STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w ramach zadania publicznego pn. „Bony dla seniorów III” z dnia 15 lipca 2024 r.

Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków o udzielenie bonu społecznego, złożonych w naborze prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów III” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
Wpłynęło 56 wniosków o bon społeczny. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.

Lista rankingowa nr 2/2024 w załączeniu

29 lipca 2024 r. – kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o bon społeczny

Informujemy, iż dnia 29 lipca 2024 r. odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.

Wnioski można składać do dnia 24 lipca 2024 r. do godz. 15:30 e-mailowo, osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów III.

Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46
E-mail: rcp@radom.net

Uruchomiliśmy projekt „Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów”

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków na wykłady w ramach „Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów”. Działanie przewidziane na lata 2024-2026, finansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, obejmuje bezpłatne wykłady dla mieszkańców Mazowsza w wieku 55+. Z reguły są to zajęcia 4-ro godzinne prowadzone przez specjalistów z tytułem naukowym co najmniej doktora w tematach wybranych i rekomendowanych przez zainteresowanych seniorów. Zgłoszenia należy kierować na adres poczty elektronicznej e-mail: rcp@radom.net lub telefonicznie stacj. 48 36 00 046, kom. 725 725 665

Dokumenty do pobrania:
1) Formularz zgłoszeniowy
2) Przykładowe tematy wykładów
 
Zgłoszenia mogą przesyłać organizacje, instytucje działające na rzecz seniorów jak również grupy nieformalne.

Zapraszamy do udziału w projekcie.

15 lipca 2024 r. – kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o bon społeczny

Informujemy, iż dnia 15 lipca 2024 r. odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.

Wnioski można składać do dnia 10 lipca 2024 r. do godz. 15:30 e-mailowo, osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów III.

Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46
E-mail: rcp@radom.net

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w ramach zadania publicznego pn. „Bony dla seniorów III” z dnia 17 czerwca 2024 r.

Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków o udzielenie bonu społecznego, złożonych w naborze prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów III” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
Wpłynęło 60 wniosków o bon społeczny. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.

Lista rankingowa nr 1/2024 w załączeniu


 

BONY DLA SENIORÓW III - ruszamy z naborem !!!

Zespół Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” ma przyjemność poinformować, iż uruchomił projekt pn. Bony dla seniorów III, finansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.
 
W latach 2024 – 2026 Stowarzyszenie RCP udzieli co najmniej 626 bonów społecznych na realizację przedsięwzięć wspierających środowiska senioralne z terenu woj. mazowieckiego.
 
Informujemy, iż rusza nabór wniosków o bony społeczne dla seniorów, który będzie prowadzony w systemie ciągłym. Termin składania wniosków w 2024 r. wyznacza się od dnia 1 czerwca do 11 października.
 
Kwota bonu do wysokości 3000 zł.
 
Dnia 17 czerwca 2024 r. odbędzie się pierwsze posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o bon dla nieformalnych grup seniorów. Wnioski można składać do dnia 12 czerwca 2024 r. do godz. 15:30 e-mailowo, osobiście lub za pośrednictwem poczty.


 

BONY DLA SENIORÓW III

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” wdraża regionalny system wsparcia projektów senioralnych w formule bonów społecznych, finansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.
 
W latach 2024 – 2026 Stowarzyszenie RCP, w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów III”, udzieli co najmniej 626 bonów społecznych na realizację przedsięwzięć wspierających środowiska senioralne z terenu woj. mazowieckiego.
 
Głównym celem projektu jest wzrost rozwoju zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych, zwiększających samodzielność społeczną i aktywność osób starszych poprzez uruchomienie co najmniej 626 bonów społecznych dostępnych dla nieformalnych środowisk osób starszych z województwa mazowieckiego w okresie od 01.05.2024 r. do 15.12.2026 r.
 
Wsparcie finansowe w formie bonu społecznego w wysokości do 3000 zł będzie udzielane na realizację projektów, które odpowiadają na potrzeby seniorów i mają na celu wsparcie samodzielności społecznej oraz aktywności tej grupy osób. Przedmiotem przedsięwzięć wspierających środowiska senioralne mogą być m.in. działania kulturowe, edukacyjne, aktywizacja fizyczna, pielęgnacja tradycji lokalnych i inne.
 
O bony społeczne mogą się ubiegać minimum pięcioosobowe grupy seniorów. Członkowie grupy wybierają spośród siebie lidera, który będzie reprezentował grupę na etapie podpisania i składania wniosku o udzielnie bonu społecznego, podpisania umowy o udzielenie bonu społecznego, realizacji projektu społecznego oraz rozliczenia finansowego bonu społecznego.
 
Wszystkie zaakceptowane we wniosku wydatki na zakupy towarów i usług muszą być udokumentowane w formie faktur/paragonów (paragon do wysokości 450 zł musi zawierać NIP Operatora) wystawionych na Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom, NIP: 948 11 47 246. Płatności za faktury/paragony będą dokonywane wyłącznie przez Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”.
 
Realizacja bonów społecznych umożliwi wykorzystanie intelektualnego potencjału seniorów przy istniejącej infrastrukturze społecznej i będzie się opierała na pracy wolontariuszy – seniorów bezpośrednio organizujących działania w ramach realizowanych projektów społecznych.
 
Nabór wniosków o bony społeczne dla seniorów będzie prowadzony w systemie ciągłym. Termin składania wniosków wyznacza się od dnia 1 czerwca do 11 października w 2024 r., od dnia 1 stycznia do 10 października w 2025 r. oraz od dnia 1 stycznia do 30 września w 2026 r.
 
Wnioski można składać osobiście lub pocztą w siedzibie Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, ul. Żeromskiego 51, 26 – 600 Radom.
Wnioski w formie elektronicznej należy przekazywać na adres poczty elektronicznej e-mail: rcp@radom.net. Wniosek powinien mieć formę scanu podpisanego wniosku oraz scanów podpisanych załączników.
Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.
 
Dokumenty do pobrania:
1) Informacje o projekcie – Bony dla seniorów III
2) Regulamin udzielania i rozliczania bonów społecznych
3) Wniosek o udzielenie bonu społecznego (wersja PDF)
4) Wniosek o udzielenie bonu społecznego (wersja Word)
5) Szyfrowanie pliku PDF
6) Umowa o udzielenie bonu społecznego
7) Regulamin pracy Komisji Kwalifikacyjnej
8) Karta oceny wniosku o bon społeczny
9) Protokół rozliczenia bonu społecznego (wersja PDF)
10) Protokół rozliczenia bonu społecznego (wersja Word)  
 
Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46
 
Osoby do kontaktu:
 
Wojciech Jagielski –  Kierownik projektu
Aneta Kszczotek-Dwórnik – Specjalista ds. informacji i promocji
Aleksandra Okruta – Asystent projektu/ Specjalista ds. wdrażania i rozliczania mikrograntów
 
E-mail: rcp@radom.net

Warsztaty z przedsiębiorczości społecznej

UWAGA  !!!
Beneficjenci projektu pn.„Sukces zawodowy- aktywne wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, współfinansowanego ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych 

Warsztaty z zakresu przedsiębiorczości dla I grupy uczestników odbęda się w dniach:17-18.01.2024 a dla II grupy - w dniach 27-28.02.2024r 
Miejsce realizacji warsztatów: Karuzela Team Sp.z.o.o., ul. Starokrakowska 135, 26-600 Radom
Godziny zajęć: 9.00-15.00

Zapraszamy do zapisów na konkretny termin pod numerem telefomu: 48 360 00 46

UWAGA !!! Wizyta studyjna w przedsiębiorstwie społecznym

Beneficjenci projektu pn.„Sukces zawodowy- aktywne wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, współfinansowanego ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych 

Organizujemy wizytę studyjną do przedsiębiorstwa społecznego dla grupy 20 uczestników projektu, która odbęda się w dniu 26.10.2023r 
Miejsce realizacji warsztatów: 
Hotel pod Dębem prowadzony przez Spółdzielnię Socjalną PIERROT & RÓŻA; Rynek Wielki 5, 26-500 Szydłowiec
Godziny zajęć: 9.00-14.15

Zapraszamy do zapisów na konkretny termin pod numerem telefomu: 48 360 00 46

„Bony dla seniorów II”

Informujemy, iż na posiedzeniu Komisji Kwalifikacyjnej  dn. 21 września 2023 r. dotyczącego oceny złożonych wniosków związanych z dofinansowaniem inicjatyw senioralnych w formie bonu społecznego dofinansowano 7 wniosków a zatem wyczerpano alokację środków finansowych przeznaczonych na ten cel na 2023 r.  
W przypadku rezygnacji przez którąś z grup inicjatywnych z realizacji umowy o wsparcie w formie bonu społecznego bądź powstania oszczędności istnieje możliwość dofinansowania kolejnych wniosków z listy rankingowej, które w ramach oceny osiągnęły próg min. 45 punktów. Po przyznaniu dofinansowania wniosku będziemy kontaktować się osobiście z Liderem Grupy.
 

BONY DLA SENIORÓW II - WYNIKI POSIEDZENIA KOMISJI Z DNIA 21.09.2023

Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków o udzielenie bonu społecznego, złożonych w naborze prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów II” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
Wpłynęło 16 wniosków o bon społeczny. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania
i rozliczania bonów społecznych.

Wyniki i lista rankingowa nr 7/2023 w załączeniu
 

21 września 2023 r. – Kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej o bon społeczny dla seniorów

Informujemy, iż dnia 21 września 2023 r. (czwartek) odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.
Wnioski można składać do dnia 19 września do godz. 15:30.
Prosimy o nadsyłanie wniosków drogą e-mailową lub tradycyjną.
Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.
Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46
Osoby do kontaktu:
Aleksandra Okruta                               
Kierownik projektu                     
e-mail: rcp@radom.net

 

BONY DLA SENIORÓW II - WYNIKI POSIEDZENIA KOMISJI Z DNIA 01.09.2023

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w ramach zadania publicznego pn. „Bony dla seniorów II” z dnia 01 września 2023 r.
Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków o udzielenie bonu społecznego, złożonych w naborze prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów II” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
Wpłynęło 25 wnioski o bon społeczny. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania
i rozliczania bonów społecznych.


Wyniki i lista rankingowa nr 6/2023 w załączeniu

1 września 2023 r. – Kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej o bon społeczny dla seniorów

Informujemy, iż dnia 1 września 2023 r. (piątek) odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.
Wnioski można składać do dnia 30 sierpnia do godz. 07:30.
Prosimy o nadsyłanie wniosków drogą e-mailową lub tradycyjną.
Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.

Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46

Osoby do kontaktu:
Aleksandra Okruta                               
Kierownik projektu                   
 e-mail: rcp@radom.net

Odwołanie posiedzenia Komisji oceniającej Wnioski o bon z dn. 24.08.2023

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej posiedzenie Komisji oceniającej Wnioski o udzielenie bonu społecznego w ramach projektu „Bony dla seniorów II”  zaplanowane na dzień 24 sierpnia 2023 r. zostaje odwołane. Nowy termin posiedzenia Komisji zostanie przekazany niezwłocznie po jego ustaleniu. Natomiast wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym.