STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

Aktualności >> WARSZTATY Z FUNKCJONOWANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŚRODOWISKU PRACY- PROJEKT "SUKCES ZAWODOWY - AKTYWNE WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z WYKORZYSTANIEM ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO"

Uwaga !!!
Warsztaty z Funkcjonowania osób niepełnosprawnych w środowisku pracy- termin oraz miejsce warsztatów
 
Termin:    9-10.08.2023 (1 grupa 12- osobowa)                   
             28-29.08.2023 (1 grupa 12-osobowa)
Godziny: 9.00 -15.00 
 
miejsce spotkania: Karuzela Team Sp.z.o.o., ul. Starokrakowska 135, 26-600 Radom
 
Prelegenci: 
Michał Komorek
 
Warsztaty mają na celu niwelowanie zdiagnozowanych problemów zawodowych, przygotowanie uczestnika do samodzielnego
funkcjonowania w środowisku pracy przy wykorzystaniu aktywnych metod, a w uzasadnionych przypadkach wzmocnieniu kompetencji, które podczas pracy z uczestnikiem zostały ocenione najsłabiej i wymagają wzmocnienia w kontekście efektywności w pozyskaniu zatrudnienia. Efektem warsztatów będzie wzajemna motywacja do samodzielności w środowisku pracy i przełamania bariery strachu do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy.
Serdecznie zapraszamy i prosimy o punktualne przybycie. 
Warsztaty współfinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych