STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

AKTUALNOŚCI

Bony dla seniorów II - wyniki posiedzenia Komisji z dnia 22.11.2022Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w ramach zadania publicznego pn. „Bony dla seniorów II” z dnia 22 Listopada 2022 r.

Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków o udzielenie bonu społecznego, złożonych w naborze prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów II” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
Wpłynęło 27 wniosków o bon społeczny. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.

Lista Rankingowa nr 10/2022
 

Bony dla seniorów II - Wyczerpanie alokacji na 2022 rok

Wyczerpanie alokacji na 2022 rok

Informujemy, iż wyczerpana została alokacja przewidziana na finansowanie bonów społecznych dla nieformalnych grup senioralnych w ramach projektu "Bony dla seniorów II", finansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2022.
Na posiedzeniu Komisji Kwalifikacyjnej w dn. 22 listopada 2022 r. dotyczącego oceny złożonych wniosków związanych z dofinansowaniem inicjatyw senioralnych w formie bonu społecznego dofinansowano 11 wniosków a 3 dodatkowe wnioski trafiły na listę rezerwową. Tym samym wyczerpano alokację środków finansowych przeznaczonych na ten cel na 2022 r.  

 

Bony dla seniorów II - wyniki posiedzenia Komisji z dnia 20.10.2022Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w ramach zadania publicznego pn. „Bony dla seniorów II” z dnia 20 pażdziernika 2022 r.

Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków o udzielenie bonu społecznego, złożonych w naborze prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów II” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
Wpłynęło 20 wniosków o bon społeczny. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.

Lista Rankingowa nr 9/2022
 

22 Listopada 2022 r. – Kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej o bon społeczny dla seniorów


Informujemy, iż dnia 22 Listopada 2022 r. (wtorek) odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.

Wnioski można składać do dnia 21 Listopada, do godz. 7:30.

Prosimy o nadsyłanie wniosków drogą e-mailową lub tradycyjną.
 
Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.
 
Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46

Osoba do kontaktu:
Aleksandra Okruta              Kierownik projektu                  e-mail: rcp@radom.net

Bony dla seniorów II - wyniki posiedzenia Komisji z dnia 29.09.2022Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w ramach zadania publicznego pn. „Bony dla seniorów II” z dnia 29 września 2022 r.

Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków o udzielenie bonu społecznego, złożonych w naborze prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów II” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
Wpłynęło 11 wniosków o bon społeczny. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.

Lista Rankingowa nr 8/2022
 

20 Października 2022 r. – Kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej o bon społeczny dla seniorów


Informujemy, iż dnia 20 Października 2022 r. (czwartek) odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.

Wnioski można składać do dnia 19 Października, do godz. 7:30.

Prosimy o nadsyłanie wniosków drogą e-mailową lub tradycyjną.
 
Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.
 
Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46

Osoba do kontaktu:
Aleksandra Okruta              Kierownik projektu                  e-mail: rcp@radom.net

29 Września 2022 r. – Kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej o bon społeczny dla seniorów


Informujemy, iż dnia 29 Września 2022 r. (czwartek) odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.

Wnioski można składać do dnia 28 Września, do godz. 7:30.

Prosimy o nadsyłanie wniosków drogą e-mailową lub tradycyjną.
 
Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.
 
Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46

Osoba do kontaktu:
Aleksandra Okruta              Kierownik projektu                  e-mail: rcp@radom.net

Bony dla seniorów II - wyniki posiedzenia Komisji z dnia 04.08.2022Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w ramach zadania publicznego pn. „Bony dla seniorów II” z dnia 4 Sierpnia 2022 r.

Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków o udzielenie bonu społecznego, złożonych w naborze prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów II” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
Wpłynęły 23 wnioski o bon społeczny. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.

Lista Rankingowa nr 6/2022
 

6 Września 2022 r. – Kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej o bon społeczny dla seniorów


Informujemy, iż dnia 6 Września 2022 r. (wtorek) odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.

Wnioski można składać do dnia 5 Września, do godz. 7:30.

Prosimy o nadsyłanie wniosków drogą e-mailową lub tradycyjną.
 
Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.
 
Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46

Osoba do kontaktu:
Aleksandra Okruta              Kierownik projektu                  e-mail: rcp@radom.net

Bony dla seniorów II - wyniki posiedzenia Komisji z dnia 07.07.2022Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w ramach zadania publicznego pn. „Bony dla seniorów II” z dnia 7 Lipca 2022 r.

Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków o udzielenie bonu społecznego, złożonych w naborze prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów II” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
Wpłynęło 11 wniosków o bon społeczny. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.

Lista Rankingowa nr 5/2022
 

4 Sierpnia 2022 r. – Kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej o bon społeczny dla seniorów


Informujemy, iż dnia 4 Sierpnia 2022 r. (czwartek) odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.

Wnioski można składać do dnia 3 Sierpnia, do godz. 7:30.

Prosimy o nadsyłanie wniosków drogą e-mailową lub tradycyjną.
 
Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.
 
Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46

Osoba do kontaktu:
Aleksandra Okruta              Kierownik projektu                  e-mail: rcp@radom.net

Warsztaty z zakresu Funkcjonowania osób niepełnosprawnych w środowisku pracy
Informujemy, iż w dniach 5-6 lipca 2022 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 odbędą się warsztaty z zakresu Funkcjonowania osób niepełnosprawnych w środowisku pracy.
Warsztaty realizowane w ramach projektu „Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Miejsce organizacji warsztatów: Hotel Restauracja „Jaskółka”, Pieńki 40, 27-100 Iłża
Odbiorcy: mieszkańcy Gminy Iłża

Szczegółowych informacji udzielają Trenerzy Pracy.

Kontakt:
 
STOWARZYSZENIE RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ul. Żeromskiego 51
26-600 Radom 
Telefon: (48) 360 00 46
e-mail: rcp1@radom.net

Warsztaty z zakresu Funkcjonowania osób niepełnosprawnych w środowisku pracy
Informujemy, iż w dniach 27-28 czerwca 2022 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 odbędą się warsztaty z zakresu Funkcjonowania osób niepełnosprawnych w środowisku pracy.Warsztaty realizowane w ramach projektu „Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Miejsce organizacji warsztatów: „Karuzela”, ul. Starokrakowska 135, 26-600 Radom
Odbiorcy: mieszkańcy M. Radomia

Szczegółowych informacji udzielają Trenerzy Pracy.

Kontakt:
 
STOWARZYSZENIE RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ul. Żeromskiego 51
26-600 Radom 
Telefon: (48) 360 00 46
e-mail: rcp1@radom.net


 

Bony dla seniorów II - wyniki posiedzenia Komisji z dnia 09.06.2022Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w ramach zadania publicznego pn. „Bony dla seniorów II” z dnia 9 czerwca 2022 r.

Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków o udzielenie bonu społecznego, złożonych w naborze prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów II” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
Wpłynęło 22 wnioski o bon społeczny. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.


Lista Rankingowa nr 4/2022
 

7 lipca 2022 r. – Kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej o bon społeczny dla seniorów


Informujemy, iż dnia 7 lipca 2022 r. (czwartek) odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.

Wnioski można składać do dnia 5 lipca, do godz. 15:30.

Prosimy o nadsyłanie wniosków drogą e-mailową lub tradycyjną.
Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.
 
Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46

Osoba do kontaktu:
Aleksandra Okruta              Kierownik projektu                  e-mail: rcp@radom.net