresowań i oczekiwań grupy. W otwartym, możliwym do poszerzenia katalogu, są takie pakiety jak:

- pakiet nauk humanistycznych, tj.: historia, literatura, literaturoznawstwo, etnologia, geografia i podróże, prawo, archeologia;
- pakiet nauk ścisłych: astronomia, informatyka;
- pakiet nauk medycznych: profilaktyka zdrowotna, zdrowie publiczne, psychologia, zagadnienia medyczne chorób wieku senioralnego;
- pakiet nauk społecznych: socjologia, ochrona środowiska, politologia, religioznawstwo;
- pakiet kultury: muzyka, historia polskiego kina, historia sztuki, kulturoznawstwo, muzykologia;
- pakiet dowolny, w którym tematyka spotkania lub wykładu zależy od grupy seniorów zgłaszających chęć udziału w projekcie;
 
Warunki realizacji zajęć:

- Zajęcia dla uczestników prowadzone będą w formule jedno-, dwu- lub trzydniowych pakietów edukacyjnych.
- Na każdy dzień wykładowy składa się spotkanie lub wykład trwający 4 godziny zegarowe. Organizator przewiduje przeprowadzenie łącznie 680 godzin wykładów o różnorodnej tematyce w okresie realizacji projektu, czyli w terminie 15.05.2020 – 31.12.2020. Minimalna liczebność grupy odbiorców to 10 osób.
- Organizator pokrywa koszty wykładowcy prowadzącego zajęcia, zgodnie z zawartą umową. Wynagrodzenie wykładowcy obejmuje koszt przeprowadzenia spotkania/wykładu oraz koszt przygotowania materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej.
- Organizator zapewnia zwrot kosztów dojazdu wykładowcy z innej miejscowości niż miejscowość, w której realizowane jest spotkanie lub wykład. Zwrotowi podlegać będą koszty podróży transportem zbiorowym (kolej - II klasa, autobus/bus), a w przypadku wykorzystania własnego samochodu – pokrywane będą koszty do wysokości ceny biletów transportu zbiorowego na danej trasie, po przedstawieniu stosownego oświadczenia.
- Organizator, wspólnie z partnerami i współpracownikami lokalnymi, przeprowadza rekrutację uczestników oraz zapewnia właściwą salę do przeprowadzenia spotkania/wykładu.
- Organizator zastrzega sobie możliwość podjęcia współpracy z wybranymi wykładowcami, zgodnie z zainteresowaniem uczestników projektu tematyką proponowaną przez wykładowcę.
 
Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości, jako realizator projektu, chcąc zapewnić jak najwyższy poziom prowadzonych spotkań, prowadzi otwartą rekrutację wykładowców poprzez swoją stronę internetową. Warunkiem udziału w projekcie w roli wykładowcy jest wypełnienie oraz przesłanie Oferty Współpracy, której wzór zamieszczony został poniżej. Oferta powinna zostać przesłana drogą elektroniczną (w formie skanu) na adres rcp@radom.net lub dostarczona do siedziby Organizatora, na adres:

Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości
Ul. Żeromskiego 51
26-600 Radom
 
Nabór ofert prowadzony jest w trybie ciągłym, do momentu wyczerpania przewidzianych w ramach projektu Pakietów Edukacyjnych lub do 31.12.2020 roku, jako daty końcowej realizacji projektu. Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są pod numerem telefonu (48) 360 00 46 lub pod adresem e-mail: rcp@radom.net.  

Wzór Oferty - Wykładowcy
 
  

     


Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w ramach zadania publicznego pt.” Bony dla seniorów” z dnia 30 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków
w ramach zadania publicznego pt.” Bony dla seniorów” z dnia 30 czerwca 2020 r.
 
Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków o udzielenie bonu społecznego, złożonych w naborze prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
Wpłynęło 4 wnioski o bon społeczny. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania
i rozliczania bonów społecznych.
 
Wyniki i lista rankingowa nr 6/2020 w załączeniu.
 

14 lipca 2020 - Kolejne posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej o Bon dla Seniorów

Informujemy, iż dnia 14 lipca 2020 r. (wtorek) odbędzie się kolejne w 2020 roku posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.
Prosimy o nadsyłanie wniosków drogą e-mailową lub tradycyjną .

Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie przyznawania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.
 
Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości „
ul. Żeromskiego 51,   26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46

Osoby do kontaktu:
Aneta Kszczotek- Dwórnik-                          Kierownik projektu         a.kszczotek@srcp.radom.pl
Izabela Kowalska -                                       Specjalistka ds. polityki senioralnej  rcp@radom.net
Płock i subregion płocki    -                         Nina Bojarska,  e-mail: nb160@op.pl
Ciechanów i subregion ciechanowski          Małgorzata Iwańska, e-mail: malgorzata310@op.pl
Siedlce i subregion siedlecki      -                Hubert Pasiak, e-mail: hubertpasiak@wp.pl

Uwaga Seniorzy- nieprzekraczalny termin realizacji umów o bon społeczny

Szanowni Seniorzy,

przypominamy, iż w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce COVID-19, terminy przedsięwzięć senioralnych przewidzianych w ramach podpisanych umów o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego w ramach projektu pn. "Bony dla seniorów" mogą zostać przesunięte i zrealizowane w terminie późniejszym, jednakże nie później niż do dnia 15.10.2020 r.

Pakiety Edukacyjne - Ruszamy z naborem zgłoszeń


           „Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów” – to projekt przeznaczony dla osób, które ukończyły 55 rok życia, mieszkają na terenie województwa mazowieckiego i chcą podnieść swoją wiedzę w wybranym zakresie nauki lub zainteresowań. To uczestnicy wybierają miejsce, czas i tematykę wykładów. Organizator, w ramach wybranego pakietu edukacyjnego, zapewni ciekawego, inspirującego i cieszącego się renomą i uznaniem wykładowcę, który poprowadzi bezpłatnie dla grupy seniorów spotkanie lub wykład. Tematyka poszczególnych spotkań zależy wyłącznie od zainteresowań i oczekiwań grupy.

          Do składania zgłoszeń zapraszamy zarówno formalne organizacje i podmioty działające na rzecz osób starszych, jak również grupy nieformalne, skupiające aktywnych seniorów, którzy niezależnie od wieku starają się podnosić swoją wiedzę i umiejętności. Dokonanie zgłoszenia jest bardzo proste, zawiera minimum wymaganych formalności, a korzyści z udziału w projekcie ogromne.

         Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej „Zasadach realizacji projektu” i w załączonych do nich formularzach zgłoszeniowych. W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z Biurem Projektu:

Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości
Ul. Żeromskiego 51
26-600 Radom
Tel. (48) 360 00 46
e-mail: rcp@radom.netZasady realizacji projektu
Formularz zgłoszeniowy - Grupa Formalna
Formularz zgłoszeniowy - Grupa Nieformalna
  

     


Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

30 czerwca 2020 - Kolejny termin posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej o Bon dla Seniorów

Informujemy, iż dnia 30 czerwca 2020 r. (wtorek) odbędzie się kolejne w 2020 roku posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.
Prosimy o nadsyłanie wniosków drogą e-mailową lub tradycyjną .

Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie przyznawania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.
 
Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości „
ul. Żeromskiego 51,   26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46

Osoby do kontaktu:
Aneta Kszczotek- Dwórnik-                          Kierownik projektu         a.kszczotek@srcp.radom.pl
Izabela Kowalska -                                       Specjalistka ds. polityki senioralnej  rcp@radom.net
Płock i subregion płocki    -                         Nina Bojarska,  e-mail: nb160@op.pl
Ciechanów i subregion ciechanowski          Małgorzata Iwańska, e-mail: malgorzata310@op.pl
Siedlce i subregion siedlecki      -                Hubert Pasiak, e-mail: hubertpasiak@wp.pl

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w ramach zadania publicznego pt. "Bony dla seniorów” z dnia 16 czerwca 2020 r.

Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków o udzielenie bonu społecznego, złożonych w naborze prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
Wpłynęło 12 wniosków o bon społeczny. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania
i rozliczania bonów społecznych.
 
Wyniki i lista rankingowa nr 5/2020 w załączeniu.
 

Ruszamy z nowym projektem dla Seniorów

     

     

Zadanie współfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

 
           Ciekawe wykłady dla Seniorów, inspirujący prowadzący, przyjazna atmosfera spotkań, tematyka wybrana przez odbiorców. To tylko niektóre elementy projektu pod nazwą „Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów”, realizowanego przez Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.
          Projekt przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 55 rok życia, mieszkają na terenie województwa mazowieckiego i chcą podnieść swoją wiedzę w wybranym zakresie nauki lub zainteresowań. To uczestnicy wybierają miejsce, czas i tematykę wykładów. Stowarzyszenie, w ramach wybranego pakietu edukacyjnego, zapewni ciekawego, inspirującego i cieszącego się renomą i uznaniem wykładowcę, który poprowadzi bezpłatnie dla grupy seniorów spotkanie lub wykład. Tematyka poszczególnych spotkań zależy wyłącznie od zainteresowań i oczekiwań grupy. W otwartym, możliwym do poszerzenia katalogu, są takie pakiety jak:
 
 
- pakiet nauk humanistycznych, tj.: historia, literatura, literaturoznawstwo, etnologia, geografia i podróże, prawo, archeologia;
- pakiet nauk ścisłych: astronomia, informatyka;
- pakiet nauk medycznych: profilaktyka zdrowotna, zdrowie publiczne, psychologia, zagadnienia medyczne chorób wieku senioralnego;
- pakiet nauk społecznych: socjologia, ochrona środowiska, politologia, religioznawstwo;
- pakiet kultury: muzyka, historia polskiego kina, historia sztuki, kulturoznawstwo, muzykologia.
 
         Tematyka wykładów jest bardzo szeroka, ale jeśli zajdzie potrzeba jej poszerzenia, jest to oczywiście możliwe. Stowarzyszenie sfinansuje przeprowadzenie krótkich, jednodniowych spotkań, jak też cykli spotkań realizowanych w ciągu dwóch lub trzech dni, w zależności od tematyki wykładów i zainteresowania odbiorców. Spotkania prowadzone będą na terenie całego województwa mazowieckiego. W ramach projektu organizator współpracował będzie z przedstawicielami lokalnych organizacji i grup wspierających seniorów, aby pakiety edukacyjne mogły trafić do wszystkich zainteresowanych, nawet w tych najmniejszych miejscowościach Mazowsza.

             W ramach projektu wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom seniorów, którzy stale chcą zdobywać nową wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Wspólne wykłady i spotkania pozwalają na integrację środowiska senioralnego, wzajemne poznanie się, współpracę, zaangażowanie w życie lokalnych społeczności. Dajemy możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań oraz nadążenia za zmianami społecznymi i technologicznymi współczesnego świata, co często stanowi barierę dla osób starszych. Chcemy pokazać, że ciągłe uczenie się i zdobywanie nowej wiedzy, niezależnie od obszaru tematycznego i osiąganego poziomu, to najlepsza metoda na zachowanie dobrej kondycji psychofizycznej seniorów. Proponowane w ramach projektu pakiety edukacyjne są nowym rozwiązaniem, ale dostosowanym do oczekiwań i potrzeb środowiska senioralnego. Wierzymy, że będą one wstępem do podobnych działań wspierających osoby starsze na Mazowszu w kolejnych latach.

             Do współpracy zapraszamy liderów społecznych i grupy seniorów działające w ramach Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Klubów Seniora, Kół Seniora, Stowarzyszeń i innych grup formalnych i nieformalnych działających na rzecz osób i środowisk senioralnych. Celem projektu jest stymulowanie i rozwój aktywności społecznej i edukacyjnej seniorów, zgodnie z założeniami idei uczenia się przez całe życie. Uczestnicy wezmą udział w inspirujących spotkaniach i wykładach prowadzonych przez autorytety naukowe i społeczne w wybranej przez daną grupę dziedzinie, proponowanej w ramach projektu lub określonej samodzielnie jako najbardziej interesująca. Wykłady i spotkania przeznaczone są dla grup seniorów liczących minimum 10 osób, a udział w spotkaniach jest dla nich całkowicie BEZPŁATNY. Nasi partnerzy i uczestnicy projektu nie ponoszą żadnych kosztów związanych z organizacją spotkań, prosimy jedynie o zapewnienie sali wykładowej oraz pomoc w rekrutacji osób biorących udział w poszczególnych wykładach i spotkaniach.

      Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej „Zasadach realizacji projektu” i w załączonych do nich formularzach zgłoszeniowych. W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z Biurem Projektu:

Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości
Ul. Żeromskiego 51
26-600 Radom
Tel. (48) 360 00 46
e-mail: rcp@radom.netZasady realizacji projektu
Formularz zgłoszeniowy - Grupa Formalna
Formularz zgłoszeniowy - Grupa Nieformalna

16 czerwca 2020 - Kolejny termin posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej o Bon dla Seniorów

Informujemy, iż dnia 16 czerwca 2020 r. (wtorek) odbędzie się kolejne w 2020 roku posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.
Prosimy o nadsyłanie wniosków drogą e-mailową lub tradycyjną .

Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie przyznawania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.
 
Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości „
ul. Żeromskiego 51,   26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46

Osoby do kontaktu:
Aneta Kszczotek- Dwórnik-                          Kierownik projektu         a.kszczotek@srcp.radom.pl
Izabela Kowalska -                                       Specjalistka ds. polityki senioralnej  rcp@radom.net
Płock i subregion płocki    -                         Nina Bojarska,  e-mail: nb160@op.pl
Ciechanów i subregion ciechanowski          Małgorzata Iwańska, e-mail: malgorzata310@op.pl
Siedlce i subregion siedlecki      -                Hubert Pasiak, e-mail: hubertpasiak@wp.pl

Bony dla Seniorów - Ogłoszenie o wyniku naboru wniosków z dnia 19-05-2020

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków
w ramach zadania publicznego pt.” Bony dla seniorów” z dnia 19 maja 2020 r.
 
Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosku złożonego w naborze wniosków
o udzielenie bonu społecznego, prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
W ramach naboru prowadzonego w trybie ciągłym wpłynęło 7 wniosków. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.
 
Wyniki i lista rankingowa nr 4/2020 w załączeniu.
 

Uwaga Seniorzy!!! - 19 maja 2020 - Kolejny termin Posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej o Bon dla Seniorów

Ważne dla seniorów !!!
Informacja o terminie posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej
 
Informujemy, iż dnia 19 maja 2020 r. (wtorek) odbędzie się kolejne w 2020 roku posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.
Prosimy o nadsyłanie wniosków drogą e-mailową lub tradycyjną .

Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie przyznawania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.
 
Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości „
ul. Żeromskiego 51,   26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46

Osoby do kontaktu:
Aneta Kszczotek- Dwórnik-                          Kierownik projektu         a.kszczotek@srcp.radom.pl
Izabela Kowalska -                                       Specjalistka ds. polityki senioralnej  rcp@radom.net
Płock i subregion płocki    -                         Nina Bojarska,  e-mail: nb160@op.pl
Ciechanów i subregion ciechanowski          Małgorzata Iwańska, e-mail: malgorzata310@op.pl
Siedlce i subregion siedlecki      -                Hubert Pasiak, e-mail: hubertpasiak@wp.pl

Bony dla Seniorów - Ogłoszenie o wyniku naboru wniosków z dnia 21-04-2020

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków
w ramach zadania publicznego pt.” Bony dla seniorów” z dnia 21 kwietnia 2020 r.
 
Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosku złożonego w naborze wniosków
o udzielenie bonu społecznego, prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
W ramach naboru prowadzonego w trybie ciągłym wpłynęło 4 wnioski. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.
 
Wyniki i lista rankingowa nr 3/2020 w załączeniu.
 
 
 

21 kwietnia 2020 - kolejny termin posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej

Ważne dla seniorów !!!
Informacja o terminie posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej
 
Informujemy, iż dnia 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) odbędzie się kolejne w 2020 roku posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.
Prosimy o nadsyłanie wniosków drogą e-mailową lub tradycyjną .

Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie przyznawania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.
 
Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości „
ul. Żeromskiego 51,   26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46

Osoby do kontaktu:
Aneta Kszczotek- Dwórnik-                          Kierownik projektu         a.kszczotek@srcp.radom.pl
Izabela Kowalska -                                       Specjalistka ds. polityki senioralnej  rcp@radom.net
Płock i subregion płocki    -                         Nina Bojarska,  e-mail: nb160@op.pl
Ciechanów i subregion ciechanowski          Małgorzata Iwańska, e-mail: malgorzata310@op.pl
Siedlce i subregion siedlecki      -                Hubert Pasiak, e-mail: hubertpasiak@wp.pl

Bony dla Seniorów - Ogłoszenie o wyniku naboru wniosków z dnia 24-03-2020

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków
w ramach zadania publicznego pt.” Bony dla seniorów” z dnia 24 marca 2020 r.
 
Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosku złożonego w naborze wniosków
o udzielenie bonu społecznego, prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
W ramach naboru prowadzonego w trybie ciągłym wpłynęło 13 wniosków. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.
 
Wyniki i lista rankingowa nr 2/2020 w załączeniu.
 

Komunikat dla Seniorów !!!

Szanowni Seniorzy,

w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, informujemy, iż :

1. terminy przedsięwzięć senioralnych przewidzianych w ramach wniosków dofinansowanych z projektu pn. "Bony dla seniorów" mogą zostać przesunięte i zrealizowane w terminie późniejszym, jednakże nie później niż do dnia 15.10.2020 r.

2. planowany termin posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej przewidziany na dzień 24.03.2020 r. zostaje podtrzymany a wnioski o udzielenie bonu społecznego w formie skanu będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e- mail: rcp@radom.net do dnia 24.03.2020 r. do godziny 8.00

Zespół projektu

24 marca 2020 - kolejny termin posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej

Ważne dla seniorów !!!
Informacja o terminie posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej
 
Informujemy, iż dnia 24 marca 2020 r. (wtorek) odbędzie się kolejne w 2020 roku posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.
Prosimy o nadsyłanie wniosków drogą e-mailową lub tradycyjną .

Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie przyznawania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.
 
Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości „
ul. Żeromskiego 51,   26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46

Osoby do kontaktu:
Aneta Kszczotek- Dwórnik-                          Kierownik projektu         a.kszczotek@srcp.radom.pl
Izabela Kowalska -                                       Specjalistka ds. polityki senioralnej  rcp@radom.net
Płock i subregion płocki    -                         Nina Bojarska,  e-mail: nb160@op.pl
Ciechanów i subregion ciechanowski          Małgorzata Iwańska, e-mail: malgorzata310@op.pl
Siedlce i subregion siedlecki      -                Hubert Pasiak, e-mail: hubertpasiak@wp.pl
 

BONY DLA SENIORÓW - OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU WNIOSKÓW Z DNIA 04-03-2020

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków
w ramach zadania publicznego pt.” Bony dla seniorów” z dnia 4 marca 2020 r.
 
Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosku złożonego w naborze wniosków
o udzielenie bonu społecznego, prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
W ramach naboru prowadzonego w trybie ciągłym wpłynęło 45 wniosków. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.
 
Wyniki i lista rankingowa nr 1/2020 w załączeniu.
 

Informacja o pierwszym terminie posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej w 2020 roku

Ważne dla seniorów !!!
Informacja o terminie posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej
 
Informujemy, iż dnia 3 marca 2020 r. (wtorek) odbędzie się pierwsze w 2020 roku posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.
Prosimy o nadsyłanie wniosków drogą e-mailową lub tradycyjną od dnia 17 lutego 2020r. 

UWAGA: prosimy o rozpoczęcie działań planowanych do realizacji w ramach bonów 
nie wcześniej niż po dniu 15 marca 2020 r. !!!
 

Przypominamy, iż wsparcie finansowe w formie bonu społecznego w wysokości do 1850 zł będzie udzielane na realizację projektów, które odpowiadają na potrzeby seniorów i mają na celu wsparcie samodzielności społecznej oraz aktywności tej grupy osób. Przedmiotem przedsięwzięć wspierających  środowiska senioralne mogą być m.in. działania kulturowe, edukacyjne, aktywizacji  fizycznej, czy też pielęgnacja tradycji lokalnych i inne.
O bony społeczne mogą się ubiegać minimum pięcioosobowe grupy seniorów. Członkowie grupy wybierają spośród siebie lidera, który będzie reprezentował grupę na etapie podpisania i składania wniosku o udzielnie bonu społecznego, podpisania umowy o udzielenie bonu społecznego, realizacji projektu społecznego oraz rozliczenia finansowego bonu społecznego.
Wszystkie zaakceptowane we wniosku wydatki na zakupy towarów i usług muszą być udokumentowane w formie faktur/rachunków wystawionych na Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom, NIP 948 11 47 246. Płatności za faktury/rachunki będą dokonywane wyłącznie przez Stowarzyszenie  Radomskie Centrum Przedsiębiorczości.
Realizacja bonów społecznych umożliwi wykorzystanie intelektualnego potencjału seniorów przy istniejącej infrastrukturze społecznej i będzie się opierała na pracy wolontariuszy - seniorów bezpośrednio organizujących działania w ramach realizowanych projektów społecznych.
 
Nabór wniosków o bony społeczne dla seniorów będzie prowadzony w systemie ciągłym począwszy od  dnia 1 lipca 2018 roku do 30 sierpnia 2020 roku. 
 
Wnioski można składać osobiście lub drogą pocztową w siedzibie Stowarzyszenia Radomskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Żeromskiego 51, 26 – 600 Radom oraz w punktach kontaktowych w Płocku, Siedlcach i Ciechanowie (adresy dostępne na www.srcp.radom.pl).
 
Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie przyznawania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.
 
Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości „
ul. Żeromskiego 51,   26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46


Osoby do kontaktu:
Aneta Kszczotek- Dwórnik-                           Kierownik projektu         a.kszczotek@srcp.radom.pl
Izabela Kowalska -                                        Specjalistka ds. polityki senioralnej  rcp@radom.net
Płock i subregion płocki    -                          Nina Bojarska,  e-mail: nb160@op.pl
Ciechanów i subregion ciechanowski           Małgorzata Iwańska, e-mail: malgorzata310@op.pl
Siedlce i subregion siedlecki      -                 Hubert Pasiak, e-mail: hubertpasiak@wp.pl
 

Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” w Radomiu realizuje projekt
pn.
„Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”.
Realizacja projektu jest współfinansowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 
 
Projekt jest realizowany w 3 edycjach od 1 stycznia 2020 do 31 marca 2023 roku
 
 
Celem projektu jest  uzyskanie przez  osoby niepełnosprawne zatrudnienia na otwartym rynku pracy przy wykorzystaniu narzędzi dopuszczonych warunkami projektu tj.
 
 *   ścieżka wsparcia osoby niepełnosprawnej  obejmuje opracowanie Indywidualnych Planów Działania dla każdego uczestnika poprzez wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe, szkolenia przygotowujące do nowego zawodu lub podnoszące posiadane kwalifikacje , wsparcie trenera pracy w ramach zatrudnienia wspomaganego ,warsztaty aktywizacyjne , wizyty studyjne i inne działania indywidualne
i grupowe

 
*   uczestnicy decydujący się na podjęcie zatrudnienia odbywają  u pracodawcy 3-miesięczne, płatne staże /brutto 1600 zł/mies/ i podejmują zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze co najmniej 6 miesięcy i co najmniej ½ etatu zgodnie z przepisami o zatrudnienie osób niepełnosprawnych oraz indywidualnych charakterystyk.
 
Projekt skierowany jest do:
       1. dorosłych osób niepełnosprawnych w liczbie 24 osób w wieku aktywności zawodowej (które nie osiągnęły wieku emerytalnego: kobiety  w 
        wieku 18 – 60 lat i mężczyźni w wieku 18-65) z terenu powiatu radomskiego, M. Radom, białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, 
        przysuskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego w woj. mazowieckim 
 1. osób posiadających umiarkowany stopień niepełnosprawności, lub znaczny stopień niepełnosprawności lub lekki  stopień niepełnosprawności ( z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, całościowe zaburzenia rozwojowe, długotrwałą, chroniczną niepełnosprawność  o charakterze psychicznym lub niepełnosprawność sprzężoną)
 ponadto:
 
3.  osoby niepełnosprawne muszą przedłożyć aktualne :
* orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, lub
* orzeczenie o niepełnosprawności, lub
* orzeczenie równoważne :  orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów
 
4. osoby niepełnosprawne w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie nie są zatrudnione
 
5. osoby niepełnosprawne nie mogą korzystać z takiego samego wsparcia, jakie jest przewidziane w ramach niniejszego projektu, w ramach innych projektów
 
6. udział uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w niniejszym projekcie możliwy jest tylko i wyłącznie , gdy zakres wsparcia w projekcie jest inny niż w WTZ
 
  
 
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt bezpośredni pod niżej wymienionymi tel. lub osobisty w siedzibie Stowarzyszenia w Radomiu ul. Żeromskiego 51 - wyjaśnimy wątpliwości i ew. zarejestrujemy w projekcie.
 
Kontakt:
 
Kom. Wojciech Jagielski                     604-109-283,   e- mail: rcp1@radom.net
Kom. Aneta Kacprzak                          660-094-132,   e- mail: a.kacprzak@srcp.radom.pl
Kom. Aneta Kszczotek-Dwórnik         667-268-245,    e- mail: a.kszczotek@srcp.radom.pl
 
I edycja projektu realizowana jest w okresie od styczeń 2020 do marca 2021
 
 
 
Pozdrawiam i zachęcam do współpracy
 
Zespół projektu
Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”

UWAGA ! UWAGA ! UWAGA! SENIORZY

Informujemy, iż w 2019 roku zakończyliśmy nabór wniosków o bon społeczny w ramach zadania publicznego pt. "Bony dla seniorów" z uwagi na wykorzystanie puli środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie wniosków dla grup nieformalnych- seniorów z województwa mazowieckiego w wieku 55 +
Kolejne wnioski o bon społeczny będą przyjmowane w I kwartale 2020 r. Prosimy śledzić informacje na naszej stronie internetowej. 

Zespół projektu

BONY DLA SENIORÓW - OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU WNIOSKÓW Z DNIA 29-10-2019

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków
w ramach zadania publicznego pt.” Bony dla seniorów” z dnia 29 października  2019 r.
 
Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków złożonych w naborze wniosków o udzielenie bonu społecznego, prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
W ramach naboru prowadzonego w trybie ciągłym wpłynęło 7 wniosków. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.
Wyniki i lista rankingowa nr 11/2019 w załączeniu.

UWAGA SENIORZY 55 + 29 PAŹDZIERNIKA 2019 R. (WTOREK) KOLEJNE POSIEDZENIE KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O BONY SPOŁECZNE DLA SENIORÓW !!!

 
Informujemy, iż dnia 29 października 2019 r. (wtorek) odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.
Prosimy o nadsyłanie wniosków na zaktualizowanych drukach drogą e-mailową lub tradycyjną.


Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie przyznawania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.
Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości „
ul. Żeromskiego 51,   26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46
 
Osoby do kontaktu:
Aneta Kszczotek- Dwórnik-                          Kierownik projektu         a.kszczotek@srcp.radom.pl
Izabela Kowalska -                                        Specjalistka ds. polityki senioralnej  rcp@radom.net
Płock i subregion płocki    -                         Beata Puda,  e-mail: beata.puda@wp.pl
Ciechanów i subregion ciechanowski          Dorota Macioch-Kowalska, e-mail: doro37@wp.pl
Siedlce i subregion siedlecki      -                Hubert Pasiak, e-mail: hubertpasiak@wp.pl

Bony dla Seniorów - ogłoszenie o wyniku naboru wniosków z dnia 15-10-2019

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków
w ramach zadania publicznego pt.” Bony dla seniorów” z dnia 15 października 2019 r.
 
Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków złożonych w naborze wniosków
o udzielenie bonu społecznego, prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
W ramach naboru prowadzonego w trybie ciągłym wpłynęło 10 wniosków. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.
 
Wyniki i lista rankingowa nr 10/2019 w załączeniu.

15 października 2019 r. (wtorek) KOLEJNE POSIEDZENIE KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O BONY SPOŁECZNE DLA SENIORÓW !!!

Informujemy, iż dnia 15 października 2019 r. (wtorek) odbędzie się kolejne- prawdopodobnie ostatnie w 2019 roku, posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.
Prosimy o nadsyłanie wniosków na zaktualizowanych drukach drogą e-mailową lub tradycyjną.


Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie przyznawania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.
Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości „
ul. Żeromskiego 51,   26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46
 
Osoby do kontaktu:
Aneta Kszczotek- Dwórnik-                          Kierownik projektu         a.kszczotek@srcp.radom.pl
Izabela Kowalska -                                        Specjalistka ds. polityki senioralnej  rcp@radom.net
Płock i subregion płocki    -                         Beata Puda,  e-mail: beata.puda@wp.pl
Ciechanów i subregion ciechanowski          Dorota Macioch-Kowalska, e-mail: doro37@wp.pl
Siedlce i subregion siedlecki      -                Hubert Pasiak, e-mail: hubertpasiak@wp.pl

Bony dla Seniorów - ogłoszenie o wyniku naboru wniosków z dnia 30-09-2019

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków
w ramach zadania publicznego pt.” Bony dla seniorów” z dnia 30 września 2019 r.
 
Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków złożonych w naborze wniosków
o udzielenie bonu społecznego, prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
W ramach naboru prowadzonego w trybie ciągłym wpłynęło 16 wniosków. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.
 
Wyniki i lista rankingowa nr 9/2019 w załączeniu.

30 września 2019 r. (poniedziałek) kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o BONY SPOŁECZNE DLA SENIORÓW !!!

Informujemy, iż dnia 30 września 2019 r. (poniedziałek) odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.
Prosimy o nadsyłanie wniosków na zaktualizowanych drukach drogą e-mailową lub tradycyjną.


Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie przyznawania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.
Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości „
ul. Żeromskiego 51,   26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46
 
Osoby do kontaktu:
Aneta Kszczotek- Dwórnik-                          Kierownik projektu         a.kszczotek@srcp.radom.pl
Izabela Kowalska -                                        Specjalistka ds. polityki senioralnej  rcp@radom.net
Płock i subregion płocki    -                         Beata Puda,  e-mail: beata.puda@wp.pl
Ciechanów i subregion ciechanowski          Dorota Macioch-Kowalska, e-mail: doro37@wp.pl
Siedlce i subregion siedlecki      -                Hubert Pasiak, e-mail: hubertpasiak@wp.pl

30 września 2019 r. (poniedziałek) kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o BONY SPOŁECZNE DLA SENIORÓW !!!

nformujemy, iż dnia 30 września 2019 r. (poniedziałek) odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.
Prosimy o nadsyłanie wniosków na zaktualizowanych drukach drogą e-mailową lub tradycyjną.


Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie przyznawania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.
Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości „
ul. Żeromskiego 51,   26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46
 
Osoby do kontaktu:
Aneta Kszczotek- Dwórnik-                          Kierownik projektu         a.kszczotek@srcp.radom.pl
Izabela Kowalska -                                        Specjalistka ds. polityki senioralnej  rcp@radom.net
Płock i subregion płocki    -                         Beata Puda,  e-mail: beata.puda@wp.pl
Ciechanów i subregion ciechanowski          Dorota Macioch-Kowalska, e-mail: doro37@wp.pl
Siedlce i subregion siedlecki      -                Hubert Pasiak, e-mail: hubertpasiak@wp.pl

Bony dla Seniorów - ogłoszenie o wyniku naboru wniosków z dnia 10-09-2019

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków
w ramach zadania publicznego pt.” Bony dla seniorów” z dnia 10 września  2019 r.
 
Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków złożonych w naborze wniosków
o udzielenie bonu społecznego, prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
W ramach naboru prowadzonego w trybie ciągłym wpłynęło 11 wniosków. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.
 
Wyniki i lista rankingowa nr 8/2019 w załączeniu.
 

10 września 2019 r. kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o BONY SPOŁECZNE DLA SENIORÓW !!!

Informujemy, iż dnia 10 września 2019 r. (wtorek) odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.
Prosimy o nadsyłanie wniosków na zaktualizowanych drukach drogą e-mailową lub tradycyjną.


Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie przyznawania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.
Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości „
ul. Żeromskiego 51,   26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46
 
Osoby do kontaktu:
Aneta Kszczotek- Dwórnik-                          Kierownik projektu         a.kszczotek@srcp.radom.pl
Izabela Kowalska -                                        Specjalistka ds. polityki senioralnej  rcp@radom.net
Płock i subregion płocki    -                         Beata Puda,  e-mail: beata.puda@wp.pl
Ciechanów i subregion ciechanowski          Dorota Macioch-Kowalska, e-mail: doro37@wp.pl
Siedlce i subregion siedlecki      -                Hubert Pasiak, e-mail: hubertpasiak@wp.pl

Bony dla Seniorów - ogłoszenie o wyniku naboru wniosków z dnia 19-08-2019

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków
w ramach zadania publicznego pt.” Bony dla seniorów” z dnia 19 sierpnia  2019 r.
 
Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków złożonych w naborze wniosków
o udzielenie bonu społecznego, prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
W ramach naboru prowadzonego w trybie ciągłym wpłynęło 25 wniosków. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.
 
Wyniki i lista rankingowa nr 7/2019 w załączeniu.
 

Bony Społeczne dla Seniorów- posiadamy jeszcze pieniądze na dofinansowanie grup nieformalnych !!!

 
Informujemy, iż dnia 19 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.
Prosimy o nadsyłanie wniosków na zaktualizowanych drukach drogą e-mailową lub tradycyjną.


Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie przyznawania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.
Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości „
ul. Żeromskiego 51,   26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46
 
Osoby do kontaktu:
Aneta Kszczotek- Dwórnik-                          Kierownik projektu         a.kszczotek@srcp.radom.pl
Izabela Kowalska -                                        Specjalistka ds. polityki senioralnej  rcp@radom.net
Płock i subregion płocki    -                         Beata Puda,  e-mail: beata.puda@wp.pl
Ciechanów i subregion ciechanowski          Dorota Macioch-Kowalska, e-mail: doro37@wp.pl
Siedlce i subregion siedlecki      -                Hubert Pasiak, e-mail: hubertpasiak@wp.pl

Bony dla Seniorów - ogłoszenie o wyniku naboru wniosków z dnia 16-07-2019

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków
w ramach zadania publicznego pt.” Bony dla seniorów” z dnia 16 lipca  2019 r.
 
Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków złożonych w naborze wniosków
o udzielenie bonu społecznego, prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
W ramach naboru prowadzonego w trybie ciągłym wpłynęło 9 wniosków. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.
 
Wyniki i lista rankingowa nr 6/2019 w załączeniu.
 

BONY FINANSOWE DLA SENIORÓW W WYSOKOŚCI 1 850,00 ZŁ. PROSIMY O SKŁADANIE WNIOSKÓW. NAJBLIŻSZA KOMISJA KWALIFIKACYJNA odbędzie się dnia 16 lipca 2019 r.

Ważne dla seniorów !!!
Informacja o terminie posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej
 
Informujemy, iż dnia 16 lipca 2019 r. (wtorek) odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.
Prosimy o nadsyłanie wniosków na zaktualizowanych drukach drogą e-mailową lub tradycyjną.


Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie przyznawania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.
Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości „
ul. Żeromskiego 51,   26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46
 
Osoby do kontaktu:
Aneta Kszczotek- Dwórnik-                          Kierownik projektu         a.kszczotek@srcp.radom.pl
Izabela Kowalska -                                        Specjalistka ds. polityki senioralnej  rcp@radom.net
Płock i subregion płocki    -                         Beata Puda,  e-mail: beata.puda@wp.pl
Ciechanów i subregion ciechanowski          Dorota Macioch-Kowalska, e-mail: doro37@wp.pl
Siedlce i subregion siedlecki      -                Hubert Pasiak, e-mail: hubertpasiak@wp.pl
 

Bony dla Seniorów - ogłoszenie o wyniku naboru wniosków z dnia 17-06-2019

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków
w ramach zadania publicznego pt.” Bony dla seniorów” z dnia 17 czerwca 2019 r.
 
Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków złożonych w naborze wniosków
o udzielenie bonu społecznego, prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
W ramach naboru prowadzonego w trybie ciągłym wpłynęło 27 wniosków. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.
 
Wyniki i lista rankingowa nr 5/2019 w załączeniu.

BONY FINANSOWE DLA SENIORÓW W WYSOKOŚCI 1 850,00 ZŁ. PROSIMY O SKŁADANIE WNIOSKÓW. NAJBLIŻSZA KOMISJA KWALIFIKACYJNA odbędzie się dnia 17 czerwca 2019 r.

Ważne dla seniorów !!!
Informacja o terminie posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej
 
Informujemy, iż dnia 17 czerwca 2019 r. (poniedziałek) odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.
Prosimy o nadsyłanie wniosków na zaktualizowanych drukach drogą e-mailową lub tradycyjną.

Bony dla Seniorów - ogłoszenie o wyniku naboru wniosków z dnia 14-05-2019

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków
w ramach zadania publicznego pt.” Bony dla seniorów” z dnia 14 maja 2019 r.
 
Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków złożonych w naborze wniosków
o udzielenie bonu społecznego, prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
W ramach naboru prowadzonego w trybie ciągłym wpłynęło 24 wnioski. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.
 
Wyniki i lista rankingowa nr 4/2019 w załączeniu.
 
BONY DLA SENIORÓW - KOREKTA LISTY  RANKINGOWEJ  Z DNIA 14-05-2019 R.
w ramach zadania publicznego pt.” Bony dla seniorów”.
Korekta dotyczy omyłki prawidłowej kwoty przyznanego dofinansowania dla grupy nieformalnej Aktywny Klubik Seniora.

Korekta Listy rankingowej nr 4/2019 z dnia 14.05.2019 r.

Bony finansowe dla seniorów w wysokości 1 850,00 zł. Prosimy o składanie wniosków. Najbliższa Komisja Kwalifikacyjna odbędzie się dnia 13 maja 2019 r.

Ważne dla seniorów !!!
Informacja o terminie posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej
 
Informujemy, iż dnia 13 maja 2019 r. (poniedziałek) odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.
Prosimy o nadsyłanie wniosków na zaktualizowanych drukach drogą e-mailową lub tradycyjną.
 

Przypominamy, iż wsparcie finansowe w formie bonu społecznego w wysokości do 1850 zł będzie udzielane na realizację projektów, które odpowiadają na potrzeby seniorów i mają na celu wsparcie samodzielności społecznej oraz aktywności tej grupy osób. Przedmiotem przedsięwzięć wspierających  środowiska senioralne mogą być m.in. działania kulturowe, edukacyjne, aktywizacji  fizycznej, czy też pielęgnacja tradycji lokalnych i inne.
O bony społeczne mogą się ubiegać minimum pięcioosobowe grupy seniorów. Członkowie grupy wybierają spośród siebie lidera, który będzie reprezentował grupę na etapie podpisania i składania wniosku o udzielnie bonu społecznego, podpisania umowy o udzielenie bonu społecznego, realizacji projektu społecznego oraz rozliczenia finansowego bonu społecznego.
Wszystkie zaakceptowane we wniosku wydatki na zakupy towarów i usług muszą być udokumentowane w formie faktur/rachunków wystawionych na Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom, NIP 948 11 47 246. Płatności za faktury/rachunki będą dokonywane wyłącznie przez Stowarzyszenie  Radomskie Centrum Przedsiębiorczości.
Realizacja bonów społecznych umożliwi wykorzystanie intelektualnego potencjału seniorów przy istniejącej infrastrukturze społecznej i będzie się opierała na pracy wolontariuszy - seniorów bezpośrednio organizujących działania w ramach realizowanych projektów społecznych.
 
Nabór wniosków o bony społeczne dla seniorów będzie prowadzony w systemie ciągłym począwszy od  dnia 1 lipca 2018 roku do 30 sierpnia 2020 roku. 
 
Wnioski można składać osobiście lub drogą pocztową w siedzibie Stowarzyszenia Radomskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Żeromskiego 51,
26 – 600 Radom oraz w punktach kontaktowych w Płocku, Siedlcach i Ciechanowie (adresy dostępne na www.srcp.radom.pl).
 
Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie przyznawania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.
 
Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości „
ul. Żeromskiego 51,   26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46


Osoby do kontaktu:
Aneta Kszczotek- Dwórnik-                          Kierownik projektu         a.kszczotek@srcp.radom.pl
Izabela Kowalska -                                        Specjalistka ds. polityki senioralnej  rcp@radom.net
Płock i subregion płocki    -                         Beata Puda,  e-mail: beata.puda@wp.pl
Ciechanów i subregion ciechanowski        Dorota Macioch-Kowalska, e-mail: doro37@wp.pl
Siedlce i subregion siedlecki      -                Hubert Pasiak, e-mail: hubertpasiak@wp.pl
 

 

Bony dla Seniorów - ogłoszenie o wyniku naboru wniosków z dnia 16-04-2019

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków
w ramach zadania publicznego pt.” Bony dla seniorów” z dnia 16 kwietnia 2019 r.
 
Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków złożonych w naborze wniosków
o udzielenie bonu społecznego, prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
W ramach naboru prowadzonego w trybie ciągłym wpłynęło 23 wnioski. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.
 
Wyniki i lista rankingowa nr 3/2019 w załączeniu.

WAŻNE DLA SENIORÓW !!! INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

Ważne dla Seniorów  !!!
Informacja o terminie posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej

Informujemy, iż dnia 15 kwietnia 2019 r ( poniedziałek) odbędzie się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.
Prosimy o nadsyłanie wniosków na aktualnych drukach droga e- mailową bądź tradycyjna.

Bony dla Seniorów - ogłoszenie o wyniku naboru wniosków z dnia 15-03-2019

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków
w ramach zadania publicznego pt.” Bony dla seniorów” z dnia 15 marca 2019 r.
 
Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków złożonych w naborze wniosków
o udzielenie bonu społecznego, prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
W ramach naboru prowadzonego w trybie ciągłym wpłynęło 40 wniosków. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.
 
Wyniki i lista rankingowa nr 2/2019 w załączeniu.
 

WAŻNE DLA SENIORÓW !!! INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

Ważne dla seniorów !!!
Informacja o terminie posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej
 

Informujemy, iz dnia 14 marca 2019 r. (czwartek) odbędzie się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego  dla nieformalnych grup seniorów.
Prosimy o nadsyłanie wniosków na zaktualizowanych drukach drogą e- mailową lub tradycyjną.

 

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu „Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019-2021”

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu
„Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019-2021”

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej za zgodą Zarządu Województwa Mazowieckiego zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu „Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019-2021”.
Konsultacje będą trwały od 27 lutego 2019 r. do 26 kwietnia 2019 r.Z projektem Programu można zapoznać się:

 • na stronie internetowej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej www.mcps.com.pl w zakładce Komunikaty/Konsultacje oraz w zakładce Polityka senioralna/Aktualności;
 • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl w zakładce Komunikaty/Konsultacje społeczne oraz Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.mazovia.pl;
 • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego poświęconej współpracy z organizacjami pozarządowymi  www.dialog.mazovia.pl;
 • w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62a,
  02-002 Warszawa.
Projekt zostanie także przekazany Mazowieckiej Radzie Pożytku Publicznego oraz Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego.Opinie do projektu należy składać na formularzu konsultacji:

 • pocztą elektroniczną  na adres: mcps@mcps.com.pl;
 • osobiście w godzinach 8:00 – 16:00 w Sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa;
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego).


Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu „Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019-2021” jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.


Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. Polityki Senioralnej;
tel. (22) 622 42 32 w. 43; e-mail: mcps@mcps.com.pl
Załącznik 1: Wojewódzki Program Polityki Senioralnej na lata 2019- 2021 dla województwa mazowieckiego
Załącznik 2: Formularz konsultacji projektu "Wojewódzki Program Polityki Senioralnej na lata 2019- 2021"

Bony dla Seniorów - ogłoszenie o wyniku naboru wniosków z dnia 18-02-2019

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków
w ramach zadania publicznego pt.” Bony dla seniorów” z dnia 18 lutego 2019 r.
 
Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków złożonych w naborze wniosków
o udzielenie bonu społecznego, prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
W ramach naboru prowadzonego w trybie ciągłym wpłynęło 46 wniosków. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.
 
Wyniki i lista rankingowa nr 1/2019 w załączeniu.

Ważne dla seniorów !!! Informacja o terminie ogłoszenia wyników dla złożonych wniosków o bon społeczny

Ważne dla seniorów !!!
Informacja o terminie ogłoszenia wyników dla złożonych wniosków o bon społeczny

Informujemy, iż w związku z wpłynięciem bardzo dużej liczby wniosków o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla seniorów zostały wyznaczone dodatkowe terminy prac Komisji Kwalifikacyjnej.

Wyniki najwcześniej zostaną ogłoszone dnia 19 lutego 2019 r. ( wtorek).

Seniorzy ! ! !

Przypominamy, iz aktualne  formularze Wniosków o udzielenie bonu społecznego dostępne są w zakładce:
" Projekty w realizacji" kolejno "Bony dla seniorów"

Ważne dla seniorów !!! Informacja o terminie posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej

Ważne dla seniorów !!!
Informacja o terminie posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej

Informujemy, iz dnia 13 lutego 2019 r. (środa) odbędzie się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego  dla nieformalnych grup seniorów.
Prosimy o nadsyłanie wniosków na zaktualizowanych drukach drogą e- mailową lub tradycyjną.

UWAGA ! BONY DLA SENIORÓW - WAŻNE ZMIANY OD 21.01.2019 r.

Informujemy, iż:
-  od dnia 21 stycznia 2019 roku rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o bony społeczne dla seniorów, których okres realizacji przypada na 2019 rok
 
- w roku 2019 obowiązuje zaktualizowana dokumentacja związana z przydzielaniem i realizacją bonów społecznych:
 
* Regulamin przyznawania i rozliczania bonów społecznych ,
* Wniosek o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego wraz z pełnomocnictwem,
* Umowa o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego, 
* Protokół rozliczenia bonu społecznego,
* Karta oceny wniosku o bon społeczny ,
* Regulamin Pracy Komisji Kwalifikacyjnej,
 
Wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego będą przyjmowane w trybie ciągłym do momentu całkowitego wyczerpania środków na 2019 rok.
O terminach posiedzeń Komisji Kwalifikacyjnej będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej Stowarzyszenia.
 
Informujemy również, iż wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego , które wpłynęły do Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” przed dniem 21 stycznia 2019 r. według zasad obowiązujących w 2018 r. nie będą rozpatrywane przez Komisję Kwalifikacyjną. 
Prosimy o przygotowanie i przesłanie wniosków na aktualnych formularzach.

 
Wnioski można składać drogą pocztową, elektroniczną lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, ul. Żeromskiego 51, 26 – 600 Radom oraz w punktach kontaktowych w Płocku, Siedlcach i Ciechanowie
 
 
Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości „
ul. Żeromskiego 51,   26-600 Radom


tel. (48) 360 00 46


Osoby do kontaktu:
Aneta Kszczotek- Dwórnik-                         Kierownik projektu     a.kszczotek@srcp.radom.pl
Izabela Kowalska -                                        Specjalistka ds. polityki senioralnej  rcp@radom.net
Płock i subregion płocki    -                          Beata Puda,  e-mail: beata.puda@wp.pl
Ciechanów i subregion ciechanowski       Dorota Macioch-Kowalska, e-mail: doro37@wp.pl
Siedlce i subregion siedlecki      -                Hubert Pasiak, e-mail: hubertpasiak@wp.pl

KOMUNIKAT ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

KOMUNIKAT   ZAKŁADU    UBEZPIECZEŃ    SPOŁECZNYCH
 
 
E-AKTA – SKRÓCENIE OKRESU PRZECHOWYWANIA AKT PRACOWNICZYCH ORAZ ICH ELEKTRONIZACJA
 
 • Elektronizacja akt
Obecnie dokumentację pracowniczą płatnik składek przechowuje w formie papierowej. Od stycznia będzie mógł decydować w jakiej formie chce ją przechowywać – papierowo, czy elektronicznie.
 • Krótszy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej
Od 1 stycznia 2019 r. dla wszystkich nowo zatrudnianych osób akta pracownicze pracodawca czy zleceniodawca będzie przechowywał 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy lub zakończyła się umowa zlecenia.
 • Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych a nowe dokumenty
Każdy płatnik, który chce skrócić okres przechowywania akt pracowniczych musi przekazać do ZUS oświadczenie (ZUS OSW) o zamiarze przekazania raportów informacyjnych (ZUS RIA).
Więcej informacji pod linkiem:
 http://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/e-akta,                                                                
 
 • Szkolenia
Zapraszamy na bezpłatne szkolenia, najbliższe  już 9 i 24 stycznia 2019 r. – więcej informacji na temat szkoleń pod linkiem: http://www.zus.pl/o-zus/kalendarium/szkolenia.
 
 
W przypadku pytań kontakt:
Edyta Kępka
koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji
edyta.kepka01@zus.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Radomiu
Wydział Organizacji i Analiz
Radom, ul. Czachowskiego 21A
tel. 48 385-63-51
 

 
                                                          
 
 

Ważne zmiany od 2019 - Bony dla Seniorów

UWAGA !  UWAGA !  UWAGA!
Informujemy, iż:
-  od dnia 20 stycznia 2019 roku ponownie będą przyjmowane wnioski
o bony społeczne dla seniorów

 
- najbliższa Komisja Oceny Wniosków odbędzie się pod koniec stycznia 2019 roku
 
- aktualizacji ulegnie dokumentacja związana z przydzielaniem i realizacją bonów społecznych, m.in. Regulamin przyznawania i rozliczania bonów społecznych , wniosek
o udzielenie bonu społecznego

 
 
Aktualne Zasady ubiegania się o bony społeczne dostępne będą niebawem na stronie 
www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów .
 
Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Szczegółowych  informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Radomskie Centrum Przedsiębiorczości 
ul. Żeromskiego 51,  26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46

Bony dla Seniorów - ogłoszenie o wyniku naboru wniosków z dnia 20-12-2018

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków
w ramach zadania publicznego pt.” Bony dla seniorów” z dnia 20.12.2018 r.
 
Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosku złożonego w naborze wniosków
o udzielenie bonu społecznego, prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
W ramach naboru prowadzonego w trybie ciągłym wpłynął 1 wniosek. Komisja dokonała oceny wniosku pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.
 
Wyniki i lista rankingowa nr 13 w załączeniu.

Bony dla Seniorów - ogłoszenie o wyniku naboru wniosków z dnia 07-12-2018

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków
w ramach zadania publicznego pt.” Bony dla seniorów” z dnia 07.12.2018 r.
 
Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosku złożonego w naborze wniosków
o udzielenie bonu społecznego, prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
W ramach naboru prowadzonego w trybie ciągłym wpłynęło 3 wnioski. Komisja dokonała oceny wniosku pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.
 
Wyniki i lista rankingowa nr 12 w załączeniu.

Bony dla Seniorów - ogłoszenie o wyniku naboru wniosków z dnia 29-11-2018

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków
w ramach zadania publicznego pt.” Bony dla seniorów” z dnia 29.11.2018 r.
 
Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków złożonych w naborze wniosków
o udzielenie bonu społecznego, prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
W ramach naboru prowadzonego w trybie ciągłym wpłynęło 14 wniosków. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.
 
Wyniki i lista rankingowa nr 11 w załączeniu.

Przyjmujemy ostatnie wnioski o bony społeczne dla seniorów.

UWAGA !  UWAGA !  UWAGA!
Przyjmujemy ostatnie wnioski o bony społeczne dla seniorów.
Najbliższa Komisja Oceny Wniosków odbędzie się dnia 28 listopada 2018 r.
 
Przypominamy, iż wnioski można składać droga elektroniczną, pocztową lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Radomskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Żeromskiego 51, 26 – 600 Radom oraz w punktach kontaktowych w Płocku, Siedlcach i Ciechanowie (adresy dostępne na www.srcp.radom.pl).
 
Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie przyznawania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.
 
Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Radomskie Centrum Przedsiębiorczości 
ul. Żeromskiego 51,  26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46

Bony dla Seniorów - ogłoszenie o wyniku naboru wniosków z dnia 20-11-2018

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków
w ramach zadania publicznego pt.” Bony dla seniorów” z dnia 20.11.2018 r.
 
Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków złożonych w naborze wniosków
o udzielenie bonu społecznego, prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
W ramach naboru prowadzonego w trybie ciągłym wpłynęło 16 wniosków. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.
 
Wyniki i lista rankingowa nr 10 w załączeniu.

Bony dla Seniorów - ogłoszenie o wyniku naboru wniosków z dnia 07-11-2018

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków
w ramach zadania publicznego pt.” Bony dla seniorów” z dnia 07.11.2018 r.
 
Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków złożonych w naborze wniosków
o udzielenie bonu społecznego, prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
W ramach naboru prowadzonego w trybie ciągłym wpłynęło 24 wnioski. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.
 
Wyniki i lista rankingowa nr 9 w załączeniu.
 

Bony dla Seniorów - ogłoszenie o wyniku naboru wniosków z dnia 23-10-2018

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków
w ramach zadania publicznego pt.” Bony dla seniorów” z dnia 23.10.2018 r.
 
Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków złożonych w naborze wniosków
o udzielenie bonu społecznego, prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
W ramach naboru prowadzonego w trybie ciągłym wpłynęło 14 wniosków. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.
 
Wyniki i lista rankingowa nr 8 w załączeniu.

Bony dla Seniorów - ogłoszenie o wyniku naboru wniosków z dnia 10-10-2018

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków
w ramach zadania publicznego pt.” Bony dla seniorów” z dnia 10.10.2018 r.
 
Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków złożonych w naborze wniosków
o udzielenie bonu społecznego prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
W ramach naboru prowadzonego w trybie ciągłym wpłynęło 11 wniosków. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.
 
Wyniki i lista rankingowa nr 7 w załączeniu.

Bony dla Seniorów - ogłoszenie o wyniku naboru wniosków z dnia 26-09-2018

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków
w ramach zadania publicznego pt.” Bony dla seniorów” z dnia 26.09.2018 r.
 
Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków złożonych w naborze wniosków
o udzielenie bonu społecznego prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
W ramach naboru prowadzonego w trybie ciągłym wpłynęło 20 wniosków. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.
 
Wyniki i lista rankingowa nr 6 w załączeniu.

Bony dla Seniorów - ogłoszenie o wyniku naboru wniosków z dnia 12-09-2018

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków
w ramach zadania publicznego pt.” Bony dla seniorów”
 
Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków złożonych w naborze wniosków
o udzielenie bonu społecznego prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
W ramach naboru prowadzonego w trybie ciągłym wpłynęło 12 wniosków. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.
 
Wyniki i lista rankingowa nr 5 w załączeniu.

Bony dla Seniorów - ogłoszenie o wyniku naboru wniosków z dnia 03-09-2018

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków
w ramach zadania publicznego pt.” Bony dla seniorów”
 
Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków złożonych w naborze wniosków
o udzielenie bonu społecznego prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
W ramach naboru prowadzonego w trybie ciągłym wpłynęło 20 wniosków. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.
 
Wyniki i lista rankingowa nr 4 w załączeniu.

Bony dla Seniorów - ogłoszenie o wyniku naboru wniosków z dnia 13-08-2018

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków
w ramach zadania publicznego pt.” Bony dla seniorów”
 
Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków złożonych w naborze wniosków
o udzielenie bonu społecznego prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
W ramach naboru prowadzonego w trybie ciągłym wpłynęło 12 wniosków. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.
 
Wyniki i lista rankingowa nr 3 w załączeniu.

Bony dla Seniorów - ogłoszenie o wyniku naboru wniosków z dnia 31-07-2018

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków
w ramach zadania publicznego pt.” Bony dla seniorów”
 
Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków złożonych w naborze wniosków o udzielenie bonu społecznego prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
W ramach naboru prowadzonego w trybie ciągłym wpłynęło 18 wniosków. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.
 
Wyniki i lista rankingowa nr 2 w załączeniu.

Bony dla Seniorów - ogłoszenie o wyniku naboru wniosków z dnia 19-07-2018

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków
w ramach zadania publicznego pt.” Bony dla seniorów”
 
Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków złożonych w naborze wniosków o udzielenie bonu społecznego prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia Radomskie Centrum Przedsiębiorczości.
 
W ramach naboru prowadzonego w trybie ciągłym wpłynęło 47 wniosków. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.
 
Lista rankingowa nr 1 w załączeniu.
 
Z liderami grup , których wnioski zostały ocenione pozytywnie będziemy kontaktować się telefonicznie i ustalać termin podpisania umowy.

Nabór na stanowisko Koordynatora/ki projektu

Projekt „Czas na zmiany – przepis na aktywność społeczno-zatrudnieniową!” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
 

 

STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”
poszukuje kandydata/ki na stanowisko:
Koordynatora/ki projektu


Miejsce pracy: miasto Radom

Zakres obowiązków Koordynatora/ki projektu:
• koordynowanie działań w ramach realizacji projektu partnerskiego;
• prowadzenie nadzoru nad zgodnością realizacji projektu z przyjętym harmonogramem, wnioskiem o dofinansowanie projektu i budżetem oraz osiąganiem wskaźników;
• nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji projektu;
• przygotowywanie korespondencji związanej z realizacją projektu;
• udział w kontrolach prowadzonych przez organy zewnętrzne;
• nadzór nad prowadzeniem ewaluacji projektu, w tym badania postępów w realizacji projektu oraz opracowanie raportu ewaluacyjnego po zakończeniu działań (realizacji);
• nadzór nad prowadzeniem bazy danych;
• współpraca z pozostałymi osobami zaangażowanymi w realizację projektu;
• terminowe i właściwe realizowanie całości projektu;
• przestrzeganie procedur związanych z ochroną danych osobowych uczestników projektu, personelu;
• podejmowanie wszelkich działań zaradczych i naprawczych w przypadku występowania problemów w realizacji projektu;
• praca w komisjach przetargowych powołanych do przeprowadzenia postępowań w związku z zastosowaniem zasady konkurencyjności przy realizacji zadań projektowych;
• nadzór nad prawidłową realizacją umów na świadczenie usług lub dostaw, zawartych w ramach postępowań przetargowych, śledzenie dokumentów, wytycznych, które w trakcie realizacji projektu mogą ulec zmianie, w celu zapewnienia zgodności projektu z wytycznymi, jak również prawem Polski i UE.

Od kandydatów oczekujemy:
- wykształcenia wyższego;
- doświadczenia ( min 2 lata) w realizacji i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków UE, gł. EFS i krajowych;
- biegłej znajomości obsługi komputera w zakresie MS Office;
- sumienności, samodzielności, kreatywności, odpowiedzialności i dyspozycyjności;
- umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych.

 Oferujemy:
• współpracę w wymiarze 0,5 etatu
• możliwość zdobywania doświadczenia w ciekawym, angażującym zespole.
 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie:
1. Curriculum Vitae
2. Listu motywacyjnego poświadczonego własnoręcznym podpisem,
3. Kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, staż pracy
 

Dokumenty należy przesłać tylko w wersji elektronicznej na adres mailowy: rcp1@radom.net
Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone.
 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wraz z dokumentami, o których mowa wyżej, należy przesłać czytelnie podpisane oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Nabór na stanowisko Specjalisty/ki ds. rekrutacji, promocji i monitoringu

Projekt „Czas na zmiany – przepis na aktywność społeczno-zatrudnieniową!” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
 

STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”
poszukuje kandydata/ki na stanowisko: Specjalisty/ki ds. rekrutacji, promocji i monitoringu

 

Miejsce pracy: miasto Radom

Zakres obowiązków Specjalisty/ki ds. rekrutacji, promocji i monitoringu:
• przygotowanie i realizacja promocji projektu;
• nadzór nad procesem rekrutacji uczestników do projektu;
• obsługa techniczna i organizacyjna uczestników projektu;
• ciągły monitoring uczestników projektu;
• przygotowanie dokumentacji związanej ze szkoleniami/kursami oraz wizytami studyjnymi;
• nadzór i kontrola nad przebiegiem promocji, kursów/szkoleń, wizyt studyjnych;
• stały kontakt z Wykonawcami usług;
• udział w ewaluacji projektu.

Od kandydatów oczekujemy:
- wykształcenia wyższego;
- doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, gł. EFS i krajowych;
- biegłej znajomości obsługi komputera w zakresie MS Office.

Oferujemy:
• współpracę w wymiarze 0,5 etatu
• możliwość zdobywania doświadczenia w ciekawym, angażującym zespole.
 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie:
1. Curriculum Vitae
2. Listu motywacyjnego poświadczonego własnoręcznym podpisem,
3. Kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, staż pracy
 

Dokumenty należy przesłać tylko w wersji elektronicznej na adres mailowy: rcp1@radom.net
Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone.
 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wraz z dokumentami, o których mowa wyżej, należy przesłać czytelnie podpisane oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Bony dla Seniorów - Zaproszenie na spotkanie

Szanowni Państwo,
 
serdecznie zapraszamy seniorów z Warszawy i okolic na spotkanie informacyjne dotyczące regionalnego system wsparcia projektów senioralnych w formule bonów społecznych.
 
Operatorem wsparcia jest Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości, które w latach 2018 – 2020 w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów”, udzieli ponad 300 bonów społecznych na realizację przedsięwzięć wspierających środowiska senioralne z terenu woj. mazowieckiego. Głównym celem projektu jest wzrost rozwoju zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych, zwiększających samodzielność społeczną i aktywność osób starszych poprzez uruchomienie co najmniej 308 bonów społecznych dostępnych dla nieformalnych środowisk osób starszych
z województwa mazowieckiego w okresie od 1.06.2018 r. do 30.11.2020 r.
Wsparcie finansowe w formie bonu społecznego w wysokości do 1850 zł będzie udzielane na realizację projektów, które odpowiadają na potrzeby seniorów i mają na celu wsparcie samodzielności społecznej oraz aktywności tej grupy osób. Przedmiotem przedsięwzięć wspierających  środowiska senioralne mogą być m.in. działania kulturowe, edukacyjne, aktywizacji  fizycznej, czy też pielęgnacja tradycji lokalnych i inne.
Podczas spotkania zostaną omówione:
-  cele i zakres wsparcia w formie bonów społecznych;
-  zasady przyznawania i rozliczania wsparcia w formie bonów społecznych;
- zasady wypełniania wniosku o udzielenie bonu społecznego. 
 
Dodatkowo będą mogli Państwo uzyskać odpowiedź na wszelkie pytania związane z ubieganiem się
o bon społeczny oraz z realizacją i rozliczaniem tego rodzaju wsparcia.
 
Spotkanie odbędzie się w dniu 13 lipca 2018 roku (piątek), o godzinie 11.00, w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62 A, 02-002 Warszawa (sala konferencyjna)
 
Więcej informacji o wsparciu w formie bonów społecznych można znaleźć na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.
 
Pozdrawiam serdecznie i zapraszam
Izabela Kowalska  
Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości 
ul. Żeromskiego 51
26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46
 

Bony dla Seniorów

Bony dla seniorów 
 
Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości przy dofinansowaniu Samorządu Województwa Mazowieckiego wdraża regionalny system wsparcia projektów senioralnych w formule bonów społecznych! 
 
W latach 2018 – 2020 Stowarzyszenie RCP, w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów”, udzieli ponad 300 bonów społecznych na realizację przedsięwzięć wspierających środowiska senioralne
z terenu woj. mazowieckiego.
Głównym celem projektu jest wzrost rozwoju zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych, zwiększających samodzielność społeczną i aktywność osób starszych poprzez uruchomienie co najmniej 308 bonów społecznych dostępnych dla nieformalnych środowisk osób starszych
z województwa mazowieckiego w okresie od 1.06.2018 r. do 30.11.2020 r.
 
Wsparcie finansowe w formie bonu społecznego w wysokości do 1850 zł będzie udzielane na realizację projektów, które odpowiadają na potrzeby seniorów i mają na celu wsparcie samodzielności społecznej oraz aktywności tej grupy osób. Przedmiotem przedsięwzięć wspierających  środowiska senioralne mogą być m.in. działania kulturowe, edukacyjne, aktywizacji  fizycznej, czy też pielęgnacja tradycji lokalnych i inne.
O bony społeczne mogą się ubiegać minimum pięcioosobowe grupy seniorów. Członkowie grupy wybierają spośród siebie lidera, który będzie reprezentował grupę na etapie podpisania i składania wniosku o udzielnie bonu społecznego, podpisania umowy o udzielenie bonu społecznego, realizacji projektu społecznego oraz rozliczenia finansowego bonu społecznego.
Wszystkie zaakceptowane we wniosku wydatki na zakupy towarów i usług muszą być udokumentowane w formie faktur/rachunków wystawionych na Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom, NIP 948 11 47 246. Płatności za faktury/rachunki będą dokonywane wyłącznie przez Stowarzyszenie  Radomskie Centrum Przedsiębiorczości.
Realizacja bonów społecznych umożliwi wykorzystanie intelektualnego potencjału seniorów przy istniejącej infrastrukturze społecznej i będzie się opierała na pracy wolontariuszy - seniorów bezpośrednio organizujących działania w ramach realizowanych projektów społecznych.
 
Nabór wniosków o bony społeczne dla seniorów będzie prowadzony w systemie ciągłym począwszy od  dnia 1 lipca 2018 roku do 30 sierpnia 2020 roku. 
 
Wnioski można składać osobiście lub drogą pocztową w siedzibie Stowarzyszenia Radomskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Żeromskiego 51, 26 – 600 Radom oraz w punktach kontaktowych
w Płocku, Siedlcach i Ciechanowie (adresy dostępne na www.srcp.radom.pl).
 
Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie przyznawania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.
 
Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Radomskie Centrum Przedsiębiorczości 
ul. Żeromskiego 51
26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46
 
 
Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości „
ul. Żeromskiego 51,   26-600 Radom


tel. (48) 360 00 46


Osoby do kontaktu:
Aneta Kszczotek- Dwórnik-                         Kierownik projektu         a.kszczotek@srcp.radom.pl
Izabela Kowalska -                                      Specjalistka ds. polityki senioralnej  rcp@radom.net
Płock i subregion płocki    -                        Beata Puda,  e-mail: beata.puda@wp.pl
Ciechanów i subregion ciechanowski         Dorota Macioch-Kowalska, e-mail: doro37@wp.pl
Siedlce i subregion siedlecki      -               Hubert Pasiak, e-mail: hubertpasiak@wp.pl
 

Ochrona danych osobowych

Radom, 25.05.2018 r.
 
Szanowni Państwo,
25 maja 2018 r. jest dniem obowiązywania nowych przepisów w sprawie ochrony danych osobowych, zwanych dalej „RODO”.
 
Poniższy dokument zawiera informacje na temat zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Stowarzyszeniu „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” (dalej „Stowarzyszenie”). Z poniższego dokumentu dowie się Pani/Pan dla jakich celów i jak długo Stowarzyszenie przetwarza lub będzie przetwarzało Pani/Pana dane osobowe, jakie kategorie podmiotów mogą mieć dostęp do Pani/Pana danych osobowych, z jakich praw może Pani/Pan skorzystać w związku z przetwarzaniem swoich danych osobowych. Zakres przekazywanych informacji odpowiada wymogom wynikającym z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: „Rozporządzenie”).

Zarząd Stowarzyszenia
"Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" 

Zatrudnienie dla niepełnosprawnych

Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" jako realizator projektu pn. „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielnienia osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  w ramach udzielanego wsparcia, tj. doradztwo zawodowe, wsparcie Asystentów pracy, szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, staże zawodowe, warsztaty prozatrudnieniowe zorganizowało dla swoich uczestników projektu 4 trwałe miejsca pracy na komercyjnym rynku pracy na terenie woj. mazowieckiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. Dziękujemy Pracodawcom - przedsiębiorcom za współpracę.

Data, 27 marca 2018

Staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych

W ramach realizowanego II etapu projektu pn. „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielnienia osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zorganizowaliśmy 30 staży zawodowych dla osób niepełnosprawnych w przedsiębiorstwach prywatnych, jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych, itp. Uczestnik/czka  projektu miał/a 3 miesiące na zdobycie doświadczenia zawodowego, zaznajomienie się z zasadami pracy, obowiązkami czy prawami pracowniczymi, oswojenie się z obowiązkiem regularnego wychodzenia z domu i realizacja bardzo odpowiedzialnych zadań. Najczęściej zatrudniano stażystów na stanowiskach pracownika administracyjno-biurowego, pracownika gospodarczego, kucharza, fizjoterapeuty, opiekuna osób starszych, również w dziale marketingu czy serwisu komputerowego.

Data, 01 marca 2018r.

Niepełnosprawni na start !

Informujemy uczestników projektu pn. „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielnienia osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, iż wszystkie miejsca stażowe zostały już rozdysponowane. Podpisano 30 umów stażowych z uczestnikami projektu oraz podmiotami realizującymi staże zawodowe. 

Data, 01 grudnia 2017r.