STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

Aktualności >> ZAKOŃCZENIE PROJEKTU - NIEPEŁNOSPRAWNI - PEŁNOSPRAWNI W PRACY

     
           Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" zakończyło realizację projektu pn. „Niepełnosprawni - pełnosprawni w pracy”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego, w ramach zadania publicznego pod nazwą „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”. Projekt realizowany był w okresie 01.08.2022 – 15.12.2022.

       Działania projektowe przewidziane zostały dla 15 osób, mieszkańców Radomia i gmin leżących na terenie powiatu radomskiego. Były to osoby w wieku aktywności zawodowej, niezatrudnione w dniu rekrutacji do projektu, niekorzystające z placówek i ośrodków wsparcia tj. warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, środowiskowych domów samopomocy, szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, dziennych placówek wsparcia, domów pomocy społecznej oraz całodobowych placówek wsparcia. Ważnym elementem wyboru uczestników projektu będzie stopień niepełnosprawności, gdyż w ramach działań projektowych wspieraliśmy głownie osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. 
     Ostatecznie w proejkcie udział wzięło 16 osób, 9 miężczyzn oraz 7 kobiet. Dzięki realizacji działań proejktowych wszystkie osoby uczestniczące w proejkcie otrzymały wsparcie ze strony doradcy zawodowego, psychologa, trenera pracy i pośrednika pracy. Ogółem zrealizowano 632 godziny wsparcia w rożnym zakresie dla uczestników i uczestniczek projektu. 
    Dzięki realizacji działań projektowych i wsparciu ze strony specjalistów - aż trzy osoby znalazły pracę, która umożliwi im ugruntowanie pozycji na rynku pracy, a tym samym poprawi ich sytuację społęczną, zawodową i materialną.